Тип роботи: реферат

Державний університет

Юридичний факультет

ЭссеПо дисципліни: Теорія держави й праваТема: Авторитаризм: за і боротьбу проти

Виконала: студентка 1 курсу

Форма навчання: денна

Перевірив:

Санкт-Петербург

2004

У словниках термін «авторитаризм» окреслюється політичний режим1, встановлений чи нав'язаний такий формою влади, сконцентро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Вступление.......................................3

Основні засади "Верховенства Права"...........4

Уряд народа,управляемое народом,

існуюче для народа..........................4

Раздение влади й принципи взаємодії

між ними.......................................6

Представницька демократия......................8

Обмежене уряд і федерализм..........8

Судова система..........................

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Проблеми теорії місцевого самоврядування, його правовим регулюванням і практики організації вже багато десятиліть є предметом наукового ос мысления і широких громадських дискусій.

в XIX ст. породив безліч теорій місцевого саме управління, які досі залишаються актуальними і продовжує проводити його практичну реализа цию. Багатий історичний досвід земського та міського самоврядування, накопичений у Росії, багато в чому залишається незатребуваним.

Новий

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ГлаваI. Поняття правопорушення та її це основна прикмета.

У узагальненому вигляді правопорушення може бути охарактеризоване як антигромадське діяння, причиняющее шкода суспільству, і наказываемое відповідно до законом.

Усі без винятку правопорушення є діяння людей, а чи не вплив сил природи чи предметів, не дію тварин. Не може бути правопорушенням думки і почуття.

Попри розмаїття причин, умов, суб'єктів й правничого характеру скоєних протиправних діян

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Публічна влада – це сукупність апарату управління і апарата придушення (спеціальні органи які небезпідставні, мають собі силу й кошти на примусового виконання державної волі, - це армія, міліція, органи безпеки, прокуратура, суди, система виправних установ – в'язниці, колонії).

Апарат управління – органи законодавчій і виправній влади з допомогою яких здійснюється управління.

Публічна влада, відділена суспільства, немає загального характеру, так і безпосередньо народу

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Введение………………………………………………………..……….с.3

Механізм держави:

Поняття та ознаки органів государства…………………………с.6

Класифікація органів государства………………………………с.8

Поняття механізму государства……………………………….…с.10

Принципи організації і діяльності механізму государства……………………………………………………………….…с.13

Характеристика виконавчої:

Теорія поділу властей…………………………………….….с.15

Ха

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОГО

ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Феодальное держава є організацію класу феодальних власників, створену у сфері експлуатації і придушення правового становища селян. У деяких країнах світу він був як безпосереднього наступника рабовласницького держави (наприклад, Візантія, Китай, Індія), за іншими воно утвориться як мінімум безпосередній результат виникнення і затвердження приватної власності, появи класів, минаючи рабовласницьку формацію (як, наприклад, у ні

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

План

Передмова

Розподіл улад - розподіл функцій

Порівняльний аналіз вищих органів держави:

Парламент

Будова парламентів

Глава держави

Комісії (комітети) як елемент структури парламентів

Компетенція парламентів

Уряд

Особливості конституційного с

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕОРИИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

У узагальненому вигляді предмет теорії правничий та держави можна як закономірності, властивості, боку, характеристики, загальні всім го сударственно-правовых явищ і процесів. Предмет теорії правничий та держави досить складним обра зованием, і складову його проблематику можна належним чином згрупувати. Дослідження предмета теорії правничий та держави предпола гает характеристику: а) сутності правничий та держави; б) спільних р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Предмет і метод ТГиП**

Кожна наука має власний предмет дослідження, під яким на увазі яка вивчалася нею сторона об'єктивної дійсності. Предметом ТГиПвыступают найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування Р і право, і навіть система основних понять юриспруденції.

Ця наука вивчає виникнення, розвиток виробництва і функціонування не конкретного Р і право, а державності взагалі, і навіть поняття, які пронизують собою всю юриспруденцію (норма пра

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Воронезький Державний Університет Кафедра теорії та держави і право Теорія держави й права

«Громадянське держава й правове суспільство»

Курсова робота

студента 1 курсу

д/о 9 групи

Мухамед Алі

Нассеровича

Науковий керівник:

доцент, Серёгина В.В.

ВОРОНЕЖ- 99

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………3

Історія розвитку концепції громадянського суспільства. Структура громадянського общества……………………

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет

Кафедра правознавства

Курсова робота

На тему:

«Громадянське сус-пільство й держава»

Виконала:

Студентка 1 курсу, 8 групи

спеціальності «Правознавство»

денної форми навчання

Коровіна А.А.

Науковий керівник:

Хальота А.І.

Київ-2003 Вступ

Історія розвитку концепцій громадянського суспільства.

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство загального користування та початкової освіти РФ

Санкт-Петербурзький Інститут управління і економіки

Мурманский філія Інституту управління і економіки

Факультет економіки та управління (соціального управління)

Реферат

(контрольна робота)

з дисципліни Право

на задану тему Дія нормативного акта у часі, із широкого кола осіб й у просторі.

Выполнил:

Студент Жукова Анжеліка Олександрівна Групи С1-98

відділення соціальний сервіс і т

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

На тему: «Демократичне держава: сутність концепції, й шляху реалізації».

Сучасне демократичну державу передбачає розвинене громадянське суспільство, у якому взаємодіють різні суспільні організації, політичні партії, у якому ніяка ідеологія неспроможна встановлюватися як офіційної державної ідеології. Політичне життя демократичній державі будується з у

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ТАГАНРОГСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ЭКОНО МИКИ

Курсова робота

по

Теорії держави й права

на задану тему

Держава і як особистість

Таганрог, 1999 р.

Зміст.

Запровадження.

Поняття правового статусу особистості.

Історична перспектива співвідношення держави і особи.

Права і свободи людини у системою вартостей.

Сучасні погляди на держава й особистість.

Укладання.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Московський Державний Технічний Університет імені Н.Э.Баумана

Реферат

з культурології.

Тема: “Становлення процес формування наукових знань у Росії у XVIII столітті”.

Расстрыгин В.А.

Курс I

Група ПИУ1 21

Калінінград, 1995 р.

У поданні сучасників іноземців Росія науковому плані ще цілком і на початку XVIII століття “хіба що новина, яку хочуть розорати”. Так вважав великий учений Ляйбніц. Також думали про допетровском часу й

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Становлення абсолютної монархії у Росії

Самодержавство ще є абсолютизм.Для абсолютної монархії характерні: наявність сильного, розгалуженого професійного бюрократичного апарату, сильної постійної армії, ліквідація сословно-представительных органів прокуратури та установ. Всі ці ознаки були і російському абсолютизму. Проте в нього були свої суттєві особливості.

Якщо абсолютна монархія у Європі формувалася умовах розвитку капіталістичних взаємин держави і скасуван

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Держава право територій, зайнятих білими арміями.»

Державного комітету Російської Федерації з вищої освіти

Тамбовский державний технічний університет

Факультет АХП

Реферат

з дисципліни:

Історія держави й права

Виконала:

студентка грн. Л11:

Яхонтова Ю.О.

Викладач:

Слезин А.А.

р. Тамбов - 1997

1. Держ

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Поняття держави.

Виникнення держави.

Як з'явилося держава? Звернімося до досвіду історії. Вивчаючи історію древнього світу, ми дізналися, що первісне суспільство не мало державного будівництва, політичної влади. Не отже, що члени цього товариства не підпорядковувалися правилами і нормам поведінки. Без таких правил людський колектив неспроможна існувати: безмежна свобода неминуче призводить до ущемлення інтересів одних із боку інших.

Однак у первісному колективі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

У цьому курсової роботі я постарався розглянути особливості взаємин держави, правничий та моралі. Упродовж багатьох століть це питання хвилювало кращі уми. І він не втратило своєї актуальності, бо ці поняття є найважливішими чинниками громадської еволюції, неодмінними супутниками сучасного суспільства. Від його взаємодії залежить як розвиток , а й сам виживання людства.

Держава право як соціальні інститути існували який завжди . Якщо «природне суспі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Таганрозький інститут управління і економіки.

Контрольна робота

по

Теорії держави й права

на задану тему

Держава: загальну характеристику.

Написав:

Коновалов О.С.

ЮЗ-18

Перевірив:

Таганрог, 1998 р.

План.

1. Запровадження

2. Більшість.

2.1 Розмаїття понять держави та її сутність (співвідношення общесоциального і класового по суті держави).

2.2 Ознаки де

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
московський державний індустріальний університет

міждержавний університет

«рутенію»

інститут дитанционного освіти курсова робота

за курсом: « теорія держави й права»

на задану тему: « державний устрій » студента 1-го курсу факультету ідо шелега сергія олександровичаВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство освіти і вищій школі Республіки Комі

СЫКТЫВКАРСКОЕ ВИЩА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

(ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЛЕДЖ) №1 ЇМ. І.А. КУРАТОВА

ЮРИДИЧЕСКОЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальність 0202 «Право і організація соціального забезпечення»

Курсова робота

Державне і "національне пристрій.

Унитарное держава

Науковий керівник

к.и.н., доцент

М.Є. Наймушин

« » 2002

Виконавець, студент

511 грн.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ОРЛОВСКАЯ РЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

кафедра юриспруденції

РЕФЕРАТ

з дисципліни: "Теорія держави й права"

на задану тему:

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

Сповнив: слухач групи № 13-ту

Кононов В.В.

Преподаватель-рецензент: к.ю.н., доцент

Шапанов В.П.

ОРЕЛ, 2000

Зміст

1. Поняття механізму (апарату) держави 3

2. Органи держави й їх класифікація

7 2.1. Поважні органи структурі держ

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Вчення Локка про країну і в праві.

Джон Локк (1632-1704) виклав своє политико-юридическое вчення у праці “Два трактату про державному правлінні”.

Локк повністю поділяв ідеї природного права, громадського договору, народного суверенітету, невідчужуваних свобод особистості, збалансованості влади, законності повстання проти тирана. Дж. Локк розвинув цих ідей, видозмінив, доповнив новими і інтегрував в цілісне політико-правове вчення - доктрину раннебуржуазного лібералізму.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИЙ

ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Спеціальність: Податки і оподаткування.

Курсова робота

з теорії держави й права

Тема: Дія норм права у часі, у просторі, із широкого кола осіб.

Выполнил: Грицфельд А.А. група 26327.

Перевірив: Попов В.І., к.ю.н., доцент.

р. Тюмень2004 р.

ПЛАН:

1.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження 2

Загальна характеристика і класифікація нормативно – правових актів 3

Закони та підзаконні НПА 4

Основи нормативно – правової системи Росії 6

Дія НПА 9

Дія НПА у - часу 9

Офіційне опублікування 11

Державна реєстрація нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади міністерстві юстиції РФ 12

Порядок набрання чинності НПА 12

Порядок набрання чинності актів Президента РФ і Уряди РФ 13<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Договір ренти відомі з середньовіччя. У літературі згадується дві головні причини виникнення договору ренти у європейському законодавстві. На думку відомого французького цивилиста Л.Ж. Морандьера, а такою був недолік готівки - обставина, що призвело до появі ренти нерухомості (рентної оренди). Вчений писав, що "власник, бажаючи продати своє нерухомого майна, легше знаходив набувача, бажав виплатити йому вічну ренту, ніж такого, яка б б сплатити капітал

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Відкритий Соціальний Університет

Юридичний факультет

Кафедра Теорії держави й праваКурсовая робота

Договорная теорія виникнення держави й права

Выполнил:ст.Сальников В.В.

Керівник

г.Новый Уренгой , 2001 р.

Зміст.

1 Генезис держави: основні концепції. 3 2 Договорная теорія виникнення держави й права. 6 2.1 Філософське розвиток концепції 6 2.1.1 Вчення Локка про країну і в праві

6


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Реферат

Тема:

«Досвід політичній та адміністративній організації місцевих органів за кордоном прикладі США».

Алмати, 1999 р.

Актуальність теми.

Розпочатий 1991 року процес суверенізації Республіки Казахстан призвела до відділенню її від величезного народногосподарського державної машини управління. У такій ситуації слід розвивати молода держава виходячи з економіці, націленої на саморегуляцію і самофінансування. І, хоча умови істотно змінилися, інерція минулої

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

ТАМБОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Теорія і подальша історія держави й права

УТВЕРЖДАЮ

Завідувач кафедри, проф., д.и.н. С.А. Есиков

(підпис) « » 2003 р.

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ:

« Еволюційні і революційних змін

у вигляді держави»Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

1. Німецькі соціал-демократи

2. Австромарксизм

3. Французькі соціалісти

4. Англійський лейборизм

Посилання на використану літературу:

ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

1. Німецькі соціал-демократи

На еволюцію економічних концепцій німецької соціал-демократії великий вплив справила обстановка, що склалася у Німеччині результаті цієї війни розгрому у світовій війні, і навіть внаслідок поразки Ноябрьской революції 1918 р. У пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ця була зроблено на замовлення!

список оригінальних робіт( понад сотню) як off-line ви можете подивитися за адресою:

http://www.sinor.ru/~ranger/Ref

також ви знайдете багато навчальної літератури та статей для всіх предметів у моїй бібліотеці on-line

http://www.sinor.ru/~ranger

Контрольна робота

По Історії вітчизняного держави й права

Загальна характеристика Російської правди, її значення історія російського права

Новосибірськ

Відкрити весь текст