Тип роботи: реферат

АМЕРИКА ПРОТИ РОСІЇ

Від автора

Великий філософ XX, та й ХХІ сторіччя, Станіслав Лем любить пожартувати. У одному з його оповідань описувалося винахід, яке робило секс не приємним, а вкрай огидним заняттям. Винахідник сподівався в такий спосіб зробити процес дітородіння осмисленим. Він трагічно загинув, линчеванный натовпом жителів міста, де самовільно поставив свій експеримент. Якби медикамент, робить процес письменства вкрай неприємним, в примусовому порядку додавався в водоп

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

з дисципліни "Світова економіка"

Антиглобалізм

АНТИГЛОБАЛИСТСКИЕ РУХУ – ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ СМУТЫ XXI СТОЛІТТЯ

Коли на початку 90 років у світовому суспільній думці народилося критичне ставлення до процесів глобалізації, то у другій половині 90-х цей настрій породив широкою опозицію глобалізації, включаючи як помірну критику, і тотальне протилежність як про антиглобалістських рухів (АГД). Саме ця опозиція – її складу, соціальні підстави, орієнтаці

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ВІДНОСИНИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ КОНТЕКСТ

Після розвалу СРСР і соціалістичного табору навряд чи можна було припускати, що розташована у географічному центрі "Великої Європи" Республіки Білорусь межі тисячоліть отримає характеристики деяких аналітиків як "аутсайдера інтеграції", "чорної діри Європи" тощо. буд. Проте історія вибрала саме такий варіант.

Історія взаємодії Білорусі, й Європейського С

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ І МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

РЕФЕРАТ ПО ФИЛОСОФИИ

на задану тему «ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА»

Аспиранта кафедри

Мінськ, 2002

Запровадження

Геополітика, схоже, переживає сьогодні свій ренесанс. Якщо зовсім недавно офіційна радянська наука визначала її як «напрям буржуазної політичної думки, заснований крайньому перебільшенні ролі географічних чинників у суспільства», як ідеолог

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЕОПОЛІТИКА ЯК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 2

Географічний детермінізм як основний принцип традиційної геополітики 2

Формування й еволюція традиційної геополітики 3

Проблема розробки нової геополітики 5

Місце ідеології в зовнішній політиці 7

Конфлікт ідеології й освіту "трьох світів» 10

Сутність ідеологічної боротьби між двома блоками 12

Націоналізм як ідеологія 17

ГЕОПОЛІ

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження (Загальний стан речей)

Материкова Африка

Західна Африка

Нафтопровід Чад-Камерун

Північна Африка

Укладання

Список літератури

Запровадження

Величезний (30,3 млн км2, чи 20% суші) африканський континент, надра якої ще далеко ще не повністю досліджені, містить більшу частину світових запасів золота, платини, алмазів, майже четверту частину - урану і міді. Нафта та газу доки зараховуються до го

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державний Університет Нафти і Газа їм. І.М. Губкина.

Кафедра

Міжнародного нафтогазового бізнесу

Реферат на задану тему

«Геополітика нафти. Західна Європа.»

Роботу виконала:

Роботу перевірив:

Камзолов А.А.

Москва,2000г.

План

Запровадження

Інтерес до ринку нафти

Загальний огляд

Західна Європа

Пропозиція над ринком нафти

Загальний огляд

Західна Єв

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

Геополітика у її історичному розвитку 6

Геополітичні школи Росії 6

Історичні відносини Заходу 13

Трагедія 1991 року 20

Завдання сучасній російській геополітики 22

Геополітика i сучасні проблеми етногенезу 22

Розробка військової політики Росії 26

Збройні конфлікти 33

Історичні передумови національних конфліктів 33

Ісламський парадокс 38

Росія як нова Євр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство вищої й середнього спеціального

освіти РРФСР

Пермский Ордени Трудового Червоного Прапора

державний університет імені А.М. Горького

__________________________________________________

Кафедра Росії новітнього часу.

ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ РОСІЇ І ЗАХІДНІЙ ЄВРОПИ У 90-ТІ РОКИ.

Дипломна робота

студента VI курсу

заочного відділення

історичного відділенняВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Геополітичні інтереси же Росії та НАТО.

Поняття геополітичних інтересів. {Замість запровадження}

Під геополітичними інтересами і низкою заходів їхнього здійснення можна розуміти

таке: забезпечення звий економічної політичної вигоди (поточної й майбутньої), забезпечення своєї поточної й майбутньої безпеки шляхом освоєння і постановкою залежить від себе інших держав і громадських інститутів всіма (коли плюсів більш ніж мінусів) способами; спроби освоєння й освоєння (явне

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мустафаєв Ренат “Геополітичні перспективи”

З давніх часів Російська Імперія, а після неї СРСР розширювалися рахунок територій, віднятих у ослаблених чи які зазнали поразки інших великих і імперій. Століттями Росія, і - особливо - по 1945 року - Радянський Союз перед - домінували на теренах Євразії в військово-політичному і военно-экономическом відносинах. Тільки масоване військову присутність США у Європі і Далекому Сході уравновесило радянське панування обмежило його за розділовим л

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

Суть глобалізації

Роздуми про майбутнє

Список літератури

Запровадження

Під кінець двадцятого століття світова економіка як сукупність національних господарств та його економічних і полі-тичних взаємовідносин знаходить нова якість: найважливішої формою і водночас новим етапом інтернаціоналізації господарському житті стає глобалізація. Вона охоплює найважливіші процеси соціально-економічного розвитку світу, сприяє прискоренню екон

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Волго-Вятская Академія Державної Служби

Кафедра відчуття історії і політології.

РЕФЕРАТ По геополітиці

На тему: Держава за умов глобалізації.

Виконала: студентка фак-та ГМУ, групи №201,

Невежкина І.А.

Перевірила: к.и.н., доцент Давидова Р.И.

Нижній Новгород, 2001 р.

Зміст.

Запровадження.

Що таке глобалізація?

Глобалізація у фінансовому і ступінь економічних сферах.


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

кафедра міжнародних

економічних відносин

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СТОСОВНО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ

Виконала:

студентка 281 групи

факультету МЕВ

Данкова Наталія

Перевірила:

Боднар І. Р.

ЛЬВІВ – 2003

ЗМІСТ:

Вступ

Інформаційні технології в діяльності ООН

Проблеми інформац

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН:

I. Економічна безпека Росії: погрози й їхнє відображення

а) елементи економічної безпеки

б) концептуальні підходи

в) функції держави

р) сучасні погрози:

руйнування науково-технічного потенціалу

небезпека втрати продовольчої незалежності

ріст безробіття

ослаблення трудової мотивації

збільшення зовнішнього боргу

криміналізація економіки

проб

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Тема

Зміст

Запровадження

Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі Росії у 90-ті роки

Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики Росії

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

Регулювання експорту

Доступ Росії до іноземних ринків

Регулювання імпорту

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Найстаріша форма міжнародних відносин - це є міжнародна торгі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Кафедра міжнародних

економічних відносин

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА США

Виконала:

Студентка факультету МЕВ

281 групи

Данкова Наталія

Перевірила:

Шайда О.Є.

Львів - 2002

Зміст

Вступ

Роль держави в розвитку інформаційної інфраструктури

Концепції національної інформаційної інфраструктури
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Кафедра міжнародних економічних відносинРеферат НА ТЕМУ ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Виконала:

Студентка факультету МЕВ

281 групи

Данкова М. Про.

Перевірила:

Боднар І. Р.

ЛЬВІВ – 2002

План:

Характеристика сучасного стану процесу інформатизації в Україні (розвиток електронної галузі, розвиток інформаційних технологій). Державна інформаційна політика.

Характеристика

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Із початком Другої світової війни прогерманский режим Реза-шаха був у складному становищі: не розраховуючи безпосередньо військову підтримку Берліна, Тегеран в усьому дотримувався побажанням Гітлера, побоюючись реакції Лондона. Недовольный нерішучістю шаха, фюрер послав у Іран Канаріса з інструкцією "встановити Ірані Республіку на зразок третього Рейху", якщо виявиться, що шах "проанглийский реакціонер". Паралельно невдоволення Німеччини наростало невдоволення шахом

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

____________

____________

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

ІСТОРІЯ МАСОНСТВА:

СПРОБА ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ

Виконала:

Студентка грн. 250 МК

Лудзиш Л.А.

Науковий керівник:

Гур'єва І.Ю.

Рецензент:

___________________

Томськ 2000

Оглавление

Запровадження 3
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Концепція морської сили Альфреда Мэхэна

Запровадження

Сер Альфред Тайер Мэхэн ( 1840-1914) - американський військово-морської теоретик і історик, контр-адмірал, викладач морської відчуття історії і почесний президент "Nava I War Colledge" в Нью- Порті. Поруч із Ф.Х. Коломбом створив теорію "морської сили", вважаючи, що став саме морським силам належить вирішальна роль збройної боротьби, а завоювання панування на море - головна умова перемоги у войне.1
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

I. Географія Криму

1.1 Загальна географія

1.2 Управління

II. Політика

2.1 Політичні сили

2.2 Напрям політичної діяльності

III. Геополітика

3.1 Історія формування проблеми

3.2 Етапи формування

3.3 Права Росії володіння Кримом

Список використаної літератури

Запровадження

Інтерес широкого загалу російської громадськості до проблем Криму, Севастополя і Ч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курсова робота

з геополітики

Крим:

спірна територія Росії й України

геополітична характеристика

Зміст:

Запровадження

1. Геополитическая характеристика Криму

2. Сучасний Крим

3. Історія передачі Криму Україні

4. Прояв проблеми, у час

5. Укладання 6. Додаток

Список використаної літератури
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ

Північно-Кавказький ГТУ

Кафедра: геологія нафти і є

КУРСОВАЯ РОБОТА

Тема: “Микроскопическое вивчення

оптичних властивостей кристалів”

Выполнил: студент

.

Прийняв

Ставрополь 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………4

Глава 1. Оптическая индикатриса кристалів різних сингоний…………………………………………………………………5

Глава 2. Пристрій мікроскопа та її поверки……

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ярославський філія Московського державного університету

економіки, статисти та інформатики

Кафедра економіки

Курсова робота

на задану тему: Міжнародні стратегічні альянси і механізми їх організації

Студента 3-го курсу, групи МЭ-35

Захарикова Павла Олексійовича

Керівник

р. Ярославль-2003

План:

Введение_____________________________________

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление:

Запровадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Глава I. Початок діяльності ООН у справі деколонізації . . . . . . . 3

1. Московська конференція 1943 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Початок міжнародного обговорення колоніальних проблем .5 Глава II. Статут ООН на право народів самовизначення . . . . . . . . . . . .7 1. Роботи Комітету II — 4 . . . . . . . .

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАЛІЗМУ НІМЕЧЧИНІ 7

ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАЛІЗМУ ІНДІЇ 16

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ І ЇЇ СУБЪЕКТОВ У ФРН І ІНДІЇ 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Федералізм ніж формою вирішення питання щодо территори ально-политической організації товариства і розмежування предметів ведення між союзом і які входять у його склад державними утвореннями викликає особливий інтерес з тієї ролі, що належить феде

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

ВВЕДЕНИЕ....................................................2

1.ЗЕМЛЯ.........................................................6

1.1 ОЧЕРТАНИЕ БЕРЕГОВ...............6

КЛІМАТ І ПОЧВЫ....................8

РЕЛЬЕФ.........................................9

1.4.ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.....10

1.5.РЕЧНАЯ СЕТЬ.............................11

2.ЛЮДИ І ДЕНЬГИ........................

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Курський державний педагогічний університет

Доповідь:

«Проблема Каспію»

Выполнил: студент відділення

економіки та менеджменту

2курса, 2 групи

Веденьёв В.О.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН.

Запровадження.

Проблеми законодавств курорту.

Пятигорск.

Єсентуки.

Кисловодськ.

Укладання.

Література.

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Природа – не те, що ми маємо у спадщину після предків, бо, що ми взяли в борг у нащадків.

Людство так захоплено постійної перегонами за технічним прогресом, що часом забуває у тому, без чого було уявити Землю, - про природу. Щоправда, останнім часом ми поступо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Географічне ситуацію і природні умови

Канада є друге за величиною країною у світі (9 970 610 кв. км.), яку перевершує за величиною лише Росія. Канада розташована північ від США, між Атлантическим і Тихим океанами. Із заходу Схід вона сягає 7700 км, і з півночі на південь - 4600 км. Майже 90% від населення Канади живуть у межах 160 кілометрів від кордону зі США можуть. Столиця Канади - місто Оттава у провінції Онтаріо.

Канада межує Півдні і заході зі США можуть. Протяжність кордо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Контрольна робота

на задану тему:

Регіональна політика Російській Федерації:

стан, перспективи.

Зміст

Запровадження.

Спадщина СРСР області регіональної політики.

1.1. Причини і наслідки розпаду СРСР для регіональної політики.

1.2. Диференціація регіонів Російської Федерації.

1.3. Регіональні особливості кризової економіки.

Перспективи регі

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Реферат з дисципліни «Регионоведение»

На тему «Європейські регіони »

Виконала студентка 4-го курсу

Групи 45-РА,

Калмикова Т.Г.

Оглавление.

Запровадження Європейського Союзу і регіони Європи.

Країни-члени Європейського союзу.

Господарський потенціал рівні розвитку регіонів Європи.

Бюджет, податки, фінанси регіонів Європи.

Децентралізація.

Солідарність у позиційному захисті інтересів регіонів Європи.

Міжре

Відкрити весь текст