Реферат на тему Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення (з прикладу СПК "Звениговский")

Розділ: ЕкономікаТип роботи: курсова робота
Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

Курсова робота

за курсом «АФХД»

на тему: «Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення»

(з прикладу СПК «Звениговский»)

 

СОДЕРЖАНИЕ

запровадження

1 Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення

1.1 Аналіз показників прибутку на процесі проведення аналізу фінансово-господарську діяльність

1.2 Аналіз безубыточного обсягу продажу продукції підприємства

2 аналіз діяльності СПК «Звениговский»

2.1 Загальна характеристика ТОВ СПК «Звениговский»

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ СПК «Звениговский»

2.3 Факторний аналіз прибутку

3 чинники збільшення прибутку на ТОВ СПК «Звениговский»

3.1 Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони безпеки ТОВ СПК «Звениговский»

3.2 Аналіз чинників зміни точки беззбитковості і зони безпеки підприємства

Укладання

Библиографический список

докладання

Запровадження

 

Попри наявні серйозні вади на розвитку вітчизняної економіки, мушу визнати, що переваги ринкової системи господарювання незаперечні. У разі ринкової економіки створюються нові соціально-економічні відносини. Вони визначають формування ринку виробництва і обслуговування процедури купівлі-продажу, які тісно взаємозв'язані й спрямовані забезпечення рівноваги всіх елементів розширеного відтворення. Виникнення ринкових форм власності, зародження економічної свободи, реальне поява конкуренції товарів хороших і виробництв — усе це свідчить про виникнення нової моделі соціально-економічного розвитку суспільства, тобто. ринкової економіки.

У разі ринкових відносин, котрим характерні вільне підприємництво і відсутність державного контролю над виробництвом і які розподілом виготовленої продукції, система економічних показників, відбиває результати фінансово-господарську діяльність підприємства, мають дуже важливого значення.

Останніми роками зацікавленість товаровиробників в об'єктивної економічної оцінці власного виробництва значно посилилася. Утім, деякі економічні показники, ряд принципових питань, що з виробничої діяльністю промислового підприємства, залишається дискусійними.

Щоб розкрити ті чи інші поняття і підтвердити теоретичні висновки, часто використовують фактичні матеріали і використовують різноманітні методи розрахунків й перетворень, що дозволяє будувати висновки про наявності тих чи інших тенденцій у розвитку тієї чи іншої підприємства всіх рівнях його системи управління.

Фінансовий аналіз включає у собі аналіз беззбитковості, що дозволяє обчислити таку суму чи кількість продажів, коли він прихід дорівнює витраті. Бізнес несе збитків, але з має та одержання прибутку. Продажі нижче точки беззбитковості тягнуть збитки; продажу вище точки беззбитковості дають прибуток. Крапка беззбитковості — що це кордон, який підприємству необхідно переступити, щоб вижити. Тому точку беззбитковості чимало економістів схильні називати порогом рентабельності.

Що поріг рентабельності, то важче її переступити. З низьким порогом рентабельності легше пережити зниження попиту продукції або ж послуги, відмовитися від невиправдано високу ціну реалізації. Зниження порога рентабельності можна домогтися, підвищуючи ціну і/або реалізацію, знижуючи перемінні витрати, або скороченням постійних витрат.

Отже, аналіз прибутків і безубыточного обсягу продажу забезпечує даних, необхідні управлінського планування та прийняття рішень, тому вивчення методики такого аналізу є актуальним питанням.

Об'єктом дослідження, у даної курсової роботі є сільськогосподарський виробничий кооператив — СПК «Звениговский», займається розведенням свиней.

Свиноводческая галузь одна із пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарського виробництва, у Марій Ел останніми роками.

«Аграрний перебуває центрі уваги уряду Росії, він працює дедалі більше притягальним приватних інвесторів, і він з'явилася реальна створити базу нарощування поголів'я свиней, — заявив перший заступник голови уряду, міністр сільського господарства, продовольства та природокористування РМЭ А. Егошин. — Поставлене президентом республіки завдання довести поголів'я свиней до 300 тисяч голів має під ними реальний грунт», — підкреслив міністр.

Ця галузь, сильно втративши свої позиції початку ринкових реформ, поступово відновлюється. Серед ватажків галузі називається і СПК «Звениговский», де поголів'я свиней вже у найближчим часом планується довести до 100 тис. голів.

Предмет дослідження — поняття прибутків і безубыточного обсягу продажу й методику проведення фінансово-господарського аналізу прибутку.

Завданнями дослідження є:

1) теоретичне вивчення проблеми прибутків і безубыточного обсягу продажу вивчення його методики;

2) организационно-техническая характеристика підприємства;

3) застосування методики фінансово-господарського аналізу прибутків і обчислення точки беззбитковості для цього підприємства.

1 Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення

 

1.1 Аналіз показників прибутку на процесі проведення аналізу фінансово-господарську діяльність

Аналіз прибутку здійснюється з метою визначення реальної величини чистого прибутку її якості, стабільності основних елементів балансового прибутку, тенденцій зміни й можливості спрямування прогнозу прибутку, «що заробляє» здібності підприємства. Досягнення цього у процесі аналізу за показниками прибутку, які у господарської практиці, вивчаються: виконання плану (проекту, прогнозу) і динаміка; чинники формування; резерви зростання; напрями, пропорції й розподілу прибутків.

У процесі аналізу дається оцінка плану (прогнозу) прибутку. Результатів аналізу використовують і для вибору найкращого варіанта інвестицій, розвитку підприємства з урахуванням перспектив.

За результатами аналізу розробляються конкретні пропозиції по найефективнішого використанню заробленої прибутку, виявлених резервів його зростання. Аналіз має дати відповідь і питання вплив прибуток порушення договірної, технічної, технологічної, фінансової дисципліни.

Джерелами інформації для аналізу прибутку є облікові дані, форми (розрахунки) плану економічного та розвитку чи бізнес-плану із формування прибутків і ін.

Прибуток як основна форма грошових накопичень є відмінність між виручкою від продажу по відповідним цінами та повної собівартістю. Звідси прибуток залежить, передусім, від зниження витрат за виробництво продукції, і навіть від підвищення обсягу реалізованої продукції.

Вирізняють кілька методів аналізу та планування прибутку. Головні їх — метод прямого рахунки і аналітичний.

Метод прямого рахунки найширше поширений у організаціях у сучасних умовах господарювання. Він застосовується, зазвичай, при невеличкому асортименті своєї продукції. Сутність його у цьому, що прибуток обчислюється як відмінність між виручкою від продажу продукції відповідних цінах та повної її собівартістю з відрахуванням ПДВ і акцизів:

П = (У x Ц) - (У x З),

де П — плановий прибуток;

У — випуск товарної продукції планованому періоді в натуральному вираженні;

Ц — ціна за одиницю продукції (з відрахуванням ПДВ і акцизів);

З — повна собівартість одиниці виробленої продукції.

Розрахунку прибутку передує визначення випуску яку можна і непорівнянної товарної продукції планованому року за повної собівартості й у цінах, і навіть залишків готової своєї продукції складі і товарів відвантажених початку і поклала край планованого року.

Розрахунок прибутку методом прямого рахунки простий і доступний. Але він Демшевського не дозволяє виявити вплив окремих чинників на планову прибуток і за великий номенклатурі своєї продукції дуже трудомісткий.

Аналітичний метод планування прибутку застосовується при великому асортименті своєї продукції, і навіть як доповнення до прямому методу із його перевірки і місцевого контролю. Перевага цього у тому, що вона дозволяє визначити вплив окремих чинників на планову прибуток.

При аналітичному методі прибуток визначається за кожному виду випущеної в планованому року продукції, а, по всієї яку можна продукції цілому. Исчисление прибутку аналітичним методом складається з трьох послідовних етапів:

- визначення базової рентабельності як приватного від розподілу очікуваного прибутку за звітний рік повну собівартість яку можна товарної продукції за ж період;

- літочислення обсягу товарної продукції планованому періоді за собівартістю звітного року й визначення прибутку на товарну продукцію з базової рентабельності;

- облік впливу планову прибуток різних чинників: зниження (підвищення) собівартості яку можна продукції, підвищення її якості і сортності, зміни асортименту, цін, і т. буд.

Використовуючи даний метод, прибуток за непорівнянної продукції визначається окремо. Слід зазначити, що з прямому методі оцінки й аналізу плановий прибуток окреслюється загальна сума, без виявлення конкретних причин, які впливають її величину, а при аналітичному методі виявляються як позитивно, і негативно які впливають з прибутку чинники.

На зміна балансового прибутку впливають багато чинників. За рівнем соподчиненности — це фактори першого і другого порядків.

До чинників першого порядку ставляться зміни: прибуток від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг); прибуток від іншої реалізації; позареалізаційних результатів.

Чинниками другого порядку є зміни обсягу, структури, повної собівартості реалізованої продукції, ціни реалізовану продукцію; доходів по цінних паперів і південь від дольової участі в спільні підприємства; штрафів, пені, неустойок, отриманих з відрахуванням сплачених; прибутків і збитків минулих років, виявлених звітному року; надходжень боргів, і дебіторську заборгованість; фінансову допомогу від підприємств і закупівельних організацій, поповнення фондів спеціального призначення та інших.

Взаємозв'язок чинників першого і другого порядку з балансовою прибутком пряма, крім зміни собівартості, зниження якої призводить до зростання прибутку, а підвищення — до її зниженню.

Аналіз підсумкового балансу фірми дає чітке уявлення про її фінансове становище наприкінці закінчення періоду, оцінку власного капіталу, його обсягів, динаміки і структури.

1.2 Аналіз безубыточного обсягу продажу продукції підприємства

Фінансово-господарчий аналіз показників прибутку підприємства включає у собі аналіз беззбитковості, що дозволяє обчислити таку суму чи кількість продажів, коли він прихід дорівнює витраті. Бізнес несе збитків, але з має і перерозподілу прибутку. Продажі нижче точки беззбитковості тягнуть збитки; продажу вище точки беззбитковості дають прибуток.

Її можна сформулювати й у кількості одиниць продукції, яку треба продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції приноситиме прибуток підприємству.

Різниця між фактичної кількості реалізованої продукції і на беззбитковим обсягом продажів продукції — це зона безпеки (зона прибутку), і більше вона, міцніші фінансове становище підприємства.

Крапка беззбитковості — що це кордон, який підприємству необхідно переступити, щоб вижити. Тому точку беззбитковості чимало економістів схильні називати порогом рентабельності.

Що поріг рентабельності, то важче її переступити. З низьким порогом рентабельності легше пережити зниження попиту продукції або ж послуги, відмовитися від невиправдано високу ціну реалізації. Зниження порога рентабельності можна домогтися нарощуванням валовий маржі (підвищуючи ціну і/або реалізацію, знижуючи перемінні витрати) або скороченням постійних витрат.

Розрахунок порога рентабельності починають із розподілу витрат на перемінні та постійні, оскільки самотужки неможливо обчислити валову маржу. Зіставивши її з сумою виручки, отримують так званий коефіцієнт валовий маржі — частку валовий маржі в виручці від продажу.

Постійні витрати ділять на коефіцієнт валовий маржі й отримують поріг рентабельності.

Перевищення фактичної виручки від продажу над порогом рентабельності становить запас фінансової міцності підприємства.

Прогнозна прибуток розраховується множенням запасу фінансової міцності на коефіцієнт валовий маржі, цей спосіб розрахунку прибутку легко обгрунтовується перевіркою тотожності:

Запас фінансової міцності * Коефіцієнт валовий маржі = Прибуток

Для обчислення точки беззбитковості використовують три методу: графічний, аналітичний і метод рівнянь.

1. Графический метод. Для визначення безубыточного обсягу продажу і зони безпеки підприємства побудуємо графік. По горизонталі показується реалізацію продукції відсотках від виробничої потужності підприємства, чи натуральних одиницях (якщо випускається одна частка продукції), чи грошову оцінку (якщо графік будується для кількох видів продукції), за вертикаллю — собівартість проданої продукції і на прибуток, які спільно становлять виручку від.

За графіком можна встановити, у якому обсязі реалізації продукції підприємство матиме прибуток, а у якому його не. Можна визначити також точку, у якій витрати дорівнюватимуть виручці від продукції — точку беззбитковості (мал.1).

N  

Nпор

 

N>Nпор

 

Мал.1. Залежність між прибутком,

обсягом реалізації продукції і на її собівартістю

2. Аналітичний спосіб розрахунку безубыточного обсягу продажу і зони безпеки підприємства більш зручний, ніж графічний, оскільки виключає необхідність креслити щоразу графік, що досить занадто багато роботи. Можна вивести ряд формул і з допомогою розрахувати дані показники.

Крапка нульової прибутку розраховується з наступній залежності:

I = P.S -V - F = (p * Q) - (v * Q) - F = 0

де I — величина прибутку;

P.S — виручка;

V — сукупні перемінні витрати,

F — сукупні постійні витрати

Звідси знаходимо критичний обсяг:

Q ' = F / (p-v)

де Q ' — точка беззбитковості (критичний обсяг в натуральному вираженні).

Критичний обсяги виробництва та її реалізації продукції можна розрахувати у натуральному, а й у вартісному вираженні:

P.S = F * p /(p - v) = Q' * p

де P.S — критичний обсяги виробництва та її реалізації продукції.

Економічний зміст цього показника — виручка, коли він прибуток дорівнює нулю.

Наведені вище формули розрахунку критичного обсягу виробництва та реалізації в натуральному і вартісному вираженні справедливі лише, коли випускають тільки одна частка продукції або коли структура випуску фіксована, тобто. пропорції між різними видами продукції залишаються незмінними. Якщо випускається декілька тисяч видів товару з різними граничними витратами, тоді необхідно враховувати структуру виробництва (продажи)этих товарів, і навіть частку постійних витрат, що припадає на конкретний такого роду продукцію.

Крапка закриття підприємства — це обсяг випуску, у якому вона стає економічно неефективним, тобто. у якому виручка дорівнює постійним затратам:

Q" = F / p

де Q" — точка закриття.

Якщо фактичний обсяги

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення (з прикладу СПК "Звениговский")

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Аналіз безубыточного обсягу продажу і зони беззбитковості підприємства у системи ухвалення управлінські рішення (з прикладу СПК "Звениговский")

Оцінка безубыточного обсягу продажу та одержання прибутку підприємства
Тип роботи: дипломна робота

Запровадження

 

Перехід до ринкових відносин настійно диктує необхідність вивчення діяльності підприємства. Від, наскільки ефективно здійснюється діяльність підприємств, залежить стан економіки держави, добробут населення. Необхідною

Завантажити
Аналіз основних показників роботи підприємства РУП "Завод коштів комплексної автоматизації": обсягів своєї продукції, собівартості, прибутку
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Аналіз основних показників роботи підприємства РУП «Завод коштів комплексної автоматизації»: обсягів

Завантажити
Аналіз собівартості, прибутків і рентабельності продукції підприємства ВАТ "Рогачевский МКК", аналіз ринку виробництва і маркетингової середовища
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Аналіз собівартості, прибутків і рентабельності продукції підприємства ВАТ «Рогачевский МКК», ана

Завантажити
Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції та прибутку від реалізації

1.1 Характеристика реалізації продукції як об’єкту аналізу

1.2 Критерії визнання прибутку від реалізації продукції

2. Дина

Завантажити
Визначення кількості своєї продукції, прибутку, кривою виробничих можливостей
Тип роботи: курсова робота

ВАРІАНТ 11

1. Технологія дає можливості виробляти 2 табурета на 1 чел./ч. і трьох столу за 2чел/ч.

бо як виглядатиме крива виробничих можливостей бригади" з 5 чол, у межах 40-часовой робочого тижня;

 

На 1 табурет

Завантажити
Вплив зміни у структурі підприємства міста і своєї продукції вартісні показники продукції
Тип роботи: реферат
Аналіз використання виробничих потужностей. Показник використання виробничої потужності є найбільш узагальнюючим показником ефективність використання основних виробничих фондів.
Узагальнюючі дані про використання потужностей залучаються дл
Завантажити