Тип роботи: топік

A Catcher In The Rye - Summary

The Catcher in the Rye is narrated by Holden Caulfield, a sixteen year-old boy recuperating in a rest home from a nervous breakdown, some time in 1950. Holden tells the story of his last day at a school called Pencey Prep, and of his subsequent psychological meltdown in New York City. Holden has been expelled from Pencey for academic failure, and after an unpleasant evening with his self-satisfied roommate Stradlater and their pimply next-door neighbor

Відкрити весь текст

Тип роботи: топік

Analysis of a Real Haunted House.

                Everyone has his/her own theories and ideas about Haunted Houses, and these claims are based on assumptions and clich

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Міністерствo oсвіти й нaуки Укрaїни

Херсoнський держaвний педaгoгічний університет

Фaкультет інoземнoї філoлoгії

“Пoгoдженo” “Зaтвердженo дo зaхисту в ДЕК”

Декaн фaкультету перший прoректoр університету

________прoфесoр Л.Руденкo _________ прoфесoр O.Мішукoв

 

Зaвідувaч кaфедри істoрії

світoвoї літерaтури й культури

_______дoцент Л. Литвиненкo

 

ПМСO. Aнглійськa мoвa й літерaтурa, німецькa мoвa й літерaтурa

 

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
“Blue Cross”

 

            It seems that Aristide Valentin takes the same place in the stories of G.K.Chesterton as Sherlock Holmes takes in the books by Arthur Conan Doyle and Hercule Poirot takes in Agata Christy’s novels. Still, there is a remarkable distinction between the latter characters and Valentin, which makes them principally different. All of these people are famous, experienced and successful detectives. Still, the ways they achieved their successes are diametrically oppose

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Plan de l’exposй:

La biographie d’Edmond Rostand.

La formation littйraire de Rostand.

Cyrano De Bergerac.

Les derniиres piиces de Rostand.

Les derniиrs jours du poиte.

Vocabulaire:

les rudiments

початку, елементарні поняття

йvocateur (-rice)

виразний, нагадує

s’imprйgner

просочуватися, насичуватися

un accessit

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
The Killing of Percy Casserley A member of the jury: possible arguments Prosecution

            Obviously, there is no way to tell definitely if Ted Chaplin has committed a murder or just a manslaughter. Let’s consider the whole case “fact by fact” and see if one can logically derive the degree of Chaplin’s guilt.

            First, let’s estimate the prosecutor’s (McClure) arguments. Almost undoubtful fact is that Ted Chaplin was in the house of Casserley and saw his death, and he is

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Pavel Pushkov

2006

Do you not have a strange sensation when you read Edgar Poe? I do. It is like a fear of darkness, a fear of something so huge and terrible that we, humans, are unable to understand.

A boy was reading a book. He had started the work several hours earlier, and just was not able to put the stories aside. His parents ordered him to go to bed and to turn the lights off, but the kid continued reading under the cover using a flashlight. He was under a blan

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Методичний кабінет Теофіпольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Реферат на задану тему:

АННА АХМАТОВА

Виконав:

___________________

Перевірив:

___________________

2006

На рубежі сторіч, напередодні революції, в епоху, вражену двома світовими війнами, у Росії виникла й склалася, може бути, сама значна у всій світовій літературі нового години "жіноча" поєзія - поєзія Анні Ахматовій. Найближчою

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота

з дисципліни: "Російська література кінця XIX - початку ХХ століття"

на тему: "А. Ахматова і символізм: "блоковский код" в ліриці поета"

Явлением у російській поезії межі девятнадцатого-двадцатого століть був символізм. Він охоплював всього поетичного творчості країні, але позначив собою особливий, характерний свого часу етап літературного життя. Веяния символізму відчувалися вже у останні десятиліття XIX століття.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«САМАРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

«А.В. Дружинін про роман І.А. Гончарова «Обломов»

Курсова робота

Виконала

студентка 5 курсу, з\о

Боянова Ілона

Науковий керівник:

д.ф.н., доцент

Алдонина М. Б.

САМАРА

2008

Оглавление

Запровадження

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«Поволжская державна социально-гуманитарная академія»

Кафедра російської, зарубіжної літератури

і методик викладання літератури

А.В. ДРУЖИНИН Про повістях

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 40-х рр.

Дипломна робота

Виконала:

студентка V курсу ИФО

Допустити до захисту

«___»________2009

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

Абай Кунанбаев

 

У розвитку літератури й культури казахського народу виняткову віру зіграло творчість Абая Кунанбаева – класика казахської літератури, композитора, видатного громадського діяча, гарячого поборника дружби російського народу та казахського народів.

Образ чудового сина казахського народу Абая Кунанбаева досі привертає до собі увагу багатьох видатних письменників, митців. З іменем Тараса Шевченка пов'язано майже піввікове розвиток казахської літератури, у

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Міністерство освіту РК»

на задану тему:

«Абай Кунанбаев»

«Джамбул Джабаев»

Выполнил: Русанов.И.А.

Перевірив: Аскарова.М.К.

«Ак-Су 2001 р»

Величезну роль освіті над народом зіграв основоположник письмовій казахської літератури поет

Абай Кунанбаев (1845-1904). Син багатого й деспотично-

го феодала Кунанбая, А

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Департамент освіти гір. Москви

Московський Міський Педагогічний Університет

Курсова робота з російської літератури на задану тему:

«Авангард у творчості Ю. Олеші»

Виконала:

студентка 4 курсу, 2 грн.

Миронова Е.А.

 

Керівник:

Малыгина М.М.

Москва 2010

Зміст:

 

Вступ

1. Юрій Карлович Олеша. Біографія. Етапи творчості

2. Авангард

3. Авангард у творчості Ю. Олеші

Спис

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

Автобіографізм роману „Життя Девіда Копперфілда” (Ч. Діккенс)

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Ч. Діккенс – класик критичного реалізму.

Розділ 2. Тема дитинства та автобіографізм роману Ч. Діккенса «Девід Копперфільд» 

Розділ 3. Романи Ч. Діккенса в оцінці західного літературознавства.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Різноманіття літературних й культурних явищ, зміну шкіл й напрямів, яскрава неп

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Авторська позиція - цей показник до своїх героїв, виражене себто назви твори, в портретах героїв, у тому думках і почуттях, у композиції, в символіці, описання природи, і навіть у оцінках оповідача. Ставлення Пушкіна до головного герою повісті "Станційний наглядач" Самсону Вырину можна було зрозуміти подвійно. На погляд, авторська позиція у цьому творі цілком зрозуміла: автор співчуває свого героя, співчуває йому, зображуючи горі Ай-Петрі і страждання старого. Але у такому трактув

Відкрити весь текст

Тип роботи: стаття

Твір.

 «Десять Негритят» Агати Крісті.

Основи творчості Агати Крісті.

Кажуть, що ніхто з англійських письменників не користується таку популярність у світі, як Агата Крісті. Це доводять і чималі переклади її романів на тисячі мов, і сотні екранізацій, і скажена популярність героїв книжок Агати Крісті в усьому світі. Її називають «незрівнянної леді» і вважає класиком сучасного детективу, хоча у неї далекою від кримінального світу. Основною якістю детективу Агати Крісті є

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

До епосі Срібного віку належать символізм і акмеизм, футуризм і эгофутуризм і ще течії. "І хоча ми кличемо цей час срібним, а чи не золотим століттям, то, можливо, він був самої творчої епохою у російській історії" [1, 10

Акмеїсти (від грецького слова “акме” - квітуча час, найвищий рівень чогось) закликали очистити поезію від філософії і різного роду “методологічних” захоплень, від використання туманних натяків і символів, проголосивши повернення до мат

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Реферат

Американська поетика кінця ХІХ - початку ХХ століття

Американська поетика кінця ХІХ - початку ХХ століття характеризується великим розмаїттям літературних напрямів й стилів, значною кількістю талановитих творчих особистостей із оригінальними поглядами на літературу та життя. Поетика їхніх творів стала об’єктом й предметом досліджень багатьох дослідників. Одним із таких досліджень є праця Алана Шухарда, Фреда Морамарко, Вільяма Сулівана „Сучасна американська поезія.186

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Романтизм поширився у країнах. А розвиток романтизму США пов'язані з утвердженням національної незалежності. Для американського романтизму характерна велика близькість традиціям просвітництва, особливо в ранніх романтиків (У. Ірвінг, Купер, У.К. Брайант), оптимістичні ілюзії чекаючи майбутнього Америки. Велика ускладненість і багатозначності притаманні зрілого американського романтизму: Еге. По, Хоторн, Г.У. Лонгфелло, Р. Мелвилл та інших. У особливе протягом тут ви

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз вірші А.А.Фета «Степ ввечері».

 

Клубятся хмари, мліючи в блиску ясно-червоному,

Хочуть в росі поніжитися поля,

Востаннє за третім перевалом

Зник ямщик, брязкаючи і порошачи.

   Афанасій Панасович Фет написав вірш «Степ ввечері» в 1854 року. Основна тематика змісту – це опис буйної природи степу. Цей вірш було опубліковано у журналі «Сучасник»

   Вірш відрізняє психологічна точність описання природи степу.

Ніде житла немає на про

Відкрити весь текст

Тип роботи: топік

Аналіз вірші В.В. Маяковського «Іспанія».

Вірш «Іспанія» було написане Володимиром Володимировичем Маяковським в 1925 року. Воно входить у цикл «Вірші Америку». 1925-го Маяковський, закінчивши подорож Європою, направляють у Америку. Що спільного Іспанія має до Америки? Очевидно, Маяковський вирушив до Америки через Атлантику з Іспанії, тому і включив «Іспанію» до цього збірника віршів.

Ти – я думав –

                                              райський сад

  

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

           Аналіз вірші Гумилёва “Чарівна скрипка”

Вірш “Чарівна скрипка” є ключовим для творчості Гумилёва. Він дорожив цим віршем настільки , що й не включив їх у збірник ‘’романтичні квіти” щоб вірш вперше було опубліковане у тому авторитетному журналі як “ваги”.

Вірш є звернення досвідчену поета до юному , знає лише про щастя творчості . не бачачи зворотному боку медалі. Цю зворотний бік медалі і искушённый поет .

У образі скрипки маємо постає поетичне обдарування ,

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Аналіз вірші Олександра Леонтьєва «платформа»

Цвeта весняного снігу

Голий мерехтить березняк;

Лязгом обдавши людини,

Прогрохотал товарняк.

Місто Залізничний,

Сіркою платформи обрив…

Які ж ти, необережний,

Раптом з'ясовується, живий?

З жахом вічним, з кошмаром.

З непоправної виною.

Так, але з безглуздим задарма.

Так, але з коханою дружиною.

Або ти віриш в щось

Там, де зімкнулися шляху?

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір
М.Ю. Лермонтов «Дума»

«Дума» - вірш зрілого Лермонтова, обнажающее общественно-духовный криза последекабрьского покоління. Воно замикає попередні соціальні, політичні, моральні пошуки поета і підбиває підсумки минулому душевного досвіду, відбиваючи безцільність життєдіяльності лермонтовских сучасників. Після «Думи» та інших близьких за часом творів поета («І нудно й сумно», «Герой сьогодення», «З якою частотою пестрою натовпом оточений») у творчості Лермонтова стали особливо помітні пошуки ви

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз вірші О.С. Пушкіна «Пригадую чудесна мить»

 

Однією з найбільш загадкових і пленительных віршів А. З. Пушкіна з права вважається вірш «Пригадую чудесну мить». Він присвячений А. П. Керн, племінниці П.О. Осиповій. Пушкін познайомився із нею у Петербурзі 1819 року, а влітку 1825 року його гостювала в Тригорському. Саме це період його життя був позначений романтичної спрямованістю, з-під його руки тоді виходили ясні, радісні рядки, він згадує щасливий мить, прожитий а з нею,

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз вірші О.С. Пушкіна «Сожженное лист».

У своїй творчості поет О.С. Пушкін завжди звертався до хвилюючим для його тем. Це теми свободи, творчості, поета звісно ж, любові. Адже Пушкін - передусім поет-лірик. Лірика дає найповніше уявлення ідеалів і життєві цінності поета. У його віршах все значимо: кожен образ, кожна деталь, бо лише з допомогою таких прийомів можна сформулювати все багатства і розмаїтість переживань.

Вірш «Сожженное лист» належить до жодного з кращих прикла

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз вірші С.А. Єсеніна

«Русь радянська».

Середина 20-х – час підбиття підсумків революції, громадянську війну, відновлення народного господарства, посилення впливу впроваджуються порядків. З поваленням царату життя всюди змінилася, встановлений громадсько-політичний пристрій відкрило раніше недоступні можливості громадянам нової країни – Радянського Союзу. Зміни, які затопили країну, було використано, ясна річ, й у поезії С.А. Єсеніна: «Русь що йде», «Ганна Снегина», ін. Одн

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз вірші Ф.И. Тютчева «Останній катаклізм»

1. Коли проб'є остання година природи,

2. Склад частин зруйнується земних

3. Усі зриме знову покриють води,

4. І божий образ зобразиться у яких.

Починаючи з 30-ых років ХІХ століття Ф.И. Тютчева починає цікавити філософська тема в поезії. Це виражено у багатьох віршах («Про що виєш, виразка нічний», «Як океан объемлет кулю земної», «Пожежі» і «Останній катаклізм»). У цих віршах автор намагається з відпові

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Аналіз казки М. Є. Салтикова-Щедріна «Карась-идеалист»

Бєлов Андрій (Череповец)

      «Карась-идеалист», написаний 1824 року, органічно входить у ряд про «зоологічних» казок Салтикова-Щедріна. У цілому цей ряд її включає вже сама назва, указывающее, по-перше, на цей вид тваринного, а, по-друге, на властиве йому якість (порівн. «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заєць» та інші.).

      Зазвичай, тварини в казках Щедріна наділяються риси, що закріплені по них фольклорній

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

В західних слов'ян колядники починали ходити ще під час предрождественского посади; у південнослов'ян — від часу св. Игната (20.XII/2.I). Але найбільше типовим періодом колядования вважалися перші дні святок (Сочельник, Різдво, день св. Степана), і навіть переддень і цей перший день року і Водохреща. Найчастіше такі обходи дорослих колядників відбувалися у вечірній і нічний час. По южнославянским звичаям, колядувати можна була пов'язана з півночі до сходу сонця. Разом про те ві

Відкрити весь текст