Тип роботи: реферат

1. Статистика як наука. Предмет, метод і завдання статистики.

Статистика - самостійна громадська наука, має свій предмет і метод дослідження. Виникла вона з потреб громадської жиз ні. Вже стародавньому світі виникла потреба підраховувати чисельність жителів держави, враховувати людей, придатних до військовій справі, визначати колличество худоби, розміри земельних угідь чи іншого майна. Інформація що така була потрібна для оподаткування, ведення воєн та т.п. Надалі, з розвитком життя

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Тема 1: Предмет і метод статистики

Статистика як наука

Метод статистики

Методологія статистики

Основні категорії статистики

Основні завдання й напрями реформування державної статистики Російській Федерації

Історія, шляху й напрями статистичної науки

Термін "статистика" виник середині 18 століття. Означал "государствоведение". Отримав поширення монастирях. Поступово придбав збірне значення.

З одного бок

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Державний Університет Економіки, Статистики і Информатики

Контрольна робота з дисципліни «Многомерные статистичні методи»

Виконала студентка:

Групи ЗСС-301

Елисеенкова Олена

№ залікової книжки: 99183

Москва 2001.

Зміст

Зміст 3

Економічна завдання 4

Методика багатовимірного статистичного дослідження 5

Кореляційний і регресійний аналіз. 5

Компонентный аналіз. 6Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У економічному аналізі результати підприємств можуть бути оцінені такими показниками, як обсяг випуску продукції, обсяг продажу, прибуток. Проте значень перелічених показників замало здобуття права сформувати думка про ефективність діяльності тієї чи іншої підприємства. Це з тим, що ці показники абсолютними характеристиками діяльності підприємства, та його правильна інтерпретація за оцінкою результативності можна здійснити лише у взаємозв'язку з показниками, щ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

3. Аналіз основних напрямів страхової діяльності. Прогноз на 2000 - 2005 роки.

3.1. Метод екстраполяції.

Дослідження динаміки соціально-економічних явищ і виявлення їх основних рис у минулому дає підстави для прогнозування, тобто визначення майбутніх розмірів рівня досліджуваного явища. При прогнозуванні передбачається, що закономірність розвитку, знайдена всередині динамічного низки, зберігалася і "поза цього самого ряду у розвитку.

Продовження у майбутн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

4. МЕТОД ВЫБОРОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

4.1. Выборочное дослідження

При статистичному дослідженні економічних явищ можна застосовувати вибіркові спостереження, у яких характеристики генеральної сукупності виходять виходячи з вивчення частини генеральної сукупності, званої вибіркової сукупністю чи вибіркою.

Выборочное спостереження (вибіркове дослідження) залежить від обстеженні певної кількості одиниць сукупності, відібраного, зазвичай, випадково. При вибірковому метод

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 3

1. Статистический метод угруповання 5

1.1. Поняття угруповання 5

1.2. Види статистичних угруповань 5

1.3. Принципи побудови угруповання 7

1.4. Застосування методу угруповання щодо складу кадрів на промислове підприємство 10

2. Кореляційний аналіз 14

2.1. Поняття кореляційної зв'язку 14

2.2. Статистичні методи виявлення наявності кореляційної зв'язкуВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

I. Запровадження. 2

II. Більшість. 4

1. Поняття валового внутрішнього продукту. 4

2. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. 8

2.1. ВВП як сума валової доданої вартості. 8

2.2. ВВП як сума первинних доходів. 12

2.3. ВВП як сума компонентів кінцевого використання 17

3. Экономико-статистический аналіз. 24

3.1. Экономико-статистический аналіз динаміки валового внутрішнього продукту. 24

3.2.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАНИХ

5.1. ПОНЯТИЕ Про СТАТИСТИЧЕСКОМ ГРАФИКЕ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ГРАФИКА

Сучасну науку неможливо уявити не залучаючи графіків. Вони почали засобом наукового узагальнення.

Виразність, дохідливість, лаконічність, универсаль ность, видимість графічних зображень зробили їх неза менимыми у дослідницькій роботі й у міжнародних порівняннях і порівняннях соціально-економічних явле ний.

Вперше техніку складання стати

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У З Т У П

Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає до того, що воно та виступає споживачем матеріальних благ й тім самим зумовлює розвиток насамперед галузей, котрі орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народо населення є ті, що воно та є природною основою формування трудо вих ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, котрі віді грають вирішальну ро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

СТАТИСТИКА

Квиток № 1

Відносні величини порівняння.

Привести метод побудови стратегічних індексів.

З яких двох груп чинників йде аналіз зміни рентабельності?

Що характеризують показники персоналу фірми?

Які витрати беруться до побудові показників рентабельності?

Є дані страхових організацій області про кількість укладених угод з особисто

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ.

Рязанський торгово-економічний технікум.

Контрольна робота №1

по навчальної дисципліни

«Статика»

студент 3 курсу заочного відділення

група 3 «Бух.» за фахом

«Економіка, бухгалтерський облік»

Студент:

Шифр №

Рязань 2004 р.

Питання.

№1 Відносні величини, їх сутність. Основні види відносних величин, їх значення з вивчення соціально-економічних явищ ж

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

КУРСОВАЯ РОБОТА

за статистикою

Варіант 2

Выполнил: Кончаков Е.А.____

3 курс, 310 грн.____________

Перевірила: Каманіна А.М._

р. Москва, 2001 р.

Завдання №1.

Є такі вибіркові дані (вибірка 10%-ная, механічна) на підприємствах одній з галузей промисловості:

№ підприємства

Чисельність промислово-виробничого персоналу,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Предмет статистики.

Статистикою називають планомірний і систематичний облік здійснюваний у країни органами державної статистики на чолі державним комітетом РФ за статистикою.

Статистика - цифрові дані опубліковані у спеціальних довідниках і засобах масової інформації.

Статистика - спеціальна наукову дисципліну.

Предмет і змістом статистичної науки.

Предмет і змістом статистичної науки довгий час були дискусійн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Частина перваяОсновные поняття і категорії загальної теорії статистики

Тема IПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ

1. Предмет статистики

Численні визначення статистики як науки про кількісної характеристиці суспільних соціальних і природних явищ і процесів можна зводити до двом варіантів визначень: вузькому широкому.

У широкому значенні статистика є наукою, що вивчає масові явища які у сукупностях деяких чинників чи явищ певного характеру й мі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзька державна

инженерно-экономическая академія

Інститут Информационных систем економіки і потребу керувати

Кафедра досліджень операцій на економіці Звіт по лаборотной роботу з дисципліни «Статистика» Виконала: Перевірила:

Нименья І. М.

Санкт-Петербург

2000

Модель

Розміри, мм

Вага, грн.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН Фінансовий факультетНаучный доповідь на задану тему:

«ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СТАТИСТИКИ»

Кафедра статисти та економічного аналізу Выполнил: студент II курсу гр.№7 Коваленка А.Є

Науковий керівник: Кандидат економічних

наук, професор Сафронова В.П.

Москва 2000

Зміст:

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН 1

ЗАПРОВ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Завдання № 1

Є такі вибіркові дані ( вибірка 10 % - тная, механічна ) про випуск продукції і на сумі прибутку, млн. крб:

підприємства

Випуск продукції Прибуток № підприємства Випуск продукції Прибуток 1 65 15.7 16 52 14,6 2 78 18 17 62 14,8 3 41 12.1 18 69 16,1 4 54 13.8 19 85 16,7 5 66 15.5 20 70 15,8 6 80 17.9 21 71 16,4 7 45 12.8 22 64 15 8 57 14.2 23 72 16,5 9 67 15.9 24 88 18,5 10 81 17.6 25 73 16,4 11 92 18.2 26 74 16 12 48 13 27 96 19,1 13

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Концепція демографічної політики

Російської Федерації на період до 2015 року

I. Запровадження

II. Характеристика демографічній ситуації Російській Федерації

III. Погрози національної та економічній безпеці, пов'язані з демографічної ситуацією Російської Федерації

IV. Мета і завдання демографічної політики

V. Пріоритети демографічної політики у сфері охорони здоров'я дитини і збільшення тривалість життя населення

VI. Пріоритети демографіч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство загального характеру і професійного

освіти Російської Федерації

Московський Державний Технічний Університет “МАМИ”

Кафедра:

“Бухгалтерський облік і фінанси підприємств”

КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом

“СТАТИСТИКА”

на задану тему:

«Корреляционно-регрессионый аналіз

залежності працюючих активів

від капіталу за показниками 32 банків»

Студентки групи 4-ЭФЭ-4 Ревняковой

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Завдання №1.

Виробити вибірку 40 банків, користуючись таблицею випадкових чисел. Потім за отобранным одиницям виписати значення факторного і результативного ознак.

Завдання №2.

Побудувати ряд розподілу по факторному ознакою. Кількість груп визначити за такою формулою Стерджесса. По побудованому ряду розподілу розрахувати середнє арифметичне, моду, медіану, показники варіації. Сформулювати висновки.

Висновки: Варіація факторного ознаки (чис

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО НАУЦІ І ТЕХНИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛІКИ

БАКИНСКИЙ НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

РЕФЕРАТ

АСПИРАНТА КАФЕДРЫ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

АМУ імені М. НАРИМАНОВА

МУХТАРОВА ЭМИЛЯ ГАСАН огли

НА ТЕМУ:

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ. КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ

БАКУ - 1999

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Теорія ймовірності є математична наука, вивчає закономірності у випадкових явищах.

Що й казати розуміється під випадковими явищами?Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Лекції за статистикою ЭиУ-228 Новак Артема

§1.Понятия статистики, статистична закономірність і сукупність. 2

§2. Ознаки одиниць статистичної сукупності, їх класифікація. 2

§1. Поняття статистичного спостереження, його підготовка. 4

§2. Види статистичного спостереження. 5

§3. Помилки спостереження 6

§4. Сводка і угруповання 6

§5. Види статистичних угруповань 7

§6. Статистичні таблиці 7

§7. Статистичні графіки 8
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Статистика

Ганна Олексіївна Попова

Тема №1: Введення в курс

1). Предмет і метод соціально- економічної статистики.

Предметом соціально- економічної статистики є кількісна сторона масових економічних та соціальних явищ, методи измерания та виваженості аналізу об'єктивно існуючих розмірів, рівнів і закономірностей їх виміру. Вона вимірює кількісний бік явищ нерозривно з якісної.

Усі масові явища мають кількісну і якісну характеристику.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Завдання

Класифікація і системи статистичних показників кредиту. Аналіз зовнішнього боргу.

Завдання. По Російському статистичного щорічника за 1998 рік скласти таблицю:

Одиниці виміру

1995 рік

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Валовий внутрішній продукт (в фактичес-ки діючих це-нах)

трильйони рублів

1540,5

2145,7Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙУНИВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту

Кафедра ВП І ЗЕД

Реферат

з дисципліни: «Статистика»

на задану тему :

«Лави динаміки»

Выполнил: студент

групи ВЭД-95-1

Іванов Олег

Перевірив: ст. преп.

Дружиніна І. У.

Тюмень 1999

1. ПОНЯТТЯ І КЛАСС

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СТАТИСТИКАПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Статистика – осн. джерело інформації, вона мовою цифр відбиває громадське життя в усьому різноманітті її проявів.

У наст. вр. з недостатнім розвитком рын. відносин роль інформаційної бази зростає, т.к. слід ознайомитися з кон'юнктурою р-ка, усложняющимися зв'язками суб'єктів р-ка і потребами до вивчення впливу разл. Чинників на результати їх деят-ти, соціальній та прогнозуванні і узагальненні р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Тема № 1.

Предмет і метод статистики 4

Історія, шляху й напрями статистичної науки 4

Предмет статистики 4

Галузі статистики 5

Метод статистики 5

Закон великих чисел 5

Статистична закономірність 6

Завдання статистики 6

Організація державної статистики до 6

Лави розподілу 6

Статистичне спостереження 7

Поняття статистичного спостереження 7

Форми статистичного спост

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Міністерство вищої освіти Російської Федерації Кубанський державний університет Кафедра чисельного анализаПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсової роботу з предмета

статистичний аналіз економіки

тема курсової роботи:

«Математична модель методу головних компонент».

Выполнил : студент грн. 42Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Доповідь

на уроках «Математичні методи

в психології» на задану тему:

«Змінні та його вимір.

Символи, дані та операції.

Позначення сигма ( )»

підготувала студентка

2003 р.

План

Змінні та його вимір.

Символи, дані та проведення операції.

Позначення сигма ( )

Змінні та його вимір

Переменными є характеристики осіб або речей, наприклад, вагу, вік, час реакції, шв

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Всеросійський заочний фінансово – економічний інститут

Ярославський філія

Кафедра статистики

Курсова робота

з дисципліни:

«Статистика»

тема № 10

завдання № 19

Студент: Курашова Анастасія Юріївна

Спеціальність «Фінанси і кредиту»

3 курс, периферія

Керівник: Сергєєв В.П.

Ярославль, 2002 р.

План

Введение……………………………………………………………3 стор.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ

2

СОДЕРЖАНИЕ

3

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

4

МЕТОДИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

4

1. ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТОДИ ОПРОСА

4

2. ГРУППОВЫЕ МЕТОДИ ОПРОСА 5 2.1. МЕТО

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

осковский автомобільно-дорожній інститут

(державний технічний університет)

Кафедра: Будівництво й експлуатація доріг.

Курсова робота

з дисципліни:

«Метрологія, стандартизація і сертифікація»

Выполнил: Перевірив:

Група 3ВАП4 Викладач

Молчанов Д.Н. Жустарева Є.В.

Москва

2003 рік

Зміст.

Частина 1: Організація статистичного контролю за якістю дорожньо-будівельних робіт.

Частина 2: Статистичне опрацювання

Відкрити весь текст