Тип роботи: реферат

Introduction

What I need to do?

In this coursework I need to produce a detailed business report on one medium–sized or large business. In investigating a chosen Case Study I must comment and analyze each of the following aspects of the Business:

Objectives

Organization

Structure

Culture

Communication Channels

Quality Assurance and Control

“Adding Value”

I need to examine how these factors interrelate to affect the s

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Теоретичні основи використання коштів інформатизації і автоматизації у засобах розміщення

Особливості автоматизації менеджменту у засобах розміщення

Основи АСУ засобів

Досвід використання систем автоматизації управління і бронювання

Приклад розробки локальної системи бронювання готельних послуг з урахуванням СУБД Microsoft Access

Укладання

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Будь-яка сучасна готель, наві

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти України

Одеський державний політехнічний університет

Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Контрольна робота з дисципліни

«Автоматизоване управління технічних системах»

Студент: Лозанов У. У.

Викладач: Кузнєцов А. А.

Курс: 5

Група: ЗАТ-962

Шифр: 960277

2000

Що дає впровадження АСУ би в економічному аспекті й у соціальному?

Сучасний етап розвитку промисл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3. 1. Система відбору персоналу США 5. 2. Система оплати й стимулювання праці 7. 3. Система підготовки й на підвищення кваліфікації персоналу 10. 4. Служба вищих керівників США 12. Укладання 16. Список використаної літератури 17.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У процесі освіти та розвитку Сполучених Штатів Америки формувався американський стиль управління. Особливості цього стилю обумовлені такими чинниками створення американського суспільства, як відсутн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Інститут економіки, управління і право

Контрольна робота

на уроках: «Економічний аналіз»

на задану тему: «Аналіз забезпеченості робочої силою, використання робочого дня і резервів його економії»

Виконала:

студентка 2-го курсу

заочного відділення

економічного факультету

Гр. 201-у

Фаттахова А.А.

Казань, 2002

План.

1. Аналіз забезпеченості робочої силою. 3

2. Проблеми використання р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Запровадження. 3

Глава 1. Інструменти антикризового управління. 11

1.1. Антикризова програма. 11

1.2. Реструктуризація. 17

1.3. Система механізмів і заходів із фінансову стабілізацію. 32

Глава 2. Фінансове оздоровлення підприємств. 46

2.1. Моделі відновлення платоспроможності. 46

2.2. План оздоровлення. 58

Глава 3. Проведення реструктуразации в Камчатської області. 71Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Запровадження. 3

Глава 1. Система банкрутства підприємств у умовах ринкової економіки. 8

1.1. Формування системи банкрутства до. 8

1.2. Поняття, цілі й завдання антикризового менеджменту. 14

1.3. Методика аналізу фінансового становища підприємства міста і оцінки ймовірності банкрутства. 18

Глава 2. Діагностика фінансового становища підприємства. 38

2.1. Характеристика підприємства. 38

2.2.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство Освіти Російської Федерації

Читинский Державний університет

КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом: «Теорія організації»

тема: «Розробка організаційної структури управління апарату державної думи»

Виконала: студентка ГУВ3- 03-01

Машукова О.В.

Перевірив: _______________

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Міністерство освіти рф волгоградський державний технічний університет факультет економіки та управління кафедра економіки та управління реферат з дисципліни "прикладне антикризове управління" на тему: "Арбітражний управляючий – історія та сучасність" виконав: студент грн. АУ 2-2 Морозова А.А. перевірив: Валуйский А.В. Волгоград 2003Содержание

1. Юридична особа за умов кризи - 3

2. Інститут дореволюційного російського законодавства - Адміністрація по торговим спр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ (АСУ)- це сукупність математичних методів, технічних засобів (ЕОМ, зв'язку, пристроїв відображення інформації та т. буд.) і організаційних комплексів, які забезпечують раціональне управління складним об'єктом (процесом) відповідно до заданої целью.АСУ складається з основи та функціональної частини. У основу входять інформаційне, технічне й математичне забезпечення. До функціональної частини відносять набір взаємозалежних програм, автоматизирующи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст роботи:

Запровадження. 3

Глава 1. Бизнес-анализ – попередній етап підготовки бізнес-плану. 7

Глава 2. Структура й технологія складання бізнес-плану. 15

2.1. Загальна характеристика. 15

Глава 3. Проблеми та реалізація бізнес-планів. 86

Список літератури: 96

Додатка. 97

Запровадження.

Нині створене чи функціонуюче підприємство часто зіштовхується, по-перше, із нестачею фінансових коштів, по-друге, з

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Запровадження. 3

Глава 1. Внутрифирменное планування. 7

1.1. Функції і завдання планування. 7

1.2. Планування і управління підприємством. 8

1.3. Технологія планування. 10

Глава 2. Бізнес-план: загальні уявлення та особливості. 14

2.1. Розробка учеными-экономистами рекомендацій по бізнес-плану. 14

2.2. План-маркетинг в дослідженнях Ф. Котлера 18

2.3. Оцінка страхування ризику 22

2.4. Виживання росій

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст роботи:

Запровадження. 3

Глава 1. Бизнес-проект організації діяльності ТОВ «Сервіс цент». 5

Аналіз зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників. 11

Маркетингова політика фірми. 24

Фінансовий план. 27

Місія і цілі підприємства. 32

Глава 2. Стратегічний аналіз розвитку підприємства «Сервіс центр». 33

Глава 3. Страхування як засіб запобігання ризиків і супутня діяльність ТОВ «Сервіс центр». 39<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Основою будь-який організації та його основним багатством є люди. Були часи, коли вважалося, що автомобіль, автомат чи робот витиснуть людини із більшості громадських організацій і остаточно затвердять примат техніки над працівником. Проте хоч машині й стала повновладним господарем у багатьох технологічних і управлінських процесах, хоча він і витиснула людини частково або й повністю із окремих підрозділів організацій, роль і значення людини у організації як не впа

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни: Менеджмент персоналу

Виконали:

магистранты групи ФЗМ1

Ц

М

Викладач: Хачванкян В.В.

ДОНЕЦЬК 2002 р.

1. Теоретична частина

Персонал організації, як об'єкт менеджменту.

Діяльність кадрової служби підприємства у сучасних умовах. Функції і завдання кадрової служби підпри

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Державний Інститут Стали і Сплавов

Старооскольский філія

Кафедра: Проте й ПЭ

КУРСОВАЯ РОБОТА

По курсу: «Алгоритмизация Завдань Управління»

По темі: «Виконання плану випуску продукції»

Выполнил: ст. грн. АТП-95-1д

Бредихин С.А.

Перевірив: Козир О.Х.

р. Старий Оскол – 1999

Зміст

Завдання

Економічна характеристика завдання

Структури БД

Алгоритм рішення (словесний)

Схема укрупненного а

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державний Університет Управління

Реферат на задану тему

«ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА»

предмет: Демографія

виконала: Чепорнова Анастасія

спеціальність: Гос і Мун управління

група: 3-1

Москва 2002

Зміст

Введение---------------------------------------------------------------------------------------3

Політика та розвитку стран----------------------------------------------------------3

Китай---------------------------------

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Принаймні ослаблення межстрановых бар'єрів по дорозі руху товарів, послуг і внутрішніх чинників виробництва й розповсюдження частнопредпринимательских принципів організації господарської діяльності світовому просторі дедалі важливішим чинником розвитку промислових фірм ставали зовнішньоекономічні операції - експорт нафти й імпорт товарів та послуг, закордонне інвестування, різноманітні форми співробітництва точніше з компаніями інших держав. Про підвищення ролі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 1

Організація відділу з управлінню персоналом.

Організаційна структура служби управління персоналом.

Планування та розвитку кар'єри співробітників.

Сучасні системи винагороди працівників і на ефективність праці.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНУВАННЯ

Квиток № 1

Значення вироблення місії в організацію.

Програма впливу ринкової стратегії фірми на стратегічне планування.

Управління фірмою у вигляді вибору стратегічних позицій.

Основні програми реформування економіки Росії.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на урокахВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Основне завдання управління «ТатАИСнефть» – забезпечення підприємств ВАТ «Татнафта» сучасним якісним зв'язком при мінімальних витратах.

З метою рішення поставленого завдання економічна служба управління у протягом звітного року проводила роботу у таких напрямках:

стабілізація фінансового становища й відповідне зниження витрат за послуги зв'язку;

визначення необхідних виробничих потужностей, виробничих фондів, капітальних вкладень, трудових ресурсів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет заочно-послевузовского обученияКУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: "Основи теорії управління"

Воронеж 2003 р.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Для зростання продуктивність праці, збільшення кількості і поліпшення якості своєї продукції стало популярним широке впровадження автоматики та обчислювальної техніки в вироб

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

І КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАВДАННЯ КАДРОВОГО ВІДБОРУ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ.

(КУРСОВАЯ РОБОТА).

Виконала студентка 4 курсу ,

вечірнього відділення, факультету ГиМУ, групи 44-В

Кузьміна Ася Олександрівна.

Н

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

[email protected]

РЕФЕРАТ

із дисципліни “Управління персоналом”

на задану тему:

“Законодавче регулювання робочого години”

Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ - 2004

Законодавче регулювання робочого години.

Робочий годину є загальною мірою кількості роботи. Загальна тривалість роб

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

російський університет дружби народів

Реферат з дисципліни:

"Державна служба теорія і

професійна діяльність"

На тему:

Зарубіжний досвід підготовки державних службовців за умови ефективної реалізації її економічних та соціальних функцій

Виконала: студентка 2-ого курсу

***************** Група ГМУ-21

Москва 2001

План:

Економічні і соціальні функції інституту державної служби: методолог

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 2

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАД СКОГО ГОСПОДАРСТВА. 5

2. АНАЛІЗ І ДОБІР ПОСТАВЩИКОВ. 8

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ГОСПОДАРСТВА. 11

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАНИХ 15

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВХОДНЫХ ДОКУМЕНТІВ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 19

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Щоб забезпечити підприємство (об'єднання) не обхо димыми йому матеріалами відповідно до виявленої потреб

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РФ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

По дисципліни «Управління персоналом»

Выполнил: Савченка Я. М.

Гр. 42

Керівник: Дубровська Т. У.

К.э.н., доцент

КРАСНОЯРСК 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные зауваження 3

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми 4

Розділ 2. Опис стратег

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

[email protected]

Вступ

Робота із документами

Реєстрація і облік документів.

Порядок обробки документів, що надходять.

Порядок обробки документів, що відправляються.

Передача документів усередині організації.

Облік кількості документів.

Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи із документами організації.

Правила реєстрації і індексування документів.

Організація контролю за виконанням документів


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

[email protected]

РЕФЕРАТ

із дисципліни “Управління персоналом”

на задану тему:

“КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО”

Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ – 2004

Кадрове діловодство.

А щоб в умовах, що спостерігаються в Україні сьогодні, організація вижила, потрібно в першу чергу провести аналіз справжньої дія

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних вопросовИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Найважливіші джерела та стимули прогресу науки.

Наукові дослідження.

Сутність пізнавальної діяльності.

Відмінність наукового дослідження від повсякденної пізнавальної діяльності.

Основні види досліджень, залежать від характеру вивчених об'єктів і розв'язуваних негараздів у науці.

Дослідження яких проблем належать до цілеспрямованим

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

РОЗРОБКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РІШЕННЯ

Квиток № 1

Перелічіть види управлінські рішення за підходами приймати рішення.

Від яких причин залежить перевагу способу організації розробки і прийняття управлінського рішення?

Назвіть обов'язкові атрибути документа.

Які види ризиків Ви знаєте?

Назвіть етапи під час обміну інформацією.

Зав. кафедрою

--------

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План.

I. Використання ПЕОМ в плануванні і потребу керувати будівництвом.

……………………………………………………………………………….…..…2

II. Процесор електронних таблиць Excel і застосування в економічних расчётах. ………………………………………………….…..…5

III. Приклад використання системи Excel з оцінки фінансового становища підприємства. Оцінка ліквідності підприємства. ……………...…13

Висновок …………………………………………………………………………….16

Використовувана литература……………………………………

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство загального характеру і професійної освіти

Російської Федерації

Волгоградська академія державної служби

Інститут управління

Контрольна робота

на задану тему: «Конгрес США досить та її роль управлінні державою.

Принцип верховенства закону»

Выполнил:

студент групи

Главков Д. А.

Перевірив:

Волгоград, 2000

Зміст Зміст 2 Запровадження 3 I. Конгрес США досить та її роль управлінні

Відкрити весь текст