Тип роботи: реферат

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Кафедра финансовго менеджменту і фінансів підприємств

РЕФЕРАТ

По темі

АМЕРИКАНСЬКІ ДЕПОЗИТНЫЕ РАСПИСКИ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИПУСКУ РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ.

Студента групи ФМ4-1

############.

Начный руковолитель

Проф Подшиваленко Г.П.

Москва 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження ……………………………………………………………………. 3

1. Поняття “американської дипозитарной розп

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

стор.

Запровадження. 3

Глава 1. Функціонування ринку РКО. 4

Учасники ринку. 4

Процедура торгів. 4

Первинне розміщення (аукціон). 4

Побічні торги. 5

Погашення. 5

Документообіг. 5

Звіти, надані біржею. 5

Звіти, надані Дилерами. 5

Глава 2. Завдання Дилера над ринком РКО. 7

Ведення бек-офісу. 7

Оптимізація вкладень вл

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження Error: Reference source not found

Глава 1. Економічні основи інвестування. Error: Reference source not found

1.1 Теоретичний аспекти інвестування. Error: Reference source not found

1.2. Загальні методичні підходи до аналізу інвестиційній привабливості. Error: Reference source not found

Глава 2. АНАЛІЗ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИРЕНТАБЕЛЬНОСТИ Error: Reference source not found
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА.

Завдання докорінного по-ліпшення функціонування кредитного механізму висувають першому плані необхідність обгрунтування й використання економічних методів управління кредитом і банками,ориентированных на дотримання економічних кордонів кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу євро і народного господарства кредитні вкладення, їх структурні зрушення, забезпечити своєчасний і майже цілковитий повернення позичок, що є в

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасний процес межстранового руху ін вестиций- одне із характерних ознак сучасних ры нічних систем. Производственно-инвестиционное зі трудничество стає тільки важливою чинником, а необхідною умовою економічного прогресу. Вочевидь, що закордонне інвестування повинне розглядатися як невід'ємне ланка националь іншої і главою регіональної зовнішньоекономічної стратегії.

«Обов'язковою умовою виходу російської эконо мики з інвестиційного кризи є п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАТ «Консорціум»

З про буд е р ж а зв і е

РЕЗЮМЕ 7

Коротка інформацію про компанії 11

Характеристика діяльності компанії 11

Структура компанії 13

СПІЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Про ПРОЕКТІ 13

Суть проекту 13

Місце реалізації проекту 15

Актуальність проекту 17

Сировину 23

ТЕХНОЛОГІЯ 25

Короткий опис технологічного процесу виробництва текстурированного соєвого білка (Об'єкт №1) 25Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
ЦЕНТРОСОЮЗ РФ

БЕЛГОРОДСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА « ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО КУРСУ « ФІНАНСИ »

НА ТЕМУ: «Планування фінансово-економічної діяльності підприємства «XXXXXX» із виробництва нову продукцію»

Выполнил: студент

Керівник: ст. викладач
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

БІЗНЕС-ПЛАН

Найменування проекту:

“Технічне переоснащення продовольчого

універсального магазину ТОВ СП «Золоте кільце»

Зроблено Ясенской Е.А.

Гр. 56 А

ИМЭК ОмГУПС

Під керуванням Вороніна В. Г.

Самара – 1999 р.

Зміст бізнес-плану:

1. Исполнительное резюме

1.1. Компанія

ТОВ СП “Золоте кільце”, що називається надалі “Компанія”, має намір заснувати Суспільство реалізації проекту організації ун

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ІНСТИТУТ МОЛОДІ

Кафедра економіки та підприємництва

Курсова робота

Вексель і вексельне кредитування: утримання і російська практика застосування в кредитних установах.

Виконала: студентка 3-го курсу

факультету економіки та

керування Групи М-302

Ярошенко Г.Л.

Науковий керівник: доцент

Семенов Н.Ф.

Москва 1998 р.

Глава I

Загальні інформацію про векселі.

1. Вексель як кредитно-расчетный інструмен

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Вексель може виконувати різні завдання у роботі фінансового механізму: використовують у ролі платіжного документа, кошти вложени тимчасово вільних грошей, як інструмент кредитування, служити забезпеченням повернення позички і при отриманні кредиту на банку.

Привабливість застосування векселі в господарської практиці проти іншими інструментами дожна бути виправдана так званої вексельної силою. Теоретично векселів під вексельної силою зазвичай розуміють таке:Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Сьогодні бухгалтерська звітність зовсім позбавлений досить інформації для аналізу стану розрахунків господарюючого суб'єкту за отриманими і виданими векселях. У зв'язку з цим ми виходити із те, що розрахунки підприємства з векселях б'ють по окремих синтетичних рахунках “Векселі видані” і “Векселі отримані”, а “Додатку до бухгалтерського балансу” є інформація про опротестованих векселях здобутих і виданих документах, допущених до протесту. Відповідно, у активі балансу по

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Overview Вариант1 Вариаинт2 Вариант3 Лист4 Лист5

Sheet 1: Вариант1 Розрахункова частина Проект 1 Потреба галузі, $ 6300000 Необхідні оборот.ср-ва, $ 1500000 Витрати маркетинг 1000000 Ставка податку,% 36 Коефіцієнт дисконтування, % тирования, % 12 Період, років 12 Норма амортизація,% 6.67 Высвобождение до кінця 12-го року,$ 1250000 Витрати маркетинг з урахуванням податку,$ 640000 Амортизація (Амортизація нараховується рівними частинами протягом 12 років.) рік поч. сума аморт наприкі

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Реферат.

Метою справжньої роботи є підставою вибір найкращою в техніко-економічному сенсі схеми розвитку районної електричної мережі за дотримання заданих вимог до надійності схеми електропостачання і до якості електроенергії відпускає споживачам, безпосереднє проектування підстанції.

Необхідно зробити підключення нового споживача до існуючої вихідної електричної мережі. Розглянуто три варіанта підключення проектованої підстанції № 10. Проектування відбувалося за урах

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление

Оглавление 2

Запровадження 2

Глава 1. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційного процесу 4

1.1.Понятие інвестицій. Суб'єкти інвестиційної діяльності. Законодавча база державного регулювання. 4

1.2.Возможности державної інвестицій на федеральному рівні, і рівні суб'єктів Федерації 9

Глава 2. Досвід підтримки інвестицій суб'єктами федерації 12

2.1.Изменение інвестиційного клімат

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. М.В.ЛОМОНОСОВА

Соціологічне факультет

Кафедра державного устрою і муніципального управління

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Тема: Державне регулювання інвестиційних процесів: соціальному аспекті

Робота студентки V курсу

****************

Науковий керівник: кандидат економічних наук Холоденку Ю.О.

Москва, 2000 рік

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ..……………………………………………………….…………3

I. Т

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План.

Запровадження

1. Загальні поняття. Аналіз й ті види інвестицій.

2. Основні правові аспекти інвестиційної діяльності.

3. Державне регулювання іноземних інвестицій.

4. Інвестиції у вигляді капітальних вкладень.

5. Державне регулювання інвестиційної діяльності над ринком цінних паперів.

6. Інвестиційна політика Росії. Аналіз.

7. Інвестиційна політика Республіки Башкортостан. Аналіз.

Укладання

Додатка

Список літературиВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Дніпропетровський Державний Університет

РЕФЕРАТ

за курсом:

“Інвестиційна діяльність”

на задану тему:

Державне стимулювання інвестиційного процесу: досвід навіть Південно-Східної Азії вже

Выполнил: студент II-го курсу

групи ФК-97-2

Писарек Станіслав Ігорович

р. Дніпропетровськ

1999 р.

План:

Вступ

1. Державний кредит контроль цін

а) Роль державних кредитно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ............................................................................... С.3

ВЫДАЧА І ФОРМА ВЕКСЕЛЯ............................................. С. 4

ИНДОССАМЕНТ..................................................................... С.12

АКЦЕПТ.................................................................................... С.20

АВАЛЬ....................................................................................... С.26Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу различ ные сфери економіки з його збереження та збільшення. Разли сподіваються реальні (капиталообразующие) інвестиції — вкладення для створення нових, реконструкцію чи технічне переозброєння існуючих підприємств, виробництв і фінансові (портфель-ные вкладення придбання акцій та обігу цінних паперів держави, інших підприємств, інвестиційних фондів. У першому випадку предприя-тие-вестор, вкладывающее кошти, збільшує свій пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Інститут Радиотехники

Электроники і автоматики

Кафедра Організація, планування виробництва.

Управління підприємством

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО ТЕМЕ : “Економічна ефективність інвестиційного проекту”

група : АА-1-90

Студент : Недосекин С.А.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План:

Глава 1.Сущность ринку державних цінних паперів у Росії

Глава 2. Види державних цінних паперів. Їх ліквідність, дохід-

ность на Російському фондовий ринок.

2.1. Державні короткострокові обязятельства

2.2. Державні довгострокові обязятельства

2.3. Облігації федерального позики

2.4. Облігації внутрішньої позики

2.5. Облігації державних федеральних позик

2

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мурманский пелагогический коледж

Кафедра менеджменту і

маркетингу

Проект

з інвестиційного менеджменту:

«Залежність інвестицій якості життя населення

з прикладу Мурманської області».

Здав: 2 –«Б» Бистров Павло

Прийняв: Дубатовка Про. У.

Мурманськ

2000

Оглавление.

Запровадження. 4

Більшість. 5

Динаміка основних показників інвестиційної діяльності. 5

Джерел

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

I. У У Є Д Є М І Є

Теорії міжнародного руху капіталу західної економічної літературі приділено досить багато уваги. Починаючи з 1960-х років з'явилися роботи про економіку країн, приймаючих капітал. У цей час на політичній карті внаслідок бурхливого національно-визвольного руху виникла велика число незалежних та розвитку держав. У результаті процесу у міжнародних потоках переміщення капіталу намітилася тенденція її рухи з розвинених країн у що розвиваю

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Київський Державний Торговельно-Економічний Університет

Доповідь на задану тему:

"Заходь держави, щодо залучення іноземного капіталу"

Студентки 2 курсу 1 групи

Київ 1999

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ

Економічна діяльність окремих держ подарюючих суб'єктів та країни в ціло му значною мірою характеризується про сягом здійснюваних інвестицій.

Термін "інвестиції" означає вкладення коштів. У

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Фінансова Академія при Уряді російської Федерації

Кафедра оцінки власності

КУРСОВАЯ РОБОТА

Тема: "Злиття і поглинання. Особливості зливань і поглинань у Росії"

Студент грн. Ф4-4 Федоров А.А.

Науковий керівник Бєлих Л. П.

Москва-1999 р.

План:

Запровадження 3

Злиття і поглинання та його сутність 4-6

Типи зливань і поглинань 6-16

Мотивації до проведення зливань і поглинань 16-20

Оцінка е

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

У додатку показано динаміка зростання дитячих прибутків і економії від зниження собівартості як діаграми.

Таблиця – Ефективність використання інновацій, т. грн.

Показники 1994 1995 1996 1997 Приріст прибутку 70170 58730 21191,4 29908,2 Економія від зниження собівартості 3810 405910 15497,7 23846,3

Планування і управління створенням, освоєнням і пишатися кількістю інноваційних ресурсів.

Для спільного уявлення про плануванні основних розділів плану з впровадженн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти України

Волинський інститут економіки та менеджменту

Черкаський учбово-консультаційний пункт

Курсова робота

по політекономії

на задану тему:

Інвестиції та інвестиційна ситуація у УкраинеДопущенная до захисту студентка групи ОА-1

Опара М. Р.

Захист

Оцінка

р. Черкаси

2000 р.

Зміст

1. ПЕ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Глава 1. Інвестиції та би їхнє місце у економічній системі.

У системі відтворення, безвідносно для її громадської формі, інвестиціям належить найважливіша роль справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, отже, і забезпечення певних темпів економічного зростання. Якщо уявити громадське відтворення в розумінні системи виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, переважно, стосуються першого ланки – виробництва, і, можна сказати, становлять матеріальну йог

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

Інвестиційна політика у російській економіці 3

Внутрішні джерела інвестицій у Росії 5

Зовнішні джерела інвестицій 8

Оцінка і аналіз стану інвестиційного клімату у Росії 11

2.1. Інвестиції до реального сектора економіки 14

Іноземні інвестиції на російську економіку 19

Укладання

Список літератури

Запровадження

Теорії міжнародного руху капіталу

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

На цей час російська економіка переживає найглибша криза, що позначається в усіх галузях життя й у першу чергу, на соціальної сфери, що у своє чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд щосили намагається подолати цю кризу, проте досить безуспішно. Дефіцит бюджету Демшевського не дозволяє уряду справитися з кризою самотужки, тому вона змушене приваблювати і інші засоби, окрім бюджету. Допомогти державі подоланні економічної кризи покликані інвестиції. Інвестицій призначені д

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Під інвестиціями розуміються кошти ,цільові банківські вклади ,паї акції та др.ценные папери ,технології машини устаткування ,ліцензії тому тому числі й товарні знаки ,кредити будь-який інший майно чи майнових прав ,інтелектуальні цінності вкладені в об'єкти предприни

2. Відповідно до действуещему законодавству інвестиційна діяльність

біля РФ може може фінансувати з допомогою:

- власних фінансових ресурсів немає і внутрішньогосподарських резервів інвестора ( прибуток ,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Походження поняття "ІНВЕСТИЦІЯ"

Поняття інвестиція походить від латинського investire - облачати. У період феодалізму инвеститурой називався введення васала володарем феодом. Цим самим словом позначалося призначення єпископів, одержували причому у управління церковні землі зі своїми громадянами та право суду з них. Введення у посаду супроводжувалося відповідної церемонією облачення і наділення повноваженнями. Инвеститура давала можливість инвеститору (чи, як кажуть, ін

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ Й МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА УЧЕТА І АУДИТА

Р Є Ф Є Р А Т

на задану тему: Інвестиційна діяльність підприємства

з дисципліни "Основи бібліографії"

Виконала: студентка групи АУ-11з

Щербакова О.Е.____________________Відкрити весь текст