Реферат на тему Технологія розробки і прийняття управлінські рішення в культурно-оздоровительном комплексі "Перемога"

Розділ: менеджментТип роботи: дипломна робота
Страница 1 из 7 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТЕХНОЛОГІЇ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТЕ

1.1 Сутність, мети, завдання й принципи розробки управлінські рішення

1.2 Класифікація технологій розробки управлінські рішення

1.3 Порівняльна характеристика технологій прийняття управлінські рішення

2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РІШЕНЬ У КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМЛЕКСЕ «ПЕРЕМОГА»

2.1 Организационно-экономическая характеристика підприємства

2.2 Аналіз і - оцінка системи прийняття рішень підприємства

2.3 Алгоритм прийняття управлінські рішення

3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГІЇ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РІШЕНЬ

3.1 Області прийняття управлінських рішень та їх характеристика

3.2 Рекомендації з ліквідації неефективних управлінські рішення

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ У

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Удосконалення технологій розробки і прийняття ефективних управлінські рішення - це актуальна, складна й досить суперечлива проблема сучасного менеджменту. Управління організаційним, технологічним, інноваційним, ресурсним, інформаційним потенціалом сучасного підприємства у умовах ринкової економіки як досить складний механізм розробки і прийняття рішень з відповідними цілями, завданнями, методами, способами і інструментами впливу на умовах зростання конкуренції на ринках туристських і санаторно-оздоровчих послуг, нестабільності й недостатній рівень матеріально-технічного, кадрового і фінансового забезпечення істотно впливає економічну і соціальну результативність санаторно-курортного підприємства. Удосконалення технологій розробки і прийняття управлінські рішення, їх оптимізація дає можливість оперативно і ефективно вирішувати поточні, перспективні і стратегічних завдань.

Теорія і практика розробки та системи прийняття управлінські рішення організацій цілях підвищення ефективності функціонування досить представленій у роботах російських і зарубіжних провідних вчених Борисовій А.Д., Веснина В.Р., Виханского О.С., Красовського Ю.Д., Оуша У., Максвелла З. Дж., Питерса Р., Уотермена Р., Вудвока М., Френсіса Д., Мескона І.Х., та інших., але з тим відсутні системні дослідження цієї проблеми, у санаторно-курортної сфері, на рекреаційних підприємствах. І це обумовило вибір проблематики випускний кваліфікаційної роботи.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою дослідження системи організаційних, правових, соціально-економічних, інноваційних, технологічних відносин, що є процес розробки і прийняття ефективних управлінські рішення, і навіть розробка конкретних пропозицій з їх оптимізації з метою підвищення ефективності функціонування культурно-оздоровчого комплексу «Перемога»

Відповідно до метою випускний кваліфікаційної роботі поставлені такі:

- розглянути сутність, мети, завдання й принципи технологій розробки і прийняття управлінські рішення з метою підвищення ефективності функціонування підприємства;

- показати структуру управлінських рішень та дати їх характеристику;

- розглянути класифікацію технологій управлінські рішення;

- проаналізувати й оцінку існуючої технології розробки і прийняття управлінські рішення в культурно-оздоровительном комплексі «Перемога»;

- досліджувати чинники, які знижуватимуть ефективність розробки і прийняття управлінських рішень та дати оцінку;

- запропонувати рекомендації для вдосконалення розробки та системи прийняття управлінські рішення;

Об'єктом дослідження є технологія розробки і прийняття управлінські рішення в культурно-оздоровительном комплексі «Перемога».

Діяльність використані методи системного аналізу, статистичний, порівняльний, графічний та інші.

Інформаційній базою випускний кваліфікаційної праці є нормативні, також інструктивні документи культурно-оздоровчого комплексу «Перемога», монографії російських і зарубіжних провідних вчених з проблематики технологій розробки і прийняття управлінські рішення у системі сучасного менеджменту, періодика, интернет-источники та інші.

1. ТЕХНОЛОГІЯ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТЕ

 

1.1 Сутність, мети, завдання й принципи технології розробки управлінські рішення

Технології розробки управлінські рішення значною мірою визначають ефективність управління організаційним, технологічним, інноваційним, ресурсним, інформаційним потенціалом сучасних організацій корисною і є сукупність взаємозалежних, цілеспрямованих і логічно послідовних дій, що забезпечують розробку й реалізацію управлінські рішення. У цьому алгоритм розробки і прийняття управлінські рішення з відповідними цілями, завданнями, методами, способами і інструментами впливу можуть бути досить різним. З позиції підходу технологія розробки ефективних управлінські рішення - завдань.

Останнім часом з'явилися підходи, що розглядаються як універсальний засіб розв'язання всіх цих складних проблем. Найбільшу славу у тому числі отримав системний підхід.

Відповідно до цим підходом вирізняються такі етапи технології розробки управлінські рішення чи проблем [4, c.21]:

- з'ясування завдання й вибір мети;

- перерахування чи винахід альтернатив;

- аналіз альтернатив;

- вибір найкращого рішення;

- уявлення результатів.

Управленческое рішення - це рішення, прийняте соціальної системи та спрямоване на стратегічне планування, управління управлінської діяльністю, людські ресурси, виробничу краще й обслуговуючої діяльністю, формування системи управління організації (методологія, структура, процес, механізм), управлінське консультування й комунікації із зовнішнього середовищем, сукупність взаємозалежних, цілеспрямованих і логічно послідовних управлінських дій, забезпечує реалізацію управлінських завдань [7, с.39].

Технологія розробки управлінського рішення структурно включає:

- предмет рішення - конкретна тема, проблема, складний теоретичний запитання, або практична ситуація, які дозволяє умовах отримати бажаний результат;

- суб'єкт рішення, тобто осіб із, наділених правом ініціювати рішення і реалізовувати її;

- об'єкт рішення – виконавці рішення;

- за мету підготовку рішення;

- причини підготовки й реалізації рішення;

- персонал чи населення, котрим готується чи реалізується управлінське рішення.

Відповідно до вимогами сучасних технологій зупинимося на системних ознаках розробки управлінські рішення, до яких належать одні автори відносять цілісність, зв'язність, структурність, органічність, ефективність, економічність, своєчасність, обгрунтованість, реальність, універсальність й дуже далее[7, с.161]. Зупинимося що на деяких, найважливіших із них. Ефективність - розв'язання має найповніше забезпечувати досягнення організацією поставленої мети. Економічність - розв'язання має забезпечувати досягнення поставленої цілі з найменшими витратами. Своєчасність - прекрасна ідея (альтернатива) може застаріти і принести результату.

Обгрунтованість - виконавці повинні прагнути бути переконані, що ухвалено рішення обгрунтоване. Реальність - не можна вживати нереальні, абстрактні рішення. Вони повинні бути ефективними і відповідати силам і дезінфікуючих засобів колективу, їх виконує.

У технології також враховується ряд специфічних особливостей управлінські рішення:

- вони мають істотний вплив великі колективи людей, термін їхньої післядії досить високий;

- всі вони значною мірою визначає наступні рішення;

- відповідальність за прийняті рішення дуже високий.

Як основних проблем різних технологій розробки управлінські рішення може бути такі:

- тиск термінів;

- швидка зміна умов та виникаючих труднощів і завдань;

- недолік кваліфікації особи, приймає рішення викликаний, з одного боку, динамічністю ситуації, з іншого боку зробити кар'єру менеджера часто випереджає зростання його виробництва кваліфікації;

- нестача інформації, її дорожнеча і низьку якість;

- ненадійність наявних методів, їх невідповідність які виникають завданням, недостатнє деталізації, формалізації й можливості адаптацію конкретної історичної ситуації;

- необхідність поєднання інтересів різних груп у однієї рішення і розбіжності між особами, котрі ухвалюють рішення; засилля рутини та ін.

Як процес технологія розробки і прийняття управлінського рішення – це алгоритм, послідовність певних дій, пошук, угруповання і аналіз достатньої та забезпечити необхідною інформації і розробити, затвердження, ідучи реалізації.

Як явище технологія розробки управлінського рішення це план заходів, постанову, письмового або розпорядження.

У технологіях розробки управлінські рішення розрізняють їх різні основи чи сутності. Так, економічна сутність управлінського рішення на технології розробки в тому, що у підготовку й реалізацію будь-якого управлінського рішення потрібно фінансові, матеріальні та інші витрати. Кожне управлінське рішення має реальну вартість. Реалізація ефективного управлінського рішення принесе підприємству прямий чи опосередкований дохід, а помилкове рішення - збитки. Організаційна сутність управлінського рішення на технології розробки в тому, що до цієї роботі залучається персонал. Задля ефективної розробки необхідно сформувати працездатний колектив, розробити інструкцією, і становища, наділити працівників повноваженнями, правами, обов'язками, й відповідальністю, налагодити систему контролю, виділити необхідні ресурси, зокрема інформаційні, забезпечити працівників необхідної технікою і технологією, постійно координувати їх роботу.

Соціальна сутність управлінського рішення на технології розробки закладена у механізмі управління персоналом, що включає важелі на людини за погодженням своєї діяльності у колективі. До цих важелів відносять потреби й інтереси людини, мотиви і стимули, встановлення і цінності. Соціальна сутність управлінського рішення на стадії розробки проявляється, передусім, у визначенні і уточненні мети управлінського рішення. Правова сутність управлінського рішення на технології розробки залежить від точному дотриманні законодавчих актів РФ і його міжнародних зобов'язань, статутних та інших документів самої організації, або підприємства.

Технологічна сутність управлінського рішення на технології його розробки зумовлює забезпечення персоналу необхідними технічними, інформаційними коштами Німеччини та ресурсами на підготовку та її реалізації управлінського рішення [14, с.57].

Отже, технологія розробки управлінські рішення є складовою частиною будь-який управлінської діяльності. Це складне технологічний процес, центр, навколо якого обертається життя організації. Рішення можна як продукт управлінської діяльності, яке розробку та прийняття - як процес, що веде до появі цього продукту.

1.2 Класифікація технологій розробки управлінські рішення

Класифікація технологій розробки управлінські рішення є їх угруповання залежно від функціональної спрямованості рішень, характеру їх підготовки й реалізації, часу дії та підвищення рівня прийнятих рішень, частоті чи повторюваності виконання цих рішень, числу осіб, провідних розробку рішення, тривалістю періоду, ступеня обов'язковості виконання управлінські рішення, способам ухвалення і широті охоплення, обумовленості, масштабам, жорсткості регламентації, напрямку впливу, надійності вихідної інформації, способам фіксації, способам ухвалення, й іншими параметрами [12, c.51]. Технології, безумовно, є назавжди і безповоротно даними. Вони постійно вдосконалюються.

Разом про те, технології розробки різних управлінські рішення мають алгоритми і зводяться, зазвичай, у виборі напрями дії. Навіть найкраща технологія розробки управлінські рішення ще гарантія, що розроблене рішення буде найоптимальнішим і раціональним. Інший момент у тому, що розробка рішення - це психологічний процес. Відомо, що людську поведінку який завжди логічно. Іноді у самій кращої технології розробниками рухає логіка, іноді почуття. Тож не дивно, що способи, використовувані і розробити й терміни прийняття управлінські рішення, варіюють від спонтанних до високо логічних. Класифікація технологій, тобто їх угруповання, можлива різноманітні підставах. Розглянемо деякі, найвідоміші їх.

Технології розробки управлінські рішення по функціональної спрямованості, включають спеціальні алгоритми, прийоми, методи, способи, показники розробки прогнозують, планують, організаційних, активизирующих, контролюючих, управлінських інших рішень.

У цьому технологія розробки прогнозують рішень визначається спеціальними дослідженнями на формування висновку про можливий розвиток і результатах будь-якого управлінського процесу. Розробка планують управлінські рішення, виходить з виборі найприйнятніших прогнозів і розробити детальний план розвитку. Технології розробки організаційних рішень передбачають формування новий одяг і вдосконалення наявної структури управління організації, і навіть адміністративні заходи щодо виконання завдань, вкладених у реалізацію плану. Технологія розробки активизирующих управлінські рішення спрямовано активізацію діяльності працівників з допомогою стимулювання й щодо із єдиною метою ефективного виконання завдання. Технології розробки координуючих рішень визначаються необхідністю гармонізації діяльності у разі непередбачених у плані впливів внутрішньої чи довкілля. Технології розробки контролюючих управлінські рішення, спрямовані забезпечення своєчасного виконання планів і намічених рубежів розвитку. Технології розробки які інформують управлінські рішення спрямовані ознайомлення ініціаторів, і виконавців рішення з необхідними даними, ні з проміжними і кінцевими результатами виконання задания[21, c.58-61].

Технології розробки управлінські рішення характером вирішення завдань, часу дії, рівням прийняття класифікуються на технології розробки стратегічних, тактичних, оперативних управлінські рішення. Технології розробки стратегічних управлінські рішення визначають основний шлях розвитку організації, розробляються й ухвалюються на рівні управління організацією. Ці технології відбивають розробку рішень, які диктуються зовнішніми обставинами, Зазвичай, є ініціативними. Технології розробки тактичних управлінські рішення є конкретні способи руху до поставлених проблем, розробляються й ухвалюються на середній рівень управління організацією. Вона має характер розпорядження. Технології розробки оперативних управлінські рішення є розробку конкретні дії відділів і підрозділів, прийнятих на нижчому рівні управління організацією.

Технології розробки управлінські рішення за частотою чи повторюваності виконання, складності, труднощі прийнятого рішення класифікуються на технології розробки рутинних, селективних, адаптивних і інноваційних управлінські рішення.

Технології розробки рутинних управлінські рішення є розробку стандартних рішень на відповідність до які є алгоритмом. Трохи інакшу картину представляє технологія розробки селективних чи вибіркових (однотипних) рішень, у яких надають можливість вибрати та намагання встановити мета, та був вже спланувати роботу. Адаптивные (різнотипні) - рішення, розробляються за цілком іншою технології, де немає чіткого алгоритму. Розробник (менеджер) розробляючи нове рішення, пристосовується ситуації. У цьому технології потрібно аналізувати можливий ризик, саме, проробляти різні ситуації та рішення. Технології розробки інноваційних управлінські рішення є розробку управлінські рішення, які прагнуть творчого підходи до проблеми, системного прогнозування подій, інтелекту, інтуїції.

Технології розробки управлінські рішення за кількістю осіб, що рішення класифікуються на технології розробки індивідуальних, колективних, одноособових управлінські рішення.

Технології розробки одноособових управлінські рішення є розробку, яка цілком і повністю розробляється керівником самостійно, без обговорення будь-ким. Технології розробки індивідуальних управлінські рішення є розробку, що розробляються і приймаються керівником самостійно обговорюватимуться з експертами чи персоналом. Технології розробки колективних управлінські рішення виробляються спільно обговорюватимуться групи експертів і підлеглих.

Технології розробки управлінські рішення за тривалістю класифікуються на технології розробки довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових управлінські рішення. У цьому технологія розробки довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових управлінські рішення визначається термінами реалізації. Довгострокові розробляються терміном понад 5 років, середньострокові - у рік до 5 років, короткострокові терміном протягом року.

Технології розробки управлінські рішення за рівнем обов'язковості виконання класифікуються на технології розробки директивних, рекомендаційних і ориентирующих управлінські рішення. Технології розробки управлінські рішення директивного характеру, розробляються й ухвалюються вищими органами управління у стабільних умовах щодо найважливіших проблем організації та призначені для обов'язкового використання. Технології розробки управлінські рішення рекомендаційного характеру розробляються різноманітних комітетами чи комісіями. Їх використання бажано, по необов'язково, оскільки до кому рішення ставляться, формально вони не підпорядковуються тим, хто їх приймає. Технології розробки управлінські рішення ориентирующего характеру розробляються для суб'єктів, які в чому не залежить від тих, хто ці розробляє та приймає.

У класифікації

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Поділіться рефератом Технологія розробки і прийняття управлінські рішення в культурно-оздоровительном комплексі "Перемога"

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Технологія розробки і прийняття управлінські рішення в культурно-оздоровительном комплексі "Перемога"

Цільова орієнтація управлінські рішення. Процессорные технології розробки управлінські рішення
Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ГОУ ВПО «Волзький державний інженерно-педагогічний університет»

Кафедра «Менеджмента»

Курсова робота

з дисципліни «Управлінські рішення»

на задану тему:

«Цільова орієнтація

Завантажити
Класифікація методів розробки і прийняття управлінські рішення
Тип роботи: стаття
Любов Іванівна Лукичeвa, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Московського державним інститутом електронної техніки (Технічного університету).
Більшість методів розробки і прийняття управлінські рішення має
Завантажити
Управлінські рішення: сутність, вимоги, механізм розробки, етапи і складні процедури прийняття
Тип роботи: доповідь
Сутність.
 Рішення — це результат мисленнєвої діяльності, що призводить до якомусь висновку або до необхідним діям. Наприклад, повне бездіяльність, розробка будь-якого дії чи вибір дії з набору альтернатив та її реалізація. Рішення може бу
Завантажити
Проект розробки і прийняття управлінського рішення з ефективної організації маркетингової на підприємстві
Тип роботи: реферат
Державний університет управління
Інститут заочного навчання
Спеціальність – менеджмент
Кафедра управління організацією у машинобудуванні
курсової проект
з дисципліни:
«Розробка упр
Завантажити
Технології груповий роботи з прийняттю управлінські рішення
Тип роботи: контрольна робота
Запровадження

Процес ухвалення групового рішення тісно пов'язані з проблемою лідерства та вищого керівництва, оскільки ухвалення рішення – одне з важливих функцій керівника, а організація групи до ухвалення цього рішення – особливо складна фу

Завантажити
Сутність й фізичні методи прийняття управлінські рішення
Тип роботи: реферат
ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Кафедра УПРАВЛІННЯ І МАРКЕТИНГУДисципліна:
«Муниципальное управління»
РЕФЕРАТна задану тему: «Сутність й ефективні методи прийняття
управлінські рішення»
Выполнил: студент IV
Завантажити