Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

МОГИЛЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ІНСТИТУТ

Інститут підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів

Кафедра вдосконалення професійних знань

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисципліни: ” Прикладное програмное забезпечення “

ТЕМА ПРОЕКТУ: Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Слухач грн. ИНФ-2 Гусєв О.С.

Керівник проекту: Зав. каф. АСУ,

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМИ ОБРАБОТКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3

БАЗЫ ДАНИХ 4

ПРОГРАМА «1С: БУХГАЛТЕРІЯ» 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 10

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури управління хвилюють будь-якого керівника. Він має приймати ріше

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

РЕФЕРАТ

Дипломний проект на задану тему «Автоматизована систему управління санаторним комплексом «Валуево». Подсистема «Диетпитание» складається з расчетно-пояснительной записки обсягом 169 сторінки і графічного матеріалу на 14 аркушах.

Расчетно-пояснительная записка містить 6 розділів, і навіть запровадження, висновок, додаток 1, що містить перелік прийнятих скорочень, додаток 2, що містить договір на науково-технічну продукцію, і бібліографічний список.

У першій главі о

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

КУРСОВАЯ РОБОТА

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СРЕДЫ ОРГАНІЗАЦІЇ

.

Реферат.

Ця курсова робота містить 58 сторінок, 5 таб осіб, 1 додаток, 7 малюнків, 22 джерела.

Перелік ключових слів: зовнішня середовище, микроокружение, макроокружение, взаємопов'язаність, складність, рухливість, невизначеність довкілля

Об'єкт дослідження: підприємство ВАТ «Теплоизоляция»

Мета роботи: дати аналіз мікро- і макроокружения ВАТ «Теплоизоляция» і сфери впл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Пароль для входу до бази даних: 123 Назва БД: "Аналіз дохідності" Формат: Microsoft Access

зміст

Запровадження 3

1 Дохідність інвестицій у цінних паперів 6

1.1 класифікація методів обчислення дохідності 6

1.2 визначення дохідності з урахуванням складних відсотків 11

1.3 обчислення доходностей операцій над ринком ДКО – ОФЗ 12

1.3.1 обчислення дохідності по ДКО 12

1.3.2 обчислення доходностей по ОФЗ і ОГСЗ 16

1

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Волгоградский філія

Кафедра вищої математики інформатики

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: Інформаційні технології торгувати

 

Виконавець: студент 4 курсу заочній форми навчання

факультету: «Економіка і управління для підприємства (торгівлі)»

Каплунова Ол

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження.

Багато завдання, із якими випадає мати справу в повседнев іншої практиці, є багатоваріантними. Серед множе ства можливих варіантів за умов ринкових отно шений доводиться відшукувати найкращі у сенсі при обмеженнях, що накладаються на природні, еко номические і технологічні можливості. У зв'язку з цим виникла необхо димость застосовувати для аналізу та синтезу економічних ситуацій і систем математичні методи лікування й сучасну обчислювальну техніку? Такі методи о

Відкрити весь текст

Тип роботи: лабораторна робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет»

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра «Підприємництво і комерція»

ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА №1

По дисципліни «Статистика»

На тему «Аналіз емпіричного розподілу»

Санкт-Петербург 2008

Запровадження

Ряд розподілу – цей розподіл одиниць сукупності за значенням тієї чи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження .......................................................................................................... 2

I. Коротка характеристика підприємства ................................................. 3

II. Показники оборотності ............................................................... 3

Динаміка показників оборотності оборотних засобів ............................................................................ 6

Оцінка ст

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат №3 по Экономико-Математическому Моделированию Студент групи

М-2-4

Иванников Сергій

Науковий керівник

Бабешко Л.О.

Москва 1996

Дуаполия - це окреме питання олігополії. У дуаполии розглядається 2 конкуруючі фірми. Причому кожна з яких під час виборів обсягу випуску враховує як пряме впливом геть ринку, а й опосередкований вплив конкурента.

Умови

2 компанії виробляють однорідний товар. Ціни з обсягом раціонального

Відкрити весь текст

Тип роботи: лабораторна робота

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

із дисципліни «Статистика»

на задану тему: «Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.»

Таблиця 1.1

Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Точність 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Назва області Обсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., млн. грн Кількість населення , тис. осіб Середньорічна кількість населення у 2005р., тис. осіб Обсяг інвестицій на свою душу населення, грн./ос. на 01.01.

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство сільського господарства та продовольства.

Ульяновская Державна СельскоХозяйственная Академія.

Кафедра: Статистики та аналізу.

КУРСОВАЯ РОБОТА.

На тему: Аналіз розрахунків підприємства з постачальниками і підрядчиками.

Выполнил: студент 4к. э/ф. 4

групи Заруцкий Є. З.

Перевірила: Клімова М. У.

Ульянівськ.

1999 рік.

План.

Запровадження.

Глава I. Аналіз сучасного стану виро

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

АНАЛІЗ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Зміст

Запровадження

1. Характеристики центру розподілу

1.1 Мода

1.2 Медиана

1.3 Показники диференціації

2. Характеристики варіації

2.1 Абсолютні характеристики варіації

2.1.1 Розрахунок дисперсії способом моментів

2.1.2 Розрахунок дисперсії альтернативного ознаки

2.1.3 Межгрупповая дисперсія. Правило складання дисперсій

2.2 Відносні характеристики варіації

3. Теоретичні кр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ їм. К.Л. ХЕТАГУРОВА

Факультет: Математичний

Кафедра: Прикладний математики

Про ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Виконала:

Студентка 5 курсу

Птах Світлана.

Керівник: Гамаонов В. Г.

р. Владикавказ 2004 р.

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження.

Переказ завдання.

Постановка завдання.

Структура даних.Відкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

Університет Сучасних Знань

Контрольна робота

з дисципліни «Моделювання економічних процесів»

студентки грн. РП3 – 9-05 Б1Ф (4,6 із)

спеціальності фінанси

Руденко Ірини Володимирівни

Луганськ - 2009

Зміст

Запровадження

1. Балансовий метод планування

2. Моделі Леонтьєва

2.1 Модель Леонтьєва багатогалузевий економіки

2.2 Продуктивные моделі Леонтьєва

3. Вектор повних витрат


Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Сумської державний університет

Кафедра економічної теорії

Курсова робота з “Макроэкономике”

Варіант № 1

Перевірив: Бондаренко Володимире Федоровичу

Выполнил: Бакаєв Олександре Володимировичу, студент 3 курсу, грн ЕЗТ-91лб

Представлена на перевірку ……………………………………………………...

Проверена і допущена до захисту ……………………………………………….

Защищиена ………………………… з оцінкою ………………………………..

Зміст

Теоретичні питан

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Пермский державний технічний університет

Лысьвенский філія

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на уроках: “СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНУВАННЯ”

Тема: “Бізнес-план – комплексному плані

соціально-економічного розвитку фірми”

Автор:

студент гуманітарногоВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський державний инженерно-физический інститут

Бізнес-план виробничого підприємства ТОВ “Терминус” по

складанні мультимедійних робочих станцій.

Студентів групи К9-02 :

Бєлохвостиковою А.А.

Горєлова Б.Б.

Жучкова А.В.

МІФІ 1996

Зміст:

Розділ

сторінка

Резюме

4

Суть проекту

6Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Самостiйна робота

на задану тему :

“ Вибiр оптимального рiшеня

в умовах невизначеностi ”

Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

До і ї один 9 9 7

Вступ

Інвестиційна корпорація Den Trusts & Investments Inc. через отримання понад прибутку на 1997 фінансовому році стала перед необхідністю вибору об'єктів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Сибірський Державний Аэрокосмический Університет

Факультет інформатики, і системам управління

Кафедра ІСС

РЕФЕРАТ

«Вибір та обґрунтування структури автоматизованої системи управління – АСУ «Супермаркет»

Выполнил

Студент грн. ИУ-92 Чугайнов Н.Г.

Перевірив

У розділі ст. препод. Зайцева Е.А.

Красноярськ 2003

Зміст

Запровадження 3

АСУ «Супермаркет» 4

1. Загальна схема побудови системи 4

2. Фу

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Міністерство Освіти Російської Федерації

Алтайский Державний Університет

Економічний Факультет Заочне відділення Кафедра «Інформаційні системи економіки»

Контрольна робота з предмета:

«Эконометрика»

Выполнил студент

3 курсу 211 групи

Неклюдов А.А.

Барнаул 2003 р.

Вибіркова ковариация

Вибіркова ковариация є мірою взаємозв'язку між двома перемінними. Дане поняття то, можливо продемонстровано простою прикла

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Введение____________________________________________________________3

Аналіз перспектив використання флоту судноплавної компанії більше і освоєння заданих грузопотоков_____________________________________________5

2.Обоснование доцільності інвестиційного проекту судноплавної компании__________________________________________________________12

3. Визначення можливих варіантів експлуатації судна залежно стану світового рынка____________________________________

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Курсовой проект

за курсом «Теорія інформаційних процесів і систем»

Тема: «Визначення оптимальних складських запасів»

Виконала

Керівник

Дата здачі курсової роботи: 24 грудня 2008г.

Дата захисту: “ ” грудня 2008г.

Оцінка: ___________

Єкатеринбург

2008г

Зміст

 

Запровадження

1. Постановка завдання й розробка концептуальної моделі

2. Розро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

в галузях ПЕК

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Экономико-математические моделі та фізичні методи

на задану тему:

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ВИЩИЙ КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

Допущене до захисту ________________2000 р.

Викладач__________________________

Дата защиты______________________2000 р.

Оцінка________________________________

Викладач__________________________

КУРСОВАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ:

"Визначення основних показників плану економічного

та розвитку на 2001 рік"

Дисципліна: Економіка підприємств связиПреподаватель

Учень

Група 8711
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Завдання № 1.

Умова

Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, котрі будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умів приведеш в таблиці.

P.S

Прибуток за з/е умів

1Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Міністерство сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь у БІЛОРУСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних процесів і технологій

Курсова робота

На тему: "Визначення стратегії керівництва переробного підприємства з сезонному набору сили з урахуванням різного обсягу переробного сировини.”

Курсова робота №4 Варіант №3

МІНСЬК 2000

CОДЕРЖАНИЕ

1.Постановка задачи-----------------------------------------------3стр.Відкрити весь текст
Тип роботи: навчальних посібників
Міністерство освіти і науки України Севастопольський Технічний Університет

Виконання статистичних розрахунків із допомогою ЕОМ у системі MINITAB і Exсel

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Прикладна статистика”

Севастополь

2008 р.

УДК 658.

Ознайомлення зі статистичним пакетом "Minitab". Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи з дисципліни "Прикладна статистика" /

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Лист-задание

Частина І. Використання електронних таблиць MS EXCEL на вирішення економічних завдань

Завдання №1. Створення таблиць, розрахунок по формулам, побудова діаграм

Порядок виконання:

1. Відповідно до варіанту створити робочому аркуші таблицю

2. Запровадити необхідні в завданні дані до розрахунку

3. Отформатировать таблицю (виділити напівжирним шрифтом заголовок таблиці, підсумкові показники тощо.)

4. Провести розрахунки:Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державного комітету РФ з вищої освіти

Пермский державний технічний університет

ВРЦ «Кадри»

Курсова робота з інформатики на тему

«Використання електронних таблиць в економічних розрахунках».

Роботу виконала:

Малюк Є.В.

(грн. ЭиУ – 13С)

Перевірила:

Онищенко І.В.

Соликамск 1999 р.

Зміст.

Запровадження.

Останнім часом комп'ютерні технології дедалі глибше проникають у галузі народного господарств

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………....….2

Розділ 1. Теоретичні відомості про визначний інтеграл……..............................5

1.1 Задачі, що привели до поняття визначеного інтеграла…………………......5

1.2 Означення визначеного інтеграла та його зміст………………………….....7

1.3 Основні властивості визначеного інтеграла……………….……………......9

1.4 Зв'язок між визначеним та невизначеним інтегралами…………………...10

Розділ 2. Практичне застосування визнач

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Івановський державний університет Фізичний факультетКафедра теоретичної фізики, математичного і комп'ютерного моделювання

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему

“Використання корреляционно-регрессионного аналізу в обробці економічних статистичних даних”

Выполнил:

студент 3 курсу Одинокий А.В.

Науковий керівник:

доцент Озерова В.М.

Іваново 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Зап

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка»

Рибницький філія

Кафедра фізики, математики інформатики

Курсова робота

з дисципліни: «Численные методи»

на задану тему:

«Використання лінійного програмування

вирішення завдань оптимізації»

Виконала:

студентка II курсу;

230й групи

спеціальності: «Інформатика

з доп. фахом англійська мова»

Ни

Відкрити весь текст