Тип роботи: реферат

Introduction

Types of dictionaries and their content

Kinds of dictionaries:

general dictionaries;

special dictionaries:

bilingual dictionaries;

explanatory dictionaries;

etymological dictionaries;

dictionaries of synonyms;

phraseological dictionaries;

pronouncing dictionaries;

spelling dictionaries

How to use a dictionary. Dictionaries entries.

The

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЕФЕРАТ

The Etymology of English Words

contents

Survey of certain historical facts

Structural elements of borrowings

Why Are Words Borrowed?

Do Borrowed Words Change or

do They Remain the Same?

International Words

Etymological Doublets

Translation-Loans

Are Etymological and Stylistic Characteristics of Words Interrelated?Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

анг. з. Стилістика

Дайте визначення стилістики. Зазначте її предмет, методи дослідження.

Поясніть, що розуміється під стилістикою мови. Наведіть приклади.

Поясніть, що розуміється під стилістикою промови. Наведіть приклади.

Поясніть, чим відрізняється стилістика мови від стилістики промови.

Поясніть значення терміна «стилістика декодування». Наведіть приклади.

Перелічіть функції

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань ПКВЯз. Англ. базовий курс для лінгвістів

Translate into Russian: What’s is his name?

Translate into Russian: What’s this in English?

Translate into Russian: It’s a magazine.

Translate into Russian: Are you married?

Translate into Russian: Do John and Barbara work in a bank?

Translate into Russian: Michael doesn’t play football.

Translate into Russian: When do you have tea

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

АНГЛІЙСЬКИЙ МОВА. БАЗОВИЙ КУРс ДЛЯ НЕЛИНГВИСТОВ

Translate from English: In most countries criminal and civil procedures are different. For example, criminal actions are nearly always started by the state. Civil actions, on the other hand, are usually started by individuals.

Translate from English: there are also many points of contact between criminal and civil law. In most countries if the loser of a civil case refuses

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Квиток № 1

Theme 35. "The Dead" - J. Joyce

In "The Dead" all the themes of the "Dubliners" are mentioned. Name them.

How did Dublin's portrait in "The Dead" differ from the description of the city in the other stories?

Give the characteristics of the main heroes of the story and describe their relationship.

Квиток № 2

THEME 2. "Dick Whittington's Cat"

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ПКОЯз. АНГЛ. ДОМАШНЯ ЧИТАННЯ

Квиток № 1

W. P.S. Maugham “The Art the Grasshopper”

Explain the title of the story.

Describe Tom’s way of life.

What were Tom’s goals in life?

What were George’s Tom’s goals in life?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ПКОЯз. АНГЛ. ДОМАШНЯ ЧИТАННЯ

Квиток № 2<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ПКОЯз. АНГЛ. ЯЗ. ПРАКТИКА ПРОМОВІ

Квиток № 1

Translate from English into Russian: How much do I have to pay in duty?

Translate from Russian into English: Чи має я вказати цю суму декларації?

Answer the following question: Why does the expression «English cuisine» sound a little strange to the English?

Put the words in the correct order:the/on/weather/before/forecast/was/news/the/

Comple

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних вопросовпкояз. Англ. Практична гРАММАТИКА

The Article. Comment on their use and main functions.

The Article. The use of articles with common nouns.

Articles with countable nouns.

Articles with uncountable nouns.

Articles with countable nouns modified by attributes.

Comment on the formation and use of The Present Simple Tense.

Comment on the formation and use of The Passive Voice. The t

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних вопросовПКОЯз. АнГЛ. Практична фонетика

Виберіть слова, де закінчення множини читається як [s]: pipes, books, friends, spoons, watches

Виберіть слова, де закінчення множини читається як [s]: whales, students, leaves, cakes, faces

Виберіть слова, де закінчення множини читається як [s]: houses, noses, cups, desks, stars

Виберіть слова, де закінчення множини читається як [z]: bicycles, forks,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ПКОЯз. АНГЛ. ЯЗ. ПРОФКУРС (ДІЛОВИЙ)

Квиток № 1

Translate into English: У системі вільного підприємництва існує права вибору і будь-яка, хто має капітал, час і російський досвід, може зайнятися будь-який діяльністю, що він воліє, за умови, що він не використовувати чуже ім'я і вільно конкурувати із кожним існуючим бізнесом.

Translate into Russian: Pricing strategy is concerned with establishing prices for prod

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

анг. з. теоретична граматика

Поясніть взаємовідносини логіки й граматики.

Перелічіть передумови виникнення науки граматики.

Зазначте джерела та передумови виникнення семіотики.

Зазначте джерела та передумови виникнення математичної (алгебраїчній) лінгвістики.

Поясніть, що розуміється під формальної трактуванням граматики.

Поясніть взаємозв'язок граматики і статистики.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

анг. з. теоретична фонетика

Дайте визначення мовної діяльності, мови, промови.

Поясніть, що розуміється під існуванням мови.

Охарактеризуйте внесок Ф. де Соссюра у розвиток вчення про мову мови.

Поясніть, чому сучасні мовознавці розмежовують поняття “мова” і “мову”.

Простежте історія мовознавства проблему мови та промови.

Охарактеризуйте внесок У. Гумбольдта у розвиток вчення про

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОВА, а, м.

1. Засіб людського спілкування, У слож. Сьогодні ми [фірма «Вербум»] запропонували слухачам спеці ализацию по бізнес мови (фінансової, банківську діяльність). АіФ, 1995, 5. Д Державний мову (див. Государ ственный),

2. У інформатики. Система знаків (зву ков, сигналів), передавальних певну інформацію. Я, програмування. Інформаційний я. Познайомився з процесором Ковальським, творцем «Прологу» — найпотужнішого мови спокуса ственного інтелекту. Вогни

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

Глава I. Внесок В.Шекспіра до області разеологии англійської

Глава II. Трагедія “Гамлет” - багатющий джерело шекспиризмов

Глава III. Гра слів, як особливість мови та стилю У. Шекспіра. Роль гри слів освіти фразеологізмів

Глава IV. Зміни, що вносяться до шекспиризмы в сучасному англійській Висновок

Додаток. Список крилатих слів із трагедії “Гамлет”

Список використаної літератури

Запроваджен

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Коськина Олена Володимирівна

Внутрішній чоловік у російської мовної картині світу:

образно-ассоциативный і прагмастилистический потенціал

семантичних категорій «простір», «суб'єкт»,

«об'єкт», «інструмент»

Спеціальність 10.02.01 – російську мову

Дисертація на здобуття ученого

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курганський державний університет|

Контрольна робота з дисципліни

«ДИАЛЕКТОЛОГИЯ»

варіант 12

студентки 2 курсу заочного відділення

групи 225

при філологічному факультеті

Олександрової Ольги Іванівни

Курган 1999

I. Систематичний аналіз тексту

він топ’йр’ б т’еб’й наговор’ъл || н’е шлб бул’но (заміж) | ун стбрый | в бород’й в’йс’|| так ч’еву ш | трбшыйа был’u нъд нбм’u | он’u пр’едлагбл’u нам || с’емйб хорошбйа

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

АРАБ. ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА

Дайте визначення поняття «мову».

Дайте визначення поняття «мова».

Дайте визначення поняття «мовної акт».

Дайте визначення поняття «мовна діяльність».

Назвіть рівні мови та мовні одиниці кожного з рівнів.

Поясніть, у яких виражається єдність письмової та усної промови.

Дайте визначення поняття «територіальний діалект».

Дайте

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних вопросовтеория і подальша історія мовознавства

Дайте визначення "мовознавства".

Поясніть, чим відрізняється загальне мовознавство від приватного.

Поясніть, що розуміється під синхроническим языковедением.

Поясніть, що розуміється під диахроническим языковедением.

Поясніть, що робить типологическое мовознавство.

Дайте визначення "спілкування". Зазначте і дайте характеристику ві

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка РЕФЕРАТ З УКРАІНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ: ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІВ-ТЕРМІНІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У МОВЛЕННІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (економічна лексика; літеру Ф) Студентки 1курсу

Відділення МЕВ

1 групи

Соловкової Оксани

КИЇВ – 98 ПЛАН 1.Вступне слово. 2.Дев‘ять слів іншомовного походження. 3.Резюме. 4.Література. Сучасне сус-пільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу ви

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Den Plan

1. Der Eintritt

2. Wo die Deutschen leben

3. Die Architektur und die Anlage

4. Die volkseigene und berufliche Kleidung

5. Die volkseigene Kьche

6. Der Alltag der Deutschen

7. Die Feiertage

8. Die kulturellen Traditionen

Die Kultur. Die Traditionen und die Gegenwart

1. Der Eintritt

In der Kultur der gegenwдrtigen Bevцlkerung Deutschlands werden einige alten Traditionen, die von der Vergan

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

дипломна робота присвоєння кваліфікації лінгвіста, викладача німецького і англійської

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Стилістика декодування як теоретична основа дослідження значення «сильної позиції» для інтерпретації художнього тексту.

Заглавие та її назывная функція.

заголовок як рамковий знак тексту.

роль заголовка у формуванні установки для читання.

Эпиграф, зв'язок епіграфа з заголовкомВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

ІСТОРІЯ англійського МОВИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ У СПЕЦФИЛОЛОГИЮ

З яких племінних діалектів розвився англосаксонський мову?

Назвіть підгрупи німецької мовної групи і дайте їх лінгвістичну характеристику.

Охарактеризуйте племінну угруповання ингевонов за класифікацією Плиния-Тацита.

Наведіть схему родинних взаємин давньоанглійської мови коїться з іншими індоєвропейськими і німецькими мовами.

Я

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Сочинский державний університет туризму й курортного справи

Педагогічний інститут

Кафедра романських і німецьких мов

до захисту___________________

Протокол № ____ від _____________2001 р.

Зав. кафедрою ______________ До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

на задану тему: категорія падежу у російському та німецькою мовами

Студентки 3 курсу факультету

іноземної мов

Спеціальність 0217 філологія

Гру

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Лексеми із суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка "Балада про вершника на білому коней"

(Курсова робота)

ЗМІСТ

1. Вступ (ст. 2-4).

2. Основна частина:

2.1. Загальні положення (ст. 5-9).

2.2. Стилістично забарвлена лексика в романі М.Івасюка "Балада про вершника на білому коней" із погляду її походження (ст. 10-11).

2.3. Тематичне розмаїття стилістично маркованої лексики у "Баладі про ве

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат

По предмета: «Російську мову»

По темі: «Мова як найважливіше засіб спілкування людини»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У Стародавню Грецію і Римі вже розвивалася культура рідного слова. Древній світ зростив прекрасних поетів, письменників, драматургів — майстрів художест венної промови. Цей світ подарував історії видатних ораторів, які ставили і які вирішували важливі питання мовного майстерності. У такому суспільстві зростало розуміння по лезности і необхідності хо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

На сучасному розвитку науки дедалі очевиднішою стає необхідність комплексного вивчення мовних та соціокультурних процесів у тому функціональному взаємодії під час історичного поступу суспільства. Доцільність такого підходу обумовлена, зокрема, неможливістю розгляду цілого ряду найважливіших мовних явищ окремо від умов функціонування суспільства, розвитку її культури. Відповідно облік мовного контексту має значення для адекватного висвітлення питань, що у зору таких суміжних наукових дисциплін

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

2) Методологічні основи лінгвістики. Місце лінгвістики.

Методологией будь-який науки є філософія. Філософські погляди, куди спираються дослідники щодо об'єкта, називається методологічної базою.

Сучасне яз-ие спирається на дві різні філософські школи: матеріалістичну і идиалистическую.

Матеріалізм – цей науковий філософське напрям, що визнавала, що мор материален, що матерія, природа, буття існують поза навіть від свідомості, що матерія первинна і є джерел

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

НАЗВАНИЯ ГРОШОВИХ ЕДИНИЦ У ДРЕВНЕРУССКОМ І РОСІЙСЬКОМУ ЯЗЫКАХ

(XI - XVII ст.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. Общеславянские і споконвічно російські назви грошових одиниць

Общеславянские найменування грошей

Давньоруські найменування грошей (XI-XIV ст)

Споконвічно російські найменування грошей (XIV-XVII ст)

Глава 2. Запозичені найменування грошових одиниць

2.1 Запозичені найменування грошових одиниць ізВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження.

Людина від тварини відрізняє тим, що він має другою сигнальною системи, подразником якої є слово. Слово – це одиниця промови, звукове вираз поняття про об'єкт чи явище. А, своєю чергою є послідовністю знаків мови, яка за його законам. Суспільство неспроможна жити, не керуючись мовою, який виконує такі функції:

а) служить засобом кодування інформації, засобом існування, передачі й засвоєння общественно-функционального досвіду людей;

б) є с

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

Квиток № 1

Охарактеризуйте теорію перекладу Я.И. Рецкера.

Поясніть, що розуміється під адаптивним транскодированием. Наведіть приклади.

Поясніть, що розуміється під когнітивним значенням слова. Наведіть приклади.

Дайте визначення поняття контексту. Наведіть приклади.

Поясніть, розуміють під соответствиями-кальками. Наведіть приклади.

Зазначте принципи переклада

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗМІСТ

Вступ

Основна частина

Висновки

Додатки

Список використаної літератури

ВСТУП

Через усю історію естетики проходити скептичне від кидання можливості визначити комічне й постійні спроби, Незважаючи на це, дати його дефініцію. Ад.Цейзінг називав усю літературу про комічне "комедією помилок" у визначеннях. Н.Гартман казав, що комічне - найбільш складна проблема есте тики. Дійсно, сміх наче ртуть. Він легко вислизає з-пі

Відкрити весь текст