Тип роботи: реферат

Зміст

2

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2

1. Поняття злочину 3

2. Поняття складу якихось злочинів 4

3. Характеристика суб'єктивних і п'яти

об'єктивних елементів складу якихось злочинів 5

3.1 Об'єкт злочину 5

3.2 Об'єктивний бік злочину 5

3.2.1 Злочинне діяння 6

3.2.2Преступные наслідки 6Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Глава 1. СУТНІСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАГЛЯДУ

§ 1. Законність і прокурорський нагляд в правову державу

§ 2. Зміст прокурорського нагляду, його характеристика

§ 3. Мета і завдання прокуратури

§ 4. Співвідношення прокурорського нагляду коїться з іншими видами нагляду і місцевого контролю

§ 5. Напрями діяльності прокуратури

§ 6. Правові основи діяльності прокуратури

§ 7. Предмет і системи курсу «Прокурорський нагляд»

Глава

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Конституція – Конституція України

КК – Кримінальний кодекс України;

КПК – Кримінально – процесуальний кодекс України

Кримінальне судочинство є складною та багатобічною діяльністю багатьох органів та осіб, коло які визначено законом. У ній беруть доля як державні органи та посадові особини, то й громадяни. Вони виконують різні процесуальні функції та наділені законом різними за характером та обсягом правами, різні і їхнього обов’язки. Одн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

А.Малахов

2002 р.

Адміністративний арешт, як вид адміністративного покарання

Адміністративний арешт – одне із видів адміністративного покарання, передбачений п.6 ч.1 ст.3.2 КоАП РФ.

Він належить до покаранням, які встановлюються за виключно КоАП РФ не може бути встановлено іншими нормативними актами (ч.3 ст.3.2 КоАП РФ).

Адміністративний арешт може визначатися уживати лише як основного адміністративного покарання (ч.1 ст.3.3 КоАП РФ).

Адміністративни

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти України

Одеський Державний університет ім. І. І. Мечникова

Контрольна робота

за курсом: ”Прокурорський нагляд України ”

студента 5 курсу юридичного інституту

одеського державного університету

відділення післядипломного навчання

академгруппа № 1

Сльозко Романа Михайловича

Одеса 1997 р.

Тема: ”Акти прокурорського реагування гаразд загального нагляду”

План

Пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН.

Запровадження.

Новий КПК – нова ідеологія кримінального процесу саме.

Принципи касації у новій КПК.

Висновки.

Література

ВВОДНАЯ ЧАСТИНА

На адресу нового КПК РФ висловлено вже чимало найрізноманітніших нарікань, обгрунтованих не дуже. Але позитивного у законі вулицю значно більше, наявні у ньому недо статки, ті, які будуть дійсними, а чи не вдаваними, будуть, можна вважати, виправлені.

Автор реферату розгляне

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Вищу школу

приватизації і підприємництва

факультет правового забезпечення підприємництва

Контрольна робота

у кримінальній праву

Амністія і помилування

Студентка грн. Ю2-2

Е.П.

Москва

1998 р.

Зміст

1.Понятие і значення звільнення з кримінального

наказания................................................................2

2.Виды звільнення з кримінального

наказания.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат на задану тему:

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Антропологическая школа кримінального права виникла 70-х рр. Італії. Причиною її було зростання числа злочинів, супроводжував розвиток капіталізму, й необхідність для буржуазного суспільства раціоналізувати боротьбу з цим зростом і нездатність старої юридичної науки про злочині упоратися з цим завданням. у тому, аби впливати на “злочинність”, треба було пізнати закони, нею управляючі, т. е. досліджувати злоч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Арешт морських судів відповідно до Російському законодавству Русецкий Олександре Євгеновичу

На російському законодавству судно може бути заарештованим з урахуванням морського вимоги, що з обставин, переказаних у ст.389 Кодексу торгового мореплавання РФ від 30.04.1999г., зокрема у зв'язку з буксировкой, і навіть наданням палива для експлуатації судна.

Відповідно до ст. 389 КТМ РФ морським вимогою є будь-яку вимогу у зв'язку з:

 заподіянням шкоди при експлуатації судна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПОМОРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.В.ЛОМОНОСОВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СУД І КАРНИЙ ПРОЦЕС

У АФІНАХ

Доповідь підготували:

Спасенников З.

Кифяк Про.

I курс 11 група

Перевірив:

Корзун А.В.

Дата здачі__________

Оцінка_____________

АРХАНГЕЛЬСК

1999

Зміст
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Казанський ЮИ МВС РФ

________________________________________________

Курсова робота

По курсу: Кримінальну право.

Зачетная книжка № 22

Вечірнє відділення, група № 1

Слухач: Петров І.І.

Казань 1999 р.

Тема: Бандитизм, склад парламенту й види цього злочину, відмінність цього злочину від організації злочинного співтовариства.

План.

Запровадження. 3

Бандитизм, склад парламенту й види цього злочину. Відм

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Заходи безпеки учасників кримінального судочинства передбачені положеннями год. 3 ст. 11, год. 9 ст. 166, год. 2 ст. 186, год. 8 ст. 193, п. 4 год. 2 ст. 241 і год. 5 ст. 278 КПК РФ. Дійсність цих заходів покаже практика. Ця робота присвячена "найновішої історії" становленнм у російському законодавстві інституту забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

Стаття 2 Конституції РФ проголошує визнання, непорушення кордонів і захист права і свободи людини і грома

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Дані МВС Росії свідчать, що, попри правоохоронні органи заходи, організована злочинність продовжує залишатися дестабілізуючим чинником правопорядку. Маючи корумповані зв'язку органів влади й управління, вона формується в розвинену систему, яка лише претендує на лідерство економіки, а й вторгається до політики, генерує розвиток негативних процесів у поступовій динаміці і структурі общеуголовной злочинності.

Кримінальні формування що у значною мірою легалізувати "брудні"

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Нині є найактуальнішою поставляють на світовий арені. Упродовж останніх десяти років значно побільшало зареєстрованих злочинів і судимостей за злочину пов'язані із наркоманією. Тривалий час цього зло заплющували очі все – навіть ті, хто мав би боротися з нею.

Наркоманія є світовою проблемою. У нашій країні пов'язана міжнародних зобов'язань боротьби із наркоманією іншими країнами з ратифікації єдиної Конвенції про наркотичних засобах. Серйозність загрози спонукала Ге

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Кри ми але ло гі чого ское про гно зи ро ва ние і пла ні ро ва ние борь б із пре ступ але стью

ВВЕ ДЕ НИЕ.

Пре ж де ніж пе розвівайся ти до за середовищ ст вен а ті ме по слід ній лек ции курей са “Кри ми але ло гия” в МВИ ПВ РФ, мені хо ті лось разів до на пом нитку Вам не то рые з ос новий ных по ло ж ний про щей тео вдз пре ду пре ж де ния пре сту п ле ний.

Пре ж де все го, пре ду пре ж де ние зі сто ит із трьох уров ній:

- зі ці аль ная про фі лак ти ка (пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. Н.Ф. КАТАНОВА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ПРАВА

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Допустити до захисту в ДАК

Зав. кафедрою кримінального

правничий та процесу

__________ А.І. Крутіков

Воронко Наталія Михайлівна

Бухгалтерська експертиза під час розслідування і судовий розгляд справ

(ДИПЛОМНАЯ РОБОТА)

02.11.00 – ЮРИСПРУДЕН

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти України

Одеська юридична академія

Курсова робота

на задану тему:

«Версія, як засіб планування під час розслідування злочинів.»

Науковий керівник старшого викладача Берназ П.П.

студентки очно- заочного відділення прокурорсько-слідчого факультету V курсу Лацугиной А.А.

р. Одеса, 1998 р.

План

План 2

Запровадження. 3

1. Поняття, логічні підстави для побудови слід

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського

Вищий коледж управління і підприємництва

Кафедра юриспруденції

До про зв т р про л т зв а я р а б от а

з дисципліни: КАРНИЙ ПРОЦЕС

Варіант № 5

Тема: Вещественные докази.

Керівник роботи:

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ОМСКАЯ АКАДЕМІЯ МВС РОСІЇ КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КУРСОВАЯ РОБОТА ТЕМА: ВЗАЄМОДІЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ І ОРГАНА ДОЗНАНИЯ виконав: курсант 307 уч. грн. рядовий міліції Изотенко У. А. ОМСК 2004 СОДЕРЖАНИЕ Запровадження ………………………………………………………………………..3 1. Поняття, правова основа та принципи взаимодействия…………………..5 2. Форми взаимодействия……………………………………………………..15 Заключение……………………………………………………………………..33 Використана література …………………………………………………..34 ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Загострена соціально-економічна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У У Є Д Є М І Є

Однією з основних аспектів судово-правової реформи, посиленими темпами впроваджуваною на суспільну життя є широке відновлення нормативної бази діяльності правоохоронних органів. Зокрема, ухвалено КПК, вивчення якого дозволяє зробити висновок про вдосконаленні її положень убік відповідності багатьом стандартам правової держави. Під час ухвалення Кодексу врахували наукові рекомендації, вироблені протягом десятиріч складують у доктрині кримінального процесу саме.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

МІЖНАРОДНИЙ ТАВРИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА N 1

з дисципліни: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

тема: ПЛАНИ І ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТНИКОВ

ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВЕ

ТЕМА:ВИДЫ І ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТНИКОВ ЗЛОЧИНУ

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

П Л А М

1.ВВЕДЕНИЕ

2.ПОНЯТИЕ Й ОЗНАКИ СОУЧАСТИЯ У ПРЕСТУПЛЕНИИ

2.1

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження.

Успішність вирішення завдань кримінального права пов'язана з станом і їх рівнем злочинності, з ефективністю боротьби із нею. Проте перебільшувати роль кримінального закону, у боротьби зі злочинністю, навіть за найактивнішої діяльності правоохра нительных органів, годі було. Як відомо, багато років панування командно-адміністративної системи, потім у період ломки всіх існуючих раніше устоїв, в найважчих умовах перебудови й держави, створення ринкової экономи кі, коли старі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

інститут фінансів, економіки та права офіцерів запасу

юридичний факультет

РЕФЕРАТ

по уголовно-исполнительному праву

«Види режиму і Порядок виконання покарання»

виконав: Калінін С.

москва 2000

ПЛАН

Види режиму виправних установ

Порядок призначення та виду режиму

Способи забезпечення режиму

Види режиму виправних установ

Вигляд режиму визначає вид виправній колонії. Исправи ті

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження 2

Глава 1. Рішення, прийняті суддею на стадії

призначення засідання 5

1.1. Загальні засади 5 1.2. Постанова про призначення засідання 7 1.3. Постанова про повернення справи з підсудності 8 1.4. Постанова про призупинення справи 9 1.5. Постанова про повернення справи для додаткового розслідування 10 1.6. Постанова про яке припинення справи 11

Глава 2. Вирок суду: види, структура і змістом 13

2.1. Поняття суду, та її значення 13
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Введение……………………………………………………………………………...3

Глава I. Поняття, склад парламенту й види правонарушений…………………………….…..5

§1. Поняття та ознаки правонарушения……………………………………….5

§2. Склад правонарушения………………………………………………………8

§3. Види правонарушений………………………………………………………10

Глава II.Причины правопорушень (біологічний і соціальний аспект)…...16

Заключение……………………………………………………………………….…24

Список литературы……………………………………………………

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

На рівні федерації існує 14 департаментів (крім військових): державний, оборони, юстиції, внутрішніх справ, фінансів, торгівлі, енергетики, транспорту, сільського господарства, житлового будівництва й міського розвитку, праці, освіти, здоров'я та гуманітарних служб, у справі ветеранів. Департаменты державний й виконують військові чи зовнішньополітичні функції і тому виключають із числа адміністративних установ. Інші 12 департаментів ставляться до розряду адміністративних установ. Окремі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План.

Поняття і значення стадії виконання.

Процесуальний порядок звернення вироку до виконання.

Питання, разрешаемые судом на стадії виконання.

Поняття і значення стадії виконання вироку.

Виконання вироку – це самостійна і завершальний стадія кримінального процесу саме, де реалізуються ті владні розпорядження суду, викладені у вступив у чинність закону вироку. Її зміст становить процесуальна діяльність суду з зверненню вироку до виконанню й вирішенню

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ І ЛІТЕРАТУРА

Загальна Декларація правами людини, 10 грудня 1948 р. // Чинне міжнародне право: У три т. М., 1997. Т. 2. З. 5.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальних і культурних правах, 16 грудня 1996 р.// Саме там З. 11.

Міжнародний пакт про цивільних, політичні права, 16 грудня 1996 року.// Саме там З 21-го.

4. Конституція Російської Федерації. Прийнята загальним голосуванням 12 грудня 1993 р. (ст. 21, 22, 23).

5. Про психі

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Виктинология - нове і дуже перспективна напрям наукових досліджень про. Воно охоплює проблеми, пов'язані з потерпілим від злочину.

Виктинологический підхід до профілактики злочинів і ексцесів має давню традицію. Ще давні часи зазначалося, що долю людини у певною мірою залежить від цього самого. Це знайшло відбиток у народному фольклорі: "Кожна мисляча людина - коваль свого щастя", "Удалому і удача до рук", "Короткий неч до рук хороброго стає довгим&

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Обласний Гуманітарний Коледж РЕФЕРАТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

ТЕМА: Виробництво в наглядової інстанції

2001 р.

1. Сутність перегляду судових рішень на порядку нагляду.

Надзорное виробництво – це виняткова стадія кримінального процесу саме, де вищестоящий суду з протесту уповноважених те що осіб перевіряє законність і обгрунтованість які почали чинність закону вироків, визначень і постанов судів першої інстанції, і навіть визначень і постанов, винесен

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

1. Запровадження;

2. Поняття вироку;

3. Властивості й види вироків;

4. Структура вироку;

5. Укладання;

6. Список використаної літератури.

1. Запровадження.

Злочин, як найнебезпечніший вид правопорушень, йде на особистості, прав і свобод громадян, суспільству, державі серйозної шкоди.

Реалізація норм кримінального законодавства надають у кримінальному процесі досягається шляхом порушення кримінально

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра кримінального правничий та процесу

Дипломна робота

на задану тему:

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД УГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВИКОНАВ: студент 5 курсу

КЕРІВНИК: Садиков А.Ш.

Бішкек – 1998

Зміст

Запровадження 3

Глава I. Загальне поняття звільнення з кримінальної

Відповідальності 6

§1. Поняття і юридична природа звільненняВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

План:

Запровадження.

Більшість.

Глава 1. Поняття відмови від порушенні кримінальної справи.

Глава 2. Підстави відмови від порушенні кримінальної справи.

а) виправдатись нібито відсутністю діянні складу якихось злочинів

б) 1. відсутність події злочину

2. витікання термінів давності

один. смерть підозрюваного чи обвинувачуваного, крім випадків, коли виробництво за кримінальної справи необхідне реабілітації помер

Відкрити весь текст