Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження 2

1 Диалектная (обласна) лексика 3

2 Використання діалектної лексики у мові 3

3 Спеціальна (профессионально-терминологическая) лексика 5

4 Використання спеціальної лексики у мові 6

5 Жаргонная лексика 7

6 Використання жаргонізмів у мові 7

7 Комп'ютерні жаргонізми 8

8 Архаизмы 11

9 Неологизмы 12

10 Запозичені слова 13

11 Фразеологизмы 13

Укладання 15Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Зміст.

Зміст. 2

Запровадження 3

1. Офіційно – ділової стиль. 5

1.1 Основні риси. 5

1.2 Реалізація з текстів основних чорт. 6

2. Види ділового спілкування. 10

3. Загальні засади. 11

3.1. Вплив особистісних якостей на спілкування. 12

3.2. Діалогове спілкування. 13

3.3. Групповые форми ділового спілкування. 14

3.4. Спілкування телефоном. 16

4. Ділові бесіди й переговори. 17

4.1. Етика та

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мельникова С.В.

ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА

Ульянівськ 1999

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти РФ

Ульяновський державний технологічний університет

З. У. Мельникова

Ділова риторика

(мовна культура ділового спілкування)

Навчальний посібник

Ульянівськ 1999

УДК 808.2

ББК 4р(075)

М48

Рецензенти: кандидат філологічних наук,

професор Тихонова Р.И.,

кандидат філол

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Ведення ділової розмови

Запровадження

Мета і завдання ділової розмови

Види ділових розмов

Проведення розмови

Укладання

Стилистический аналіз тексту

Лексика

Синтаксис

Фонетика

Морфологія

Список використовуваної літератури

Ведення ділової розмови

1.1. Запровадження

Ділова розмова – це розмова переважно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Новгородський державний університет імені Ярослав Мудрий Гуманітарний інститут Філологічний факультет

кафедра російської

До захисту допустити: -----------------------------------

Підпис завідувача кафедриВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Заперечувати цей афоризм сьогодні навряд чи хтось оскаржуватиме, лише себелюбні егоїсти. Ларошфуко і просвітителі оголили природу людських почуттів та довели, що себелюбство, як та інші людські якості як такі, ні позитивно, ні негативно. На відміну щодо наслідків надмірного «захоплення» собою.

Основною причиною тих чи інших вчинків Франсуа де Ларошфуко називав "себелюбство". Воно притаманно людської природи й змушує людей надходити, часом не усвідомлено, для своєї виг

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Приблизний їх перелік екзаменаційних запитань

риторика

Предмет і завдання риторики.

Дайте визначення ораторській промови.

Сформулюйте закон моделювання аудиторії.

Як називалися стилістичні прийоми, використовувані Горгием?

Типи красномовства, характерні для грецького ораторського мистецтва.

Внесок Сократа в теорію риторики.

Кому належить теза у тому, діяльність оратора – творчість?

Які досягнення ораторського мист

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оренбургский інститут

Московської державної юридичної академії

ДОКЛАД

на науково-теоретичну конференцію ОИ МГЮА

«Актуальні питання становлення державності, й

правової системи у Росії»

на тему:

«До Л І Ш Є І Ш Т А М П И У Р Є Ч І Ю Р І З Т А»

секція «Основи судової риторики»

Оренбург, 2003

Зміст:

Запровадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

По

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Важливість вміння вести суперечка

2.Основная частина

а) основні аспекти полеміки

б)как бути переконливим, принцип аргументації

в)как видати за справді (софізми)

г)доказательство фактами

д)красноречие у полеміці

е)сокрастический метод

ж)когда у спорі немає переможців

з)роль емоцій у полеміці

3.Заключение

Культура полеміки – одну з найважливіших складових риторики

Не так, у спорі я

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Московський Інститут Електронної Техніки (Технічний Університет)

Інститут Економіки і обласного Управління

Кафедра філософії

Лекції

за курсом «Риторика»

Виконала

студентка ЭУ-23:

О.В.Сидорова

Викладач:

Кнэхт Н.П.

Москва

1999 р.

Вступна лекція. Особливості сучасної соціокультурної ситуації та її

впливом геть мову, мова, мислення.

Фрагментарность культури та принцип монтажу. Схильніс

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Пуляевского Михайла

спеціальність 060400

Група №11

Мерзляков А.Ф.

Основні Правила Стислого риторики.

§ 1. Під словом промови взагалі зрозуміло всяке словесне вираз наших думок та відчування, розташоване деякому певному порядку та зв'язку. Порядок і зв'язок відрізняють штучну мова від мови. Під словом мови у великій сенсі розуміти треба всіх правил промови, складові, тепер три особливі науки: логіку, чи діалектику, яка того думати, розміркову

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Наявність лингвоспецифических слів у мові.

Слово як одиниця мови в шкільному вивченні.

Види вправ зі збагачення словника школяра під час уроків розвитку промови.

Поняття ключовим словом в старших класах.

Лексико - семантичний аналіз слова ліньки, як ключового у російській культурі.

Аналіз слова ліньки у мові А. З. Пушкіна.

«Нині знову знаходять більшої популярності уявлення, висхідні до ідей Гумбольда люди, отримавши своє

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст

Зміст 1

Запровадження 2

Основні якості промови 3

Содержательность промови 3

Точність промови 3

Понятность промови 5

Чистота промови 8

Виразність промови 9

Багатство і розмаїтість промови 10

Укладання 13

Список використаної літератури 14

Запровадження

Целесообразное і незатрудненное застосування мо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Коротка історія доаристотелевской риторики. Ораторское мистецтво Греції IV століття

"Риторика" Аристотеля

Визначення риторики Арістотелем

Місце "Риторики"

Аналітика і діалектика як теоретична база риторики

Процес переконання (кошти та прийоми переконання)

Необхідні умови переконливості промови

Правдивість, правдоподібністьВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Вчення красномовства виникло із узагальнення й систематизації тихий прийомів й методів ведення полеміки, спорів та диспутів, що здобули широке поширення в античній Греції із її розвитим політичним життям й боротьбою різних партій за вплив на маси. У цих умовах уміння переконувати людей, наводити переконливі аргументи проти своїх опонентів, підкріплювати їхнього фактами, впливати не так на розум, але й і на почуття і емоції слухачів, здобувало винятково важливе значення. Від чому в античній

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Коментарий сьогодні

Мета: спонукати до дії (агитирующий).

Ні кому людей як відомо, що з людини ХХІ сторіччя найціннішим є час. Життя кожної людей росписана за хвилинами. Цивілізація робить все необхідне економії часу. На очах винайшли і досить швидко увійшли до широке користування такі досягнення науки як: телефон, комп'ютер, автоматичні пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі й багато іншого. Изобретением століття визнано не космічний корабел

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

http://monax.ru/order/ - реферати на замовлення (понад 700 кримінальних авторів в 210 містах СНД).

Запровадження.

Публіцист – це професія, а покликання, особливого відчуття життя. Усвідомлення себе, немов художника, як літератора – це має бути, у людині Божий, від природи. Якщо ж усе це поєднується щодо одного індивідуумі, поєднуючи у собі талант, спрагу життя, потягу до знань і надзвичайну працездатність, то людина цей займатиме історія не останнє місце.

Саме такою л

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Предмет і завдання риторики – це наука про теорії, майстерності і законах мистецтва красномовства.

Співвідношення риторики і філософії – без філософського осмислення неможливо рішення будь-якого питання, будь-який проблеми, будь-який завдання. Вирішувати проблему в глобальному, філософському ключе-это отже надавати їй загальнолюдське значення, піднімати в вищий моральний і рівень, підвищувати цінність промови.

Співвідношення риторики й логіки – логика-это наука про закони

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ РФ РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Челябінський інститут (філія )

Контрольна робота з російській мові та культури промови

тема: Як зробити своє мова переконливою : поради

російських і зарубіжних фахівців.

Вико

Відкрити весь текст