Тип роботи: реферат

Іркутський державний технічний університет

Автоматизированные системи обробки інформації і управління

Припускаю до захисту

Керівник

Михно Л. М.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Народногосподарське значення агропромислового комплексу України.

Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ла нок народного господарства (галузей, підгалузей, ві роб нічиїх підприємств, організацій), діяльність які тісно пов’язана із виробництвом, зберіганням, транспортуван ням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення ві робництва. Поділяються на агропромисло

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження …………………………………………………………………………..3

1. Юридична сутність адміністративної відповідальності ще суб'єктів господарювання порушення трудового законодавства …………..5

1.1 Адміністративна відповідальність - як вид юридичну відповідальність застосовуваної порушення трудового законодательства……………5

1.2 Характеристика адміністративних правопорушень суб'єктів господарювання у сфері труда…………………………………………………………..24

2. Администра

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

" ОХОРОНА ПРАЦІ "

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З РЕКОМБИНАНТНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ ДНК

Студент IV курсу

біолого-грунтового факультету

кафедри біохімії

Попов М. Б.

1998

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Студенти кафедри біохімії для дослідницької роботи направляють у різні науково-дослідні інститути, і навіть можуть проводити дозвілля у лабораторіях кафедри. Моя робота відбувається на лабораторії "Регул

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Введение………………………………………………………....2

Поняття і різноманітні види отпусков…………………………………….…3

Порядок надання і видів використання щорічних оплачуваних отпусков……………………………………...8

Исчисление стажу роботи, що дає декларація про щорічний отпуск……………………………………………………..….14

Отпуска без збереження заробітної платы………………..16

Заключение………………………………………………….…..18

Список литературы……………………………………………..19

1. Запровадження.<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Курсова робота

на тему: «Випробування прийому роботу і його юридичне значення»

виконав:

Тольятті

2002 р.

Зміст

Зміст 3

Запровадження 4

Більшість 5

Трудової договір 5

Укладання 29

Гарантії прийому працювати 29

Випробування прийому працювати 29

Термін випробування прийому працювати 29

Список використаної літератури 30

Запровадження

Встановлення іспитовог

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление:

ВведениеГлава 1 Стан проблеми здібностей у сучасній

психології

Поняття здібностей в психології

Різні підходи до вивчення проблеми здібностей

Види здібностей

Глава 2 Особливості розвитку здібностей в підлітковому

віці

Спілкування як провідний вид діяльність у такому віці

Розвиток здібностей до спілкування

Здатність до спілкуван

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський ВУЗ

Инженерно-экономический інститут

Кафедра: “Управління права в АПК”

Р Є Ф Є Р А Т

По дисципліни: “Основи земельного й трудовому права”

На тему: “Відповідальність порушення земельного законодавства”

Варіант № 35

Выполнил: студент групи

Перевірив: професор

Москва 2002

Анотація

У цьому темі було рассмотренны поняття земельного правопорушення і выдры відповідальності.

Адміністративна відпові

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Введение………………………………………………………….2

Поняття й ті види отпусков…………………………………….2

Тривалість отпуска…………………………………4

Додаткові отпуска……………………………………..6

Відпустку без збереження середньої заробітної платы……9

Порядок надання отпуска………………………….11

Литература………………………………………………………..14

Запровадження

Насправді постійно постає запитання, пов'язані із застосуванням чинного законодавства про відпустки. Це

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Національна юридична академія України

їм. Ярослав Мудрий

Реферат

на задану тему:

Власник чи уповноважений їм орган

як суб'єкт трудового права України

Выполнил: студентка II факультету

15 група

Люберцева Л. В. Перевірив: викладач

Ярошенко О.Н.

ХАРКІВ

2000 р

Зміст

Вступ 3

1.Собственник як суб'єкт трудового права 4

2.Уполномоченный власником орган як суб'єкт трудо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Могильовський державний університет ім. Кулешова

Реферат на задану тему:

" ОХОРОНА ПРАЦІ:

Вплив висвітлення на умови праці. Природний, штучне

висвітлення. Комбинированное висвітлення. Світильники. Виміри освітленості. Санітарні норми."

Выполнил:

студент фізико-математичного факультету 5 курсу групи " Є "

Плетньов М.

Керівник:

Савкін А. Є.

Могилів 2001 р.

ПЛАН
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Профспілкове об'єднання як суб'єкт трудового права 2

Історія розвитку профспілкового руху 5

Правовий статус профспілкових об'єд-нань і реалізація ними основних функцій 8

Правові гарантії діяльності профспілкових об'єднань 17

Список використаної літератури: 21

Профспілкове об'єднання як суб'єкт трудового права

Профспілкові об'єднання — це організація трудящих, зі зданная за захистом їх соціально-еконо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Організація праці учнів

Впливи праці в організм дітей і підлітків. Різні види праці, особливо роботи, що їх на ділянці школи, у дитсадках, городах і полях колгоспів (радгоспів), організовані з урахуванням возрастно-половых особливостей учнів й виконання вимог гігієни, надають позитивний вплив на фізичний розвиток і функціональне вдосконалення основних фізіологічних систем організму дітей і підлітків.

Найчастіші види сільськогосподарських робіт, виконуваних в літній час

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження………………………………………………………………………...

3

Глава 1. Громадяни як суб'єкти трудового права……………………….

4

1.1. Робітник як категорія трудового права………………………………..

4

1.2. Зміст поняття трудовий правосуб'єктності працівника………...

7

1.3. Здатність до правообладанию і правореализации…

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
1. Запровадження.

Упродовж багатьох десятиліть політика управління трудовими ресурсами у СРСР відштовхувалась немає від інтересів людини, як від потреб, визначених загальної спрямованістю економіки на переважно екстенсивний зростання. Вона стала підпорядкована завданням подолання брак кадрів, пошуки додаткові джерела робочої сили в для укомплектування постійно зростаючої кількості робочих місць. Це спричинило практично повного вичерпаності трудових ресурсів немає і надмірного залученню до го

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Російську академію державної служби

При Президенті Російської Федерації

Північно-Західна академія державної служби

КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ м. Петрозаводську

Назва предмета: Трудове право

контрольна робота

Дискримінація у сфері трудових відносин

студентки 5 курсу

групи______________________

спеціальності юриспруденція

з урахуванням вищої освіти

Киреевой І.Г.

Науковий керівник

викла

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

I.Понятие і значення трудовий дисциплины................................2

II. Трудова дисципліна як основний інститут трудового права......................................................................................................5

1.Роль влади роботодавця у забезпеченні трудовий дисциплины………...5

2. Заохочення за сумлінний труд.............................................................8

3. Дисциплінарна відповідальність і його вид

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Дисципліна постає як правова категорія на чотири аспектах: 1. основний принцип тр.права- забезпечення исполенеия обов'язки берегти дисципліну праці. Забезпечує її роботодавець та її админитр.; 2. елемент тр. правовідносини- бязанность працівника по тр. правоотношению підкоряться дисципліни праці данноого произ-ва, його внутрішньому розпорядком. 3. як інститут тр. права- система норм, регулювання. Внутрішній тр. розпорядок, роботодавця та т.д.устанавливающий заходи поощерения і що має отв

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ОБЩИЕ СТАНОВИЩА Про ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА

1.1. Поняття та ознаки договору підряду

1.2. Сторони і змістом договору підряду

1.3. Проблеми, які під час укладанні договорів підряду

1.4. Правові наслідки зрадливої кваліфікації договору

ГЛАВА 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Договір найму праці як інститут громадянськ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План.

Запровадження. 2

1.Понятие колективних трудових суперечок. 4

2. Порядок розгляду колективного спору. 6

Укладання. 12

Список використаної літератури. 13

Запровадження.

Сучасний рівень розвитку зумовлює необхідність колективної праці, але це визначає наявність колективних суб'єктів права.

Істотним умовою (отже, ознакою) існування обличчя на ролі колективного суб'єкта права служить наявність

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Додаток 1

Унифицированная форма № Т- 3

Затверджено постановою Державного комітету РФ за статистикою

від 06.04.01 № 26

Код

Форма по ОКУД

0301017

по ОКПО

найменування організації

Номер документаВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Єдність і диференціація норм трудового права П л а зв 1. Запровадження 2. Глава 1: Поняття єдності і диференціації

а) Поняття єдності

б) Поняття диференціації

3. Глава 2: Єдність норм трудового права 4. Глава 3: Диференціація норм трудового права 5. Укладання 6. Список використаної літератури Запровадження

На думку тема справжньої роботи є підставою актуальною, т.к. зачіпає проблему, яка була у російському законодавстві і тому раніше, але новою силою конкретизувалас

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

У результаті власною діяльності людина використовує хімічні речовини, що за своїми властивостями надають шкідливий вплив на організм. Не дивлячись на постійне вдосконалення технології, збільшується потенційна небезпека ситуацій, що з викидами СДЯВ, витіками та інших.

Для захисту працівників застосовуються кошти індивідуальної захисту (СИЗ). Кошти індивідуальної приватизації та колективної захисту працівників - технічні засоби, використовувані запо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Омський державний університет

Контрольна робота з Трудовому праву.

Варіант I.

Выполнил студент 2 курсу юридичного факультету заочно-ускоренной форми навчання, група ЮЮ – 240 ЗУ.

Ахметов Рінат Маратович

Перевірив: Кірсанов Р.В.

Омськ – 2004.

Питання.

1. Охарактеризуйте загальні, спеціальні і локальні нормативні акти - джерела трудового права РФ.

Перш ніж розпочати розгляд класифікації джерел трудового права нео

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Введение……………………………………………………………………………2

Дорогою прийняття нового Кодекса…………………………………………...2-4

Оплату праці работников……………………………………………………..4-6

Стратегія і тактика Кодексу в нормуванні праці та його оплаты……6-7

Стимулирующие і компенсаційні виплати бюджетникам в Сахалінської области…………………………………………………………….7

основні напрями захисту трудових прав…………………………..7-9

Заключение…………………………………………………………………….9-11Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

зміст

*****

***

Запровадження

Захист трудових прав працівника і колективних інтересів працівників організацій (підприємств) набуває дедалі більшого значення у зв'язку з проблемами, накопиченими упродовж свого реформування економіки. Спад виробництва, взаємні неплатежі організацій, недостатній зростання нових робочих місць, інші негативні чинники нестабільного стану економіки деформують становлення ринку праці, породжують зростання безробіття. Багато роботодавці

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

1. Основні початку трудового законодавства 4

2. Поняття, утримання і висновок трудового договору (контракту) 7

2.1 Поняття трудового договору. 7

2.2. Суб'єкти, боку трудового договору (контракту). 7

2.3 Термін трудового договору 8

2.4 Зміст і форма трудового договору (контракту) 9

3. Загальні підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника. 10

3.1 Підстави припинення трудового дого

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Кафедра №92

Викладач Харин К.С.

Реферат

По курсу: Правознавство

Тема: Зміст трудового договору

Роботу виконав

Студент грн.

Санкт Петербург

2003 рік

Загальна частина.

Трудової договір – угоду між працівником роботодавцем, яким працівник зобов'язується виконати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядком, роботодавець – виплачува

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление стор.

Запровадження 3

Більшість 4 - 10

Правоотношения у сфері трудового права 4 - 6

Мета і завдання трудового права 6 - 8

Основні засади трудового права 8 – 10

Укладання 11

Список літератури 12 Запровадження

Трудове право як із провідних галузей російського права, має предметом регулювання суспільні відносини у найважливішій сфері життєдіяльності суспільства – у сфері праці, перейшло лише новий етап рефор

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Й ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет Права____________________

Кафедра Гражданско-правовых дисциплін____ Дипломна робота

Тема:«Индивидуальный (персоніфікований) облік у системі державної Пенсійного страхування»

Москва, 2003 рік

Оглавление

ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Й ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 1

Дипломна робота 1

Москва, 2003 рік 2

Запровадження 3

Глава I. Державне пенсійне забезпечення (страхування) 7

1.1. Сист

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ

стор.

Запровадження 3

Частина 1. Поняття індивідуального трудового спору 4

1.1. Трудові суперечки 4

1.2. Індивідуальні трудові суперечки 6

Частина 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових суперечок 10

2.1. Організація і Порядок діяльності комісії

з трудових спорів (КТС) 10

Частина 3. Розгляд індивідуальних трудових суперечок у суді 14

3.1. Трудові суперечки, аналізовані у суді 1

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Запровадження………………………………………………………………………….

Глава 1. Теоретична частина……………………………………………..

1.Региональные аспекти соціально-економічного розвитку:

стан й освоєно основні проблеми……………………………….

2.Особенности й формування кадрів держслужби

управління у умовах початку ринку………………………………

Відкрити весь текст