Реферат на тему Класифікація інновацій. Особливості інноваційної діяльність у умовах перехідною економіки

Розділ: менеджментТип роботи: контрольна робота
Страница 1 из 2 | Следующая страница
Кафедра управління Контрольна робота

По дисципліни:

«Інноваційний менеджмент»

План

 

1. Які напрями класифікації інновацій більшою мірою відбивають новизну інноваційних змін?

2. Особливості інноваційної діяльність у умовах перехідною економіки в Україні.

3. Які вимоги висуваються до науковому змісту проекту?

Список літератури

1. Які напрями класифікації інновацій більшою мірою відбивають новизну інноваційних змін?

 

Інновації прийнято класифікувати за низкою ознак. Так, за рівнем радикальності, їхньої значимості би в економічному розвитку інновації можна підрозділити на базисні, що покращують і псевдоинновации (рационализирующие). Потім поділом стоять два різних інноваційних процесу: пионерный і цей. Пионерный тип означає лінію для досягнення світової першості (наприклад, США). Догоняющий – дешевше і може дати швидку результат (наприклад, Японія). У цьому шляху створюються звані приростные інновації, пов'язані з поліпшенням властивостей існуючих процесів виробництва та продуктів. По спрямованості результатів інновації діляться на інновації як інструментарій, інновації – процеси та інновації – продукти. Виділяються й інші класифікації інновацій відповідно до тієї роллю, що вони грають у розвитку економічної системи.

Класифікація інновацій за рівнем новизни – розподіл сукупності інновацій на однорідні за рівнем новизни групи з оцінки їхньої значимості. Поняття новизни інновації може ставитися до продукту чи технологічному процесові у цілому разі її абсолютної новизни або тільки до деяких його елементам, що змінює функції і характеристики існуючого продукту чи процесу. З цих позицій виділяються базисні інновації, які належать до принципово новим продуктам; що покращують інновації, що стосуються значного вдосконалення існуючих продуктів, і навіть інновації, пов'язані із запровадженням нових чи значною мірою удосконалених методів виробництва.

Класифікація інновацій за рівнем новизни здійснюється і з технологічним параметрами, ні з ринкових позицій. З погляду технологічних параметрів інновації поділяються на:

а) продуктові – застосування нових матеріалів і напівфабрикатів, і навіть комплектуючих, отримання принципово нових функцій (принципово нові продукти);

б) процессные – нова технологія виробництва, вищого рівня автоматизації, нові методи щодо організації виробництва (стосовно нових технологій). На кшталт новизни на ринку у складі інновацій виділяються: нові галузі у світі, нові галузі країни, нові для даного ИП (групи ИП).

 

2. Особливості інноваційної діяльність у умовах перехідною економіки в Україні

 

Темпи економічного зростання, що демонструє Україна протязі останніх років, є майже найкращим свідченням те, що країна впевнено стала на шлях інноваційного розвитку. Попри вражаючі показники, можна стверджувати, що а лише про необхідних, але ще недостатніх кроків з перекладу української економіки на інноваційний шлях розвитку.

Як у багатьох інших країн СНД, в Україні після економічного спаду, пов'язаного, передусім, з розвалом єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР і повільним налагодженням економічних зв'язку з новими партнерами як і СНД, і поза ним, процес відродження економіки через брак інвестицій розпочався з налагодження провадження у старих технологій. І коли кілька років зрозуміли, що за умови ринку продукція, вироблена за цими технологіями, може бути конкурентоспроможною й без інвестицій і інновацій замало, вимушено почали шукати вихід із становища.

Зараз, вочевидь, що треба створити нових умов для інноваційного розвитку, передусім, на законодавчому рівні, й у кінцевому підсумку, задля досягнення успіху розробити комплексну модель інноваційного розвитку України.

Завдання із створення інноваційного моделі розвитку та соціальної орієнтації економічної політики було визначено двох років у Посланні президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні основи стратегії економічного та розвитку України в 2002–2011 роки». Там заявив, головним чинником прискорення та сталого економічного розвитку може лише науково-технічні інновації. Реалізація інноваційної моделі структурної перебудови економіки та цій основі забезпечення економічного зростання в Україні проголошені основним принципом державної політики.

Центральним органом виконавчої влади сфері науково-технічної й інноваційної діяльності, що забезпечує реалізацію державної інноваційної політики, є Міністерство освіти і науки України. Координацию і нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності здійснює у Міністерстві Департамент інноваційного розвитку.

Однією з найважливіших напрямів реалізації державної інноваційної політики є створення цій сфері ефективної законодавчій і нормативно-правової бази на.

Прийняті в Україні закони «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків» (1999 р. із змінами 2001-го, 2002, 2004 роках), «Про інноваційної діяльності» (2002 р.), «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.) заклали фундамент формування національної інноваційної системи, спрямованої створення інноваційної інфраструктури, впровадження інновацій, повніше використання інноваційного потенціалу. Задля більшої цих законів ухвалили цілу себе низку постанов уряду. Також ухвалено більше 20 інших законодавчих актів, регулюючих окремі аспекти діяльність у сфері інновацій. До чого це привело?

По-перше, було визначено пріоритети інноваційної діяльності як у масштабності – державні, галузеві, регіональні, – і за термінами – довгострокові і середньострокові.

По-друге, крім власне визначень «інновація», «інноваційна структура» тощо., були визначені державні преференції щодо різноманітних суб'єктів інноваційної діяльності (пільги з оподаткування прибутків і податку додану вартість, по миті і їх отримання). Власне, було визначено механізм державного інвестування на інноваційну діяльність з допомогою надання пільг. У чому вони укладалися?

Відповідно до Закон України «Про інноваційної діяльності» інноваційні проекти (підкреслимо: саме інноваційні проекти, а чи не підприємства й інші юридичних осіб, що ці проекти реалізують) можуть одержати пільги з оподаткування прибутків і податку додану вартість, і навіть по миті обсягом 50%.

Інноваційні і інвестиційні проекти технологічних парків, котрим встановлено спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності, взагалі звільняються й від сплати зазначених податків і мит. Щоправда, у своїй несплачені податки та збори зараховуються на спеціальні рахунки, у тому числі кошти може бути витрачені лише з науково-технічну діяльність чи нові інноваційні проекти. Ось і є державна інвестиція.

На жаль, в усіх законодавчі акти поки працюють у обсязі.

Зокрема, в 2003–2004 роках призупинено дію статей 21 і 22 закону «Про інноваційної діяльності», які визначають пільги з оподаткування для інноваційних структур.

Як виявилася, більшість із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, певних Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», орієнтовані розвиток третього-четвертого технологічних укладів. З іншого боку, існуюча «всеосяжність» середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності призводить до поглибленню диспропорції розвитку і до подальшою його орієнтації на функціонування третьому-четвертому технологічних укладах.

Така ситуація зумовлює необхідність уточнення зазначених пріоритетів з метою їхнього конкретизації та засобами визначення таких напрямів інноваційного розвитку, що відповідатимуть завданням розвитку высокоукладной економіки.

Міністерство освіти і науки нинішнього року вже розпочав роботу для уточнення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, долучивши до цього процесу всіх адміністративних органів виконавчої, Національну і галузеві Академії Наук України, громадські наукові і науково-технічні організації.

Невирішеним на законодавчому рівні залишається надзвичайно актуальне запитання про комерціалізацію результатів науково-технічних досліджень, і розробок.

Вже тривалий час в Верховної Ради України обговорюється закону про державне регулювання діяльність у сфері трансферу технологій, прийняття дозволить визначити форми стимулювання процесу трансферу технології економічного та розвитку України, припинити несанкціоноване використання об'єктів інтелектуальної власності, неконтрольовану передачу межі України вітчизняних результатів науково-технічну діяльність, і навіть запобігти проникнення в Україну морально застарілих технологій і неліквідною продукції.

Звісно, першочергового значення мають питання фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Останнім часом держава вдалося до низки конкретних заходів для бюджетну підтримку інноваційної підприємств.

Відповідно до Указом президента України від 20 квітня 2004 року «Про фінансової підтримки інноваційної підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави» і постановою уряду України розробили механізм визначення на конкурсних засадах таких підприємств для інноваційного інвестування за рахунок щонайменше 10% від сум, отриманих при приватизації наразі державного майна.

Однією з коштів державної фінансової підтримки виконання інноваційних проектів має стати, починаючи з 2005 року, формування державного замовлення на інноваційну продукцію.

У разі недостатньою бюджетної підтримки інноваційної діяльності особливо важливе значення набуває стимулювання позабюджетного фінансування.

Провідну роль цьому відіграє банківсько системо. Так, частина кредитних коштів, використаних підприємствами 2003 р., зросла, проти 2001 р., в 3 рази, й становила 18% від загального обсягу фінансування інновацій. У той самий час висока ціна кредитів зробила їх малодоступними для кола суб'єктів інноваційної діяльності.

З метою активного залучення банківських кредитів на інноваційну сферу, зокрема й у фінансування малого підприємництва, міністерство розробило механізм часткову компенсацію відсоткової ставки рахунок коштів державного бюджету. Проект відповідного нормативного акту на час уряд розглядає.

Для можливостей фінансового забезпечення інноваційної діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України у 2003 року створили Український банк реконструкції й розвитку.

Привлечению коштів в промисловості й приватного сектору економіки до фінансування інноваційних проектів і програм сприяла б також поновлення діяльності Державного інноваційного фонду, галузевих і регіональних інноваційних фондів.

Як відомо, сучасний світовий ринок формується на результатах досягнень передових високих технологій, виробництві товарів хороших і наданні нових послуг. Україна, як країна, що становить одне з перших місць у світі за кількістю наукових кадрів, має визнані у світі передові наукові школи, неспроможна і має бути осторонь цього процесу. З метою виявлення конкурентоспроможних технологій та освоєння їх базовими областями промисловості планується, починаючи з 2005 року, проведення Всеукраїнської конкурсу інноваційних технологій.

Отже, діяльність уряду як у законодавчому, і на організаційному рівні дозволила створити грунт довгострокового прискореного інноваційного підйому.

Особливу увагу урядом приділялося організації функціонування системи технологічних парків, оскільки у сьогодні саме вони є локомотивами інноваційного розвитку.

Обсяги випущеної технопарками України інноваційної продукції зросли попередній рік як вдвічі.

Навіть під час тлі динамічного зростання виробництва валового внутрішнього продукту вагомий показник. Зростають обсяги бюджетних відрахувань технопарків. Останні півтора року тюремного вони становили понад 18,5 млн. дол. США. Рік у рік дедалі більше коштів виділяється технопарками для наукових досліджень (рис. 1).

Рис. 2. Бюджетна і наукова ефективність технопарків в Україні 2000 р. – I півріччі 2004 р. (млн. грн.)

Зараз технопарками України реалізуються 59 проектів із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Найбільший обсяг інноваційної продукції виробляється у таких областях, як машинобудування приладобудування (75,81%). Підготовлені до розгляду ще 11 проектів, зокрема і ті унікальні інноваційні проекти, створені задля освоєння високих технологій, як розробка зварювання живих тканин.

Нині триває підготовка до реєстрації семи нових технопарків. Розширення їх мережі сприятиме спеціалізації технопарків з пріоритетних напрямів інноваційної роботи і активізації його роботи у регіонах.

2004 року постанови Кабінету Міністрів України було внесено зміни у Положення про порядок створення і функціонування технопарків, а: також інноваційних структур інших типів, удосконалений порядок розгляду і затвердження пріоритетних інноваційних напрямів своєї діяльності, скорочені терміни розгляду проектів та інших матеріалів, уточнені особливості сплати технопарками податків та митного збору.

Разом про те, прискорене розвиток інноваційних структур інших типів – технополісів, інноваційних центрів, інноваційних бізнес-інкубаторів стримує недостатня фінансову підтримку держави. Сьогодні створено 44 регіональних інноваційних центру, 57 бізнес-інкубаторів, 5 центрів інновацій і трансферу технологій у системі Міністерства освіти й науки, опрацьовуються питання створення технополісів в в Автономній Республіці Крим («Таврида»), Києві («Київська політехніка»), Харкові, Одесі.

Слід зазначити, що реалізація ефективної державної політики неможлива без його розвитку на регіональному рівнях. Саме завдяки структурно-інноваційної перебудові економіки на місцях підвищується інноваційна активність підприємств, збільшується їх інвестиційна привабливість, що забезпечує випуск високотехнологічної, конкурентоспроможної продукції, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, отже, і країни загалом.

Практика показує, що у Україні динамічний розвиток отримали регіони з ефективної інноваційної інфраструктурою, що включає у собі наукові і освітні організації, дослідницькі центри, підприємства, фінансові структури, органи управління, пов'язані інноваційної ланцюжком «образование-наука-производство-рынок». Завдяки формуванню такий інфраструктури регіони мають додаткову конкурентну перевагу над ринком товарів та послуг з допомогою можливості мінімізувати видатки впровадження інновацій. Залучення до цього процесу системи освіти передбачає як участь ВНЗ у розвитку інновацій, і образовательно-просветительскую діяльність, завдання якої – високоякісне кадрове забезпечення економіки інноваційного типу, формування інноваційної культури у суспільстві.

Питанню підготовки фахівців у сфері інноваційної діяльності приділяється останнім часом підвищену увагу. Для цього він у Міністерстві розроблено програми з підготовки та перепідготовки фахівців із менеджменту і маркетингу інновацій, запроваджено систему їх атестації. У центральних і місцевих органах виконавчої передбачається створення структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної роботи і захисту інтелектуальної власності.

Оскільки, передусім, інтелектуальні, наукомісткі галузі з допомогою висококваліфікованого праці визначають стратегічні напрями розвитку, державна інноваційна політика спрямовано:

-використання вже існуючих конкурентних переваг України, саме: високого рівня освіти, значного науково-технічного потенціалу, висококваліфікованих кадрів, об'єктів інтелектуальної власності, технологічного потенціалу оборонно-промислової, авіакосмічної, і навіть суміжних галузей, природних ресурсів, розвиненою мінерально-сировинної бази й транспортної інфраструктури;

-реалізацію проектів, які б зниження рівня витрат у економіки та розвиток інфраструктури, отже, покращували фінансове становище підприємств, сприяло підвищенню платоспроможного попиту інновації та перспективи подальшої активізації інноваційної діяльності.

Отже, модернізація української економіки з урахуванням інноваційного розвитку забезпечуватиметься комплексним застосуванням усіх можливих важелів державної політики за умови несуперечливості їхнього впливу. Цими умовах ефективна інноваційна політику держави може стати реальною гарантією багатогранного співробітництва держави й бізнесу й забезпечити умови на шляху успішної інноваційної діяльності в тому числі.

 

3. Які вимоги висуваються до науковому змісту проекту?

 

Научно-технические оцінки мають відповісти ми такі питання. По-перше, наскільки прийняті технічні рішення відповідають сучасним технологічним вимогам в індустріально

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Класифікація інновацій. Особливості інноваційної діяльність у умовах перехідною економіки

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Класифікація інновацій. Особливості інноваційної діяльність у умовах перехідною економіки

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
Тип роботи: контрольна робота

РОБОТА

на задану тему:

«Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.»

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.

 

У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проя

Завантажити
Прискорення інноваційної діяльності з урахуванням зон випереджаючого розвитку на Білгородської області
Тип роботи: курсова робота

Оглавление

Запровадження. 3

1. Теоретичні основи розвитку інноваційної діяльність у регіонах РФ.. 4

2. Аналіз інноваційної активності у Білгородської області 9

3. Перспективи розвитку інноваційної діяльність у Білгород

Завантажити
Формування державної інноваційної політики і нормативно-правової бази на, стимулюючої інноваційну діяльність
Тип роботи: курсова робота

Оглавление

Запровадження

1. Основи державного регулювання у сфері інновацій

1.1 Забезпечення системи менеджменту у сфері інновацій.

1.2 Нормативне і методологічне забезпечення інноваційної діяльності.

1.3 Фінанс

Завантажити
Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
Тип роботи: курсова робота

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка.

ПЛАН

ВСТУП....................................................................

Завантажити
Роль державного управління активізації інноваційної діяльності
Тип роботи: реферат
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
До Про М Т Р Про Л Ь М А Я Р А Б Про Т А
Зачетная книжка № 97244
Студентки третього курсу
заочній форми навчання
з урахуванням вищої освіти
Тв
Завантажити
Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим
Тип роботи: стаття
Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим І. Загальна характеристика дослідження

У разі постійно мінливого світу сучасна школа покликана цілеспр

Завантажити