Тип роботи: дипломна робота

Дипломна робота фахівця

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Сімферополь 2003

Запровадження

Нехай М – гильбертово простір, L(Н) – безліч безперервних лінійних операторів в М. Розглянемо підмножина На L(Н), сохраняющееся при додаванні, множенні, множенні на скаляры і поєднанні. Тоді А – операторная *-алгебра. Якщо дана абстрактна *-алгебра Бо одну з основних завдань теорії лінійних уявлень (*-гомоморфизмов На L(Н)) – перелічити всі її непри

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА АЛГЕБРЫ І ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

*-АЛГЕБРЫ ТА ЇХНІ ПРИМЕНЕНИЕ

Дипломна робота фахівця

 

 

студент 5 курсу спеціальності математика

_________________________________

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ:

асистент каф. алгебри і функціонального аналізуВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

9, 10.

11, 12.

13, 14.

15, 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33, 34.

35, 36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Beruniy’s Theory of Shadows

Preface

 

The great encyclopedic of the Middle Ages Abu Raihon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy was born on the 3rd of Zulhijja month in 362 hijra year (September 4, in 973) in the capital of South Khorezm - the Kat (close to Beruniy).

He had a great capability to science from his very early years. He was taught by the outstanding scholar Abu Nasr Mansur ibn Irok, who had been famous with the pseudonym “Ptolemy” at that time. Abu Nasr

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Билет№1

Функція y=F(x) називається періодичної, якщо є така кількість Т, нерівний нулю, що з будь-яких значень аргументу в галузі визначення функції виконуються рівності f(x-T)=f(x)=f(x+T). Кількість Т називається періодом функції. Наприклад, y=sinx – періодична функція (синусоїду намалюєш сам (а)) Периодом функції є будь-які числа виду T=2PR, де R –ціле, крім 0. Наименьшим позитивним періодом є число T=2P. Для побудови графіка періодичної функції досить побудувати частина графіка одн

Відкрити весь текст

Тип роботи: стаття

V.A. Filimonov , Institute of Information Technologies and AppliedMathematics of Siberian Branch of Russian Academy ofScience

I. Prototyping and methodology

In this text we describe the complex process of creating intellectual environment (named "Ekran") for supporting of cooperative work of a group of experts. We consider that the fields of the competence of the experts differ essentially one from the other. Besides, we suggest that the group investigates some problems,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Билет№1

1)Функция y=F(x) називається періодичної, якщо є така кількість Т, нерівний нулю, що з будь-яких значень аргументу в галузі визначення функції виконуються рівності f(x-T)=f(x)=f(x+T). Кількість Т називається періодом функції. Наприклад, y=sinx – періодична функція (синусоїду намалюєш сам (а)) Периодом функції є будь-які числа виду T=2PR, де R –ціле, крім 0. Наименьшим позитивним періодом є число T=2P. Для побудови графіка періодичної функції досить побудувати частина графік

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота
TRIPLE-WAVE ENSEMBLES IN A THIN CYLINDRICAL SHELL

Kovriguine DA, Potapov AI

Introduction

Primitive nonlinear quasi-harmonic triple-wave patterns in a thin-walled cylindrical shell are investigated. This task is focused on the resonant properties of the system. The main idea is to trace the propagation of a quasi-harmonic signal — is the wave stable or not? The stability prediction is based on the iterative mathematical procedures. First, the lowest-order nonlinear approximation

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь
Заочный тур Математика 9 клас

9-I-1. Вдайте на площині безліч точок, координати (x;y) яких задовольняють рівнянню x3 + y3 = x2y2 + xy.

9-I-2. Знайдіть a, b, з, d, у яких всім x має місце рівність ||x| - 1| = a|x| + b|x - 1| + c|x + 1| + d .

9-I-3. Уявіть 102 як суми найбільшого числа різних простих чисел.

9-I-4. Відстань між містами A і B одно 30 км. З A виїхав автобус, який через щоп'ять км робить зупинку тривалістю 2 хв. Між зупинками автобус рухається зі шви

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

"Абелевы універсальні алгебри"

Зміст

Запровадження

1. Основні визначення, позначення і використовувані результати

2. Властивості мочителів конгруэнции універсальних алгебр

3. Формационные властивості нильпотентных алгебр

4. Класи абелевых алгебр і їхні властивості

Укладання

Список літератури

Запровадження

Теорія формацій алгебраїчних систем, самостійна напрям сучасної алгебри,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Лекцiя

Тема:Абсолютна величина дiсного числа.Властивостi абсолютних величин.

Змiннi і сталi величини.Функцiя.Парнiсть,непарнiсть,перiодичнicть,моно-

тоннicть.Складна функцiя.Класифiкацiя функцiй.Перетворення графiкiв.

ПИТАННЯ.

1.Дiйснi числа.Абсолютна величина (модуль) дiйсного числа.Властивостi

абсолютних величин.

2.Сталi і змiннi величини.Iнтервали -окрестнiсть.

3.Означення функцiп ,область означення,множина значень функцiп.Спосо

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із дисципліни "Статистика”

I. Завдання 1

Абсолютні й відносні величини

Вікова структура населення характеризується даними, млн.чол.

Вікова група, років Чоловіки жінки разом до 14 12.1 10.0 22.1 15 – 49 32.1 27.4 59.5 50 й понад 5.8 10.7 16.5 Разом 50.0 48.1 98.1

За допомогою відносних величин проаналізувати:

1) структуру населення за віком;

2) статеву збалансованість населення в кожній віковій групі;

3) сп

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Іванків Костянтин Володимирович

Анотація

Навіть у найбільш серйозних наукових колах вважається у порядку речей проводити паралель між можливістю повернутися до один і той ж місце у просторі і неможливістю здійснити той самий у часі як постановку питання про пошуку шляхів до реалізації переміщення у часі за аналогією з переміщенням у просторі. У цьому допускається груба логічна помилка, вводящая на манівці як самих дослідників, і тих, хто їм слухає.

У цьому стислому нар

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
I.Понятие абстрактної групи 1.Понятие алгебраїчній операції.

Кажуть, що у безлічі X визначено алгебраїчна операція (* ), якщо кожної упорядкованим парі елементів поставлене відповідність певний елемент званий їх твором.

Приклади.

Композиція переміщень на безлічах є алгебраїчній операцією. Композиція підстановок є алгебраїчній операцією на безлічі всіх підстановок ступеня n. Алгебраическими операціями будуть та звичайні операції складання, вирахування і множення на без

Відкрити весь текст
Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження. 3

§1.Определения приклади.. 5

§2. Простору залежності. 12

§3. Транзитивность. 16

§4. Зв'язок транзитивних відносин залежності з операторами замикання 23

§5. Матроиды.. 27

Список бібліографії. 32

           Запровадження

Метою кваліфікаційної роботи є підставою вивчення поняття відносини залежності, розгляд відносини залежності в різних безлічах.

Поставлене мета передбачає рішення наступних за

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження і стисле резюме

Справжня робота присвячена дослідженню рухів автоколебаний системи з одного ступенем свободи під впливом зовнішньої періодичної сили. Такі руху вельми цікавлять радиотелеграфии (наприклад, до дослідження таких рухів зводиться теорія регенеративного приймача). Особливо чудово тут явища з так званого "захватывания". Це у цьому, що, коли період зовнішньої сили досить близький на період автоколебаний системи, биття пропадають; зовнішня сила хіба що "

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Автомати і перетворювачі з магазинної пам'яттю відіграють істотне значення при побудові автоматно-лингвистических моделей різного призначення, що з використанням бесконтекст ных (контекстно-свободных) мов. Зокрема, такі устрою використовують у більшості працюючих програм для синтаксичного аналізу програм, написаних різними мовами програмування, що в багатьох випадках можна рассматри вать як бесконтекстные.

На відміну від кінцевих автоматів і преобразователей,автоматы з магази

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ГЛАВА СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ІНФОРМАЦІЇ 1. Організація державної статисти та характеристика форм автоматизованої обробки статистичної інформації Державна статистика є одним з важливіше- ших міжгалузевих ланок у системі керування економікою країни. Вона покликана виконувати завдання, щоб забезпечити вивчення масових явле- ний, що дозволяє встановлювати складні взаємозв'язок харчування та їх взаимо- дії, і навіть давати науково-обгрунтовану оцінку функционирова- н

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження………………………………………………………………………………….…. 3 1. Загальні викладки з теорії……………………………………………………………... 6 1.1. Загальна постановка проблеми ідентифікації………..………………………… 6 1.2. Оцінки максимального правдоподібності………………………………………… 7 1.3. Методи мінімізації функцій багатьох змінних…………….……………. 9 1.4. Метод квадратно-корневого інформаційного фильтра(ККИФ)...…………... 11 2. Поцінування параметрів методом максимального правдоподібності з использова-нием квадратно-корневых інформаційни

Відкрити весь текст
Тип роботи: стаття

О.Н. Вакилов, М. В. Мамонова, В.В. Прудников, Омський державний університет, кафедра теоретичної фізики

При описі адгезионных властивостей матеріалів особливо ефективно напівпровідників використаний підхід, заснований на диэлектрическом формалізмі. Використання модельних аппроксимаций для діелектричних функцій цих матеріалів дозволяє визначити їх адгезионные характеристики з урахуванням лише концентрації валентных електронів і ширини забороненої зоны.Возможности такого підходу за його

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Глава 2

1. Деякі векторні рівності

Серед векторних співвідношень можна виокремити декілька важливих співвідношень, званих тут основними. Ці основні співвідношення є, образно висловлюючись, ключами до вирішення широкого класу завдань.

I Основне співвідношення. У всякому трикутнику ЛВС виконується рівність

(I)

Де М – центроид (точка перетину медиан) трикутника АВС.

Докажем співвідношення (I).

Нехай М – центроид трикутника

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Запровадження

Математика – цариця наук. Цей вислів у житті чув, напевно, кожна людина. Освічений юрист також має уявити у тому, що таке вища математика. Так, за родом діяльності йому треба виводити будь-які формули, вираховувати інтеграли. Та все ж знати, що таке синуси, косинуси, матриці та інші математичні визначення він повинен.

У цьому треба говорити, що школа дає лише рекомендацію елементарні математичні знання, наприклад, складання і віднімання, множення і розподіл, табли

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст стор. Введение………………………………………………………………………….3

§1. Система аксиом…………………………………………………………….....4

Аксіома объемности…………………………………………………6

Аксіома пары…………………………………………………………6

Аксіома порожнього множества…………………………………………6

Аксіоми існування классов……………………………………8

Аксіома объединения……………………………………………….14

Аксіома безлічі всіх подмножеств……………………………14

Ак сиома выделения………………………………………………….15

Акс

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ РФ САРАТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І

МЕТОДИКИ ЇЇ ПРЕПОДОВАНИЯ

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД

КУРСОВАЯ РОБОТА

науковий керівник

р. Саратов 2008 р.

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження.

I. Основні поняття аксіоматичній теорії.

1.1.Основные етапи розвитку аксіоматичного методу у науці

1.2.Понятие аксіоматичній теорії

1.3.Как вини

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Аксиоматический метод виник Стародавню Грецію, і тепер застосовують у всіх теоретичних науках, насамперед у математиці.

Аксиоматический метод побудови наукової теорії ось у чому : виділяються засадничі поняття, формулюються аксіоми теорії, проте інші затвердження виводяться логічним шляхом, спираючись ними.

Основні поняття виділяються так. Відомо, що сама поняття має роз'яснятися з допомогою інших, які, своєю чергою, теж визначаються з допомогою якихось відомих понять. От

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

МОУ “ЗОШ №16"

Доповідь на задану тему:

“Аксіоми планіметрії”

Виконала:

Учениця 7 класу

Аулова Євгена

Астрахань 2010

З аксіом

Аксиоматический метод виник Стародавню Грецію, і тепер застосовують у всіх теоретичних науках, насамперед у математиці. Аксиоматический метод побудови наукової теорії ось у чому: виділяються засадничі поняття, формулюються аксіоми теорії, проте інші затвердження виводяться логічним ш

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат виконав Філенко М.С.

Донецький політехнічний технікум

Кафедра фізики

Донецьк, 2002

1. Як влаштований п'єзоелектричний напівпровідник

Ми згадували, що у напівпровідниках можна буде вивчати насамперед ті акустичні ефекти, зумовлені взаємодією звуку з електронами провідності. Адже саме мало електронів провідності відрізняє напівпровідник від диэлектрика. Типові концентрації електронів у випадках, які нас цікавитимуть, становлять 1011 - 1016 см-3.Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

“Алгебра не що інше, як математичний мову, пристосований для позначення відносин між кількостями”.

І. Ньютон

Алгебра – частина математики, що вивчає загальні властивості дій над різними ве масками і рішення рівнянь, пов'язаних із цими діями.

Вирішимо завдання: “Возрасты трьох братів 30, 20 і шість років. Через років вік старшого дорівнюватиме сумі вікових груп обох молодий ших братів?” Окресливши дані число років за x, складемо рівняння: 30 + x = (20+х) +

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Інформація, з якою мають справу різноманітних автоматизовані інформаційні системи, зазвичай називається даними., не бажаючи такі — автоматизованими системами обробки даних (АСОД). Розрізняють вихідні (вхідні), проміжні і вихідних даних.

Дані розбиваються деякі складові, звані елементарними даними чи елементами даних. Употребляются елементи даних різних типів. Тип даних (елементарних) залежить від значень, що ці дані можуть приймати відвідувачів.

У сучасному безпаперову інформа

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Алгебра Дж. Буля і його використання у теорії та практиці інформатики

Інформація, з якою мають справу різноманітних автома тизированные інформаційні системи, зазвичай називається дано ными., не бажаючи такі — автоматизованими системами обробки даних (АСОД). Розрізняють вихідні (вхідні), про межуточные і вихідних даних.

Дані розбиваються деякі складові, называ емые елементарними даними чи елементами даних. Употреб ляются елементи даних різних типів. Тип даних (элемен тарних) за

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Алгебра і формального початку аналізу.

1. Линейная функція y = ax + b, її властивості і графік.

Відповідь

2. Квадратичная функція y = ax2 + bx + з, її властивості і графік.

Відповідь

3. Функція y = k/x, її властивості і графік, графік дробно-линейной функції (на конкретному приме-ре).

Відповідь

4. Показова функція

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Реферат виконали учні 10 класу «У» Криницин Валерій, Урбанович Дмитро Міністерство науки КР Середня школа № 12 Сарапул, 2004 р. 1. Запровадження

Метою згаданої роботи була з'ясування суті алгебри логіки, основних методів роботи з логічними операторами, ролі логіки в обчислювальної техніки і інформатики. На виконання цієї роботи знадобилося знайти методичні матеріали з приводу темі, вирішити окремі бувалі завдання й здогадатися з вищесказаного. Предмет дослідження - операції над логічними

Відкрити весь текст