Тип роботи: курсова робота

Introduction

 

Every weeknight when I turn on the TV to watch CSI I mute the ads. I see SUV ads, Vonage ads, Pepsi and whatever other stuff they're trying to sell me.

When I check my e-mail (I have a Gmail account), I usually have 1 or 2 new spam in my inbox, and about 120 new spams in my spambox. At the end of the month, my spambox auto-deletes all spam over a month old. I currently have over 4000 spams in there. I check any new spams as spam and then go about my

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Advertising in the world of art

Thеrе іs а dіstіnct cоnnеctіоn bеtwееn аrt аnd аdvеrtіsіng. Thеrе аrе thrее mаjоr vіsuаl аrts, sculpturе, pаіntіng, аnd аrchіtеcturе. Оf thеsе thrее аrts, vеry еffеctіvе аdvеrtіsіng іs mаdе pоssіblе by sculpturе аnd pаіntіng.[1] А fоrmаl dеfіnіtіоn оf аrt іs “Fоr а wоrk оf аrt іs thе dеfіnіtіоn іn cоmprеhеnsіblе fоrm оf еssеntіаl truth аs thе аrtіst bеcоmеs аwаrе оf іt іn еxpеrіеncе.”[2] А rеlаtіоnshіp аrіsеs bеtwееn а wоrk оf аrt аnd thе оbsеrvеr th

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

ДОНСКОЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Історія Комсомольця та культурологія»

 

Курсова робота

з дисципліни: «Основи реклами»

на задану тему: «ATL і BTL технології»

Спеціальність - Реклама

Автор роботи

Смирнова Валентина Анатоліївна

Код _3082158 Група ГЗРМ -21

Керівник роботи

Акулич Т.В.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1. Інтеграція клієнта всередину підприємства

2. Чому це потрібно звертатися до CRM?

3. Функції CRM-системы

4. Типи CRM

5. Клиент-серверные рішення

6. Системи e-CRM

7. Розробники CRM-систем

Укладання

Література

Запровадження

Тема реферату «CRM: управління продажами і контактами».

Коли раніше підприємство міг стати лідером над ринком, зосередившись з виробництва та я

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План

Запровадження

1 Сировину для металевої тари

2 Виробництво металевої тари

2.1 Виробництво металевих банок для м'ясних консервів

2.2 Виробництво м'ясних консервів і металевих банок

3 Нові матеріали

4 Переваги й недоліки металевої тари

Список використаної літератури

 

Запровадження

Термін «упаковка» має низку визначень і значень:

Упаковка - комплекс, що з тари, пакувального матеріалу, укупороч

Відкрити весь текст

Тип роботи: лабораторна робота
Table of content

Table of content

Introduction

Business background

Website functions

Future Industry Developments

Payment system

Internet Security and Legal Concerns

Copyright

Trademark

Patents

Financial Plan

Conclusion

References

Introduction

In our days, time goes very fast, and people like to spend their weekends going to another world, movie world. Today, in Malaysia population consist of 24,425,

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Table of contents

Introduction

1. Theoretical aspects of efficiency of development of advertising activity

1.1 The place and the role of advertising activity in marketing system

1.2 Development of advertising activity and its value for manufacturers and consumers

1.3 The economic indicators characterizing importance of advertising activity

2. Research of the advertising campaign of the new goods in open company nataly

2.1 The program of invest

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

MBA and EMBA

Cover Sheet and Own Work Declaration

 

Own Work Declaration

I hereby certify that the following piece of work complies with the Own Work Declaration form already issued and with the University’s Rules and Regulations relating to plagiarism and collusion, as listed in the Essential Information for Students and the MBA Course Handbook.

 

Candidate Number(s): Karimov A.A.

Title of Course: EMBA 4: Entrepreneurial project

Submiss

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат

Студент групи №410 Нефедов Ілля Олександрович

Інститут менеджменту та бізнесу Далекосхідного Державного Університету

Владивосток. 2009

Запровадження.

Актуальні тренди над ринком дистрибуції.

Часи довгих каналів розподілу, як між виробником і споживачем могло існувати понад десять оптових посередників, минули. Російський ринок оптової торгівлі стає дедалі більше і тісніше, а конкуренція, навпаки, зростає. головним чином, адже ринок «класичної»

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Авіаційний Інститут

(Державний Технічний Університет)

факультет «економіки та менеджменту»

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни:

«МАРКЕТИНГ»

Тема:

«Всесвітня мережу “INTERNET” – новий етап у розвитку маркетингових комунікацій»

Виконала: Рибкіна І.В..

студентка грн. 15-301

___________

Перевірила: Буланцева Л. У.

Викладач каф. 501

___________

Москва 2002

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Marketing Research Project for a Russian Company

Summary......................................................................................................................... 3

Theory............................................................................................................................. 4

Identifying market segments.................................................................................. 4

Marketing research.......................

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Події на американському фондовий ринок за півроку розвіяли багато міфи Інтернет-економіки. Однак точно можна упевнено сказати, що й розвиток Інтернету призвело до зміни маркетингових стратегій компаній. Механічне перенесення до Інтернету традиційних схем комунікації з споживачем виявилося неефективним. Бажання використовувати нові можливості просування товаров/услуг змусило компанії змінити погляди на способи взаємодії з споживачами.

Два виду маркетингових комунікацій

Традиційне взає

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Министерство[н1] освіти Російської Федерації

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет історії політології і право, зв'язки з громадськістю

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему:

«PR У ШОУ-БИЗНЕСЕ»

Студента V курсу

групи 0501 К1

Задрыгина Олексія

Москва 2007

Зміст

Введение………………………………………………………………………….3

Глава 1 Шоу-бізнес як частину масової культури …………………………..6

1.1 Поняття шоу-біз

Відкрити весь текст

Тип роботи: шпаргалка

1. Оцінка результатів ПР-программы

Результати: якісні (згідно з досвідом, очевидні, які потребують доказів) ці (з допомогою досліджень, спостережень). Очевидні результати – тобі й маєш виявлення яких немає потрібно витрачати кошти попереднього проведення маркетингових досліджень. Ступінь успішності ПР-кампании залежить від того, наскільки повно досягнуто поставлені цілі з урахуванням їхньої узгодженості з попереднім планом ПР-кампании. Оцінка результатів виготовляють основі: кількості

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ІНСТИТУТ

Факультет документоведения

Дубовицька Марія Анатоліївна

PR з Інтернету

Реферат зв'язків із громадськістю

студентки 3 курсу д/о

викладач:

                                    Лебедєва Є.В.

Москва 2006

Оглавление

Введение………………

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО і «Сыктывкарский державний університет»

Історичний факультет

Секція зв'язків із громадськістю

Контрольна робота

PR і Інформаційна війна

Викладач

кандидат історичних наук

Т.А. Носова

Виконавець

Студент 516 групи

А.А. Хозяинова

Сиктивкар 2007г.

Запровадження

Поняття PR і Інформаційній війниВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У разі різкого загострення конкурентної боротьби, і ослаблення впливу її закінчення цінових чинників позиції окремих компаній у більшою ступеня залежить від ефективності і забезпечення якості праці їх персоналу.

Сучасний менеджмент повинен всебічно враховувати суттєве зростання значення «людського капіталу» у діяльності фірм і одновременно-радикальные зміни якості цього капіталу. Вище керівництво підприємством, - пише відомий німецький фахівець Ернст Цандер про останніх д

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

БАЛТІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й ФІНАНСІВ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Маркетинг»

Роботу перевірив Роботу виконав

доц. Жданов В.П. студент грн. Ф-3П/98

__________________________ Дудник Н.І.

__________________________ __________________________

“____”_____________199___г. “____”_____________199__ р.

Калінінград

1998

Питання, розроблювані у цій контрольної роботі:

SWOT - аналіз торгово-комерційного фірми &

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Course THE GOVERNMENT ROLE IN THE MARKET ECONOMY

Essay The Government Role in The Day Care Services Development in Latvia.

professor Andrejs Skaburskis

Laima L

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра МТЭК

Курсова робота

з дисципліни: «маркетинг»

на задану тему: «Адаптація виробничої діяльності до місцевих умов ринку»

Выполнил:

Науковий керівник:

Тюмень, 2002

1. Опис проблемно-ориентировонной ситуації

Косметика — «демократичний»

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Здійснення маркетингу як функції менеджменту потрібно, щоб процеси внутрішнього середовища підприємства забезпечувати відповідність до цільовими планами чи програмами дій організації з відношення до зовнішнього середовища, тобто. адаптувати производственно- збутову діяльність організації до місцевих умов ринку.

Застосовуючи теорію маркетингу, менеджери компаній повинні будувати своєї діяльності відповідно до її ключовим принципом: робити те, що продається, а чи не пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

За майже столітню історію як академічної дисциплины1, маркетинг придбав на сьогодні риси логічно послідовної, прозорою і зрозумілою стрункої області знань економіки. Наприкінці ХХ століття по маркетингу опубліковано, очевидно, найбільша кількість монографій, і навчальних посібників тоді як іншими найважливішими напрямами економічної науки. Це можна пояснити, як величезним прикладним значенням маркетингу, які забезпечують економістів-практиків конкретним інструментарієм для розробки, поступу

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Федеральне агентство за освітою

 

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

«алтайський державний університет»

Факультет соціології

Кафедра загальної соціології

Дипломна робота

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СУЧАСНІЙ РОСІЇ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОСЛІДЖЕННЯ У АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНІВЕРСИТЕТІ)

 

Робота допускається до захисту

«___»_______________ 20

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Тема: Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

План

 Вступ………………………………………………………………………..3

1. Теоретичні основи створення й функціонування акціонерного товариства……………..…………………………………………………………..5

                        Створення акціонерного товариства……….………………………5

                        Види акціонерного товариства…………….……………………….9

                        Акціонерна власність – внутрішня основа формування й функціонування с

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Запровадження

Актуальність. Перехід Росії до цивілізованої ринкової економіки зумовлює необхідність кардинальних змін - у діяльності всіх галузей народного господарства країни. Особливу значимість отримує формування адекватного ринкової моделі господарського механізму сфери обігу євро і послуг, оскільки торгівля, будучи кінцевим ланкою економічної активності суб'єктів ринку, забезпечує ефективне задоволення запитів і фінансування потреб споживачів. Вирішення цієї відповідальної завдання

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

Аналіз асортименту дитячих курток і пальта

Виконала Карасьова Н.В.

Перевірив                     

Санкт-Петербург

Аналіз асортименту дитячих курток й пальта.

1. Аналіз чинників, формують споживчі властивості дитячих пальто, курток.

1.1. Сырьевой склад тканин, які у виробництві.

1.2. Аналіз видів переплетень.

1.3. Аналіз методів обробки виготовлення дитячих курток і пальта.

2. Аналіз структури асо

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Реферат

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОВЕРКА ВЕСОВ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ, БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ

Об'єктом дослідження є весоизмерительное устаткування, що у справжньої роботи вперше розглядається з погляду товароведения.

Метою дипломної роботи є підставою вивчення споживчих властивостей і аналіз ринку весоизмерительного обладнання р. Благовєщенську.

Запровадження

Чисельність операцій із зважуванню і отмериванию товарів, вдоскон

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Зміст Запровадження

1. Огляд літератури

1.1 Споживчі властивості і харчова цінність макаронних виробів

1.2 Класифікація і характеристика асортименту макаронних виробів. основні напрями вдосконалення асортименту

1.3 Вимоги нормативної документації до якості та безпеки макаронних виробів

1.4 Упаковка, маркірування і збереження макаронних виробів. Процеси, що відбуваються при зберіганні, і вплив їх у якість

2 Дослідницька частина

2.1 Схема курсового дослі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Поволзький кооперативний інститут

Російського університету кооперації

Реферат

з дисципліни: «Товароведение продовольчих товарів»

на задану тему:

Аналіз асортименту продукції, вироблюваної м'ясокомбінатом «Останкіно»

 

Енгельс – 2008 р.

Зміст

1. Матеріально-технічна база м'ясокомбінату «Останкіно»

2. Особливості виробництва ковбасних виробів

3. Асортимент вироблюваної продукції


Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

1. Стан виробництва, торгівлі та споживання пилососів в Україні

2. Класифікація та характеристика асортименту пилососів

3. Класифікація й характеристика споживчих властивостей

3.1 Характеристика принципів дії основних видів пилососів

3.2 Споживчі властивості пилососів

4. Аналіз асортименту пилососів в магазині "Лагрос"

Висновки та пропозиції

Перелік літератури

Додаток

Вступ

Побутові пилос

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні аспекти аналізу

1.1 Аналіз вартісних ланцюжків

1.2 Функционально-стоимостной аналіз

1.3 SWOT - аналіз

2. Недоліки виробництва

2.1 Поняття витрат

2.2 Визначення витрат виробництва

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Ця тема вважається актуальною, т.к. одне з найбільш чітких індикаторів ситуації компанії - її цінова позиція щодо відношення до конкурентам. Особли

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Красноярський державний торгово-економічний інститут

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки та планування

«Припускаю до захисту»

«____»_________________2009 р.

Зав. кафедрою _____________

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему «Аналіз витрат підприємства торгівлі, і шляху їхнього оптимізації» (на матеріалах ТОВ «Арт-Профи-Сервис»)Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

1. Стан ринку алкоголю продукції в Україні

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Район діяльності

2.2 Чисельність та структура

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

3. Організація торгово-технологічного процесу

3.1 Приймання товарів за кількістю та якістю

3.2 Зберігання товарів

3.3 Підготовка до продаж

3.4 Організ

Відкрити весь текст