Реферат на тему Рішення конфліктним ситуаціям (з прикладу ТОВ "Атлант")

Розділ: менеджментТип роботи: дипломна робота
Страница 1 из 6 | Следующая страница
Міністерство освіти і науки Російської Федерації ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й ПІДПРИЄМНИЦТВА

Фінансово-економічний факультет

Кафедра: Менеджмента

Спеціальність 080507(061100) «Менеджмент організації»

                                                                            

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

На тему: Рішення конфліктним ситуаціям (з прикладу ТОВ «Атлант»)

До захисту допущений

Завідувач кафедри Студент

к.э.н. доцент__________ ____СО1ЭЗМ095

навчальна ступінь, звання, посаду курс, прийом, форма навчання

_____________________ М. Ф. Гуськова __________ О.И. Ежелева

підпис підпис

_______________________________

дата

Рецензент Науковий керівник

________________________                    _____________________

навчальна ступінь, звання, посаду навчальна ступінь, звання, посаду

Москва 2006

Зміст

Запровадження

1 Методологія управління конфліктами

1.1 Структура і типи конфліктів

1.2 Причини конфліктів

1.3 Управління конфліктами

1.4 Динаміка конфліктів

2 Аналіз конфліктним ситуаціям у власність ТОВ «Атлант»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності

2.3 Аналіз організаційної структури підприємства

2.4 Аналіз конфліктним ситуаціям

2.4.1 Аналіз причин конфліктним ситуаціям

2.4.2 Аналіз методики управління конфліктними ситуаціями

2.5 Висновки за результатами аналізу конфліктним ситуаціям

3 Розробка плану заходів із управлінню конфліктними ситуаціями

3.1 Створення консультативної служби у вирішенні конфліктним ситуаціям

3.2 Розробка описи способів, прийомів і коштів спілкування, які забезпечують взаємне розуміння між психологом і працівником

3.3 Методологічна рекомендація з проведення діагностики, і виявлення соціально-психологічного клімату у колективі

3.4 Рекомендації із управління конфліктами

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

Запровадження

Тема дипломної роботи: Рішення конфліктним ситуаціям у власність ТОВ «Атлант».

Актуальність теми обгрунтовується тим, ефективна робота персоналу, залежить від організаційного й психологічного клімату у компанії. Що у своє чергу залежить проблеми виникнення внутрішньофірмових конфліктів. (Управління персоналом організації; (Навчальний посібник /В.М. Федосєєв, С. Капустин-М.;Издательство “іспит”, 2005-С333) Напевно, саме у з цим інформація на тему конфлікту актуальна нині, значущою, має порівнювати особистий досвід конфліктної взаємодії і може бути корисною кожній людині незалежно з його віку і її професії.

 Мета дипломної роботи: виявити причини конфлікту, проаналізувати типи що виникли конфліктам та виробити рекомендації щодо виходу з них.

За підсумками поставленої мети виділимо такі:

· виявити і узагальнити причину виникнення конфлікту;

· розпізнати категорію конфлікту, й вибрати стратегію владнання конфлікту;

· розглянути існуючі конфлікти і знайти найефективніші рішення виходу їх;

· виробити рекомендації із управління конфліктної ситуацією створенню сприятливою атмосфери у колективі організації;

· виробити рекомендації з виявлення соціально-психологічного напруги у колективі;

· опанувати ефективними засобами запобігання та ліквідації конфліктів.

Предметом дипломної роботи є підставою конфлікт, зчинений внаслідок реорганізації підприємств на єдину комерційну структуру.

Об'єктом дослідження є Суспільство з обмеженою відповідальністю «Атлант».

У психологічному плані конфлікт був зіткнення несумісних, протилежно спрямованих тенденцій у свідомості членів трудових колективів, які з'явились у процесі злиття заводів.

«Конфлікт» - походить від латинського кореня й у буквальному перекладі означає «зіткнення». Якщо «зіткнення» торкається сфери ідеї, ми маємо ситуацію, яка знайома кожному.

Питання у цьому, що робити у цій ситуації, як поводитись відношенні своїм співробітникам? Якщо ми розраховуємо мати справу зі співробітниками, мають умови та вимоги, які є мовчазними і бездумними виконавцями, діючими проти власної волі, але які виконують усі запропоноване, то конфлікти неминучі, але плідні. Йдеться дійсному співробітництві, у якому працівник і управляючий співвідносять своє уявлення, які мають рівний вага і приймаються до уваги після ухвалення рішень.

Бесконфликтное організаційне оточення позбавлене права на наповнене активною творчістю. Як повну відсутність стресів означає з погляду Р. Сельє (Маслов Є.В. Управління персоналом підприємства.- М., 2002 р.)

 смерть особистості, і відсутність будь-яких конфліктним ситуаціям свідчить про повну творчому застої в трудовий колектив. Через це конфліктні ситуації може бути як позитивного (активизирующего), і негативного (дестабілізуючого) впливу організаційне оточення.

Неразрешимый конфлікт часто впливає на підсвідомість і виявляється в наростання спротиву найрізноманітніших областях, до захворювань, і навіть, як свідчать проведені дослідження, повідомляє неусвідомлених нещасних випадків.

Не забуватимемо, що у будь-якій конфлікті є неабияка порція пропозицій майбутньому, про яку, як відомо, точно знати нічого не можна, завжди є сумніви щодо цього у що ж полягає вище розсудливість.

Безсумнівно, конфлікт який завжди має позитивного характеру, а й у часто допомагає виявити розмаїтість точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виробити альтернативні рішення. Це підвищує ефективність процесу колегіального прийняття рішень, дає можливість відкрито висловити свою думку і тим самим задовольнити потреби у повазі і місцевої влади.

Відкритий конфлікт, (Зеркин Д.П. Основи конфліктології.- Ростов-на-Дону:Феникс, 2001 р.) у якому розбіжності ставляться до виробничій сфері і відбивають різні шляхи і засоби руху єдиної мети, порівняно безневинний. Прихований, «тліючий» конфлікт зачіпає, зазвичай, сферу міжособистісних відносин. У витоках конфлікти лежить незадоволеність соціальних потреб людини у колективі, низький статус становища, недолік поваги з боку навколишніх, відсутність почуття захищеності у колективі, недолік умов самоствердження і самовираження.

Для керівника підприємства важливо бути, у готовності до вирішення конфліктним ситуаціям, мати інтуїції, й достатніми знаннями у сфері психології, особливо основи врегулювання конфліктів.

Новичка в аналізі конфліктів (управляючий, на жаль, завше залишається новачком, доки отримає систематичного психологічного освіти і набереться професійного досвіду) можна напутствовать радою: якщо мотив конфлікту очевидний, то завжди необхідно віддавати усвідомлювали у цьому, що першому плані: інше, найчастіше найважливішу, те що поспішає, відкрито заявити про присутність, залишається поза увагою. Фрази, початківці зі штампа: «Це ж цілком зрозуміло…», найчастіше ведуть не туди. Так само варто застерігати тих, хто вважає, що з конфлікту лише одне причина.

Встановлено, що майже 80% виробничих конфліктів мають соціально-психологічну основу, зазвичай, переростають з розчинених форм в приховані, міжособистісні, замішані на почуттях та його взаєминах. Через війну напруга не усувається навіть за бездоганно відрегульованої діловій частині конфлікту, а лише перенесено у іншу зону організаційного взаємодії.

Поняття конфліктів (конфліктної ситуацією) має безліч визначень і тлумачень. Конфлікт, як відсутність злагоди між двома і більше сторонами, які можна конкретними особами чи групами осіб. Кожна сторона намагається зробити б усе, щоб було прийнято її думка чи мета, та заважає боці досягти аналогічного.

Отже, конфлікт може мати конструктивний підсумок і бути підвищення ефективності організації, або деструктивний, та послідовно приводити до їх зниження особистої задоволеності, групового співробітництва вчених та ефективності спільної прикладної діяльності. Роль конфлікту організаційному поведінці залежить від ефективності управління конфліктної ситуацією. І тому треба знати і розуміти причини виникнення, які, зазвичай, який завжди є зіткненням особистості. У другій половині 20 століття з'явилася область знання - конфликтология. Для розвитку «конфліктології» зробили внесок таких наук як: психологія, соціологія, політологія, філософія. (Козирєв Г.І. Введення ЄІАС у конфликтологию.- М.: Эксмо, 2004 р.)

У першій главі дипломного проекту, я подам методологію управління конфліктами, до якої увійдуть структурні елементи, типи, причини, виникнення конфліктним ситуаціям. Також, звучатимуть важлива характеристика конфлікту – динаміка його розвитку по фазам (графік «фаз конфліктів»).

У другій главі, проаналізую конфліктні ситуації у ТОВ «Атлант», подам характеристику виробничо-господарської діяльності, викладу організаційну структури управління підприємством, характеристику реалізованої продукції, проведу аналіз про причини і методів управління конфліктними ситуаціями у власність ТОВ «Атлант».

У третій главі, розроблю план заходів із управлінню конфліктами, подам рекомендації зі створення консультаційної служби на вирішення конфліктним ситуаціям; із управління конфліктами; з проведення діагностику і виявлення соціально-психологічного клімату у колективі.

1. Методи управління конфліктами

 

1.1 Структура і типи конфліктів

Конфлікт- це таке ставлення до між суб'єктами соціального взаємодії, що характеризується їх протиборством. За підсумками протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи (думок, поглядів, оцінок).

Виділяється два ознаки, для з'ясування суті конфлікту:

Перший, це конфлікт завжди виникає з урахуванням протилежно спрямованих мотивів чи суджень. Такі мотиви і судження є необхідною умовою виникнення конфлікту. Другий, це конфлікт завжди протиборство суб'єктів соціального взаємодії, що характеризується нанесенням взаємного шкоди (морального, матеріального, фізичного, психологічного).

З вище сказаного, можна сформулювати необхідні і достатні умови виникнення (наступу) конфлікту.

Необхідною і достатня умова виникнення (наступу) конфлікту є наявність в суб'єктів соціального взаємодії протилежно спрямованих мотивів чи суджень, а як і стану протиборства з-поміж них.

Структурні елементи конфлікту

Сторони конфлікту - це суб'єкти соціального взаємодії, перебувають у стані конфлікту або ж явно чи неявно підтримують конфліктуючих.

Предмет конфлікту – те, що створює конфлікт.

Мотиви конфлікту - це внутрішні спонукальні сили, підштовхувальні суб'єктів соціального взаємодії конфлікт

(мотиви виступають на формі потреб, інтересів, ідей, ідеалів, переконань).

Образ конфліктної ситуації - це відображення предмета конфлікту свідомість суб'єктів конфліктної взаємодії.

Позиції конфліктуючих сторін - те, про що вони заявляють один одному ході конфлікту чи переговорний процес.

Отже, причиною конфлікту можуть бути ті події (дії, рішення, обставини), які порушують інтереси членів колективу. А інтереси членів колективу (групи), як говорилося, виражаються у займаних членами групи психологічних позиціях. Отож, яке- або подія може бути предметом конфлікту. Тобто породити конфліктну ситуацію, тоді як результаті події деякі члени групи постануть перед необхідністю. Змінити свої психологічні позиції на менш вигідні, тобто постраждають, будуть безпосередньо чи опосередковано ущемлені інтереси. Інтереси бувають чотирьох типів:

виробничі, соціальні, особистісні, фінансові.

У дипломної роботі, я розкрию соціальні інтереси, пов'язані з членами підприємства, займані певну неформальну позицію. Також, розглядатимуться й приведено приклади на міжособистісні, внутриличностные, між особистістю і групою - і межгрупповые типи конфліктів.

Типизация конфліктів

Конфлікти, які становлять складне соціально- психологічне явище, дуже різноманітні і можна класифікувати по різні ознаками. З практичного погляду класифікація конфліктів важлива, оскільки він дозволяє орієнтуватися у їх специфічних проявах і, отже, допомагає оцінити шляхи їхнього розв'язання.

Приводимая таблиця 1.1 класифікація є найбільш загальної, у ній виділяються види конфліктів різноманітні ознаками.

Таблиця 1.1- Класифікація конфліктів

Основні

класифікації

Види

конфліктів

 Загальна характеристика 1 Сфери прояви конфлікту Економічні

Ідеологічні

Соц.- побутові

Сімейно-побутові

У основі лежать економ. протиріччя

У основі лежать протиріччя поглядів

У основі лежать соціальної сфери

У основі лежать протиріччя сімейних відносин

2 Ступінь

тривалості і напруги

конфлікту

Бурхливі

швидкоплинні

конфлікти

Гострі тривалі конфлікти

Слабовыраженные і мляві конфлікти

Виникають з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей особистості, відрізняються агресивністю та в крайній ворожістю конфліктуючих

Виникають при наявність глибоких протиріч

Зв'язок із невідь що гострими протиріччями, або пасивністю однієї зі сторін

3

Суб'єкти конфліктного

взаємодії

Внутриличностные

конфлікти

Міжособистісні

конфлікти

Конфлікти

«личность-группа»

Межгрупповые

конфлікти

Пов'язані зі зіткненням протилежно

Направленных мотивів особистості

Суб'єктами конфлікту вступають 2 особистості

Суб'єкти конфлікту: з одного боку особистість, з іншого група

Суб'єктами конфлікту вступають малі соціальні групи чи мікрогрупи

4 Соціальні наслідки

Конструктивні конфлікти

Деструктивні конфлікти

У основі конфлікти лежать об'єктивні протиріччя. Сприяють розвитку організації, або інший соц. системі.

У основі конфлікти лежать суб'єктивні причини. Вони вже утворюють соц. напруженість і її.

5 Предмет конфлікту

Реалістичні

(предметні)

конфлікти

Нереалистичные

(безпідставні)

конфлікти

Мають чіткий предмет

Не мають предмета або мають предмет, що є життєво важливих на одне чи обох суб'єктів конфлікту

Існують чотири основних типи конфлікту: внутріособистісний, міжособистісний, конфлікт між особистістю і групою - і межгрупповой конфлікт.

Внутриличностный конфликт-это конфлікт всередині психічного світу особистості, являє собою протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цінностей, цілей, ідеалів). Однією з найпоширеніших форм такого конфлікту є рольової конфлікт, коли одного співробітнику пред'являють суперечливі вимоги, даються суперечливі завдання або потребують взаємовиключних результатів. Ролевой конфлікт найчастіше має у основі перевантаження працівника посадовими обов'язками чи коли виробничі вимоги не узгоджуються з порожніми власними потребами чи цінностями (позапланові відрядження і завдання у вихідні дні тощо. п.). Внутриличностный конфлікт дозволяє людині відстояти умови та вимоги, не перетворюючи опонента в противника. «Я - висловлювання» особливо ефективно, коли людина розсерджений, незадоволений. Воно дозволять висловити свою думку про ситуації, висловити принципові становища. Такий конфлікт корисний, коли людина прагне передати щось іншому, але з хоче, щоб він сприйняв це негативно і перейшов у атаку.

Межличностный конфлікт є найпоширенішим, але у різних оточення проявляється по-різному. Це то, можливо зіткнення особистостей з різними рисами характеру, поглядами, цінностями чи боротьба керівника за обмежені або ж лідерство. Міжособистісні конфлікти торкнуться інтересів як конфліктуючих, а й тих, з ким вони безпосередньо пов'язані або службовими, або міжособистісними відносинами. Наприклад, два маркетолога працюють над одному й тому ж рекламою, але мають різні погляди щодо способу її. Кожен намагається переконати директора прийняти свою думку. Поруч із добре відомими стилями конфліктного поведінки, з яких відносяться пристосування, ухиляння, протиборство, співробітництво і компроміс, слід звернути увагу до примус і розв'язання проблеми.

Примус означає спроби змусити прийняти свою думку за будь-яку ціну.

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Рішення конфліктним ситуаціям (з прикладу ТОВ "Атлант")

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Рішення конфліктним ситуаціям (з прикладу ТОВ "Атлант")

Стадії розвитку конфлікту, методи дозволу конфліктів
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра філософських і соціальних наукРеферат по соціології «Стадії розвитку конфлікту, методи дозволу конфліктів»
Выполнил: ст. грн. Э
Завантажити
Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

На тему: «Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту»

ПЛАН

ВСТУП

1. Системи управління конфліктами.

2. Суть інституціоналізації конфлікту.

3. Принципи управління конфліктами.

Завантажити
Світова війна 1939 - 1945гг.: погляду на причини виникнення і психологічні чинники розвитку конфлікту
Тип роботи: реферат
Московський Університет МВС
Кафедра держави і право
РефератТема: «Світова війна 1939 - 1945гг.: погляду на причини виникнення і психологічні чинники розвитку конфлікту».
Науковий керівник:
доцент кафедри історії Спо
Завантажити
Своєрідність конфлікту, й її вирішення в п'єсі О.П. Чехова Вишневий сад
Тип роботи: твір
Антоне Павловичу Чехов належить до великих російських письменників ХІХ століття. З творчістю, гадаю, знайомий кожний. Він написав її багато чудових творів, однією із є п'єса “Вишневий сад”. Це був останній твір Чехова, яким завершує його творЗавантажити
Управління процесами конфлікту організації
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. Сутність конфлікту організації.................................................... 5

1.1. Типи конфліктів................................................................................ 7

Завантажити
Особливості конфлікту п'єсі Островського Гроза
Тип роботи: твір
Особливості конфлікту п'єсі О.Н. Островського \"Гроза\"

Конфлікт - це зіткнення двох або кількох сторін, не які збігаються поглядів, мироощущениях.

У п'єсі Островського “Гроза” кілька конфліктів, але як вирішити, як

Завантажити