Тип роботи: реферат

АННОТАЦИЯ

Робота присвячена важливій проблемі співучасті у злочині. У першій главі докладно розглянута історія розвитку поняття співучасті в Російському кримінальному праві. У другій і країни третьої розділах розглянуті об'єктивні і суб'єктивні ознаки співучасті. Робота розкриває одне із найактуальніших питань кримінального права співучасті у злочині.

Метою виконання даної роботи є підставою розкриття поняття співучасті у злочині його реформування у межах вимог сьо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ Д І П Л Про М М А Я Р А Б Про Т А

«Способи забезпечення підприємницьких договорів»

Кафедра: «Громадянське право і

цивільний процес»

Науковий керівник:

Кандидат юридичних наук

доцент Кручинина М. У.

2000

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ УНИВЕРСИТЕТЮридический факультет Кафедра громадянського правничий т

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО

СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

УРАЛЬСКИЙ ІНСТИТУТ КОММЕРЦИИ І ПРАВАКафедра «цивільно-правових дисциплин»Сроки у цивільному праве.Допустимость до захисту Выпускная кваліфікаційна

робота

студентки 6 курсу

Зав. Кафедрою_________________Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

АВТОРСКИЙ ДОГОВІР

(СПІЛЬНА ФОРМА)

р. __________________ "___" ______________ 19 __ р.

_________________________________, що його надалі "Автор", з одного боку, і

____________________________________, що його надалі "Користувач", від імені

___________________________, чинного виходячи з статуту, з іншого боку,

уклали справжній договору про нижченаведеним.

1. Предмет договору

1.1. Автор пер

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ РФ

Друга вища освіту

Юридичний факультет

РЕФЕРАТ

на задану тему № 12: «Адвокатура, суспільні і приватні правоохоронні органи»

за курсом: Правоохоронні органи Російської Федерації.

Слухач Семёнов В. Г.

Викладач доц. Гіляров О.М.

Москва

1999 рік.

Оглавление.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДВОКАТУРЫ 4

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

(курсова, Громадянське право(особенн. частина)).

ПЛАН:

Загальні засади про АТ. Правове положення АТ. Види АТ.

Переваги й недоліки акціонерної форми.

Особливості дочірнього АТ. Відповідальність домінуючого і дочірнього АТ.

Операції з акціями і облігаціями АТ.

Організація і ліквідація АТ.

У цивільному праві РФ (ст. 50 ДК РФ) серед комерційних

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление.

ВВЕДЕНИЕ____________________________________2

ГЛАВА №1.АО як юридичне лицо____________4

1)Понятие юридичного лица_________________4

2)Виды та ознаки АО________________________7

3)Способы освіти та ліквідації АО_______9

ГЛАВА №2.Принципы організації АО____________14

1)Структура управління АО___________________14

2)Уставной капітал та акции__________________16

3)Виды суб'єктів АО________________

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Пермский державний університет

Кафедра громадянського

правничий та процесу

Акціонерні суспільства. Їх історія та сутність

Курсова робота студента

4 курсу юрид. ф-та

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

Особи, що у справах стягнення

аліментів

Порядок порушення справ про стягнення аліментів.

Зміст і форма позовної заяви про

про сплату аліментів.

Особливості судових позовів про стягнення аліментів.

Прийняття позовної заяви про й пробудження справи

про стягнення аліментів суддею.

III. Стягнення аліментів виходячи з судового наказу

IV. Підготовка справи до судового розгляду.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Фінансова академія при Уряді

Російської Федерації

Кафедра права

Реферат

на задану тему:

«Аналіз проблем відшкодування збитків, заподіяної незаконними діями державні органи»

Науковий керівник Студент групи К2-3

Воробейников

Москва, 1998

Відповідно до ст. 1070 ДК РФ шкода, заподіяний внаслідок незаконного осуду, незаконного притягнення до кримінальної відповіда

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Поморский державний університет

їм. М. У. Ломоносова

Контрольна робота

по

Логіки

студента 11/2 групи

Юридичного факультету

Михайлова Сергія

Архангельськ 1999 рік.

ПЛАН.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ОСНОВНА ЧАСТИНА

поняття

судження

силогізм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ..

У запровадження розглянемо, що необхідно зробити

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Уральський державний технічний університет

Факультет Економіки та управління

Кафедра Світовий Економіки

Курсова робота

на тему:

“Акціонерні суспільства як юридичних осіб”

Виконавець: Ланских У. И-181

Перевірила: Шаблова О.Г.

Єкатеринбург, 1999

Зміст:

Запровадження

Принципи організації АТ 5

Державна реєстрація АТ 8

Типи АТ 10

Учасники АТ 12
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Міністерство Освіти РФ

____________________

__________________

Аттестационное завдання

Для студентів 3-го курсу за фахом

021100- Юриспруденція

за блоком «Гражданско-правовых дисциплін».

(Громадянське право)

року міністерство освіти РФ

_____________________________

.

Аттестационное завдання з саме обстеження

для студентів 3-го курсу за фахом:

021100- «Юриспруденція»

з

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ

ОРЕНБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра громадянського права

Курсова робота

по підприємницькому праву

Тема № 13 «Банкрутство (неспроможність) індивідуального підприємця»

Виконала: ст. 97 юр. – 5 грн. з/о

Зыбченко О.А.

Перевірила: Свєтлова Н.Б.

ОРЕНБУРГ 2002 р.

План

Запровадження

Поняття та ознаки неспроможності (банкрутства) індивідуального підп

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КУРСОВАЯ РОБОТА

по Цивільному праву Росії

Тема: ”Банкрутство комерційних організацій

як засіб припинення юридичних”.

ВИКОНАВ: студент 3-го курсу ПРОВЕРИЛ:

групи Ю-6131

Левін Сергію Віталійовичу

г.Южно-Сахалинск , 1998 рік.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Костромської державний технологічний університет

Кафедра права

Богданов

Миколо Сергійовичу

студент грн. 01-ю-45

Брачно-семейное право мусульман

Курсова робота Науковий керівник

Кострома 2001

Робота виконано спеціалісти кафедри права.

Науковий керівник

(учений ступінь, звання, по батькові, прізвище)

Рішення комісії про захист курсової роботи

(оцінка, число)

Науковий кері

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження. 2

Глава 1. Поняття й особливо договору будівельного підряду. 2

§1. Поняття та ознаки підряду. 2

§2. Законодавство про договорі будівельного підряду. 3

§3. Поняття і елементи договору будівельного підряду. 6

Глава 2. Зміст договору будівельного підряду. 9

§1. Порядок підписання договору будівельного підряду. 9

§2. Особливості змісту договору будівельного підряду. 11

2.1. Підгот

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДИРАЦИИ

КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра громадянського, трудового і аграрного права

КУРСОВАЯ РОБОТА

Тема: валютні цінності як об'єкти цивільних прав

Роботу виконав:

Студент 3 курсу ТДВ

КАРОТКИЯН КОСТЯНТИН ЭДУАРДОВИЧ

Спеціальність: 12.00.01 юриспруденція

Науковий керівник:

Колюжна

Краснодар 1999 р.

Валютні цінності як об'єкти цивільних

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Інститут Світовий Економіки і Информатизации КУРСОВАЯ РОБОТА По предмета: «Актуальні проблеми громадянського права»

На тему: «Вексель і проблеми стягнень за векселем»

Підготував: Студент групи Ю-42 Чунихин Олександр Олександрович ще

Викладач:

Шнякін Володимире МиколайовичуВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Інститут права

Башкирського державного університету

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Выполнил студент 4 курсу

5 групи заочного відділення

Попков О.Г.

Викладач: Кадиров І.Р.

УФА - 2001

ВЕКСЕЛЬ.

СПЕЦИФИКА РОБОТИ З ВЕКСЕЛЯМИ У РОСІЇ.

Запровадження …………………………………………………………………….. 3 Звернення векселів Російській Федерації ……………….…. 4

1.1. Історія станов

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Пермский державний університет

імені А.М. Горького

Кафедра громадянського правничий та процесу

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ СТОРОН

Выпускная кваліфікаційна робота бакалавра

Перм, 2000 р.

Оглавление:

Запровадження. 4

Глава 1. Непереконливість (банкрутство) і вексельне звернення. Характеристика нормативної бази. 7

Глава 2. Розгляд справи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Курсовое завдання 2

Запровадження. 3

1. Судові докази. 5

1.1. Поняття судові докази. 5

1.2. Предмет і змістом судові докази. 8

1.3. Класифікація судові докази. 13

2. Вещественные докази. 17

2.1. Поняття речові докази. 17

2.2. Истребование речові докази. Збереження, розпорядження речовими доказами. 20

2.3. Процесуальний порядок дослідження речові докази. 24

3. Проблеми оцінки речові докази

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Вещно-правовые способи зыщиты права власності громадянське право курсова Word Медведєва Юлія [email protected] 2001 Тюменский ГУ кафедра громадянського права Ахмедшина О.Н. отл.

Міністерство загального користування та професійної освіти Російської Федерації

Тюменский Державний Університет

Інститут Держави і Права

Кафедра Цивільного й Сімейного Права

Вещно-правовые засоби захисту права власності.

Курсова робота

Виконала:

студентка г

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

ЗапровадженняВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ГОССТРОЙ РОСІЇ

БАШКИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 0201 ДНЕВНОЕ ВІДДІЛЕННЯ

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: « ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО»

ТЕМА: «ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ»

Перевірив: викладач

юридичних дисциплін

Гафиатуллина Г.Г.

Выполнил: студент групи ЗДЮ-31

Мухамадеев І.А.

УФА 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 2

1. ОС

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Тема:

«Види господарських товариств до»

Зміст:

Господарські суспільства 3

Суспільство з обмеженою відповідальністю 5

Суспільство з додатковою відповідальністю 7

Акціонерне суспільство 9

Відкрите і закрите товариство 12

Дочірні і залежні суспільства 14

Список використаної літератури: 16

Нормативні акти: 16

Спеціальна література: 16

Господарські суспільства

Господарські суспільства

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЕРМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ

ПЛАНИ ДОГОВОРОВ У ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Студентка автодорожнього факультету

ООСу – 01(з)

Мітяєва Тетяна Володимирівна

Викладач

Ільїна Лариса Вікторівна

Громадянське право

Громадянське право складається з правових норм, регулюючих відповідні суспільні відносини. Коло громадських відносин надзвичайно широкий. Громадяни та молодіжні організації, здійс

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Росії

Южно-уральский Державний Університет

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: «Види договорів та його класифікація у цивільному праві».

Выполнил:

студент ______

Прийняв:

Челябінськ 2002 р.

Зміст

Запровадження;

Види цивільно-правових договорів;

2.1 Класифікація по Н.Д. Єгорову;

2.2 Класифікація по А. Кабалкину;

2.3 Інші поширені класифікації;

Укладання;

Спи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Види і стадії громадянського

судочинства.

План.

1. Поняття громадянського судочинства. …………….2

2. Стадії громадянського судочинства. ……………...2

3. Види громадянського судочинства. ……………….12

4. Використовувана література. ……………………………...16

Поняття громадянського судочинства.

Цивільний процес – сукупність процесуальних діянь

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Цивільний кодекс Російської Федерації встановлює такі :

Хозяйственное товариство:

Повне товариство;

Товариство на вірі.

Хозяйственное суспільство:

Суспільство з обмеженою відповідальністю;

Суспільство з додатковою відповідальністю;

Акціонерне суспільство:

закрите товариство;

відкрите товариство;

дочірні і залежні суспільства

Виробничий кооператив;

Під господарськими товариствами і сус

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЦЕНТРСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Сибирская комерційна Академія споживчій кооперації.

РЕФЕРАТ

По Цивільному праву Росії.

Тема: Нечинні угоди та їх види.

СТУДЕНТ: Карикоза І.Дз.

Шифр: Ю-97-446-ПК

Петропавловск-Камчатский

1998.

План

Запровадження 3

Види недійсних угод 4

Порядок і наслідки визнання угод

недійсними. 8

Укладання 11

Список літератури 12

Запровадження

Угоди, у яких порушено

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

Подряд

Побутовий поспіль

Договір будівельного підряду:

2.1.Общие становища

2.2.Понятие і елементи договору будівельного підряду

2.3.Порядок підписання договору будівельного підряду

2.4.Содержание договору ЄС і відповідальність за договором

Договір виконання проектних і розвідувальних робіт

Підрядні роботи з державних потреб

4.1.Общие ст

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

П Л А М Р А Б Про Т И

Запровадження

Поняття угод. Види угод.

Форма угод.

Умови дійсності угод

Укладання

Список використовуваної літератури

Запровадження

Громадянське право – це система норм права, регулююча суспільні відносини у сфері цивільного обороту.

Угоди є невід'ємною частиною громадянського обороту. З допомогою угод здійснюється нормативний процес майнових відносин: громадяни корист

Відкрити весь текст