Тип роботи: реферат

ДОКЛАД

з дисципліни ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

“Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.”

Татиев Є. У.

Омськ 2004

_________________________________

Частина 1 ст. 2.1 КоАП РФ прямо встановлює, що "Адміністративним правопорушенням визнається протиправне, винна дію (бездіяльність) фізичного чи юридичної особи, протягом якого справжнім Кодексом чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопор

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Санкт-Петербурзький технічний коледж управління і комерції

Екологічний право

Реферат на задану тему

"Глобальні проблеми сучасності та медичної екології"

Виконала:

студентка групи 11П-22К Ромашева Ганна

Викладач: Турчин В.П.

Санкт-Петербург

квітень 2000

Зміст

Запровадження 3

Що таке глобальні проблеми? 3

Демографічна проблема 5

Екологічні проблеми 6

Потепління клімату 7Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Шановні студенти! Якщо Вас цікавлять авторські роботи з юриспруденції пишіть за адресою [email protected] ми допоможемо Вам розв'язати проблему.

§1. Система державні органи управління природокористуванням і охорони навколишнього природного довкілля.

Статті 5 - 10 Закону РФ " Про охорону навколишнього природного довкілля" закріплюють компетенцію законодавчої і виконавчої влади Російської Федерації, спеціально уповноважених органів у сфері охорони навколи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План: Особливості російського екологічного законодавств Класифікація джерел екологічного права Система джерел екологічного права Закони (конституційні і федеральні). Укази і розпорядження Президента РФ. Конституції, закони, інші нормативні правові акти суб'єктів РФ.

Джерела екологічного права це - нормативно-правові акти, містять норми, регулюючі відносини у сфері взаємодії суспільства і природи.

Екологічний право - є сукупність правових при

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Варіант 3.

Під час перевірки діяльності акціонерного товариства “Тракторний завод” органами охорони навколишнього середовища було встановлено, що це суспільство систематично здійснює скидання стічних вод мовби до водойми. Перевірка засвідчила, що відсотковий вміст забруднюючих речовин, у стічних водах перевищує встановлені нормативи ПДС (гранично допустимих викидів і скидів). За фактом на директора акціонерного товариства було накладено штраф і пред'явлено позов до суду про відш

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Стан навколишнього природного середовища Дніпропетровська і області

Дніпропетровськ – це великий культурний, історичний та торговельно-промисловий центр. Отже можна сміливо говорити, що Дніпропетровську характерні усі екологічні проблеми, що притаманні усім великим містам. Це, в першу чергу, забруднення автотранспортом, зміни в складі атмосферного повітря, шумове забруднення, викиди хімічних речовин у атмосферу, забруднення токсичними відходами, проблема відходів. Майже все це стосуєт

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

2002 рік

нститут бізнесу, правничий та інформаційних технологій Контрольна работаПо дисципліни: Екологічний право На тему: «Екологічний страхование»Научный керівник:________________________

Студента 1 курсу

Юридичного факультету

Заочного відділення

Гоменюк В.В.

Шифр заліковки:___________________

Оцінка__________________________

Підпис науч.руководителя_______

План

з

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
КЛИНСКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й ПРАВАЮридический факультет Дисципліна: Екологічний право

КУРСОВАЯ РОБОТА

ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНУ

Выполнил: студент 2 курсу

заочного відділення

Малютін А.А.

Науковий керівник:

У розділі ст. викладач

Смирнова А.А.

Клин - 2001 рік.

План курсової роботи:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ……….……………..…………………………………………….. 3Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Охорона навколишнього природного довкілля – одне з найактуальніших проблем сучасності. Науково-технічний прогрес й пожвавлення антропогенного тиску довкілля неминуче призводять до загострення екологічній ситуації: виснажуються запаси природних ресурсів, забруднюється природне середовище, втрачається природна зв'язок між людиною і природою, губляться естетичні цінності, погіршується фізичну й моральне здоров'я людей, загострюється економічна і політичний борот

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження.......................................……………......................................

Частина 1. Поняття і загальну характеристику екологічних

функцій правоохоронних органів……….................

Частина 2. Екологічні функції прокуратури, МВС і

ФСБ......................................................................…………..

Частина 3. Екологічні функції митниці, суду йВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

4. ПРАВОВА І НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

І ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ У РОСІЇ

4.1. Правова і нормативні основи екологічного проектування

і екологічних експертиз до

Нормативно-правовую і інструктивно-методичну основу екологічної експертизи до становлять Закон РФ “Про екологічну експертизу” й положення розроблені міністерством Охраны природи (нині міністерство Природних ресурсів”):

– “Положення про порядок здійснення державної

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Відомий американський публіцист Barry Commoner сформулював такі принципи спілкування людини із дикою природою: 1) Усе пов'язано з усім, 2) Усе має кудись подітися, 3) Природа знає краще, 4) Ніщо загалом немає задарма.

До предмета мого доповіді передусім входить друге правило, потім - перше, четверте й третє.

законами РФ передбачена ще й захист навколишнього природного довкілля від шкідливого біологічного впливу. Зокрема, сюди можна віднести ст. 52 ЗоООС, ст. 248

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Зміст 1

1. Управління земельним фондом 3

1.1. Класифікація земель 3

1.2. Роль цільового призначення земель 4

1.3. Органи управління земельним фондом 5

2. Спільні економічні вимоги 7

2.1. Проектування 8

2.2. Будівництво й реконструкція 8

2.3. Введення в експлуатацію 9

2.4. Експлуатація об'єктів 10

3. Екологічні вимоги до землевласникам 11

3.1. Специфічні вимоги 11

3

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство виховання та РММолдавский Державний УниверситетЮридический факультетКафедра громадянського процессаКурсовая работапо екологічному правуЗемля як об'єкт использованияи охорони Республіка Молдова Керівник роботи: Бантя В.В. Выполнил: студент 4-го курсу 22 групи юридичного факультету Тащи М.С. Кишинэу-2000

ПланВведение1. Земля як об'єкт використання коштів і охраны2. Поняття і склад земельного фонду РМ3. Право власності на землю4. Право землекористування: поняття, с

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Южно - Уральський Державний Університет

Факультет Економіки і Права

РЕФЕРАТ

По екологічному праву:

Конвенція з збереженню живих ресурсів

Юго – східної атлантики.

ВИКОНАВ:

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

КОНВЕНЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВИХ РЕСУРСІВ

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКИ

П р е а м б у л а

Уряди держав - учасників справжньої Конвенції,

враховуючи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Інститут права

Башкирського державного університету

Кафедра господарського, фінансового

та обмеження екологічного права

Контрольна робота

з дисципліни «Екологічний право»

Варіант № 3

Выполнил: студент 5 групи

V курсу заочного відділення

Попков О.Г.

Перевірив: доцент, д.ю.н.

Габитов Р.Х.

Уфа - 2002

Конституційні основиВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Екологічний право як самостійна галузь права.

Право довкілля являє комплексної галуззю системі російського права. Іноді її ще називають супер галуззю. При оцінки цієї галузі важливо пам'ятати, що воно охоплює у собі ряд самостійних галузей права, визнаних у ролі, - земельне, водне, гірниче, воздухоохранительное, лісове і фаунистическое.

Комплексний характер галузі права довкілля визначено, проте, не ця обставина, а тим, що суспільні екологічні відносини регулюються

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Новосибірський Державний Технічний Університет.

Екологія.

2 курс.

Контрольна робота на задану тему:

Концепцією стійкого розвитку.

Выполнил: Петров

Перевірив:

Бердск, 2004 р.

Оглавление.

Запровадження……………………………………………………………..

Сталий розвиток – шлях до розв'язання екологічних і основи економічних проблем……………………………………………

Укладання………………………………………………………….

С

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження.

Глава I. Екологічний право і характеристика екологічної

обстановки Республіки Казахстан.

& 1. Екологічний декларація про порозі ХХI століття.

& 2. Екологічна обстановка Республіка Казахстан.

Глава II. Концепція екологічну безпеку Республіки

Казахстан

Глава III. Право природокористування.

& 1. Загальна характеристика права користуванн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

2.6. КРУГООБОРОТЫ ВЕЩЕСТВ У БИОСФЕРЕ

Основою динамічного рівноваги та стійкості біосфери є кругообіг речовин і перетворення енергії, що складається з різноманітних процесів. Добре відомі глобальні процеси кругообігу води, кисню, вуглецю, азоту, фосфору, мікроелементів Землі. В.Р. Вільямс писав, що єдиний спосіб надати чогось кінцевому властивості нескінченного – це змусити кінцеве обертатися по замкненій кривій, тобто втягнути їх у кругообіг. У цьому вся висловлюванні є частка

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Санкт-Петербурзький Гуманітарний Університет Профсоюзов

Кафедра державного права

р е ф е р а т

нормативно-правова регламентація земельних правовідносин в німеччини

Робота студента

Юридичного факультету

П'ятого курсу

Першої групи

Босова А. З.

науковий керівник

Дзюба М. У.

Санкт-Петербург

2002

СодержаниеВведение 3

Власність як невід'ємний елемент і з основ німецького

гр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Петрозаводский Техникум Міського Господарства

РЕФЕРАТ

ДИСЦИПЛІНА: Екологічний і земельне право

ВИКЛАДАЧ: Москаленко В.В.

ТЕМА: Особливо охоронювані природні території РФ.

ВИКОНАВЕЦЬ: Трухпоев Сергій

2001 р.

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження 4

Глава 1. Особливо охоронювані природні території (ООПТ) 4

1.1. Заповед

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Введение……………………………………………………………2

Механізм охорони навколишнього среды…………………………….5

Екологічний контроль………………………………………….7

Економічні і соціальні проблеми охорони

оточуючої среды………………………………………………..9

Роль ОВС в охорони навколишнього среды…………………………10

Заключение…………………………………………………………15

Список використаної литературы……………………………..18

Запровадження Охорона навколишнього середовища - один із найбільш актуал

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

Реферат по Дисциплине

Екологічний Право

Тема

«Правове положення полювання»

Курсова робота Студента III курсу 35 грн. вечірнього відділення

Макаренка До. Про.

Науковий керівник:

Калганова З. Р.

Новосибірськ, 1999

ПЛАН.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

ЩО ТАКЕ ПОЛЮВАННЯ

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРА

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Інститут Світовий Економіки і Информатизации РЕФЕРАТ По курсу: «Екологічний право»

На тему: «Поняття міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні правовідносини»

Викладач:

Ібрагімов Володимир Хамзатович

р. Москва

2001

Запровадження

I. Поняття міжнародного екологічного права

II. Міжнародні екологічні правовідносини

Укладання Література ЗапровадженняВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Контрольна робота.

ВАРІАНТ III.

Право власності на природні ресурси.

I. Насамперед, власність є економічної категорією і становить дії з володінню, користування і розпорядженню майном.

Право власності, зокрема і природні ресурси, прийнято розглядати у двох аспектах - об'єктивному і суб'єктивному.

У об'єктивному сенсі право власності сприймається як сукупність норм, регулюючих даний вид громадських відносин, що закріплені у різни

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст: ЗАПРОВАДЖЕННЯ Поняття державного регулювання эколого-правового режиму лісокористування та її особливості

Ведення в державному обліку лісів і державної лісового кадастру

Лісовий моніторинг Планування використання коштів і охорони лісів

Лесоустройство — территориально-пространственная організація лісів їхнього раціонального використання

Правове регулювання і розподілу і перерозподілу лісів Організація відновлення лісів і лісорозведення

Державний контролю над

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЮИ МВС РТ

Казанський філія

________________________________________________

Контрольна робота

По курсу: Екологія.

Зачетная книжка №

3 курс група №

Казань 1999 р.

Варіант № 1

План

Зачетная книжка № 1

План 2

1.Правовые заходи відповідальності за екологічні правопорушення. 3

Екологічні злочину загального характеру 9

Спеціальні екологічні злочину 9

2.По

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст:

Зміст: 2

Запровадження 3

Історія природоохоронного законодавства Росії 2

Огляд діючих нормативно-правових актів у галузі захисту та (чи) охорони навколишнього середовища 2

Аналіз федерального закон про охорони навколишнього середовища 2

Проблеми Російського законодавства у галузі охорони навколишнього середовища. 2

Укладання: 2

Список використовуваної літератури: 2

Запровадження

Російська Федерація є країною з вели

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
здавалася 22.05.00 викладачеві Бєлих Л.А. в УрГЮА "отл" P. S робота скоріш по екології, ніж у екологічному праву.

УрГЮА

Курсова робота з предмета:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

На тему:

ПРОБЛЕМА ТВЕРДЫХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МІСТАХ: ШЛЯХУ РІШЕННЯ, ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

Выполнил: Саночкин Б.В. 307 грн.

Перевірила: Бєлих Л. А.

Єкатеринбург 2000

ПЛАН:

Вступ

Огляд проблеми твердих побутових відходів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Роль природи у житті чоло веческого суспільства

Исчерпаемые і неисчерпае мые природні ресурси

Принципи і правил охорони при пологи.

Приклади додаткова інформація

2. Сучасне стан і охорона атмосфери

Зміна складу і загряз нение атмосфери

Заходи з охорони атмосфери

Приклади додаткова інформація

3. Загальні риси правового режиму природних ресурсів

4. Особливості правового режиму атмосферного во

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

кафедра екологічного

і придбання земельної права

Реферат на задану тему:

«ЖИВОТНЫЙ СВІТ ЯК ОБ'ЄКТ ОХРАНЫ І ВИКОРИСТАННЯ»

Выполнил: студент ЮФ – 51

Верхотуров О.Ю.

Перевірила: Мягкова Ганна Василівна

До р і з зв про буд а р 2002

ПЛАН:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Державне управління

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Московський Державний Інститут Электроники і Математики

(Технічний Університет)

кафедра Екологія і Право

Реферат за курсом "Екологія"

Транспорт

студент грн.

викладач

Москва 2000Транспорт та

Однією з найважливіших проблем екології великих міст і мегаполісів останнім часом стала проблема транспорту. Збільшення його числа душу населення призводить до погіршення екологічної обстановки, зокрема деградації грунтового покрову, забруднення водних ре

Відкрити весь текст