Тип роботи: реферат

MINISTERY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

 

Belarus State Economic University

REFERAT:

«Basic perspectives and schools of developing sociology in the XX century»

Minsk 2008

 

In the XX century sociological science has undergone considerable changes. Modern sociology presents an extremely complex system of theories, conceptions, hypotheses, methods and ways of investigating social phenomena. Of importance is the fact that the evolution o

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Культура – виключно багатоаспектний поняття. Цей науковий термін виник в Давньому Римі, де слово «cultura” означало обробіток землі, виховання, освіту. Зайшов у повсякденну людську мова, під час частого вживання це слово втратило свій початковий зміст і стала означати найрізноманітніші боку людської поведінки, і навіть види діяльності.

Тож ми говоримо, що людина культурний, коли він володіє іноземними мовами, чемний оперування іншими чи правильно користується ножем і виделкою. Одн

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

АМУРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(ГОУВПО "АмГУ")

Факультет Економічний

Кафедра Економіка та управління

Спеціальність Економіка та управління для підприємства в машина будову

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: Соціальна політику держави

Виконавець

Студент групи С-95 Н.Н.Хаванова

Керівник

Професор, к.э.н. С.А. Буніна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ МВС РОСІЇ

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО – ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛИН

РЕФЕРАТ

на тему

Сучасні теорії соціальної стратифікації.

ВИКОНАВ: Слухач 3-го курсу 311 навчальної групи

заочній форми навчання

МА МВС Росії

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОЦИОЛОГИЯ ДЮРКГЕЙМА

П Л А М

Запровадження

$ 1. Життя Дюрнгейма і інтелектуальні витоки

соціології.

$ 2. "Социологизм" - філософська основа соціології Дюрнгейма.

Укладання

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нещодавно, якихось десяток років тому, по цікавлю щим нашій цій роботі питанням ми навряд чи знайшли б хоч трохи вичерпні відповіді. Адже підручниках нічого й посібниках з філософії ім'я Дюркгейма - засновника францу

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Нині, особливо важливого значення стали набувати такі категорії, як демографічні моделі і демографічні прогнози.

Сучасний період розвитку демографічної моделі характеризується подальшим уточненням і ускладненням традиційних моделей, розробкою демографічних моделей нових типів, широким впровадженням у практику демографічного моделювання ЕОМ, що дозволило виключити питання складності обчислень у складі критеріїв прийнятності демографічних моделей. Прогрес у цій галу

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Микола Островський

Хоча запропонованим визначенням сталого розвитку можна й посперечатися, як на мене принципово важливим і досить абсолютно вірним те, що на чільне місце поставлено поняття «щастя». Нехай більшості практичних діячів це поняття представляється ефемерним, саме прагнення щастю є основним поведінковим мотивом будь-якого віку та кожного з цього виду «гомо сапієнс». І сьогодні майже одноголосно визнаємо, що нинішній шлях розвитку нашого Техногенной Цивілізації веде до прірв

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Наркобизнес - глобальну проблему XXI в.

Content

Introduction. 3

Drugs situation in the world; scales, major factors and tendencies of development of drugs business. 4

The drugs business characteristic: criminal groups, kinds of drugs, stages of manufacture and distribution, sale territory. 17

The characteristic of the markets of principal views of drugs. 20

Interrelation of drugs business with other global problems of mankind. 26

Conclusio

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

What’s a hippie? What’s the difference between an old hippie and a new hippie? Once a hippie, always a hippie? These and similar questions are the source of much debate today. New subcategories like web-hippies, cyber-hippies, even zippies have become fashionable. But what is a hippie and are you one? To answer this question, let’s see what defines a hippie. Some say it’s the way people dress, and behave, a lifestyle. Others classify drug users and rock 'n' roll fans or those with

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Portuguese Emigration After World War II

(essay)

The northern Portuguese landscape is dotted with old houses that are architecturally exotic, with plenty of small, picturesque towers and innumerable decorative elements. One also finds new houses, architecturally reminiscent of northern European cottages, with black roofs and large windows. Then there are expensive suburban houses, which their owners have covered with colorful tiles. A significant number of these are currentl

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

PR у системі місцевого самоврядування як механізм інтенсифікації соціокультурного часу

Дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ І ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЧАСУ У ОРГАНІЗАЦІЇ ПР-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.1. ПР у системі місцевого самоврядування

1.2. Інтенсифікація соціокультурного часу, як одне з завдань органів місцевого самоврядування

2. Дослідження имплицитных сценаріїв р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

MINISTERY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

 

Belarus State Economic University

REFERAT:

«Rise of sociology as an intellectual tradition. Classical tradition in sociology of the XIX century»

Minsk 2008

 

1. Rise of sociology as an intellectual tradition

 

Since ancient times man has been interested in issues of his own living among other people. Why do people try to join living with other people, not without? What makes the

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

MINISTERY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

 

Belarus State Economic University

REFERAT:

«SOCIAL STRATIFICATION AND SOCIAL INEQUALITY»

Minsk 2008

Understanding of social stratification and social inequality

  The grouping of people together is as old as the society itself. Racial grouping is one way that societies have done this, the example is the American South before the US civil war. Religion is another way if parts of Northern Ireland

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

MINISTERY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

 

Belarus State Economic University

REFERAT:

«SOCIETY AS A SYSTEM»

Minsk 2008

Approaches to understanding the society

 

The concept society has its origin in the Latin societas, or a friendly association with others so it refers to associations of individuals, to group relations. But the definition “the society is a group of interrelated individuals” can not be fully correct because soci

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

THE CYBERNETICS MOVEMENT

(essay)

THE ORIGIN OF CYBERNETICS

 

Cybernetics as a field of scientific activity in the United States began in the years after World War II. Between 1946 and 1953 the Josiah Macy, Jr. Foundation sponsored a series of conferences in New York City on the subject of “Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems.” The chair of the conferences was Warren McCulloch of MIT. Only the last five conferences were recor

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Абсентеїзм. Шляхи подолання

 

Проблема абсентеїзму у Росії тепер стоїть досить гостро, щоб він потребувала у обговоренні, а й у прийнятті якихось заходів і рішень. Та перш ніж розглядати проблему абсентеїзму в електоральній поведінці у різних її ракурсах, необхідно зрозуміти, що таке абсентеїзм.

Абсентизм – (від латів. «absens, absentis» – відсутній) – усунення виборців від участі у голосуванні. У середовищі сучасних демократичних країнах абсентеїзм досить поширене явище:

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Автономов В.С.

Початок 1970-х років в XIX ст. історія світової економічної думки ознаменувалося так званої маржиналистской революцією. У такій датуванням є велика частка умовності; приміром, основні тези теорії граничною корисності було сформульовано ще Р. Р. Госсеном в надовго всіма забутої роботі 1844 р., а початок масованого проникнення маржиналистских ідей у економічну літературу слід віднести лише у середині 1880-х років. По-різному протікала маржиналистская революція за кордоном

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Недержавне освітнє установа вищого професійної освіти

Інститут міжнародного правничий та економіки імені О.С. Грибоєдова

РЕФЕРАТ

на уроках: «Соціологія»

на задану тему:

«Автобіографія Р. Спенсера. Його наукові праці»

Липецьк 2009

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

 

СПЕНСЕР, ГЕРБЕРТ (Spencer, Herbert) (1820–1903) – англійський філософ і соціолог, ідеолог соціал-дарвінізму.

Народився сім'ї вчителя 27 квітня 1820 в Дербі. До 13

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

В усіх життєвих публікаціях останнього часу більшої або меншою мірою виражено прагнення прояснити розрив феноменом тоталітаризму і що пояснюють його схемами. Спеціально зосереджує уваги в цій проблемі Андерсон. Звісно ж логічним підійти вирішення проблеми шляхом розрізнення окремих сторін чи аспектів тоталітарного феномена. Це зажадає запровадження деяких термінологічних различений, зміст яких стане цілком зрозуміла лише у наступному викладі.

Можна спробувати виділити якийсь тоталітар

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Агресія - Природа і виховання

Зростання насильства в суспільстві, постійні повідомлення преси про масові заворушення у різних точках земної кулі, численні цивільні - і міжетнічні конфлікти змушують дослідників соціального поведінки людини знову і знову обговорювати природу агресії [I].

У штатівській спеціальній літературі виділено три основні теорії агресії: 1) біологічна, чи інстинктивна, за якою агресивна енергія накопичується всередині людини; 2) фрустрационная, через яку

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПРИРОДА І СТРУКТУРА АГРЕСІЇ У ВІТЧИЗНЯНОЇ І ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує у розвинених європейських мовами, проте, значення йому надавалося який завжди однакове. На початок ХІХ століття агресивним вважалося будь-яке активне поведінка, як доброзичливе, і вороже. Пізніше, значення цієї слова змінилося, почало вузьким. Під агресією стали розуміти вороже поведінка батьків у відношенні оточуючих людей.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження

Адаптація – пристосування людини чи групи людей нашому випадку мігрантів, до життя жінок у нової інонаціональної середовищі, в почасти й пристосування до них цього середовища з єдиною метою взаємного співіснування і взаємодії. Адаптацию можна як явище у житті мігрантів в інонаціональної середовищі, що охоплює соціальну, культурну психологічну сферу взаємодії вихідцями з інших країн з представниками корінних національностей чи панівного етнічного більшості, ні з подібними

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Азовцева И. К.

Будь-яка розмах у навколишньому середовищі пов'язана з необхідністю на різні об'єкти з метою приведення в бажане стан.  

Зовнішні на об'єкт, створені задля зміна траєкторії його природного руху задля досягнення певної заданої мети, називатимемо управлінням об'єктом.

Управління об'єктами, різними за своєю природою (соціально-економічними, технічними, біологічними), передбачає використання концептуально загальних принципів, які вк

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 Аналіз теорій професійного становлення особистості

2 Професіоналізм особи і діяльності соціального працівника

2.1 Підготовка фахівця як етап профессионально-личностного розвитку та формування фахівця з соціальної роботі

2.2 Показники професіоналізму особи і діяльності соціального працівника 

3 Методи діагностики професіоналізму

3.1 Методика вивчення комунікативних здібностей

3.2 Методика «Личностная агресивні

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Формально початком аксиологического етапу можна вважати появу трьох часток книжки Р. Р. Лотце «Мікрокосмос» (1856-1864 рр.). Термін «аксіологія» — (грецьк. axios — цінний, logos — поняття, вчення) — ввійшов у оборот початку сучасності. Авторство належить П. Лапи і Еге. Гартману, вони позначили їм новий термін і став самостійним розділ філософії, займається ціннісної проблематикою. Вони запровадили ролі самостійного поняття «значимість» (Geltung) на відміну існування, яке залежить від досвіду

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Актуальні проблеми масової комунікації

 

Запровадження

Масова комунікація грає величезну роль життя чоловік буквально вплетена у тканину сучасного суспільства, у його економіку, політику й культуру, вона охоплює міжнародні, межгрупповые і міжособистісні стосунки. Революційні перетворення, зміни у останні десятиліття, призвели до зростання впливу засобів (ЗМІ) попри всі області життя, як людства загалом, і кожного окремо взятої індивіда.

Сьогодні доступом до ЗМ

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Актуальні проблеми підліткової субкультури

Запровадження

Глава 1. Підліткова субкультура у системі информационно-техногенного суспільства.

1.1. Загальна характеристика підліткової субкультури

1.2. ЗМІ та їхніх впливом геть становленні підлітка

Глава 2. Особливості соціалізації сучасного підлітка.

2.1. Сім'я як головний чинник соціалізації особистості

2.2. Школа становлення підлітка

Глава 3. Ціннісні орієнтири сучасного підлітка.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Введение…………………………………………………………………..2

1. Сутність соціального проектирования…………………………4

2. Проблеми соціального проектування в России……………...9

Список використаної литературы…………………………………...18

Запровадження

Соціальне проектування як галузь соціологічною науки з'явилося XX столітті, коли всі очевидним, що ігнорування соціальних аспектів розвитку загрожує серйозними витратами функціонування сучасних товариств.

На перших етапах свого

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Існує стала потреба у добротному соціологічному дослідженні (звіті, доповіді) у країні світу. Визнають цю необхідність навіть ті, хто подібно Будону, схильні підкреслювати роль незалежного експерта. Але коли ми потребуємо достовірною інформацією, ми також потребуємо й у хороших теоріях. Тут може бути ряд причин:

По-перше, без теорії ми будь-коли зможемо нагромадити знання і набутий поліпшити наше розуміння людської поведінки. У наші дослідження доведеться розпочинати з найнезначніших

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Зміст Ведение………………………………………………………………..…………...3 1.Современные методи прикладних соціальних исследований…….............6 2.Социальная інформація як актуальна проблема соціологічних досліджень на сучасному розвитку російського общества……………………………………………….........................……….12 2.1.Что таке соціологічна інформація, її виды…………...…………..12 2.2.Статистическая інформація Держкомстату России…………...…………..15 2.3.Данные, які у офіційних документах……...……………..18 2.4.Информация, зібрана з допомогою ма

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Актуальні проблеми стратегії економічного та розвитку України в етапі Національні і якщо світові програми створення інформаційного суспільства

Нове суспільство називають постіндустріальним, постэкономическим, оскільки йдеться про багатосторонніх і кардинальні зміни у розвитку цивілізації. Але жодним з найпростіших є назва "інформаційне суспільство", бо вона відбиває корінну зміну - перетворення інформацією та знаннями у Ганно-Леонтовичевому чільний виробничий чинник. Всупереч всіл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

У даний період російське суспільство переживає період масштабної інституалізації нормативних змін, що сталися під час попередніх соціально-економічних реформ. У зв'язку з цим зросла актуальність дослідження процесів, які впливають формування сучасному російському социально-нормативной системи. У цьому однією з невирішених питань у дослідженні соціальних норм є проблема соціальної санкції, і механізму забезпечення нормативного поведінки у цілому. Більшість дослідникі

Відкрити весь текст