Тип роботи: реферат

ФОРЕКС-ВЫСОКОПРИБЫЛЬНЫЙ РИНОК

Мета торгівлі

Мета торгівлі будь-якому ринку - купити товар дешевше, а продати дорожче. Не є винятком і кораблям міжнародний ринок валют - FOREX. Товаром цьому ринку є курси валют різних країн. Як людина інший товар, валюти мають свою ціну.

На виконання розрахунків між партнерами, які у різних країнах, міждержавних розрахунків, спекулятивних операцій та т.д., банки усього світу над р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Частина 1

АКЦІЇ

Інтерес широкій міжнародній громадськості до акцій виник кілька років як розв'язано, коли закон дозволив створювати підприємства, засновані на новий тип ставлення до власності, - акціонерні товариства. І багато що залишилося тільки формально юридичному рівні, нині - під час дедалі більше масштабної приватизації - поняття про акції і акціонерних товариствах стає дедалі важливим кожному за людини. (16,3)

АКЦІЯ - цінний папір, що є свідоцтво

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Брокери і Ділери

Б Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна

Рівновага ринкових цін встановлюється при таких цінах і кількостях товарів, у яких покупці хочуть купити, відповідає кількості, яке продавці хочуть продати. Ціна рівноваги -ціна цього рівня, у якому пропозицію відповідає попиту. Розглянемо ціноутворення на конкурентному ринку, де діє закон від попиту й закон пропозиції.

З (попит) П (пропозицію)

надлишок товару

дефіцит товар

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження 2

1. Історія виникнення і організація бірж у Росії. 3

2. Законодавчі основи роботи біржі 5

3. Поняття біржі. 8

3.1 Проведення біржових торгів 12

3.2 Біржові угоди 14

4. Фондові біржі 17

4.1. Виникнення і структура фондової біржі. 17

4.2. Фондова біржа і його зв'язку з кредитно-фінансовими інститутами. 18

4.3. Роль фондової біржі. 18

4.4. Операції із цінними паперами. 19Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Курсова робота слухача другого курсу Малої Економічною Академії Андрєєва Павла Біржа і біржові операції. - 1998 рік - План:

Запровадження

Біржа

Біржові операції

Укладання

Список літератури:

“Біржі” практичний посібник під редакцією З. А. Цвєткова, Санкт-Петербург, 1992;

“Біржова діяльність” підручник під редакцією професорів А.Г.Грязновой, Р.В.Корнеевой,В.А.Галанова, Москва, “Фінанси і статистика”, 1996;

Ю.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖІ

Біржа виникла ХIII-ХV століттях у Північній Італії, але широке

використання у діловому світі отримало ХVI столітті у Антверпені, Ліоні

і Тулузі, потім у Лондоні й Гамбурзі. З ХVII століття біржі дейс-

твовали у багатьох торгових містах європейських держав.

Під біржами малися на увазі будинку, де збираються ділові

люди і причетні до торгівлі особи для ведення переговорів і задо-

лючения оптових торгови

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження 2..3

Товарна біржа. 4.14

Мету й функції товарної біржі.

Типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції.

Становлення товарних бірж в Україні.

Фондова біржа. 15..54

Поняття фондової біржі. Короткий світової огляд фондовій діяльності.

Управління біржею.

Учасники біржових угод.

Особливості функціонування фондової біржі.
Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Історичні інформацію про виникненні

біржовий торгівлі

2. Біржа у Росії

3. Об'єкти біржовий торгівлі

4. Функції товарної біржі

5. Угоди, які скоювалися біржі

6. Товарні біржі світуВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ Й ПОЧТЫ

КУРСОВАЯ РОБОТА

по МИКРОЭКОНОМИКЕ

на задану тему

« Біржові спекуляції і на курс цінних паперів »

Выполнил студент групи У 0631

Ломакин Олександр Геннадійович

Керівник

Сорокін Вадим Олексійович

МІНСЬК, 2001 р.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

1. ЧИННИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ 6Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство освіти і науки України

Одеський Національний Університет імені І. І. Мечникова

Осинцева Валентина Михайлівна

Біржові угоди

Спеціальність : правознавство

Науковий керівник :

До Ю М Завертнева Валерія Адольфпвна

Дипломник

Науковий керівник

Дипломна робота допущена до захисту :

Зав. Кафедры

Одеса 2003

СОДЕРЖА

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московська Державна Фінансова Академія

при Уряді РФ

Кафедра : «Міжнародні економічних відносин»

Дипломна робота на задану тему :

«Валютний клірінг: Світовий досвід минулого і його значення для країн СНД»

Науковий керівник: Валова Т.Д. Рецензент : Баранова Е.П.

/ / / /

Слухач : Стеценко Є.В. група 5-МЭО - 1

Москва 2000 р.

Зміст

Запровадження

Глава 1 Світовий досвід

Банк Міжнародних розрахунків. Коротки

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Валютний ринок Росії

Наявність значних диспропорцій у структурі про изводства, його найвища монополізація, криза в систе ме розподілу, незадоволений споживчий попит, відсутність розвинених міжнародних відносин через незначної кількості високоякісної, конку рентної продукції, відсутність програми виходу з крі зиса і, нарешті, пасивну поведінку більшості насе ления - ось тільки частина проблем, дозволити які перед потрібно було шляхом введення ринку, зокрема і валютно го Зрозуміло, що р

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. Н.Ф. Катанова

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ Й МЕНЕДЖМЕНТУ

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: Валютні ризики та способи управління ними

Виконала:

студентка 2 курсу

групи ФК 99-В

Ісакова М.М.

Керівник:

____________________________________________________________________________________

Абакан, 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження 2<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА

РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По курсу: «РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ І БИРЖЕВОЕ СПРАВА»

Тема: Вексель і вексельне звернення.

Рязань 2004 р.

План

Запровадження 3

1. Вексель: сутність, реквізити і різноманітні види 4

2. Вексельное звернення: акцепт, домициляция, протест, індосамент 11

3. Особливості звернення комерційних і банківських векселів 20

Укладання 25Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство загальної освіти Російської Федерації

КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РефератВозрождение біржовий діяльність у Росії Виконала: студентка экон. ф-та, 4 курсу, грн 404, ТДВ

Дудник А.В.

Краснодар 2002Содержание

Введение………………………………………………………....3

Структура і динаміка біржовий сіті й біржовий торговли………………………………………………………………..5

Змін

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державний університет Вища Школа Економіки

Есеї

за курсом «Управління інвестиційним портфелем»

на задану тему:

Дублирующий портфель та її відхилення.

Виконала Величко Оксанагруппа 612

Москва 2003

Зміна дохідності активів, крім інших речей, відбивають зміни інформацію про економічних умов у майбутньому. Вивчення впливу різних гілок економічних шоків ціни активів важливо ще й що це допомагає виявити природу економічних коливань, оц

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

приблизний перелік екзаменаційних запитань

БИРЖЕВОЕ СПРАВА

У чому різницю між звичайним ринком, і біржею?

У чому головним завданням маклерів біржі? Що означає термін «куртаж»?

Що біржовими угодами? Які відомі категорії торгових угод?

У чому завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія?

Як мовиться відкритим контрактом на товарній біржі? За якими ознаками кваліфікуються товарні біржі?


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Державний університет Вища Школа Економіки

РЕФЕРАТ

за курсом «Опционные ринки і стратегии»на тему:

Екзотичні опціони

Виконала Величко Оксанагруппа 712

Москва 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВОВ 5

2. КЛАССИФИКАЦИИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ 6

3. ОСНОВНІ ПЛАНИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ. 8

3.1. Опционы, залежать від цінової історії (path-dependent) 8

Опционы з середнь

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Экономическа база біржових індексів. Характеристика біржових індексів

Зміст

Запровадження.

Основні фондові індекси

Розрахунок ринкового індексу

Взвешивание цін акцій

Взвешивание вартості акцій

Взвешивание арифметичній і геометричній середніх величин

Укладання.

Запровадження.

Як оцінити поведінка не окремої акції, а цілої групи (наприклад, банківського чи машинобуд

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Що таке біржа 1

Історичні інформацію про виникненні біржовий торгівлі. 5

Біржа у Росії. 8

Сучасне розвиток біржового справи в Україні. 10

Українська фондової біржі. 11

5. Концепція становлення ринку України. 13

Що таке біржа

Питання у тому, що таке біржа і які ознаки входять до складу поняття неї, насамперед, ясна річ, важливі для законодавства. Існує особлива необхідність юридичного ухвали і дифферинциация різних торгових

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Оглавление:

Запровадження. 2

Глава 1. Характеристика ринку у Росії. 3

1.1. Коротка історія ринку. 3

1.2. Сучасне стан і проблеми ринку. 7

1.3. Волатильность – основний параметр ринку. 10

1.4. Применимость технічного аналізу, у Росії. 14

Глава 2. Використання технічного аналізу для прогнозування біржових цін. 17

2.1. Основні принципи технічного аналізу. 17

2.2.Особые риси технічного аналізу. 17

2.3.Типы г

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1 ЩО ТАКЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ? 2 МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 3 ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА 4 «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА - ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЖЕРЕЛА 7 1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Існує безліч способів використання щодо вільних грошей - від закапывания в землю, до придбання. Кожен з цих способів має й гідності й недоліки. Проте, мільйони людей промислово розвинених країн вважають, що найкращий спосіб вкладання великих

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

""

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИКафедра "Фінанси" Курсова робота

На тему: "Интернет-трейдинг: сьогодні й завтра"

Слухач Інституту

Державної Служби

Григоров А.А.

Науковий керівник:

доц. Чернов О.Ю.

Москва 2000 р.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . . . . . . . . 4

ОБЩЕЕ ВИСТАВУ Про СУЧАСНОМУ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГЕ . . . 5

ПРАК

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Точнісінько сказати, коли народилася біржа, важко. Ще з давнини купці збиралися у певному місці, щоб знайти покупця, отримати ділову інформацію, і інформацію про останніх цінах тих чи інші види товарів. Такі зборів відбувалися у у Стародавньому Римі з кінця ІІ. до нашої ери.

У 1653 р. марсельские купці зажадали собі "місце, яке служило вони мають приміщенням для зустрічей, щоб позбутися незручностей, які вони відчувають, перебуваючи надворі, кою вони які так довго

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Санкт-Петербурзький Державний Університет Економіки і Финансов

Кафедра Загальною економічної теорії.

Реферат на задану тему:

«Історія Санкт-Петербурзької фондової біржі».

Підготовлено студенткою ОЭФ

групи 118

Сюмаченко Ю.Н.

Перевірила:

завідувач кафедри

Орлова Т.П.

Санкт-Петербург, 1999. Зміст.

Санкт-Петербурзький Державний Університет 1

Економіки і Финансов 1

Санкт-Петербург, 1999

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Поняття клірингу.

1.1 Кліринг над ринком реальних товарів.

1.2. Кліринг ф'ючерсних операцій.

1.3. Типи систем клірингу.

1.4. Інші форми клірингу.

2. Клірингові палати.

2.1. Роль клірингових палат.

2.2. Функції клірингових палат: 2.2.1.Функции операційній частини процесу клірингу; 2.2.2.Функции финанасовой частини процесу клірингу;

2.3. Клірингові корпорації.

- 2 - 3. Клір

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Історія створення :

 Вперше біржа в Маріуполі було створено ще до його революції. У 1909 року відбулися збори Маріупольського біржового суспільства. Друге народження біржі Маріуполі відбулася у період НЕПу. 8 червня 1991 року відбулися установчі збори МУТБи. 26 червня 1991 року в засіданні міськвиконкому був зареєстрований Мариупольская універсальна товарна біржа. 18 вересня 1991 року, відбулася презентація і перші торги. Почався третій виток історія біржового руху на Маріуполі. Сьогодн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Як відомо, брокерско-дилерская компанія (інвестиційний інститут) організаційно підрозділяється втричі напрями:

- Торгові підрозділи (“Фронт-офис”),

- Бэк-офис,

- Бухгалтерія.

Місце бек-офісу в брокерських і дилерських компаніях визначається її основним функціональним призначенням, що містить у собі:

оформлення договорів і виконання зобов'язань за угодою,

внутрішній облік операцій із цінними паперами, цінних паперів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Методичні рекомендації

з обліку

операцій із цінними паперами

в брокерських і дилерських компаніях

Зміст

1. Основні засади внутрішнього обліку 4

1.1. Документирование операцій 5

1.2. Регистры внутрішнього обліку 5

2. Бэк-офис у структурі компанії 7

2.1. Фронт-офис і бэк-офис 7

2.2. Бэк-офис і Бухгалтерія 7

2.3. Функціональна структура бек-офісу 8

3. П

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження

Нагромадження грошового капіталу відіграє трапилося в ринковій економіці. Безпосередньо самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Коли грошовий капітал створено чи зроблено, його потрібно розділити на частина яка знову направляють у виробництво, ту частину, яка тимчасово вивільняється. Остання, зазвичай, і становить зведені кошти підприємств і корпорацій, аккумулируемые над ринком позичкових капіталів кредитно-фінансовими інституціями та ринко

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Уральський державний технічний університет

Кафедра банківської справи

Контрольна робота з дисципліни «Биржевое справа»

Тема: «Організація біржового торгу»

Викладач: Захаров Д. Ю.

Виконала: Бобина Є. У.

група МТ-253 а

р. Єкатеринбург

2004 рік

Зміст

Запровадження

Поняття біржі

Учасники біржових торгів

Детективною є здійснення біржових то

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державний університет Вища Школа Економіки.

Есеї По курсу “Фондовий ринок”

На Тему :

“Основи технічної і фундаментального аналізу цінних паперів”

Выполнил:

Студент 3го курсу групи 311

Москаленко Андрій

Москва

2004.

Зміст :

Введение--------------------------------------------------------------------------------1

Технічний Анализ----------------------------------------------------------

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державний університет Вища Школа Економіки

ЕСЕ

за курсом «Технічний аналіз ринку цінних бумаг»на тему:

Переваги й недоліки методу що ковзають середніх

Виконала Величко Оксанагруппа 612

Москва 2002

Запровадження

У технічному аналізі ринку цінних паперів є багато способів виявлення тенденції і його прогнозування. Хоча професіонали й перевагу жодних видам їх, і жоден із засобів це не дає стовідсотково достовірної відповіді те що, як ц

Відкрити весь текст