Тип роботи: твір

20 мішків картоплі з сотки

(брошура серії "Народний досвід". Автор - журналіст і письменник, Голова неформального Співтовариства "Народний досвід"

Слащинин Ю.І.)

Світлій пам'я-ті народного

дослідника Петра Матвійовича Пономарьова

присвячується

Передмова автора, яке корисно прочитати, аби зрозуміти, звідки ж він це взяв капелюх і чи можна йому вірити

Не агроном і будь-якої сельхозработник. Простий журналіст і письменник

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

сільському господарстві

Зміст

Растенеиводство ****************************************************

Групи селькохозяйственных культур ************************************

Зернові культури *****************************************************

Пшениця **********************************************************

Рис **************************************************************

Кукурудза *****************************************************

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1 Сучасне стан та розвитку промисловості

1.1 Місце, роль і значення в насиченні продовольчого ринку

1.2 Характеристика матеріально-технічної бази, завантаження виробничих потужностей

2 Аналіз організації виробництва на КПУП «ГМЗ № 3»

2.1 Характеристика КПУП «ГМЗ № 3»

2.2 Аналіз організаційної структури

2.3.Характеристика сировинної зони

2.4 Організація маркетингової діяльності

3 Напрями вдосконален

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Систематичне становище (сімейство, род)………………………………4

Географічне поширення та місце обитания………………………..5

Макроскопическое будова вегетативних органов……………………......6

Стебель…………………………………………………………………...…6

Ліст. …………………………….………………………………………….6

Корень……………………………………………………………………....6

Будова репродуктивних органів. ………………………………………....6

Цветок…………………………………………………

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Аборигенные бджоли Росії

Особливості среднерусских бджіл

Бджоли среднерусской породи заселяли відрослі в послеледниковое час лісу, адаптувалися до природно-кліматичним умовам і на час появи у західної та центральної Європі людини були аборигенами лісистих рівнин. Спочатку бджоли поширилися північніше і на Захід Альп. Природний розселення среднерусских бджіл дійшло, очевидно, до Уралу.

Надалі, з розвитком бджільництва як важливою сільськогосподарській артілі, бджоли

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Професор Аветис Айрапетович Калантар – великий учений, засновник молочного справи в самісінький країні, заслуженого діяча наук. Понад півстоліття своєї наукової, педагогічної і з практичної діяльності Аветис Айрапетович присвятив розвитку російської зоотехнии й у особливий ности молочного справи.

У вісімдесятих роках минулого століття, біля підніжжя розгортання творчої діяльності Калантара, російське молочне справа перебував у зача точному стані. Наукової, навчальної та популярно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Цілі, завдання й економічний механізм аграрної політики

2. Динаміка агропромислового комплексу Білорусі як об'єкта державного регулювання

2.1 Характеристика агропромислового комплексу Стародорожского району

3. Реалізація проектів і програм, стимулюючих розвиток АПК

3.1 Державна програма відродження та розвитку села

3.1.1 Інформації про виконанні програми в Стародорожском районі

4. Проблеми агропромислового ко

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление

Запровадження. 2

1. Продовольча незалежність. 3

1.1 Небезпека втрати продовольчої незалежності. 3

1.2 Концепція продовольчу безпеку Росії. 4

2. Обмеження імпорту. 8

2.1 Ми оголосили імпорту війну. 8

2.2 Зниження імпорту продуктів пропорційно зростання. 10

2.3 Поточна ситуація у АПК Республіки Башкортостан за січень-лютий 2009 року 12

3. Россельхознадзор. 15

3.1 Безпека імпортованої продукції. 15

Укладання

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

На тему: «Аграрна політика у системі громадських відносин»

Зміст

Запровадження

1.Аграрная політика як частину економічної політики

2.Предмет і силові методи аграрної політики

3.Группы інтересів, у аграрної політики

4.Объекты, суб'єкти і структурні елементи аграрної політики

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Під терміном «політика» (від грецьк. Politika – державні чи грома

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Аграрне право зарубіжних країн.

ПЛАН

 

Вступ. 3

1.Поняття, зміст аграрного права зарубіжних країн. 4

2.Джерела аграрного права зарубіжних країн. 5

3.Правове становище сільськогосподарських підприємств в зарубіжних країнах. 10

Висновок. 12

Список використаної літератури. 13

Вступ

У умовах переходу до ринкової економіки в Україні виникла нагальна потреба розробки й здійснення великої сукупності правових, організаційних, еконо

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

I. Продуктивні сили та виробничі відносини у сільське господарство. Сільськогосподарські реформи. Аграрно-промышленный комплекс

1.1 Сільське господарство й особливо його розвитку

1.2 Еволюція аграрного ладу

1.3 Аграрні реформи, у сільське господарство

1.4 Аграрно-промышленный комплекс

II. Земельна рента і його форми у сучасних умовах. Стан аграрно-промислового комплексу Росії у час. Перспективи розвитку сільського господарс

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Зміст

Запровадження

1. Аграрні Революції україні у тих переломів політичних епох: джерела та сутність

1.1 Вступні зауваження

1.2 Співвідношення еволюційного й революційної у розвитку сільського господарства

1.3 Переломи політичних епох як базова основа для аграрних революцій

1.4 Найбільш суттєві риси й особливо політичних переломів і аграрних революцій України

1.5 Найбільш суттєві риси й особливо політичних переломів і лобіювання відповідних ї

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство сільського господарства та продовольства Російської Федерації

Оренбургский державний аграрний університет

Кафедра хліборобства й виробництва й переробки продукції рослинництва

Курсова робота на задану тему:

«Агробиологическое обгрунтування технології обробітку кукурудзи за умов степовій зони Кувандыкского району»

Ф.И.О. студента: Сухарєва Олена Михайлівна.

Факультет: агрономічний.

Курс: IV

Дата виконання:____________

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст роботи

 

Вступ

1. Поширення й генезис чорноземів південних

2. Класифікація чорноземів

3. Будова ґрунтового профілю й його морфологічні ознаки.

4. Механічний й агрегатний склад ґрунту

5. Фізичні й хімічні властивості чорноземів південних

6. Сільськогосподарське використання

7. Заходь покрашення родючості ґрунтів

Висновки

Список літератури

Вступ

 

Ґрунт, за визначенням В.І. Вернадського, —

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

 

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Агроекологія чорноземів південних на схилах

 

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Форми рельєфу

1.2 Рельєф як головний чинник почвообразования

1.3 Вплив рельєфу на ерозійні процеси

2 ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ І УСЛОВИЙ РОБОТИ

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТИНА

3.1 Методика проводити дослідження

3.2 Результати досліджень

3.3 Почвенно-экологическая оцінка

4 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА Ч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

 

Московська Сільськогосподарська Академія

їм. К.А.Тимирязева

Кафедра метеорології.

 

Агроклиматическая характеристика Рязанської області.

Підготував студент III курсу агрохімічного факультету 302 групи:

КАЛИНЕНКОВ С.А.

 

Москва 2000.

Оглавление.

Розділ 1: Загальні фізико-г

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Російської Федерації

Міністерство сільського господарства

Департамент науково-технологічної політики і отриману освіту

ФГОУ ВПО «Білгородська державна сільськогосподарська академія»

Кафедра хліборобства й агрохімії

КУРСОВАЯ РОБОТА

із землеробства на задану тему:

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВООБОРОТОВ

Завдання № 11

Бєлгород 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження

Грунт як естественноисторическое тіло є по-

верхностную, родючу частина земної кори. Її товщина в середовищ-

ньому становить 18-20 див, хоча у різних районах суші може

бути заввишки від кількох міліметрів до 1,5-2 м. Для освіти грунту потрібні тисячоліття взаємодії, воды,воздуха,тепла ростете-

льных і тварин організмів і особливо мікроорганізмів з почво-образующей гірської породою.Відкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

1. Склад й поліпшуючи властивості гумусовых речовин і їхню взаємодію з мінеральної частиною грунту?

2. Фізична поглинальна здатність грунту. Її значення в родючості грунтів і застосування добрив?

3. Аэробные анаэробные процеси у грунті. Їх роль родючості і життя рослин?

4. Охарактеризуйте основні водні властивості грунту?

5. Родючість грунтів. Охарактеризуйте основні елементи й умови родючості. Види родючості?

6. Агрономические особливості підз

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство сільського господарства та продовольства

Російської Федерації

Донськой Державний Аграрний Університет

Кафедра агрохімії, почвохимии та цивільного захисту рослин.

Агропроизводственная угруповання грунтів, рекомендації з використання і розширеному відтворення родючості грунтів АТ «Белоглинский» Белоглинского району Краснодарського краю.

КУРСОВАЯ РОБОТА.

Виконавець: студент П курсу,

агрономічного факультету

Лук&ap

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Департамент науково-технологічної політики і безперервної освіти

Федеральне державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«КРАСНОЯРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Дисципліна: «Економіка і організація агропромислових формувань»

 

Выполнил:

Студентка

економічного факультету

Спеціальність (код)

Зачетная книжка №
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство аграрної політики України

Кафедра:_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Реферат

Тема: “Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс”

Виконав: студент 1-ї групи, ІІІ-ого курсу

екологічного факультету

Зміст

 

Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Аналіз стану сільського господарства У

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Аграрне виробництво - особлива сфера докладання праці та

капіталу

2. Аграрно-промышленный комплекс

2.1 Аграрно-промышленный комплекс

2.2 Ринкові відносини у аграрно-промышленном комплексі

2.3 Аграрно-техническая революція

2.4 Агропромислова інтеграція

3. Сільськогосподарські відносини у Україні

3.1 Місце й ролі сільського господарства за держави

3.2 Причини аграрного кризи у 90-ті роки двадця

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1.Введение.

Поглиблення спеціалізації в галузях народного господарства призвело до тіснішою взаємозв'язкам з-поміж них. На базі відособлених видів промислової власності й сільськогосподарської діяльності сталося формування єдиного агропромислового комплексу, учасники якого органічно взаємозв'язані й орієнтовані єдину кінцевої мети.

Агропромисловий комплекс є сукупність галузей народного господарства, пов'язані з розвитком сільського господарства, обслуговуванням

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження. 2

1. Агропромисловий комплекс Росії. 5

2. Порівняльна характеристика агропромислового комплексу Росії і близько світу 14

Укладання. 16

Список використаної літератури.. 17

Запровадження

Агропромисловий комплекс (АПК) об'єднує всі галузі господарства, що у виробництві сільськогосподарської продукції та її доведенні до споживача. Він поставляє населенню продукти харчування задовольняє потреби промисловості, у сирови

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

«Аграрний сектор економіки, його реформування та перспективи розвитку (з прикладу РБ)»

Реферат

Обсяг роботи 25 стор., зокрема 2 табл.

У курсової роботі досліджується проблема реформування аграрного сектора економіки в Республіці Білорусь. У курсову роботу включено такі завдання:

1. Отразить сутність аграрного сектора

2. Визначити, що таке агропромисловий комплекс, і навіть проблеми що у ньому

3. Оцінити перспективи розвитку агропромислового комп

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Огляд літератури

2. Характеристика господарства

2.1 Загальні інформацію про господарстві

2.2 Структура посівних площ, врожайність основних культур

2.3 Ґрунти та його агрохімічна характеристика

2.4 Агрохимические умови господарства

3. Розробка агрохімічних заходів із обробленню культури

3.1 Фенологические фази розвитку

3.2 Сорта. Посевной матеріал та якість. Потреба насінні

3.3 Розрахунок норм

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Агротехнические основи сівозмін

Значення сівозміни

Севооборот, науково обгрунтоване чергування с.-х. культур з полів та у часі, що сприяє відновлення та підвищенню родючості грунту; найважливіша частина системи землеробства. У Севооборот дотримуються агротехнічні заходи — обробка грунту, застосування добрив, хімічних засобів захисту рослин від бур'янів, хвороб Паркінсона й шкідників; меліоративні заходи — зрошення, осушення, хімічна меліорація.

 

Чергуван

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Державне освітнє установа

Придністровський Державний Університет

їм. Т.Г. Шевченка

Аграрно-технологический факультет

Кафедра плодоовочівництва і виноградарства

Курсова робота

 

з дисципліни: Овощеводство

 

на задану тему: Агротехніка обробітку овочевих культур в агрофірмі «Плантатор»

Зміст

Запровадження

1. Загальні інформацію про господарстві

1.1 Місцезнаходження господарства

1.2 Від

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИДИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ

1.1 Загальні відомості про ерозію ґрунтів

1.2 Водна ерозія ґрунтів

1.3 Вітрова ерозія

РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ЕРОЗІЄЮ

2.1 Боротьба із водною ерозією

2.1.1 Водорегулюючі лісові насадження

2.1.2 Ґрунтозахисні насадження

2.1.3 Лісоутворюючі породи у протиерозійних насадженнях

2.1.4 Залуження схилів

2.1.5 Просапні культури на еродованих ґрунтах

2.1.6 Терасування схилів

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

МИЧУРИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дипломна робота

(Ф.И.О. студента)

на задану тему _____Агротехнологическая оцінка сортів гарбуза, що вирощується за умов ЦЧР, для сушіння_________               

Спеціальність __270200 – Технологія збереження і переробки__

                                                (номер і назву спеціальності)

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: дипломна робота

Выпускная кваліфікаційна робота

"Агрохимическая характеристика грунтів СПК «Митрофановское» Соснівського району й рекомендації щодо застосування добрив під овочевим культурам"

Запровадження

Використання мінеральних і органічних добрив лежить в основі хімізації землеробства. Ефективність мінеральних і органічних добрив великою мірою залежить від запровадження індустріальної технології обробітку сільськогосподарських культур, комплексної механізації, меліо

Відкрити весь текст