Тип роботи: шпаргалка

Питання №1

Переведіть мовою категорій законів діалектики проблему заохочення і кари дітей.

Категорії:

Єдність і протилежностей

Кількість і якість

Міра

Стрибок

Заперечення заперечення

Противоположности - ті внутрішній бік, тенденції, сили предмета чи явища , що виключають, а разом тим гаслам і припускають одне одного . Ставлення нерозривному взаємозв'язку цих сторін становить єдність протилежностей. Взаимоисключающий характер

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

истема Макаренка - найдемократичіша

Інна Кленицкая

70 років як розв'язано Макаренка написав "Педагогічну поему". Сьогодні у Росії близько тисячі шкіл макаренковского типу. Вони цілком забезпечують себе, продаючи власні товари - випічку, сувеніри, швейні вироби і навіть меблі. Такі школи є у кожному обласному центрі. Ми визнаємо: наші дитячі будинки і інтернати не справляються своє завдання (випускники не пристосовані до життя). Не досягає мети перевиховання

Відкрити весь текст

Тип роботи: навчальних посібників
Тема: Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw (за мотивом казки Штайнбеккера "Цвіте та квітне весна в місті тварин Hundstadt")

 

Мета: активізувати вживання лексики тими „Die Natur"; вчити учнів орфографічно вірному письма, тренувати учнів в аудіюванні, удосконалювати навички іншомовного мовлення, розвивати фонетичний слух, пам’ять мислення, увагу, спостережливість, вміння та навички перекладу із української мови німецькою та навпаки, навички виразного читання та декламуванн

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

1. Introduction

2. Main part:

a) Reading skills. A Writing Approach to – Reading Comprehension – Schema Theory in Action.

b) The nature of foreign-language teaching. Vocabulary teaching techniques.

3. Conclusion.

4. References

Introduction

Composing and comprehending: two sides of the same basic process. The National Assessment of Educational Progress reveals that eighty-five percent of all thirteen-years-olds can correctly complete a mu

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Contents

 

Introduction

Chapter I. Theoretical foundations of teaching speaking pupils of junior form

1.1 The most common difficulties in auding and speaking

1.2 Psychological characteristics of speech

1.3 Linguistic characteristics of speech

1.4 Prepared and unprepared speech

1.5. Mistakes and how to correct them

Chapter II. Speaking in teaching practice

2.1 Speech and oral exercises

2.2 Techniques the teach

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
PLAN: INTRODUCTION……………………………………..……………….………..…2

PRINCIPLES OF ASR TECHNOLOGY………………..……………….………..3

PERFORMANCE AND DESIGN ISSUES IN SPEECH APPLICATIONS……...7

CURRENT TRENDS IN VOICE-INTERACTIVE CALL………….…….………8

FUTURE TRENDS IN VOICE-INTERACTIVE CALL…….…..…………....…13

DEFINING AND ACQUIRING LITERACY IN THE AGE OF INFORMATION…………………………………….………………………..…..14

CONTENT-BASED INSTRUCTION AND LITERACY DEVELOPMENT…..15

THEORY INTO PRACTICE…………….……………………………………….1

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Contents

Contents 2 Introduction 3

Theory part: The use of games

4 Note-taking 10

Practical part : Grammar games:

14

Speed

14

Spot the differences

15

Tipycal questions

16

Achievements

16

Reported advioce

17

Picture the past

18

Відкрити весь текст
Тип роботи: стаття

THE IMPROVEMENT OF WORK ON THE RHYTHM IN THE CLASSES OF ENGLISH ON THE MATERIALS OF LIMERICKS

 

Even English acquired a status of the third language in Kazakhstan, but it is remained as the foreign language for majority of people, mastery of which is still problematical. English at high schools sometimes does not come easily to students that they make unbelievable efforts to catch the sense of the English speech. Who does not dream about the easy way of learning English? Because

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Karaganda state medical academy

Department of foreign Languages

REPORT

Theme: University of Cambridge

made by: Siroko V.A

Cheked by: Lazarenko I.V.

Karaganda 2008

Contents

Introductory

Organization

Colleges

Schools, Faculties, and Departments

Central administration

The Chancellor and Vice-Chancellor

The Senate and the Regent House

The Council and the General Boar

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

-тестування дистанційному навчанні

Пітер Брусиловский і Філіп Міллер, Технологічний Університет Д. Карнегі

Справжня стаття містить огляд технологій Web-тестирования. Стаття пропонує методику оцінки, яка можна використовувати фахівцями в Web-основанном навчанні розуміння і порівняння особливостей тих чи інших систем Web-тестирования.

Запровадження

Контрольное тестування і усне опитування є одним із найширше які і добре розроблених коштів перевірки знань у вищу о

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

ТЕМА: А ось варіативність альтернативних білоруських програм, у вихованні дошкільнят

Зміст

1. Значення програми виховання і навчання, залежність її змісту від України цілі виховання дошкільнят

2. А ось варіативність альтернативних програм, вчених дошкільнят

2.1 Програма «Пралеска» - перша національна програма виховання і навчання у дитсадку

2.2 Характеристика програми «Гнучкий режим дитячого садка»

2.3 Програма сімейного дитсадка

2.4 Прогр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
“Будеш учителем”

«Людина мусить бути

єдина спеціальність -

повинен бути великим людиною, справжнім людиною»

А. Макаренка

1 березня 1888 року у містечку Білопіллі Харківської губернії у ній

старшого маляра залізничних майстерень Зміна Григоровича Макаренка народився син Антон, Тося, як його звали батьки. Сім'ї

Макаренка жилося важко. Ледве-ледве удавалося зводити кінці з кінцями.

Батько таки працював у

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Абстрактно-дедуктивный метод запровадження та формування математичних понять в 10-11 кл.

З погляду математики "абстрактно-дедуктивный метод" входять багато прийоми докази. Абстрактно-дедуктивным методом встановлення істини і дослідження зв'язок між пропозиціями стає логічне доказ.

Формування понять – складний психологічний процес. Він здійснюється і протікає за такою схемою:

відчуття -> сприйняття -> уявлення -> поняття

Процес формування

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

 

з дисципліни: Педагогіка

 

на тему: Автентика навчального текст

 

Зміст

 

Запровадження

1. Межкультурные комунікації в освітній сфері

2. Параметри змістовної автентичності навчального тексту

3. Методики ефективного формування міжкультурних комунікацій під час роботи над автентичними текстами

Укладання

Література

 

Запровадження

Автентичний текст (від грецьк.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Федеральне агентство за освітою

Кузбасская державна педагогічна академія

Факультет іноземної мов

АУТЕНТИЧНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ ЯК ЗАСІБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Реферат з теорії і методик навчання іноземних мов

Выполнил:

Аверьянова В.А.

Перевірив:

к.п.н. Соколова О.В.

Новокузнецк 2009

Оглавление

Запровадження

1. Сутність социолингвистической компетенції

2. Автентичний відеофільм як ф

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Актуальною проблемою вдосконалення процесу є розробка програмного забезпечення щодо його проведення. На жаль, більшість відомих навчальних програм призначені або з вивчення основ комп'ютерної грамотності («Роботландия», «Світ інформатики»), або на навчання роботі у середовищі окремих прикладних програмних пакетів. Очевидним прогалиною є повну відсутність засобів основам програмування. Як рідкісних прикладів можна навести програму 10-річної давнини TeachPas (з обмеженими можливостями) й р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ГЛАВА 1. Постановка завдання.

§1. Запровадження.

Нова шкала ціннісних пріоритетів, відбиває державної політики і ставлення педагогічної науки до утворення, є нині головним чинником, визначальним необхідність реформування шкільної системи освіти і початку 12-річної школи. Очікувані у зв'язку з цим перетворення мають досить суттєвий характер, оскільки припускають «здійснення принципово інший спрямованості освіти, пов'язаної ні з підготовкою «знеособлених» кваліфіков

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота з дисципліни «Сімейна педагогіка»

на задану тему:

«Авторитет батьків і в розвитку дитині»

Зміст

 

Запровадження

1. Основні види батьківського авторитету та його характеристика

2. Чинники, що впливають формування авторитету батьків

3. Вплив авторитету батьків в розвитку дитині

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

 

Авторитет батьків — важлива складова успішност

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти та науки України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. З. Макаренка

Курсова робота

на задану тему

«Авторитет батьків та їхні роль у формуванні особистості дитини»

Суми 2009

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сім’я як соціальний інститут суспільного розвитку

1.1. Поняття про сім'ю як один із факторів розвитку особистості

1.2. Типи сімей за стилем виховання

РОЗДІЛ

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Дипломна робота студентки 5 курсу факультету початкового і спеціальної освіти очного відділення Лупенковой Любові Олександрівни

Смоленський державний університет

Смоленськ 2006 р.

Запровадження 

Педагогічна діяльність – що це вид діяльності, де впливає характер відносин між її учасниками. Успішне вирішення складних та відповідальних завдань навчання і виховання молодших школярів вирішальною мірою залежить від особистості вчителя, його моральної позиції, профес

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Авторська система TeachLab CourseMaster

А.А. Пугачов, кафедра математики інформатики

Улан-Удэнский філія Восточно-Сибирского інституту МВС Росії,

Улан-Уде, Росія

Запровадження

Аналіз досвіду запровадження у школах, наших ВНЗ й різних підприємствах, комп'ютерних програм навчального призначення показує, що важливий чинник, перешкоджає їх широкому застосуванню, є неповне відповідність запропонованого матеріалу ідеям та методам викладання тій чи іншій дисциплі

Відкрити весь текст

Тип роботи: книга

В.Я. Тимофєєв

ДАМІВСЬКА Січ – ШКОЛА КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОГО

ВИХОВАННЯ

2004

Українця можна виховати лише, виховуючи українця.

У. Тимофєєв.

Директоре! Якщо ти нічого не створив своїми руками, своєю головою, то можеш хоч тричі сповідати найчудовіші теорії та концепції, матір добро серце та старанність на межі божевілля – все якщо даремно й кінець кінцем піде прахом.

Праворуч до того, що янголи-провідники-хранителі злі

Відкрити весь текст

Тип роботи: стаття
Марія Шпак,

канд. пед.наук, доцент

ТНПУ ім. В.Гнатюка

Психологічні особливості адаптації дитини до навчання у школі

Початок навчання у школі – один із найважливіших періодів у житті дитини. Це пов'язано не лише зі зміною соціальної ситуації розвитку дитини, її статусу і зайняттям нової, “внутрішньої позиції школяра”, але й і із сукупністю різноманітних аспектів психічного розвитку і формування дитини як особистості.

Проблема адаптації дитини до шкільного навчання бу

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Кубанський державний технологічний університет

(КубГТУ)

Социально-гуманитарный факультет

Кафедра філософії

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Соціальна педагогіка

на задану тему: Адаптація дітей раннього віку до місцевих умов дошкільного освітнього закладу

Виконала студентка СГФ, групи 06-ЗГ-СЦ1

Крайсвитняя Яна Олександрівна

Допущена до захисту «______»_____________

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Запровадження

 

Кожному, хто працює у дошкільному установі, відомо: початок учбового року - важка час для дітей раннього віку, оскільки це адаптацію новою як на них умовам. Малята важко переносять розлуку з мамою, майже остаточно дійшли розпач, опинившись у незнайомій обстановці, серед чужих людей. Важко і батькам, бачать нерозважне горі свого завжди життєрадісного малюка. Нелегко доводиться приймати й персоналу груп: діти плачуть, чіпляються, не дають працювати, а вихователю сл

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

року міністерство освіти РФ

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Пермский Державний педагогічний університет

Факультет соціальної педагогіки

Социально-педагогическая діяльність із адаптації

першокласників до школи

Курсова робота

Студентки групи СП – 2005

Марини Іванівни Красносельских

Науковий керівник:

У розділі ст. викладач кафедри

Загальною та соціальній педагогіки

Федот

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Житомирський державний університет

Курсова робота

 

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ

Виконала:

студентка ІІІ курсу факультету

початкових класів Приходько Алла

Зміст

Вступ

Розділ I. Шкільна адаптація як психолого–педагогічна проблема

1.1 Вікові особливості молодших школярів

1.2 Суть шкільної адаптації першокласників

Розділ II. Соціально - педагогічна діяльність по адаптації першокласників до школи

Ви

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Пітер Брусиловски

Carnegie Technology Education and Human-Computer Interaction Institute

Carnegie Mellon University

Робота є огляд адаптивних і інтелектуальних технологій у середовищі Сетевого дистанційного навчання. Ми аналізуємо, які види технологій доступні нині, наскільки легко можуть застосовуватися у Мережі, яке цих технологій у широкомасштабному Сетевом навчанні.

1 Запровадження

Сетевое навчання (ЗІ, Web-based education (WBE)) зараз є областю посиленого

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

Виконала студентка філологічного ф-та Петрова Про. У.

Ростовський державний педагогічний університет

Ростов-на-Дону 2002 р.

Запровадження

Російську освіту на етапі свого розвитку увійшло період обгрунтованих якісних змін, причому однієї з найбільш пріоритетних завдань у цій галузі стала завдання підготовки педагогічних кадрів, здатних творчо і охоче ефективно працювати у абсолютно нових, динамічних в умовах сучасної російської педагогічної дійсн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Петро Леонідович Брусиловский

Це стаття представляє короткий огляд технологій та можливостей в адаптивних навчальних системах в Web. Системи розглянуті відповідно до застосовуваними технологіями адаптації.

Запровадження

Нині навчання через Web є гарячої областю досліджень, і розробок (Khan, 1997). Користь від використання Web на навчання очевидна: незалежність розташування учнів і від платформи. Додаток, встановлений і підтримуване щодо одного місці, можна використовувати тис

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Творча робота

АКВАРИУМ ТА ЙОГО ОБИТАТЕЛИ.

студентки заочного відділення

групи

Зміст:

Глава 1. Аквариумы та його типи. Облаштованість акваріумів.

Глава 2. Мешканці акваріумів.

Глава 3. Рослинність.

Глава 4.Конспект заняття з спостереженню за рибками

з дітьми середнього дошкільного віку.

Глава 5.Наблюдение за рибками.

Глава 1.

Акваріум – непросто вродлива річ, яка задовольнить естетичні

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Акмеологические аспекти формування культури здоров'я

1. Різні підходи до поняття "здоров'я"

Здоров'я одна із феноменів, найгостріше визначальних специфіку сучасного стану суспільства на його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи тощо. (Р.И. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Э.Н.

Відкрити весь текст