Тип роботи: реферат

мсу одне з основ конституційного ладу РФ мсу як із основ конституційного ладу пред-ет собою основний принцип орг-ии і осущ-я влади у світі початку й гос-ве, що поряд із іншими принципами опр-ет систему управління нашій країні. КРФ закріплюючи мсу як один з елементів конст ладу, гарантує орг-ую відособленість мсу, його органів у системі упр-я суспільством, і гос-вом. Отже вони можуть розглядатися як структурне підрозділ держ системи управління. Через це держ органи не виступають як раніше у ро

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Відповідно до ст. 3 ФЗ «Про судових приставах» судові пристави виконавці є представниками держави, і держави відповідає відповідно до главою 59 ДК РФ. Однак на цей час законодавство спеціально не регулює питання цивільно-правову відповідальність судового пристава-исполнителя. Разом про те загальним підставою притягнення до цивільно-правову відповідальність органів структурі державної влади, зокрема і судових приставів є положення міжнародних актів, Конституції РФ, ст. 15, 16, 393, 1064, 1069,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Санкт-Петербурзька юридична академія

реферат

По дисципліни: Муниципальное право

На тему: Гарантії місцевого самоврядування

Выполнил:

студент 2 курсу

31 групи

Санкт-Петербург

2003

Зміст

Стр.

Зміст 2

Запровадження 3

Глава 1. Поняття гарантій місцевого самовря

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Аналіз гніву й тенденцій розвитку політичною системою дозволяє зробити висновок, що у етапі однією з ключових проблем стає повніше здійснення самоврядування з урахуванням повсякденного дійового участі людей, виробничих організацій розв'язанні тих завдань державного життя.

У відновленні сьогодні беруть участь соціальні сили, різні за своєму кількості і складу. Особливе місце у тому числі займають політичні партії, громадські руху, цивільні ініціативи, аматорські об'єднання ін

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

На початку XVIII в. тенденція до перетворення станово-представницької монархії на цілковиту стала визначальною на практиці реалізації верховної влади й побудові бюрократичного апарату. Організація державної влади систему управління зазнали суттєвим змінам. Боярська дума припинила своє існування й її замінив Правительствующий сенат; замість Приказов утворилися Колегії, які працюють за Регламентам, патріаршество було ліквідовано, й у управління церквою виникла Духовна колегія, перетворена потім

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь
Державне управління

Русецкий Олександре Євгеновичу

Усі цивілізовані держави у світі, незалежно від своїх природних відмінностей, сходяться сьогодні у єдиному думці, що домогтися гідного якості життя кожної члена суспільства можна тільки лише завдяки правильною теорією і раціональної організації управління цим суспільством. Це доводить пильна увага будь-якого тверезомислячого уряду проблемі організації державної служби. Росія цьому плані свої перестав бути винятком. Проте, наша держава

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3

1. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування ……………..6

1.1 Федеральний рівень ………………………………………………6

1.2 Рівень суб'єкта Російської Федерации……………………….9

1.3 Місцевий рівень …………………………………………………..12

2. Проблеми та перспективи російського законодавства про місцеве самоуправлении………………………………………………………………..19

3. Пропозиції для вдосконалення законодавства у галузі місцевого самоуправления………………………

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

року міністерство освіти Російської Федерації.

Пермский державний університет.

Кафедра політичних наук.

Курсова робота

Застосування виборчих технологій виборах у Пермскую міську Думу 2000 года:технологичность виборів.

студента 2 курсу 3группы

историко-политологического факультету.

Нікітіна Володимира.

Науковий керівник: Неганов С.В.

Перм.

2001 р.

Зміст:

                                              

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Північно-Західна академія державної служби

Кафедра державного права

Реферат за курсом “Правові основи місцевого самоврядування”

на задану тему:

“Компетенція органів місцевого самоврядування”

Выполнил:

Викладач: Китаєв М.М..

Санкт-Петербург

1996

Cодержание:

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 4

2. СПІЛЬНА ОРГАНИЗАЦИЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 6

2.1. Организационно-правовые форми мі

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь
Конституційне розвиток

Історія конституційних інституцій у Італії налічує понад півтора століття. За цей період країна пройшла крізь режим конституційної монархії, тоталітарну фашистську диктатуру, а по тому, як і 1946 року у результаті референдуму було відкинуто монархічна форма правління, Італії було прийнято один із найбільш демократичних конституцій повоєнної Європи.

У тому 1848 р. у Сполученому Королівстві Сардинія уперше був в прийнято конституційний закон, так званий “Альбертин

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Новокузнецкий филиал-институт

Кемеровського Державного університету

юриспруденція

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ

ВАРІАНТ № 2

Выполнил: студентка 5 курсу

грн. ЮЗ-982

Пушкіна М.М.

Перевірив:

г.Новокузнецк – 2003 р.

Про Р Л А У Л Є М І Є :

1. Види муниципально-правовых норм 3

2. Схема «Система т

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Методичні матеріали до курсової роботу з темі:

Управління муніципальної власністю

Владивосток

2002

УПРАВЛІННЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАЙНОМ І МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

5.1 Характеристика законодавства, регулюючого питання муніципальної власності.

Законодавча й нормативно-правова база, яка врегульовує питання муніципальної власності, можна розділити втричі самостійних блоку:

формування муніципальної власності,

управління муніципаль

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Процес становлення місцевого самоврядування знаходить зараз нормального характеру, як і раніше, що суб'єкти Федерації стримують його усіма заходами: з допомогою законода тельства, що суперечить федеральному, суто кадровими призначеннями, методами власт ного неформального на діячів ме стного самоврядування - політичних активис тов. Проте, процес оформлення місцевого самоврядування однаково йде, бо їм котрі об'єктивно й суб'єктивно сприяє феде ральный рівень влади. Це положитель

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КОСТИТУЦИИ РФ

Зміст.

Введение................................................................................................2

Стаття 130.............................................................................................3

Стаття 131.............................................................................................9

Стаття 132............................................................................................11

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Московський Інститут Права

Юридичний факультет

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Муниципальное право.

Тема: "Місцеве самоврядування

У Нижньому Новгороді".

Виконала студентка VI курсу, гр.Ю-436А

Силкина Олена Олександрівна

Рецензент: Фролов

Сергій Володимирович

Нижній Новгород

2005

Зміст

Зміст 2

Запровадження 3

1 Місцеве самоврядування, як форма місцевої вл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Кирово-Чепецкий Коледж Економіки і Права

Спеціальність «Державне і муніципальне управління»

"Місцеве самоврядування у системі публічної влади".

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Правові основи ГМУ»

Выполнил студент

групи УД3:

Бельтюков

Сергій Юрійович

Керівник:

Тимкина

Олена Василівна

Кирово-Чепецк 2003

Зм

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН.

Запровадження.

Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу.

Місцеве самоврядування, як право населення в самостійного рішення питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування – форма народовладдя.

Укладання.

Список літератури.

Запровадження.

Кожне держава зацікавлений у таких засобах формування та діяльності місцевої влади, які відповідали його політики і підтримувалися населенням. Саме місцеве самоврядуван

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Поморский державний університет

їм. М. В. Ломоносова

Факультет управління

КУРСОВАЯ РОБОТА

з основ муніципального управління

Тема: "Місцеве самоврядування, як форма місцевої публічної влади"

Выполнил студент 4 курсу, відділення державне та муніципальне управління

Бусин Олексій Михайлович

Науковий керівник

Константинов

Олександре Сергійовичу
Відкрити весь текст

Тип роботи: шпаргалка

1. Земское і міське самоврядування в дореволюційної Росії

Розвитку місцевого самоврядування дореволюційної Ріс ці дали поштовх земська і міська реформи Олександра ІІ. Особливе місце у історії місцевого самоврядування Росії займає XVI століття. У XVI столітті происхо дит заміна годівлі, тобто. системи місцевого управління через намісників і волостелей спеціальними органами самоуправле ния: губними і земськими установами. Выборные губні установи утворювалися для переслідування розбійник

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Основи здійснення місцевого самоврядування РФ.

Муниципальное управління РФ будується з урахуванням Конституції РФ і нормативно правових актів, що регламентують побудова структури муніципальних органів прокуратури та їх компетенції, і навіть розподіл державних фінансових фондів та інших ресурсів між органами державної влади муніципального управління. «Терміни "муніципальний" і "місцевий" і словосполучення з тими термінами застосовують у відношенн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. У які статті Конституції РФ включені юридичні норми, які регламентують основні засади організації місцевого самоврядування РФ?

Передусім, у своїй контрольної роботі хочу відзначити статтю 130 Конституції РФ: «1. Місцеве самоврядування Російській Федерації забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. 2. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, за інші форми п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження…………………………………………………………….. 3

Глава 1. Економічна основа місцевого самоврядування Російської Федерації

§1. Поняття і склад муніципальної власності. Її розмежування між суб'єктами за законодавством Російської Федерации……………………………………………………………………6

§2. Формування муніципальної собственности……………….12

§3. Управління муніципальної собственностью…………………22

§4. Приватизація муніципальної собственности……………...…27Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРИИ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСНІСТЬ» 6

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛІННЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто Архангельськ» 24

3. ПРОБЛЕМИ І ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто Архангельськ» 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 69

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тема управління муніципальної власністю у Росії один із найбільш актуа

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У Російській Федерації найважливішим завданням на етапі є реформування виконавчої влади метою підвищення її ефективності. Стратегічна мета цьому шляху - зміцнення держави у особі всіх медичних інституцій й модернізації всіх рівнів влади. Без вирішення цієї ключовою проблеми не досягти успіхів ні з економіці, ні з соціальної сфери. «Ми, - сказав Президент РФ В.В. Путін у "Посланні Федеральному Собранию РФ 2001 року, - поставили мета: вибудувати чітко працюючу виконавчу вертикаль, домогтис

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Філія Північно-Західної академії державної служби в

р. Іванові

ВЫПУСКНАЯ РОБОТА

Нормативно правові акти федеральних органів структурі державної влади як основні джерела регулювання муніципальної служби до.

Напрям професійної перепідготовки:

Державне і муніципальне управління:

Виконала:

Антонова Антоніна Сергіївна

Науковий керівник:

Ст.преподаватель Петрова Т.К.

Іваново, 2001

Зміст:

Запровадження 3

Глава 1. Правов

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Соціальний інститут - це організована система зв'язків і соціальних норм, що об'єднує значимі громадські цінності й процедури, задовольняють основним потреб суспільства. Будь-який функціональний інститут і його функціонує, виконуючи той чи інший соціальну потреба.

Кожен соціальна інституція має як специфічні особливості, і загальні ознаки коїться з іншими інститутами.

Ознаками інституту освіти є:

1. встановлення і зразки поведінки - любов знаннями, відвідува

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Міністерство загального користування та професійної освіти Російської Федерації Ростовський державний університет Волгодонский інститут Економіки, Управління і Права

Заочне відділення

РЕФЕРАТ

«Поважні, виконавчі органи»

Смолдыревой Світлани Зураевны,

студентки 3 курсу, юридичного

факультету.

В

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Контрольна Робота По муніципальному праву Тема: «Поняття і структура компетенції місцевого самоврядування»

Оглавление:

Введение…………………………………………………….…..2

Поняття процес формування компетенції місцевого самоуправления……………………………………………..…..3

Питання місцевого значения……………………………………7

Окремі державні полномочия…………………….9

Відповідальність органів місцевого самоуправления…….…11

Список використаної литературы…………………………13

Зап

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Види правових актів - 1)Конституционные закони РФ; 2)Федеральные закони РФ; 3)Подзаконные акти РФ: Відомчі нормативно-правові акти, укази і розпорядження президента РФ, міжнародні угоди, внутрішньоорганізаційні нормативно-правові акти, постанови і розірвання уряду РФ.

Конституція Росії, федеральні закони – ф.з.-это нормативні акти, прийняті особливому законодавчому порядку органами законодавчої влади, регулюючі найважливіші суспільні відносини і які мають вищою юридичною чинніс

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Домінуюче становище (ДП) – виняткова становище господарюючого суб'єкту (ХС) чи навіть кількох ХС над ринком товару, котра має замінника чи взаимозаменяющих товарів. У цьому ДП дає можливість суттєво впливати на загальне умова звернення товарів на відповідному товарному ринку можливість ускладнювати доступ ринку іншим ХС

Ознаки ДП:

встановлюється лише до ХС

ХС, становище якої може бути названо домінуючим, має займатися виробництвом товарів

товар - продукт д

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Ключові поняття:

* прокурорський нагляд

* прокурорська діяльність

Основні нормативні правові акти на тему:

* Конституція РФ (ст. 129)

* Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17 листопада 1995 року.

Під прокурорським наглядом розуміють діяльність спеціально уповноважених посадових осіб (прокурорів) з виявлення переступів і сприяють прийняттю заходів, вкладених у їхнє усунення, зокрема цього, як притягнення до кр

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь
Членство і функції

Концепція опіки замислювалася засновниками ООН насамперед запобігання повоєнних сутичок у зв'язку з анексією колишніх підмандатних територій, і навіть колишніх колоній держав Осі. Ці території мали перейти під управління міжнародних контрольних органів до остаточної деколонізації. Спочатку Рада з питань опіки складалася з представників 14 держав, причому загальна кількість його членів мало розподілятися порівну між країнами, керівниками й не управляючими підопічними те

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Малозаметным ЗМІ виявилося вступ до дію Федерального конституційного закону № 1-ФКЗ від 30 січня 2002 р. "Про військовому становищі" (далі - ФКЗ). Попри те що, потреби його існування у системі законодавства випливає з утримання положень Конституції РФ, знадобилося 8 років на здобуття права його було прийнято. Схвалений Державної думою 27 грудня 2001 року, а Радою федерації - 16 січня 2002 року, даний закон опублікований "Російської газеті" 2 лютого 2002 року з цього мо

Відкрити весь текст