Тип роботи: реферат

План.

Документи первинного обліку органів МВС, Генеральній прокуратурі і судах.

Динамічні лави кандидатів і їх види. Умови, необхідних побудови і дослідження динамічних рядів. Приёмы перетворення динамічних рядів.

а) умови побудови рядів динаміки.

б) прийоми перетворення рядів динаміки.

Документи первинного обліку органів МВС, прокуратурі та в судах.

Вихідним моментом будь-якої закінченою статистичної роботи, як відомо, є статистичне спост

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
A Brief History of the

The Europe that awoke in the days following the Liberation was in a sorry state, torn apart by five years of war. States were determined to build up their shattered economies, recover their influence and, above all, ensure that such a tragedy could never happen again. Winston Churchill was the first to point to the solution, in his speech of 19 September 1946 in Zurich. According to him, what was needed was "a remedy which, as if by miracle, would transfor

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ТЕМА: СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ

стор.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ....................................................................................................………………….

3

ПОДІЛ 1. КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО....…………………………………………………

5

1.1. Колізії між цивільно-правовими системами держав. Підстави і передумови виникнення коллизионного права держав. Проблема

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Усі ми знаємо, яке велике значення сім'ї у життя людини, й держави. Саме сім'я кожному за людини — невичерпний джерело любові, відданості й підтримки. У родині закладаються моральні якості, духовності та терпимості. Здорова, міцна сім'я — заставу стабільності і процвітання будь-якого суспільства.

Сім'я — це те громадська структура, у якій передусім відбувається відтворення людину, як члена суспільства. Саме сім'ї спочатку складається св

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Залізниці є рентабельним виглядом транспорту для перевезень вагонних партій вантажів скільки завгодно кам'яного вугілля, руди, піску, сільськогосподарської та лісової продукції - на великі відстані. Нещодавно залізниці почали збільшувати число послуг з урахуванням специфікації клієнтів. Створили нове обладнання ще ефективної грузообработки окремих категорій товарів, платформи для перевезення автомобільних причепів (рейсовий контрейлер), стали надаватися послуг у шляху, такі як переадресу

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Запровадження.        

Зміни у законодавстві, який би порядок оскарження діянь П.Лазаренка та рішень.        

Подведомственность справ за судовим скаргам.        

Підсудність справ, форма і змістом скарги.        

Порушення справи з судової скарзі.        

Рішення суду й виконання рішення суду з судової скарзі.        

Судове оскарження з урахуванням спеціальних норм.        

Укладання.        

Список використовуваної літ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ведучи мову про конкурсному праві, розуміють систему норм, що регулюють відносини у сфері неспроможності (банкрутства), тобто. відносини між боржником, не виконуючим свої зобов'язання, його кредиторами і третіми особами. Конкурсне право це комплексний правової інститут, до складу якого у собі норми громадянського права, громадянського процесу, кримінального, адміністративного, трудового права.

Конкурсне право належить до інститутів, які можуть опинитися існувати лише у умовах рин

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2

ПРИЧИНИ І ОСВІТА АБСОЛЮТНОЇ МОНАРХИИ У РОСІЇ 3

ІСТОРИЧНІ УМОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ 7

ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА 11

ВОИНСКИЕ АРТИКУЛЫ 11

ФОРМИРОВКА РЕГУЛЯРНОЙ АРМІЇ 14

БАЛТІЙСЬКИЙ ФЛОТ 16

ОРГАНЫ УПРАВЛІННЯ АРМИЕЙ І ФЛОТОМ 16

ПІДСУМКИ РЕФОРМ 18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННой літератури 22

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тема російського абсолютизму приваблювала і прив

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

26 листопада 1990 Рада Міністрів СРСР прийняв спеціальну постанову №1095 “Про заходи з демонополізації у сфері експорту й імпорту авторських прав”. Даним постановою передбачалося, що це автори, мешканці на теренах СРСР, і навіть їхні наступники з початку 1991 року вправі на засадах самостійно розпоряджатися там які належать їм авторськими правами. Саме з цим дати все автори й їхні наступники можуть лише безпосередньо укладати договори про використання по закордонах створених ними творів науки

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота
I. Запровадження:

Останні 3 роки у правовий життя нашого суспільства на сфері створення й порядку використання творів науки, літератури і мистецтва відбулися зміни. З прийняттям 10 червня 1996 року закону РК "Про авторське право і правах" завершилося формування казахстанської системи авторського права як системи норм, які передбачають дуже високий рівень охорони прав авторів, що відповідає вимогам Бернською Конвенції про охорону літературних та мистецьких творів, що є своєрідним с

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
 (До питання літературної конвенції)

Наша самодержавна влада, в видах народної освіти, вважала за свій обов'язок обкласти письменників податком о дванадцятій примірників. І це податок не вважається ми важким, як і раніше, що перевищує таку ж податки інших держав, держав конституційних, і особливо республіканської Франції, де обранці народу, в видах народної освіти, вирішили обкласти своїх письменників лише двома екземплярами, та й це вважається вже важким податком, отже - за свідченням

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Методичні рекомендації

Ірина Тулубьева

Під видавничої діяльністю розуміється підготовка, так само як підготовка й випуск друкованих видань будь-якого виду.

Печатным виданням визнається газета, книга, журнал, брошура, альбом, плакат, буклет, листівка, інше виріб поліграфічного виробництва незалежно від накладу, і способу виготовлення, призначене передачі котра міститься у ньому інформації.

Видавнича діяльність загалом і книговидання зокрема мають як культурно-просвітнє

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

В.В. Костикова, юрист 

Багато некомерційні організації, набуваючи і використовуючи твори літератури, мистецтва, науки, комп'ютерні програми, аудіо- та відеозаписи, зіштовхуються з вадами, які стосуються авторського права. Практика показує, ці проблеми найчастіше пов'язані з незнанням те, що ж таке авторське право, як з'являються і кому можуть належати авторські права, як можна використовувати й захищати. У це призводить до масових порушень авторських правий і зрештою

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ПЛАН І СОДЕРЖАНИЕ РОБОТИ

                                                           № стор.

   План і змістом роботи………………………………………………………………………………………………… 2

   Запровадження…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1. Поняття й ті види зобов'язань щодо реалізації

     результатів творчої діяльності……………………………………………………………… 3

1.1. Загальна характеристика творчої діяльності……………………………… 3

1.2. Поняття та ознаки результатів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Станіслав Петровський, юрист студії бизнес-сайтов Лнет

Перспективність Інтернет у ділової сфері (за прогнозами, до 2000-го року кількість користувачів становитиме 200 млн. людина!) привертає мою увагу все більшої кількості організацій корисною і приватних осіб як недорогого та оперативної розміщення інформацією вигляді ГиД для реклами товарів, рішення представницьких та інших завдань.

Розробку високоякісного забезпечення і дизайнерського оформлення ГиД реалізувати без залученн

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота з цивільному праву.

Виконала: студентка 3 курсу заочного відділення Арбузова Марія Володимирівна

Міністерство Російської Федерації

Іркутський Державний Університет

Юридичний Інститут

г.Иркутск,

2002 р.

Запровадження

Нині вже тривіально звучать принципи, закріплені ст. 1 Цивільного Кодексу РФ (рівність учасників, свобода договору ЄС і ін.), і тих щонайменше, громадянське, зокрема, авторське законодавство досі в

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Контрольна робота

Выполнил ст. Шнейдерис Є. Л.

Одеський Державний Університет

Миколаївський Навчальний Центр

р. Миколаїв 1999 р.

Аграрне право як галузь юридичної науки

Наука аграрного права — одне з спеціальних галузей юридичної науки. Її предметом є теорії, уявлення та ідеї, у яких відбивається аграрне право як об'єктивність, що склалася з урахуванням об'єднання взаємозалежних норм, складових комплексну галузь права. Правові норми, складові

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота
Запровадження

Я приступаю до дуже складною і неординарної, мій погляд, роботі, якої у юридико-процессуальной літературі присвячено дуже багато праць різних за своїм точок зору авторів, де висловлені багатогранні думки, часом що носять протилежний характер, і запропоновані різноманітних численні рекомендації з цього питання.

І ми відмінно знаємо, по крайнього заходу, ж повинні знати, що адвоката у судовому розгляді є важливим формою, дієвим способом забезпечення обвинувачуваному права

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат становив студент 203 групи юридичного факультету Колесников Олександр

Орловський Державний Університет

Орел, 1999 р.

Адвокатура - сукупність юристів-професіоналів, об'єднаних переважно у колегії адвокатів із метою юридичну допомогу населенню, що включає участь у різноманітних видах судочинства як захисника або представників потерпілого, позивача, відповідача та інших. осіб, котрі намагаються відстояти свої інтереси.

Функціонування адвокатури є осно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Адвокатура України на дооктябрьский період

Поява професійної адвокатури України пов'язані з судової реформою 1864 р., яка проголосила принципи незалежності суддів, гласності, устности і змагальності судовий процес, ліквідувала становий суд. Було введено суд присяжних, адвокатура, світові суди. Отримавши законодавчо закріпити в судових статутах, вона почала новим юридичним установою.

У дореформене час протягом кількох століть роль адвокатів виконували приватні особи — стряпчі чи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Административно-деликтное право - це підгалузь адміністративного права. Воно є сукупність норм, які регулюють відносини, що виникають у з скоєнням адміністративного правопорушення (деликта). Норми административно-деликного права виконують функцію охорони правопорядку, права і свободи громадян. До сфери його правовим регулюванням включаються, з одного боку, відносини, пов'язані з суперечливим поведінкою суб'єктів адміністративного права, з другого, діяльність компетентних органів із

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
ПЛАН §1. Поняття й особливо адміністративно-правових норм § 2. Види адміністративно-правових норм § 3. Реалізація адміністративно-правових норм § 4. Джерела адміністративного права Список літератури

§1. Поняття й особливо адміністративно-правових норм

Сутність і соціальний призначення адміністративного права, специфіка адміністративно-правового регулювання общеcтвенных відносин розкриваються під час аналізу правових норм, складових зміст даної правової галузі, й дозволяють визначити

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Зміст. Зміст. Запровадження Право громадянина право на захист від неправильних дій (рішень) і бездіяльності державної влади і муніципальної адміністрації Способи захисту прав громадян Право громадян звернення до органи держави й муніципальних утворень Право громадянина на адміністративну скаргу Провадження у адміністративним скаргам громадян Право громадян судове оскарження незаконних рішень /дій/ органів виконавчої влади і їх посадових осіб. Право громадянина відшкодування збитків, заподіяної н

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Административно-правовые форми

Поняття адміністративно-правових форм

Форми управління можуть в ролі:

форм реалізації виконавчої,

форм государственно-управленческой діяльності.

Під формою реалізації виконавчої (формою управління) розуміється зовні виражене дію виконавчого органу (посадової особи), що здійснюється на його компетенції і що викликає певні наслідки.

Правові акти управління: поняття, юридичне значення

Прав

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У адміністративно-правовій літературі різні автори дають свої поняття адміністративної відповідальності ще, так Бахрах Д.Н. пише, що:

“Адміністративна відповідальність - це особливий вид юридичну відповідальність, якої притаманні бачимо всі ознаки останньої (вона настає з урахуванням норм права, порушення правових норм, конкретизується юрисдикционными актами компетентних органів, пов'язані з державним примусом). З іншого боку, адміністрат

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У. Погуляев, заступник директора - начальник договірного відділу Юридичного агентства "КОПІРАЙТ"

І. Тулубьева, начальник відділу авторського права ЗАТ "ИНТЕЛЛЕКТ-КОНСАЛТИНГ"

Перевага адміністративних заходів боротьби з порушниками авторського правничий та суміжних прав у тому, що встановити особистість порушника і притягти його до відповідальності можна набагато швидше, ніж у цивільному чи кримінальному судочинстві. Іноді тільки з оперативним діям право

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Курсова робота студентки ВКФ 3 – 3 Храмцовой До. Р.

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ при Уряді Російської Федерації

Кафедра «Права»

Москва – 1998.

ПЛАН.

1. Запровадження.

2. Адміністративна відповідальність як із видів юридичну відповідальність.

2.1. Поняття адміністративної відповідальності ще.

2.2. Законодавча основа адміністративної відповідальності ще.

2.3. Адміністративне правопорушення і наступ адміністративної відповідальності ще.Відкрити весь текст
Тип роботи: дипломна робота

Дипломна робота

студента (слухача) 6 курсу факультету юридичного

Северо-западная Академія державної служби

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного та кримінального права

Санкт-Петербург

2004

Загальні поняття відповідальності по адміністративному та інших галузях права. Реалізація адміністративно-правових санкцій скоєння правопорушень юридичних осіб. Види адміністративних покарань.

Запровадження

Темою даної кваліфікаційної р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. . Специфічні ознаки адміністративної відповідальності ще.

Адміністративна відповідальність одна із найважливіших інститутів адміністративного права. Адміністративна відповідальність за конкретні види правопорушення встановлюється у різних нормативні акти. Законодавець встановлюючи адміністративну відповідальність ту чи іншу протиправне діяння, визнає цим, що це діяння представляє громадську шкідливість, і деякі їх суспільну небезпечність, дає їй відповідну юридичну оцінку, засуджує

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У сенсі під владою зазвичай розуміють право, можливість і відповідних повноважень суб'єкта (органів, організації, посадової особи, від державної влади та інших.) підкоряти когось своїй волі; розпоряджатися чиїмись діями; визнання одного пануючим, управляючим, а іншого для підвладних, керованим. І це наймогутніше вплив забезпечується за необхідності примусової силою. Так реалізується державна влада що здійснює администрирование[1] [1]. Це може виражатися у різних формах зовнішнього впливу

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст і форми адміністративної діяльності міліції

Громадяни Росії зіштовхуються у цьому чи іншому випадку з співробітниками ДАІ, патрульно-постової служби, паспортно-візових підрозділів, підрозділів карного розшуку, дільничними інспекторами тощо.

Дані посадові особи працівники органів внутрішніх справ, а точніше міліції.

Відповідно до Законом РФ «Про міліцію» вона, будучи системою державні органи виконавчої, входить до системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Адміністративна провосубъектность

Административно-правовой статус індивідуального суб'єкта. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна правоздатність і спроможність – складові адміністративної правосуб'єктності.

Запровадження.

Державну адміністрацію — найбільша, найпотужніша частина державної машини. Державну адміністрацію прямо підпорядковані майже всі існуючі кошти фізичного примусу: війська, міліція, поліція, контррозвідка, виправно-труд

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Поняття адміністративної юстиції

Поняття "адміністративна юстиція" має дві основних значення. У широкому значенні під адміністративної юстицією розуміється діяльність як звичайних судів, і спеціальних адміністративних судів і участі (колегіальних) "квазисудебных" органів для розв'язання адміністративних суперечок, що виникають у з оскарженням приватними особами неправомірних діянь П.Лазаренка та рішень органів виконавчої, що порушують їхніх прав, волі народів і за

Відкрити весь текст