Реферат на тему Споживчі властивості й економічні показники якості товарів

Розділ: маркетингТип роботи: контрольна робота
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Придніпровська академія будівництва й архітектури

Економічний факультет ИЗиДО

Кафедра менеджменту, маркетингу та управління проектами

 

 

 

Контрольна робота

на уроках: Товароведение

Варіант № 12

Тема: Споживчі властивості й економічні показники якості товарів

Дніпропетровськ 2009 р

Зміст

Запровадження

I. Теоретична частина

1. Показники якості та його класифікація

2. Методи визначення показників якості

3. Чинники формування та збереження якості товарів

4. Оцінка якості товарів

5. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів

II. Практична частина

1. Завдання 1

2. Завдання 2

3. Завдання 3

4. Завдання 4

5. Завдання 5

Висновок

Список використаної літератури

Запровадження

Якість товару - це сукупність його властивостей і характеристик, які надають йому здатність задовольняти зумовлені чи передбачені потреби покупця. Якість містить у собі не є все властивості товару, а лише ті, пов'язані із задоволенням конкретних потреб відповідно призначенню товару. Крім споживчих характеристик, якість включає й інші товару, щоб забезпечити відповідність вимогам проектувальників, виробників, працівників сфери звернення, які причетні до товару.

Важливе завдання товароведения - виявити максимальний набір властивостей товару, які визначають їхню якість. Ці властивості можуть вывляться усім стадіях життєвого циклу товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти у розріз з його споживчої вартістю і користю. Не можна прирівнювати якість і споживчу вартість. Споживча вартість- це є товар, що має у собі певну користь і будучи конкретним благом. Товар у ролі споживчої вартості є носієм свого якості. Підвищення якості невід'ємно від науково-технічного прогресу, оскільки, озброївшись передовими науковими результатами і розробками можна доволі вдало конкурувати коїться з іншими товарами міжнародному ринку.

I.Теоретическая частина

 

1. Показники якості та його класифікація

Показник якості товару - це кількісна характеристика однієї чи кількох властивостей товару, що становлять їхню якість. Показник якості товару кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Номенклатура показників якості конкретного товару залежить з його призначення. У товарів, виконують кілька функцій різноманітних, номенклатура показників то, можливо широкої, у товару одноцелевого призначення вона значно вужчими.

Залежно від характеру властивостей якості, показники поділяють таких групи: показники призначення (функціональні); показники надійності, эргономичные показники; естетичні, показники технологічні, показники транспортабельности; показники стандартизації, та уніфікації; патентні показники; екологічні показники; показники безпеки; економічні показники й економічні показники однорідності. На стадії товарообігу на ринку показники технологічності, стандартизації, та уніфікації і патентні, зазвичай не використовуються.

Залежно кількості властивостей показників, які характеризуються, їх поділяють на одиничні й комплексні. Единичный показник кількісно характеризирует одну просту властивість. Комплексний показник характеризує одним числом одночасно кілька властивостей товару чи важке властивість.

Розрізняють показники фактичні, базові і відносні. Фактичний показник- це конкретний одиничний чи комплексний показник, встановлений для певного товару. Базовий показник- показник ухвалений як вихідний при порівнянні з фактичним в оцінці якості. Відносний показник характеризує співвідношення фактичного і базового показників.

По способу висловлювання показники бувають размерными, що виявляються у різних одиницях виміру, і безрозмірними, що виявляються в одиничних частинах чи відсотках. Особливий вид- інтегральним показником, виражає співвідношення корисного і сумарних витрат за розробку, виготовлення, обіг та споживання. Тобто, це співвідношення споживчої вартості і вартості.

Показник якості це кількісне і дуже якісне вираз властивостей товару. Кожен показник має найменування та призначення, якими товари поділяють на групи залежно від властивостей, які характеризуються (поодинокі чи комплексні) чи то з призначення (базові і розрахункові). Класифікацію показників якості та його значення я привела нижче малюнку 1.

Мал.1. Класифікація показників якості.

2. Методи визначення показників якості: органолептический, розрахунковий, вимірювальний, експертний, соціологічний

Органолептический метод грунтується на визначенні показників з допомогою органів чуття людини: зору, запаху, слуху, смаку, доторку. Показники виражаються у балах. Цей метод найбільш затребуваний торгувати.

Реєстраційний метод грунтується на спостереженні і підрахунку числа певних предметів, подій, чуток, витрат, явищ. Його використовують при статистичному контроль знань або за дослідному носінні.

Розрахунковий метод у визначенні показників якості розрахунковим шляхом.

Измерительный метод найбільш об'єктивний, він надає найточніші результати. Перспективними напрямами цього є экспресс-методы, які порушують контролю.

3. Чинники формування та збереження якості товарів

Чинники, що впливають якість товарів, можна розділити на чинники, формують якість товару, і психологічні чинники, що впливають збереження якості товарів. Якість товарів формується на стадіях їх розробки та виготовлення. На стадіях товарного обігу субстандартні та споживання, зокрема за транспортуванні, збереженні, реалізації і споживанні, необхідне впливом геть товар чинників, які забезпечують збереження сформованого якості.

До чинників, формують якість товарів, ставляться вихідні матеріали та овочева сировина, конструкція вироби і технологічна обробка. Матеріали поділяють на основні, допоміжні і комплектуючі. Головну роль грають основні матеріали, в якості яких визначає якість вироби. Вони з походження може бути природними і хімічними (исскуственные і синтетичні). По хімічним складом розрізняють органічні та неорганічні матеріали.

Сформована якість необхідно зберегти на стадіях і розподілу і споживання.

До чинників, що його збереженню якості, відносять чинники, впливають а товар при транспортуванні, зберіганні і споживанні товарів.

До упаковці належать тара і пакувальні матеріали.

Розрізняють внутрішню упаковку, чи споживчу тару, і зовнішню транспортну тару. Споживча тара: коробки, пляшки, флакони, банки, тубусы, пакети. Вона має бути художньої, оскільки формує товарний вигляд виробів. Зовнішню тару поділяють на жорстку (ящики, бочки, бідони); полужесткую(корзины, коробы, картонні ящики) і м'яку (мішки, пакети, стоси).

Маркування товару - це обов'язкова інформація, нанесена товару чи упаковку як символів, знаків, міток, малюнків, клейма.

Транспортування товарів здійснюється з допомогою автомобільного, залізничного, повітряного, водного і гужового транспорту. При транспортуванні спостерігаються найбільші витрати (до 50 % всіх витрат і псування товару). На збереження у час транспортування товару впливають такі чинники: вибір відповідного виду транспорту, технічний стан транспортних засобів (вагона, авто, причепа, судна, літака), спосіб мислення і умови навантажувально-розвантажувальних робіт, спосіб укладання на транспортний засіб, умови транспортування, тривалість перевезення. При виборі транспортний засіб слід враховувати його специфічні характеристики: місткість, можливу швидкість руху, механічне і кліматичне впливом геть товар.

4.Оценивание якості товарів. Сорт

Поцінування якості - такий вибір показників, визначення їх дійсного значення й зіставлення його з базовими показниками. Щодо споживчих властивостей важливо вибрати такі показники, які мають вирішальне значення. Як базових показників прийнято регламентовані значення стандартів чи інших тих нормативних документів (НВ), і навіть стандартні зразки і еталони. Після зіставлення дійсних значень вимірюваного показника з базовим встановлюються певні градації, класи, товарні сорти, марки продукції.

Градація, клас, сорт- категорія чи розряд, присвоєний об'єктах після зіставлення дійсних і базових показників.

Стандартний товар- товар, відповідний установленим вимогам для за всі обраним показниками.

Нестандартний товар- товар, який відповідає установленим вимогам для за одним чи комплексу показників, але ці невідповідність перестав бути критичним (небезпечним).

Брак-товар з виявленими вадами, які можна виправлені чи його не можна виправити за одним чи комплексу показників.

Марки, номери- градації якості, які відрізняються за значенням однієї чи кількох показників.

Сорт- градація якості товару за одним або декільком показниками. Поділ на сорти ввозяться залежність від в'ялених дефектів і відхиленні за кількома показниками споживчих властивостей. Сорта позначаються порядковими номерами- 1-ї, 2-ї, 3-й, іноді термінами- екстра, вищий, тощо.

Мета оцінювання може бути такий: планування показників якості, аналіз динаміки у часу; контроль якості, сертифікація товарів, обгрунтування правил споживання і за товарами.

Рівень може оцінюється трьома методами: диференційним, комплексним, змішаним.

Дифференциальный - це зіставлення одиничних показників з базовими після визначення відносних показників. Якщо вони самі рівні одиниці чи більше, то рівень якості не нижче від базового. Комплексний метод-уровень якості виражається одним числом, тобто одним узагальнюючим показником, що характеризує основне призначення товарів.

Змішаний метод поєднує у собі комплексний і диференціальний.

Контроль якості товарів

Контроль якості товарів - це перевірка відповідності показників якості установленим вимогам для, наявних у стандартах, технічних умовах, договорах постачання російської та інших документах, що регламентують вимоги до якості. Контроль якості найважливіша функція управління.

Найважливіші завдання контролю:

· убезпечити споживача від неякісних товарів;

· знизити до мінімуму частина бракованих і низькосортних товарів;

· забезпечити інформацією щодо ролі вихідних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючі вироби і готові товари.

Контроль якості буває державний і авторитетний суспільний.

Державний поділяється на позавідомчий і відомчий. Вневедомстный- це функції Держстандарту. Відомчий проводять міністерства, відомства, але в підприємствах- відділи технічного контролю (ВТК), заводські лабораторії, на невеликих підприємствах- окремі посадові особи з спеціальної підготовкою.

5. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів

Номенклатура споживчих властивостей і показників - сукупність зазначених властивостей і показників, що зумовлюють задоволення реальні або очікуваних потреб, власне вона визначає якісні характеристики споживчих товарів. У межах номенклатури споживчі якості і екологічні показники поділяють на групи і підгрупи залежно від своїх особливостей і удовлетворяемых потреб.

Рис.2. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів.

Призначення- здатність товару задовольняти фізіологічні і соціальні потреби. Залежно від задоволення потреб властивості товару поділяють на підгрупи: функціонального призначення (виконання основних та додаткових функцій: те що і захист від зовнішнього впливу - для групи одягу та взуття та т.д.).

Кожна з цих властивостей має показники: якщо в продовольчих товарів енергетична цінність виявляється у Ккал(Дж), а біологічна цінність оцінюється за кількістю незамінних кислот, вітамінів і мінеральних речовин, це є багато велика група непродовольчих товарів, функціональні властивості яких задовольняють лише його соціальні потреби, наприклад ювелірні прикраси, антикварні предмети, музичні товари.

Классификационное призначення- здатність низки властивостей і показників в ролі класифікаційних прийме. Так різні моделі автомобілів може бути класифіковані за проектною потужністю двигуна, затратам палива, вантажністю, функціональним призначень (вантажні, легкові, спеціальні тощо.).

Універсальне призначення- здатність властивостей і показників задовольняти одночасно кілька покупательских вимог. Наприклад, пропаганду останніми роками здорового життя спонукало для використання менш жирних продуктів, запобігати вплив токсичних речовин (небезпеки), тобто вони почали грати соціальну роль, а непродовольчої групі з'явилося поняття спеціального призначення допоміжних предметів і косметичних средств(кремы, гелі, пудри) під час проведення оздоровчих процедур щодо різноманітних видів спорту т.д.

Надійність- здатність товару зберігати функціональне призначення процесі збереження чи експлуатацію у перебігу за встановлений термін. Залежно від критерію надійності розрізняють такі групи: довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність, і збереження.

Долговечность- здатність товарів зберігати працездатність до наступного стану або за встановлений термін технічного обслуговування і ремонту. Це властивість непродовольчих товарів тривалого користування. Це притаманно товарів продовольства, і непродовольчих товарів, виділені на прямого використання, у процесі яку вони частково чи безповоротно витрачаються (наприклад, продукція парфумерної промисловості). Але слід пам'ятати, деякі товари, володіють значної довговічністю, входять у суперечність з соціальним призначенням, оскільки достроково виходять із моди, морально застарівають. Ідеться одягу, взуття, головних уборів, окремих сложно-технических товарів. Показниками довговічності може бути термін експлуатації виробів, ресурс тощо.

Безотказность- здатність товарів виконувати функціональне призначення без появи дефектів, які заважають подальшої експлуатації. Безотказность характеризується термінами, протягом яких товари перебувають у експлуатації безвідмовно з нормою передбачених дефектів. Показниками безвідмовності може бути - середня напрацювання до першої поломки, інтенсивність поломок.

Ремонтопригодность- здатність товарів відновлювати свої вихідні властивості, насамперед функціонального значення, після усунення виявлених дефектів, ремонтопридатність й у багатьох непродовольчих товарів, особливо сложно-технических, котрі за цьому властивості поділяють на ремонтнопригодные і ремонтнонепригодные.

Ремонтопригодность міцно пов'язана з довговічністю, завдяки чому збільшується термін експлуатації товару. Це споживче властивість разом із довговічністю може бути покладена основою формування переваг того сегмента споживачів, які ощадливі або мають матеріальними коштів частого повтору покупок товару аналогічного призначення. Показниками ремонтопригодности є параметр потоку несправностей, гарантійні напрацювання, напрацювання відмовитися, терміни ремонту.

Збереження - здатність товару підтримувати вихідні кількісні і якісні характеристики без значних витрат за протязі певного терміну; Якщо ж вони тривають, це мають бути економічно виправданим. Сберигание починається з виготовлення товару і радіомовлення продовжується до його утилізації. Етап сберигания поділяють на два періоду: складське зберігання в виготовлювача, оптової і роздрібній торгівлі й домашнє сберигание у споживача. Показниками збереження споживчих властивостей є витрати, вихід товарної (стандартної) продукції, терміни зберігання. Збереження був із безпекою багатьох товарів, особливо ж тих, які швидко псуються.

Эргономические властивості - здатність товару створювати почуття комфорту, набольшего задоволення потреб у відповідність до антропометричним, психологічним і психофізичним характеристикам споживача.

Антропологические властивості - здатність товару при експлуатації відповідати вимірювальним потребам споживача. У різних регіонах земної кулі антропометричні характеристики людей (зростання, вагу, обсяг талії, довжина, ширина ступні тощо.) різні. Тому розміри одягу, взуття, виготовлених за кордоном, відповідають одна одній. Так італійська, китайська, в'єтнамська взуття менше від вітчизняного при однаковою маркуванню. Товароведы і продавці повинні враховувати і інформувати покупця. Для усунення цих бар'єрів у торгівлі промисловість багатьох розвинутих країн прагне уніфікації розмірів шляхом скорочення їхньої кількості. Так для одягу, у багатьох азійських і деяких країни застосовують лише п'ять розмірів: P.S, M, L, XL, і XXL.

Психологічні властивості - здатність товарів забезпечувати при експлуатації душевний комфорт споживачеві. Психологічні вимоги можуть виражатися через прийняття смаку, кольору, гучності і тембру звучання, яскравості зображення. Так було в різних галузях України склалися свої, притаманні тільки їм, сприйняття квітів, тому наприклад, Одеській області влітку є попит одяг білого кольору, а Закарпатті до душі - червоний, у Донецькій - більш насичені кольору.

Безпека - стан у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Споживчі властивості й економічні показники якості товарів

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Споживчі властивості й економічні показники якості товарів

Асортимент й економічні показники якості ржано-пшеничного хліба. Порівняльна характеристика показників якості Бородинского хліба різних виробників
Тип роботи: реферат
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Вищої професійного освітнього
Омський державний аграрний університет
Інститут ветеринарної медицини
Кафедра товароведения
Завантажити
Показники якості товару Шляхи підвищення їх конкурентоздатності
Тип роботи: реферат
Кафедра комерційної роботи і підприємництва
Факультет комерції

По дисципліни “Комерційне товарознавство й експертизу”
На тему: “Показники якості товару. Шляхи підвищення їх конкурентоздатності”
Выполнил: с
Завантажити
Естетичні споживчі властивості непродовольчих товарів: класифікація, характеристика одиничних властивостей
Тип роботи: доповідь
Естетичні властивості товарів. Эстетическими називають властивості товару, що зумовлюють його спроможність задовольняти духовну потреба людей, викликати в них задоволення, радості, емоційного підйому. Духовні потреби людей різноманітні. ХарактеризЗавантажити
Контроль якості товарів
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

за курсом «Економіка»

на тему: «Контроль якості товарів»

 

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ОЦІНКА ЯКОСТІ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ І ЦУКРУ

2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІ

Завантажити
Маркування товарів, рівень їхнього якості
Тип роботи: контрольна робота

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Структура маркування. Інформаційні знаки, застосовувані для маркування товарів

2. Рівень якості товарів: поняття, методи оцінки

Список використаних джерел

1. Структура маркування. Інформаційні знаки,

Завантажити
Методи оцінки якості товару
Тип роботи: реферат
Зміст:
Введение…………………………………………………………………….3
Поняття якості товаров………………………………………...……5
Методи оцінки якості товарів
Об'єктивні методи визначення показників якості
2.1.1 Изм
Завантажити