Тип роботи: реферат

З Про Д Є Р Ж А М І Є

I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Поняття організації.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА. Аналіз організаційних структур.

Особливості сучасних підприємницьких організацій.

Організаційна структура підприємства

Моделі організації.

Системний підхід та інформаційний процес організації.

Структура системи управління.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Значення організаційних структур.

I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Поняття організації.

Останніми десятиліттями вивчення організ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Рязанський державний медичний університет

їм. акад. І. П. Павлова

Юридичний факультетРЕФЕРАТ

з теорії управління

На тему: аспекти управління

Выполнил: студент II курсу

Ивашенцев Леонід

Рязань 2002

ПЛАН Запровадження

Характеристика теми

Аспекти управління

Економічний аспект

Соціологічне аспект

Політичний аспект

Культурний аспект

Психологічний аспект<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Сьогодні » випускає понад сто видів продукції. У тому числі: магній високої чистоти, безліч сплавів магнію з алюмінієм, цинком, марганцем, цирконієм, ніобієм, бериллием. ВАТ «АВИСМА» єдиний підприємством країни з випуску різних типів протекторів з магнієвих ставов, виділені на захисту від корозії газонафтопроводів, земних сооружкений і морських судів. Відповідаючи потребам сьогодні, ВАТ «АВИСМА» випускає різні за якості і твердості марки губчастий титан, титанові порошки. ферротитан. ВАТ «А

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ефективне управління організаціями та людські ресурси, наштовхується на ряд проблем. Скорочення штатів, інформаційний вибух, глобальна конкуренція: ці та низку інших явищ характеризують ситуацію, із якою зіткнулися менеджери у сучасних умовах. Найстрашніше найпростіше й вірне розв'язання цих проблем висловив Сем Уолтон, власник мережі універмагів. Йому поставили запитання: «У чому ключі до успіху?». На, що відповів: «Люди –ось ключі до успіху!»

Тут розглянутий підхід і

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Місце теорії організації серед наук менеджмент.

Чому наука:

Будь-яка наука має власний предмет дослідження та визначає рамки (кордону), у яких аналізуються її об'єкти. Теорія організації перестав бути винятком. Об'єкт її вивчення - організація. Нас цікавить економічна організація, що виникає під час господарську діяльність людини під час його з природної матерією з приводу перетворення (трансформації) їх у елементи життєдіяльності.

Визначальна роль з

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський державний

Гірський університет

Курсовой проект дослідженню операцій.

Рішення завдання методами лінійного,

целочисленного, нелінійного і динамічного

програмування.

Выполнил студент групи

ЛМ – 1

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Квиток № 1

Дайте по нятие ділової культури.

Які групи людей потрібно враховувати при оп ределении призначення організації?

Организа ционно-эколо гическая тео рия зміни організації у зовнішній середовищі.

Як вона та для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?

Як опре деляется дли тельность опе рационного циклу і півден

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство загального професійної освіти рф

Поморский державний університет ім. М. В. Ломоносова

РЕФЕРАТ

на задану тему:

Закон информированности-упорядоченности

Выполнил: студент ** групи

факультету управління

*** *** ***

Перевірив: кандидат філософських наук

ОКУНЕВ Ю.Луцкевич

Архангельськ 2002

Оглавление.

Запровадження. 4

Більшість. 5

Комунікації під упр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Міністерство культури України

Київський університет культури

Факультет інформаційних систем і бібліотекознавства

Кафедра документоведенияКурсовая робота

за курсом “Організація інформаційну діяльність органів управління”

на задану тему:

“Інформаційна діяльність й її законодавче регулювання”

cтудентки ІV курсуВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ

Московський Державний Університет

Економіки, Статистики і Информатики

Кафедра загальної теорії систем

і системного аналізу

Семестровая робота

з дисципліни

«Теорія організації та системний аналіз»

на задану тему

«Застосування експрес - методики системного аналізу

в організацію»

Виконали:

студенти групи ДММ-201:

Лобачев А. А., Морозов З. А., Садовська З. З.


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

За прогнозами фахівців, російської економіці найближчим часом не загрожує бум корпоративних злиттів, такий в масштабах західним чи американським аналогам. Хоча у 1998 року про намір об'єднатися було зроблено чимало гучних заяв російські компаній, прогнозується, що поширене буде їх злиття, та його поглинання, причому найімовірніше іноземних компаній.

У умовах дуже важливо вміти орієнтуватися у типах злиттів компаній, виявляти основні мети, що боку під час укладання угоди злитт

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних вопросовИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Дайте визначення поняття терміна «інноваційний менеджмент».

Що таке інновація як і визначити її ефективність?

Що таке новація і як співвідноситься з інновацією?

Що таке ефективність яких і як його можна сформулювати кількісно?

Що таке результативність і як визначається?

Що таке науково-технічний прогрес?

Що таке цикли Н.Д. Кондратьєва?

Щ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Коледж Комитент

Сервісне відділення

Курсова робота

На тему: М'ясо

Виконала: студентка групи ТО-212

Граханова А.В.

Перевірила: Бородуліна О.С.

Челябінськ 2004

План

Запровадження

Види забійного худоби

Морфологическое будову та хімічний склад м'яса

Первинна переробка худоби

Класифікація і маркірування

Оцінка якості м'яса

Ро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство Освіти Російської Федерації

Казанський Державний Енергетичний Університет

Кафедра Инженерного Менеджмента

Дипломна робота на задану тему:

Макроанализ реструктуризації ВАТ РАТ "ЄЕС Росії" у межах концепції стратегії на 2003 – 2008 рр. «5+5»

Науковий керівник: Миронов С.П.

Студент: Мухарямов Т.Ш.

Група МЭ -1- 98

Казань 2004 р.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Органи управління акціонерного товариства

Акціонерне суспільство - одне з найскладніших організаційно-правових форм юридичної особи. У ньому передбачається наявність кількох органів управління, внутрішнього і зовнішнього контролю, органів загальних зборів, розподіл з-поміж них компетенцій, встановлення порядку прийняття цими органами рішень, можливості дії їхню відмінність від імені суспільства, визначення відповідальності за завдані збитки. Федеральний за

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Основна ідея, через цієї книжки, у тому, поведінка людей викликається одночасно їх собствен ными особистими характеристиками й навколишнім середовищем, у якій перебувають.

З метою розуміння поведінки людей організації, ми повинні більше дізнатися про речі : (1) - людей і зокрема, основи природи чоловіки й (2) - про організації, чого вони створюються та із чого вони складаються.

Організаційне поведінка - це галузь, ориентиро ванна убік кращого роз

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Російська Академія Державної Служби

за Президента Російської Федерації

Поволжская Академія Державної Служби

їм. П. А. Столипіна

Кафедра соціальних комунікацій

До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

По дисципліни: Теорія організації

На тему: Організаційний проект

"Лондонський футбольний клуб "Челсі"

Выполнил:

Студент 2-го курсу 208-ї групи очній

форми навчання факультету менедж

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курсовой проект дисципліни

«Технологічні процеси автотранспортної галузі».

Організація перевезень пасажирів на чинному міському автобусному маршруті.

Виконала: студентка групи 3ЭАТ2

Свириденко Т.А.

Перевірив: Яцукович В.І.

Москва 2002

1 етап.

1. Визначити номер варіанта завдання й виписати вихідні дані.

Варіант №052.

Вихідні дані:

Потужність пасажиропотоку за годину «пік» найбільш завантаженому ділянці маршруту

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Комерційний Університет

РЕФЕРАТ

ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ПРОДАЖУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРІВ.

Москва 1995 р.

ПЛАН

1. Вступ Роль технологічного процесу у торгівлі.

2. Технологічний процес.

1) схеми технологічного процесу.

2) приймання товарів за кількістю

3) приймання товарів за якістю

4) зберігання товарів

а) умови зберігання товарів

б)

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Державна Академія Сфери Быта і Услуг Уфимский Технологічний Інститут Сервиса

Контрольна робота з теорії організації на задану тему:

Виконала: студентка грн. ЭЗ-11 ш. 598-003 Билалова С.М._____

Перевірила: Шмакова М. Ф.____

Уфа 1999 р.

СОДЕРЖАНИЕ

Организация……………………………………………………………2

Підходи до управлению………………………………………………..2

Системний подход……………………………………………………..3

Системні концепции…………………………………………………5

Відкриті й

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Вступ.

Поняття «залежність», «закон», «закономірність».

3

Закони організації. 5

Основні закони організації.

Закон синергії.

6

Закон самозбереження. 8 Закон розвитку. 10

Закони організації другого рівня.

Закон информативности-упорядоченности.

12

Закон єдності аналізу т

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙУНИВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту

Кафедра ВП і ЗЕД

Реферат

з дисципліни: «Теорія організації»

на задану тему :

«Планування організаційних систем»

Выполнил: стдент

групи ВЭД-95-1

Іванов Олег

Керівник: доц.

Хасанов М. Х.

Тюмень 1

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИТюменский державний нафтогазовий університет .

Кафедра ОПиВЭД

Рефератпо курсу «Теорія организации»на тему«Принципы динамічної організації»

Выполнил : студент

групи ЗЕД - 95 - 1

Іванов Про. Д.

Перевірив : доцент
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мордовський державний університет імені

Н.П. Огарёва

Факультет культури Курсова робота

Проблема організації СБФ в УНБ

Виконала студентка III курсу з/о

спеціальність «Бібліографія»

Малафеева Л.А.

Перевірила Казанцева А.А.

Саранск 2002

ЗмістВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Державний університет управління

Інститут заочного навчання

Спеціальність – менеджмент

Кафедра теорії організації та управління

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Теорія організації»

на задану тему: «Проблеми поєднання формального і неформального у соціальній організації»

Выполнил студент 2-го курсу

Група № УП4

Студентський квиток № 

Зміст

Запровадження. 4

1. Поняття груп, і їхню соціальну

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Навіщо потрібен бюджет ?

Бюджетний процес використовується задля досягнення двох основні цілі - планування і місцевого контролю.

У процесі планування керівництву компанії до ухвалення зважених рішень необхідно мати відфільтрованої і узагальненої інформацією щодо підрозділах, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такий інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований за принципом "знизу вгору". У той самий час й у менеджери нижнього рівня виваженіше планувати

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

 2МОСКОВСКАЯ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ПЕЧАТИ

 2Кафедра менеджменту

 2К У Р З Про У Про Й П Р Про Є До Т

 1ТЕМА: " Проект організації виробництва, у друкованому

 1цехе "

 2Выполнил: Сахнова Н.В.

 2з/о 5 курс ЭиМ

 2Шифр 0 2Э-90-055

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження

Робоча сила, як трактується знає економіки, - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, його спроможність до праці. У разі ринкових відносин «спроможність до праці» робить робочої сили товаром. Але це звичайний товар. Його на відміну від інших товарів у тому, що він, по-перше, створює вартість більш ніж вартий той, по-друге, без його залучення неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, нього в що свідчить залежить ступінь (ефективність) використання основних

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Державний Університет Економіки

Статистики і Информатики

Семестровая робота

з дисципліни: «Теорія організації та системний аналіз»

На тему:

Системний аналіз з прикладу ФГУП « Видавництво «Бухгалтерський облік»

Виконала студентка групи ДБМ-202

Бє

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План.

Запровадження.

Загальні поняття.

Структура системи управління.

Основні типи управління організаціями.

Систему керування російської.

Укладання.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

«Систему керування організації» - одне з ключових понять Теорії організації, тісно що з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом з-поміж них повноважень на виконання певних цілей. У межах цією системою протікає

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Северо-Кавказская Академія Державної Служби

Факультет "Державне і муніципальне управління"

Курсова робота

кафедра: Управління й Управлінням державної служби

за курсом: "Теорія організації".

на задану тему: "Соціальна організація. Особливості соціально-економічних організацій".

Выполнил:

студент 2 курсу

521 групи

Калиниченку В.Ю.

Науковий керівн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

за фахом: Управління трудовими ресурсами

у розділі навчального плану: Теорія кадрової політики

Ф.И.О. методиста __________________________________

Варіант 16.

Антропосоциальная сутність управління суспільством на початковому етапі знають реформування.

План:

Технократическая сутність управління у умовах тоталітарного суспільства.

Людина як і головна продуктивна сила суспільства.

Особливості антропосоциального підходи до управлінню суспі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Способи управління групами

Групою називається обмежена у розмірі спільність людей, що виділятимуться із соціального цілого з урахуванням певних ознак (характеру виконуваної діяльності , соціальної чи класовою належністю, структури, композиції, рівня розвитку, тощо. ). По різним ознаками групи класифікуються малі і покладають великі , реальні і умовні , розвинені і низкоразвитые тощо. Проте основний принцип класифікації групи - це ступінь або рівень його розвитку .

Менедж

Відкрити весь текст