Тип роботи: контрольна робота

Зміст

 

Запровадження

1. Етика ділового спілкування

2. Абетка ділової етикету: сувеніри, відпочинок, східна кухня

3. Правила ділової листування. Стандартні фрази та вислови ділових листів. Лист – пропозиції щодо спільне гуманітарне співробітництво (власний приклад)

Укладання

Список літератури

Запровадження

 

Психологія ділового спілкування – складова частина комплексу психологічних наук. Вона спирається на основні катег

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ШУЙСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Курсова робота на задану тему:

Аборт як центральна проблема біоетики

Виконала: студентка V курсу історико-філологічного факультету Витязева Про. Ф.

Перевірила: Пустовойт Ю. У.

Шуя 2007

План:

Запровадження

Глава 1. Ставлення різних конфесій до пробле

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження. 3

1 Адвокатська етика. Загальні поняття та організаційні принципи. 4

2 Етичні правил поведінки адвоката з і клієнтами. 7

3 Етика поведінки адвоката з органами, наделёнными контролюючими функціями, органами попереднього слідства й судом. 11

4 Етичні основи поширення інформацію про які надають юридичних послугах. 13

Укладання. 14

Список використаних джерел. 15

 

Запровадження

Термін «адвокат» походит

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота з темі:

Адміністративний мовної етикет

Зміст

Запровадження

1. Этикет мовного спілкування

2. Етика ділової гри і адміністративної промови

3. Елементи етикету адміністративної промови

Укладання

Література

Запровадження

 

Кажуть, зустрічають за одягом... Наша і не що інше, як "одяг" наших думок. Уміння поводитися з людьми належно своїх одна із найважливіших, а то й найважливішим, чин

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ШУЙСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Курсова робота на задану тему:

 

Актуальні проблеми екологічної етики: погляд з позиції антропоцентризму, биоцентризма й релігійної етичної системи

(з прикладу Православного вчення).

Выполнил: студент V курсу

історико-філологічного факультету

Витязев Ю.В.

Пе

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Англійські форми ввічливості

1.1 Англійські правил поведінки

1.2 Англійський мовної етикет

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Ввічливість - термін, традиційно використовуваний для позначення різноманітних коштів мовного висловлювання соціальних відносин між що говорять, слухають і люди, про яких мова. Ці соціальні відносини може бути різноманітними і не зводяться лише у ввічливості в повся

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

 

Запровадження

1. Естетичні погляди Піфагора

2. Естетичні погляди Платона або Ньютона

2.1 Переваги платоно-аристотелевского синтезу

2.2 Об'єктивний ідеалізм – вираз високою і пізньої класики у Греції

2.3 Стилістичні особливості естетики Платона або Ньютона

3. Роль і значення античної, естетики

Укладання Список використаної літератури

 

 

Запровадження

Естетична думку у точному смислі цього термі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст

 

Вступ 1 Антропоморфізм в мистецтві Стародавньої Греції 2 Доба Відродження та погляд на людину 3 Новий погляд на особливості антропоморфізму Висновки Список використаної літератури Вступ

Перш ніж розглядати поняття антропоморфізму в естетиці слід дати йому визначення.

Антропоморфізм – (від грец. – людина та форма, вигляд) розглядається як уподібнення людині, наділення людськими властивостями предметів та явищ неживої природи, небесних тіл, тварин та рослин, приписування Бо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План

1. Антропоцентризм художньої й естетичної картини світу в епоху Відродження 2

2. Кіно й телебачення, як види мистецтва............................................................ 8

а) Кіно................................................................................................................... 8

б) Телебачення.................................................................................................... 11

Список використаних джерел......

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст

Вступ. 2

1. Архетипи та універсалії української ментальності 4

2. Дизайн як естетичний феномен. 11

Висновки. 15

Список використаної літератури. 16

Вступ

Складні і багатогранні процеси походження нapoдiв та їхнix культур постійно привертають до собі увагу. Адже це запитання про ті, хто і звідки ми, запитання нашої прабатьківщини, години нашого виникнення, місця серед інших жителів планети. Щодо українців особливого значення набуває розв’язання пробл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ГОУ ВПО «Красноярський державний медичний Університет

їм. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецького»

Минздравсоцразвития

Кафедра хірургічних хвороб педіатричного факультету курсу ендоскопії і эндохирургии з ПО

РЕФЕРАТ

Тема:

Благодійництво та милосердя

Виконано студентом 1 курсу

Стоматологического факультету

Назарова Саадат Улдуз кызы

Група № 110

Перевірила: Крутікова Л. Ю.

Красноярськ

2009 рік


Відкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

Тема: Ведення ділових переговорів керівників

Ділове спілкування зумовлено соціальними процесами, але, передусім взаємодією вільних і творчо активних індивідуальних діячів. Такий діяч допускає вплив іншим людям, і навіть вплив соціального середовища зважується на власну життя, не інакше як індивідуально пропускаючи її. У результаті хоч би як вдосконалювався соціальний лад, хоч би як було забезпечено економічне становище кожної особи, завжди у спілкуванні зберігатимуться такі егоїстичні

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ведення ділової розмови

 

Ділова розмова – це усний контакт для людей, пов'язаними відносинами справи. У сучасному, вужчої трактуванні під ділової бесідою розуміють мовленнєвий спілкування між співрозмовниками, які мають необхідних повноважень від своїх організацій корисною і фірм задля встановлення ділових відносин, дозволу ділових проблем чи вироблення конструктивного підходи до їх вирішення. Справжнє значення що така ділового спілкування у суспільстві повною мірою почина

Відкрити весь текст

Тип роботи: виклад

Контрольна робота з Етиці

Грехов Володимир

Фс-301

Зміст

1. Аристотель «Никомахова етика»

2. Августин «Сповідь»

3. Мейстер Экхарт «Духовні проповіді і йдуть міркування»

4. Джордано Бруно «Про героїчному ентузіазмі»

5. Кампанелла Томазо «Місто сонця»

6. Бенедикт Спіноза «Етика, доведена в геометричному порядку»

7. Іммануїл Кант «Основи метафізики моралі»

8. Людвіг Феєрбах «Эвдемонизм»

9. Фрідріх Ніцше. «По

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота
Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою ГОУ ВПО

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Кафедра філософії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з соціальної з психології та етики ділового спілкування на задану тему:

Вербальное спілкування

 

Керівник: Дорошенко В.Ю.

Виконала: Эксанова Г.Р.

МіМ; гр.317; №07МЭБ00462

 

 

 

 

 

 

Москва – 2010

 

Оглавление

 

Запровадження<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство освіти й науки України

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника

Реферат на задану тему: Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

 

 

 

                                                                                                                          Виконав

         студент групи

МО-14

Василевич Тарас

Івано-Франківськ 2004 р.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Види естетичної діяльності

Естетичне - всеосяжне поняття, що відбиває те спільне, що притаманне естетичним явищам. Сюди відносяться: объективно-эстетические у природі, суспільстві, продукти матеріального та духовної виробництва; естетична діяльність чи творчість по “законам краси”; субъективно-эстетическое, чи естетичне свідомість (естетичні почуття, сприйняття, потреби, ідеали, тощо. буд.).

У поняття естетичне і художня культура.

Естетичне становить найважливіший елемен

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Санкт-Петербурзький Державний Інститут

Психології і Соціальною роботи

Предмет: Етика

Тема: Види справедливості

Выполнил: студент 3-го курка веч/отд. ФПП

Литенков Семен Ігорович

Викладач:

Нинашева Світлана Анатоліївна

Санкт-Петербург-2009 р.

Справедли

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й ПІДПРИЄМНИЦТВА

(ИНЭП)

Заочне відділення

 

РЕФЕРАТ

на уроках «Ділова етика»

на задану тему: «Вимоги до одягу і зовнішнім виглядом

ділового чоловіки».\

Москва 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1 У пошуках стилю

ГЛАВА 2 Елементи професійного іміджу

ГЛАВА 3 Важливість аксесуарів

ГЛАВА 4 Діловий імідж у неофіційної обстановці

ГЛАВА 5 Косметика у ж

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

План

 

Виникненя естетики як науки в середині 18го століття й філософія 19-20-го століття як теоретична основа естетики. 2

Список використаних джерел. 26

Виникненя естетики як науки в середині 18го століття й філософія 19-20-го століття як теоретична основа естетики

У історії естетичної науки перша половина XVIII ст. займає особливе місце: в 1750 р. із друку вийшов перший тому теоретичного трактату «Естетика», автором якого був німецький філософ й теорет

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Алтайский державний технічний університет ім. І. І. Ползунова

Факультет інженерної педагогіки і інформатики

Кафедра інженерної педагогіки.

Виховання дівчат

Курсова робота

Виконала: студентка III курсу

Науковий керівник:

Барнаул 2006

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Запровадження

Глава 1. РОЛЬ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ

Глава 2. ІСТОРІЯ ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ ДІВЧАТ У РОСІЇ
Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Ділова етика і менеджмент: сучасні підходи

1.1 Призначення ділової етики й її структура

1.2 Етика і управлінські рішення

2. Відповідальність у системі менеджменту

2.1 Роль відповідальності у процесі управління

2.2 Управління етикою та соціальній відповідальністю компанії Укладання Список використаної літератури

Запровадження

Тема даної курсової роботи сформульована, виходячи з реальної практичної потреби

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Самарський державний аерокосмічний університет імені академіка. С.П. Корольова» Кафедра філософії

Реферат на задану тему: «Візитна картка як атрибут ділову людину»

Виконала Коробецкая А.А., студентка 711 групи Викладач Кузнєцова О.Р.

Самара 2006 Оглавление

Оглавление. 2

Запровадження. 3

Оформлення візитної картки. 3

Способи друку візитних карток. 5

Види візитних

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Історія появи візитних карток      

2. Значення візитних карток у суспільстві

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Необхідною атрибутом діловому житті є візитівка. Це свого роду прикмета довіри. Коли люди обмінюються візитками, це що означає, що і готові до повноцінного співробітництву. Культура спілкування припускає наявність візитної картки за будь-якої ділової зустрічі.

Візитка є,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни „Ділові комунікації”

на задану тему: «Візитні картки, і їх використання»

План роботи

Запровадження 3

1.История візитної картки 5

2.Виды візитних карток 7

3.Правила вручення візитних карток 9

4.Пользование візитками там 12

5.Пометки і написи на візитних картках 14

6.Ошибки в візитних картках 16

Висновок 24

Список використаної літератури 26

Запровадження

За останнє

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст

Вступ................................................................................................................ 2

1. Життєвий шлях Піфагора........................................................................... 3

2. Мораль та релігійні уявлення..................................................................... 3

3. Піфагорійське вчення про „гармонію сфер”.............................................. 4

4. Пізні піфагорейці.........................

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Вступ

Готика – це художній стиль (між сірий. XII – XVI ст.), завершив розвиток середньовікового мистецтва у Західній, Центральній та частково Східній Європі, котра прийшла на зміну романському стилю.

Готичний храм, зберігає ту саму базилікальную форму, що і у романський період, має нову конструкцію зводу, основою якого є каркасна система із нервюрами. Нервюри сходяться в пучки на опорних стовпах, на які концентрується все навантаження перекриттів. Новий звід неминуче викликав зміну інт

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Волгоградська державна сільськогосподарська академія

 

 

Кафедра: «________________________»

 

 

 

Дисципліна: Етика і естетика

 

 

 

Реферат

На тему: Громадська цінність. Краса.

 

 

Виконала:

студентка другого курсу заочного

відділення, групи _22 ЭМЗ, 04/040

Фастова Надія Олександрівна

Волгоград 2006р.

СОДЕРЖАНИЕВідкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Проблема людини не втрачала значимістю протягом усього історії цивілізації. У будь-яку епоху людина намагався усвідомити власну природу, своє призначення у світі, взаємини з всім, що його оточувало. Особливо актуальна цю проблему ставала у періоди, як під впливом мінливих обставин життя змінюють однієї епосі, приходила інша.

XIV—XVI ст. — час, коли всі в круговерті пристрастей, загальнолюдських спонукань і обгрунтованість розрахунків. У різних ситуаціях люди виплу

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Департамент освіти та ХМАО - Югры

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГУ - ЮГРЫ

«ИГРИМСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Выпускная кваліфікаційна робота

Державний службовець, проблеми етики, компетенції і відповідальності гілок

Игрим 2008

Зміст

Запровадження

Глава 1. Правовий статусу державного службовця Російській ФедераціїВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Цивілізований ринок полягає в неписаних задо-

нах,правилах ігри та зовсім на таких моральних категориях,как благо-

родство,надежность,порядочность,солидарность.

В Україні усталилися певні антиринкові поведінкові

встановлення і стереотипи мышления.Я маю на увазі ті прояви

громадського сознания,которые затримують просування до еф-

фективной економіці, заснованої на використанні ринкових

механизмов.Hе викликає і то,что пороки нашого на-<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Середнього професійної освіти

Улан-Удэнский инжинерно-педагогический коледж

Реферат

Ділова листування

Дисципліна:

Імідж і етикет ділову людину

Выполнил: студент групи ЗФ 5ГУ - 1

Филаткин Д.В.

Перевірив: Філіппова С.Д. .

р. Улан-Уде 2010 р.

Зміст

Запровадження

§1. Загальні вимоги до діловій письма

§2. Правила міжнародно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План

Вступ

1. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю

2. Культура ділової мови Висновки Перелік використаної літератури

Вступ

Самий масовий вид спілкування у соціумі (суспільстві) - ділове спілкування. Без нього важко обійтися в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин. Уміння успішно вести ділові переговори, грамотно і правильно скласти діловий папір й багато чого іншого за годину стало невід'ємною части

Відкрити весь текст