Тип роботи: реферат

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

Світовий ринок пред'являє дедалі більше високі вимоги до показників якості опорних валків прокатних станів (твердість, глибина загартованого шару, розподіл залишкових напруг).

Відомі такі технології гарту прокатних валків: в электромасляных ваннах, струмами промислової частоти, струмами високої частоти, регульованим охолодженням водою, водовоздушной сумішшю та інших.

Однією з таких процесів є диференційована термічна обробка (надалі –

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Стр.

Запровадження ……………………………………………………………………………

3

1. Історія розвитку процесорів ………………………………………………

1.1. Процесорам фірми INTEL ……………………………………..

1.2. Процесорам фірми AMD ……………………………………….

4

5

16

2. Алгоритм роботи процесора ………………………………………………..

2.1. Пристрій процесора

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат на задану тему : .

Зміст

Загальні відомостей про вимірах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . стор 3.

Виміри математичного очікування й дисперсії випадкового процесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стор 9.

Вимірювання функцій розподілу ймовірності. . . . стор 11.

Вимірювання кореляційної функції. . . . . . . . . . . . . . стор 13.

Аналіз спектра потужності

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1 Обгрунтування дипломної роботи

Ні, у сьогоднішньому комунікаційному світі популярнішою теми, ніж забезпечення якісного доступу до глобальної Інтернету. За даними дослідницьких мереж і консалтингових компаній нещодавно кількість користувачів глобальної Інтернету перевищив 100 млн. Інтернет прелагает своїм користувачам найрізноманітніші послуги. Виробники устаткування й ПО регулярно створюють нові види Інтернет - додатків. Завдяки цьому з'являються нові групи користувачів, кот

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Уральський Державний Технічний Університет - УПИ

Кафедра "ТиСС"

Звіт по курсової роботі

дисципліни "АЦЭ"

Проект схеми автомата, що грає до гри Баше

Керівник: Гусєв А.В.

Студент: Черепанов К.АВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Визначення й класифікація. Электронным вольтмет ром називається прилад, показання якого викликаються струмом електронних приладів, т. е. енергією джерела пі тания вольтметра. Измеряемое напруга управляє то кому електронних приладів, завдяки чому вхідний сопро тивление електронних вольтметрів сягає дуже біль ших значень і вони допускають значні перевантаження.

Електронні вольтметри діляться на аналогові і дис кретные. У аналогових вольтметрах яка вимірюється напряже ние перетворюєт

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экзаменационный квиток на уроках

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 1

Що являє собою схема заміщення і чого призначений?

Дайте визначення поняття регулировочной характеристики синхронного генератора.

Поясніть поняття «нелинейные спотворення сигналу».

Дайте визначення поняття «шунт-резистор».

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

1). Завдання проектування. -2-

2). Запровадження. -2-

3). Абстрактный синтез автомата.-5-

4). Структурный синтез автомата. -8-

5). Набір елементів для фізичного синтезу. -8-

6). Література, дата, підпис. -8-

Завдання.

Спроектировать автомат «кодовий замок», має три інформаційних входу A, B, З, куди подається вхідний сигнал в восьмеричному коді, і двоє виходу Z1, Z2.

Z1 – порушується під час пода

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

з дисципліни «Микропроцессорная техніка»

Микропроцессорные і програмні засоби автоматизації.

Микропроцессорный комплект

Серії К1810

Склад: К1810ВМ86 – центральний процесор (16 біт)

ВМ88 – центральний процесор з восьмибитной шиною даних;

ВМ87 – арифметичний співпроцесор;

ВМ59 – процесор ввода/вывода;

ГР84 – генератор тактових імпульсів;

ВГ88 – контролер системної шини;

ВБ89 – арбітр системної шини<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство вищої й фахової освіти РФ

Іжевський Державний Технічний Університет

Приборостроительный факультет

Курсовой проект

По дисципліни: техніка мікропроцесорних систем.

Тема: пристрій управління з урахуванням одно-кристальной микроЭВМ МС68Н705С8.

Выполнил студент-заочник: Дударев О.Ю.

Викладач: Марков М.М.

ИЖЕВСК 2001

Зміст.

Технічне завдання.

Аналіз технічного завдання.

Обгрунтування ви

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Лабораторная робота № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КОЛЕБАНИЙ АВТОГЕНЕРАТОРОВ З

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ І КВАРЦЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

Мета роботи

1. Навчитися досліджувати й анализиро вать роботу автогенераторов з параметричної і кварцової стабілізацією.

2. Оцінити вплив дестабілізуючих чинників працювати автогенераторов.

Зміст роботи

1. Вивчення фізичних процесів в схемах автогенерато рів з параметричної і кварцової ста

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА 1

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

1 Мета роботи

Справжня лабораторна робота знайомить студентів із основними логічними функціями і реалізують їх елементами панівною I55 серії інтегральних мікросхем, розвиває навик у складанні рівнянь, що описують структуру логічних пристроїв, їх мінімізації та її реалізації з урахуванням наявного набору логічних елементів.

2 Коротка теорія питання

2.1 Мінімізац

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

на задану тему:

Логические елементи та його електронні аналоги.

зміст

Запровадження. ……………………………………………………………. 3

Логічний елемент І. ……………………………………………... 5

Логічний елемент АБО. ………………………………………….. 7

Логічний елемент НЕ. ……………………………………………. 8

Логічний елемент И-НЕ. …………………………………………12

Логічний елемент ИЛИ-НЕ. …………………………………….. 14

Література. …………………………………………………………. 17

Запровадження.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

B.I.Березін,С.Б.Березін(С.83) МАСИВИ І ПОКАЖЧИКИ

Раніше ми запровадили типи даних в мові З, котрі називаються іноді ба зовими чи вбудованими. На основі цих типів даних мова З дозволяє будувати інші типи даних й структури даних. Масив - один із най более простих й відомих структур даних. Під масивом в мові З троянду міють набір даних одного й того ж типу, зібраних под одним ім'ям. Кожний елемент масиву визначається ім'ям масиву й порядковим номе ром елемента, який називає

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство Освіти РФ

Чебоксарский Філія (інститут) Московського Державного Відкритого Університету

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦИЯ"

НА ТЕМУ: "МЕТОДИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТИ"

ЧЕБОКСАРЫ 2000

МЕТОДИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТИ

СПІЛЬНІ ДАНІ

Частотою коливань називають число повних коливань в одиницю часу:

f=n/t (1)

де t—время існування п коливань.

Для гармонійних

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

одержание

Ліст

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 4

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 5

1. СПІЛЬНА ЧАСТИНА . 6

Зокрема, щоб потрібні дані в Internet, можна використовувати різні способи, проте пошук баз даних із допомогою, наприклад WAIS (Wide Area Information Servers – служба пошуку розподіленої інформації) дуже відрізняється від пошуку файлів із застосуванням протоколів BITNET. Не можна цьому дивуватися; це неминучий результат розм

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Поява в 1975 р. США першого серійного самого персонального комп'ютера (пресональной ЕОМ – ) викликало революційний переворот у всіх галузях людської діяльності.

Перші персональні комп'ютери створювалися, у вигляді електронних блоків, які забезпечують можливість конструювати різні ЕОМ із окремих вузлів. Такі набори користувалися більшим успіхом у любителей-электронщиков. Проте вже 1981 р. стали випускатися ПЕОМ, мають блочно-модульную конструкцію. Ці машини, прості в експ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Поняття інформаційні ресурсы……………………………………………….3

Виникнення інформаційних ресурсов………………………………………4

Виникнення комп'ютерних средств…………………………………………..6

Скачкообразное інформаційне развитие……………………………………...8

Динаміка зростання кількості інформаційних потребностей………………………………10

Зміна пріоритету інформаційного развития…………………………………13

Заключение………………………………………………………………………...16

Список використовуваної лит

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ ПОВІДОМЛЕННЯ

Кафедра «Електронні обчислювальні машини»

Курсовой проект

з дисципліни «Теорія автоматів»

Проектування операційного устрою.

Выполнил

ст. грн. ИНФО-810

Бабкін А. М.

Перевірив

Єфімова Р. З.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2000

У обчислювальної техніки застосовуються звані операційні устрою. Ці устрою можуть виконувати різні операції над кодовими словами. Будь-яка операція

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
року міністерство освіти України Одеський державний політехнічний університет Кафедра автоматики та управління в технічних системах Курсова робота

з дисципліни "Локальні системи автоматики"

"Розробка програми управління промисловим роботом з урахуванням контролера SIMATIC S5 фірми SIEMENS"

Выполнил: Лозанов В.В

Група: ЗАТ-961

Курс: 5

Шифр: 960277

Прийняв: Денисенко Т.А

Оцінка:______________

2000
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Нижегородський державний технічний університет

Дзержинський філія

Факультет

Химико-механический

Кафедра

Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Магістерська дисертація

на тему:

Розробка сенсора на поверхностно-акустических хвилях. Автоматизація вимірювальної установки.

Выполнил:

магистрант грн. 95-АТПМ-1

Єрмаков Є. З.

Зав.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1 АНАЛІЗ ОБ'ЄКТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

У цьому курсової роботі розроблено систему синхронізації положе ния траверси гідравлічного преса зусиллям 75000тс. Необхідність раз работки такої системи пояснюється лише тим, у процесі штампування через ексцентричного навантаження преса відбувається перекіс траверси відноси тельно нижнього штампа з заготівлею. Через перекосів траверси з'являється клиновидность одержуваних заготовок, тобто. погіршуються їх якісних параметрів, потрібно додатко

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РОЗРОБКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМИ СЛЕДЯЩЕГО ГИДРОПРИВОДА

8

9

6

4

5

3

1

2

А

Р

Б

У

7

6

Малюнок 1. 2 - Функціональна схема стежить гидропривода з дросселем, вс

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет заочно-послевузовского навчання

Курсовой проект

По дисципліни: «Архітектура ЕОМ і систем»

Тема: «Розробка структури локальної обчислювальної мережі багатопрофільного підприємства»

Воронеж 2004 р.

СОДЕРЖАНИЕ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1

ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1

СОДЕРЖАНИЕ 2

Запровадження 4Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

1. Що таке момент інерції?

Ставлення обертаючого моменту до кутовий швидкості.

2. Що таке передатна функція?

Ставлення вихідного сигналу до вхідному.

3. Що таке перехідна функція?

Реакція системи на одиничний ступінчастий імпульс.

3. Що таке вагова функція?

Реакція системи на функцію Дірака (одиничний імпульс у нескінченність).

4. Визначення спостережливості.

Система наблюдаема якщо ні двох однакових початкових умов,

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Походження і подальша історія розвитку систем числення

1.1 Кордони рахунки

На ранніх щаблях розвитку суспільства майже вміли вважати. Вони вирізняли друг від друга сукупності двох й трьох предметів; всяка сукупність, містив більше предметів, об'єдналася в понятті «багато». Це ще не рахунок, а лише його зародок.

Згодом здатність розрізняти друг від друга невеликі сукупності розвивалася; виникли слова для позначень понять «чотири», «п'ять», «шість», «сім». Останнє слов

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ріс ЗИТЛП

Контрольна робота

з інформатики

на тему: «Сканери»

Выполнил студент 280900

Прокопьева Оксана

Сергіївна 703784

Перевірив викладач:Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти Російської Федерації

МОУ ліцей №130

Освітня область Математика

Предмет Інформатика

Сканери: призначення, види, області застосування різних видів сканерів

реферат

Виконавець Бессонов Максим Олександрович

учень 10 «Б» класу

вчитель Солодова Світлана Володимирівна

вчитель вищої категорії

р. Єкатеринбург

2003

Зміст:Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

4

1. Огляд літератури з темі

5

2. Вибір опис електричної схеми устрою

14

3. Расчёт елементів схеми

16

4. Методика випробування устрою

19

Укладання

20Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ

ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

на уроках цифрові устрою на задану тему:

Стандарт стільникового зв'язку CDMA.

Проблеми вживлення і експлуатації

у Росії.

Выполнил:

Студент групи ССК - 972

Литвинов А.

Керівник:Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти

Самарський державний технічний університет

Кафедра: Робототехнические системи

Контрольна робота

Цифрові пристрої і мікропроцесори

Самара, 2001

Використовуючи одноразрядные повні сумматоры побудувати функціональну схему трехразрядного нагромаджуючого сумматора з паралельним перенесенням.

РІШЕННЯ:

Одноразрядный акумулятор мал.1 має три входу (два доданків і перенесе

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Курсова робота на темуСовременная друкарня студента групи ФХ-13 Московського Інституту Електронної Техніки Бєлоусова Сергія

Зеленоград

2000 р.

Оглавление.

Сучасна друкарня, що це таке 3

Цифрова печатку:

що це таке 4

шлях у майбутнє 4

Цифрова офсетна машина E Print 1000 5

Стратегія і тактика світового лідера

за умов жорсткій конкуренції:

друковані засоби інформації в 2010г. 8

Сучасна д

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТАГАНРОГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

ПО КУРСУ:

________________________________________________________

НА ТЕМУ:

_________________________________________________________________________________________

Виконала: Перевірив:

______________________ ________________________

грн._____ ________________________Відкрити весь текст