Реферат на тему Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим

Розділ: ПедагогікаТип роботи: стаття
Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим І. Загальна характеристика дослідження

У разі постійно мінливого світу сучасна школа покликана цілеспрямовано поступово переорієнтовуватися під підготовку молоді соціальної інтеграції, реалізації життєвих планів і програм з урахуванням регіональних соціально-економічних, етнічних, культурних та інших особливостей.

Розвиток світового і зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно жадає від сучасної української школи адекватної реакцію процеси реформування середньої школи, яку здійснювався у головних країн світу.

Впровадження інноваційних освітніх технологій одна із шляхів відновлення забезпечення і форм організації навчально-виховного процесу, забезпечення рівного доступу для отримання якісної освіти, реалізації Національної доктрини розвитку.

Рішення завдань інноваційного розвитку галузі освіти вимагає вивчення ефективності впровадження освітніх інновацій. Протягом серпня – листопада 2006 року Центром проблем освіти Міністерства освіти й науки Автономної Республіки Крим проведено республіканський моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим.

Мету й основні завдання дослідження

Основними цілями і завданнями цього дослідження є визначення:

загальних тенденцій розвитку інноваційних процесів у системі загальної середньої освіти, управлінської діяльності районних, міських відділів та управлінь освіти, загальноосвітніх навчальних закладів;

напрямів інноваційної діяльності, стадій реалізації;

ефективності взаємодії з науковими організаціями, міжнародними фондами;

рівня інвестицій у інноваційні процеси розвитку загальноосвітніх навчальних закладів;

результативності впровадження інноваційних освітніх технологій.

Об'єкти й інструментарії моніторингу

Об'єктами досліджень було визначено:

впровадження інноваційних технологій у управлінську діяльність органів управління, адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів;

система формування кадрового, навчально-методичного ресурсів;

організація інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах автономії.

Инструментарием моніторингу є:

вивчення діяльності управління освіти Алуштинської (Огнєва Р. І), відділу освіти Вірменського (Кузнєцова Є. Д) міських рад, підвідомчих загальноосвітніх навчальних закладів з організації інноваційної освітню діяльність;

квалиметрическое оцінювання ефективності інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів зазначених регіонів (діаграма 1);

Діаграма 1

анкетування респондентів (відповідно до вибірці у регіонах);

аналіз статистичної інформації.

Результати моніторингу

У результаті моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 21 регіону Автономної Республіки Крим.

Проведено анонімне анкетування, узагальнені результати опитування наступних категорій респондентів:

керівники органів управління – 17 людина (68% від запланованого кількості);

завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) – 22 (88%);

керівники загальноосвітніх навчальних закладів– 137 (84%);

практичні психологи – 40 (85%);

вчителя – 257 (103%);

учні 10-11 класів – 1393 (94%).

За даними моніторингових досліджень, у 2006/2007 навчального року в в Автономній Республіці Крим освітні інновації проникають у 309 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 60,5% від їх загальної кількості. Збільшення їхньої кількості протягом останніх 3 року становить 49%.

У цьому навчального року лише у 29 (58%) з 50-ти загальноосвітніх навчальних закладів нової генерації впроваджуються освітні інновації, у цілому відповідає висновків республіканського моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нової генерації про недостатньою роботі адміністрації більшості таких навчальних закладів для впровадження інноваційних освітянських та управлінських технологій (рішення колегії МОН АРК від 26.04. 2006р. № 2/6 «Про результати республіканського моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нової генерації»).

Останні три навчальних року в 57% збільшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких інноваційні технології освоюють всеукраїнському і республіканських рівнях (з 47 в 2004/2005 уч. р. до 82 в 2006/2007 уч. р).

По рівням впровадження інноваційних технологій загальноосвітні навчальними закладами розподіляються так:

всеукраїнський рівень - 14,2% загальноосвітніх навчальних закладів;

республіканський (регіональний) - 31,2%;

локальний - 54,6%.

У 2006/2007 навчального року в 51 (16,5%) загальноосвітньому навчальному закладі інноваційна діяльність перебуває в стадії експерименту, проте статус експериментального, затверджений у порядку, мають лише 27.

Збільшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких розроблено й впроваджуються власні інноваційні проекти - 17 в 2004/2005 навчального року, 44 в 2006/2007 навчального року, в т. ч.9 і 27 міських, 8 і 17 загальноосвітніх навчальних закладів сільських регіонів відповідно.

Спостерігається збільшення кількості учнів всіх щаблів навчання, охоплених інноваційними процесами. Останні двох років цей показник збільшився на 14% й у середньому становить 51,4% учнів, в т. год. I щаблі – 42,7%, II щаблі – 55,7%, III щаблі – 55,8%.

За напрямками впровадження інноваційних технологій загальноосвітні навчальними закладами розподілилися так:

навчання (дидактичні інновації) – 55,6% загальноосвітніх навчальних закладів;

виховання - 38,5%;

управління - 5,9%.

Дані показники по автономії загалом відповідають статистиці впровадження педагогічних інновацій в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Серед впроваджуваних педагогічних інновацій найбільшого поширення в загальноосвітніх навчальних закладах отримали активні і інтерактивні форми та художні засоби навчання і виховання, розвиваючі, модульно-развивающие, диференційовані, інформаційні, комп'ютерні, особистісно орієнтовані технології.

Результати анкетування учнів 10-11-х класів свідчать, що почнеться впровадження інноваційних технологій, зазвичай, тягне у себе:

зміна форм і методів навчально-виховних робіт (61,5% респондентів);

зменшення навчальної навантаження (14,0%);

збільшення навчальної навантаження (29,5% респондентів).

Проте 13,3% респондентів відзначають відсутність яких-небудь змін до навчально-виховному процесі.

Починаючи з 2004/2005 учбового року, спостерігається незначне збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, у яких впроваджуються управлінські інновації з 3,1% до 5,9% в 2006/2007 навчального року. Разом про те, темпи впровадження залишаються недостатніми. Управлінські інновації мають місце лише у восьми з 21 регіонах автономії, саме: р. р. Армянськ, Євпаторія, Керч, Сімферополь, Бахчисарайський, Кіровський, Ленінський, Сакський райони.

У результаті моніторингу проведено аналіз якісного складу педагогічних кадрів, котрі займаються реалізацією інноваційних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах:

52,5% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію;

24,1% - кваліфікаційну категорію «Фахівець I категорії»;

10,1% - кваліфікаційну категорію «Фахівець II категорії»;

13,1% - кваліфікаційну категорію «Фахівець»;

0,2% - вчені звання.

Спостерігається збільшити кількість вчителів з недостатнім педагогічним досвідом, що у реалізації інноваційних освітніх технологій (на 2,1%), поруч із зменшенням кількості вчителів, мають високу професійну компетентність (на 2,0%).

У цілому нині педагогічні кадри мають рівень теоретичної і науково-методичною підготовки на впровадження освітніх інновацій (діаграма 2).

Психологічний супровід інноваційних процесів, як умову реалізації належним чином, не забезпечене через брак кадрів. Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів автономії практичними психологами нині становить 54,5%. Оцінка роботи регіональних психологічних служб з організації психологічного супроводу інноваційних процесів відбито у діаграмі 3.

За період із 2004 по 2006р. р. активізувалося співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів із вищими навчальними закладами і науковими організаціями. Якщо 2004/2005 навчального року наукове супровід інноваційних процесів забезпечувалося в 78 загальноосвітніх навчальних закладах, то 2006р. – в 135, що становить 26,4% від їх загальної кількості (дані про організацію наукового супроводу представлені у діаграмі 4).

Міра особистої участі ВНЗ, які сприяють у створенні інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, наступна:

Кримський республіканський інститут післядипломної освіти – 9,7% респондентів;

Республіканське вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», Таврійський національний університет им.В.И. Вернадського – 7%;

Харківський авіаційний інститут – 5,4%;

Севастопольський національний технічний університет – 3,5%;

Республіканське вищий навчальний заклад «Кримський інженерно – педагогічний університет» – 0,7%.

Районными, міськими відділами і обласними управліннями освіти, зазвичай, здійснюється вивчення і оцінювання результатів інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Распространенными формами є анкетування, спостереження, творчий звіт, тематична перевірка, тестування, рідше застосовуються рейтингова система, моніторингові дослідження (діаграма 5).

Темпи впровадження інноваційних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах безпосередньо залежить від інвестування. За період 2004 - 2006р. р. інвестиції в інноваційні процеси загальноосвітніх навчальних закладів склали 4213,99 тис. грн. (кошти до місцевих бюджетів - 61,5%, залучені кошти - 38,5%), в т. год.:

2004/2005 навчальний рік – 1055,72 тис. грн.;

2005/2006 навчальний рік – 1791,45 тис. грн.;

2006/2007 навчальний рік – 1366,82 тис. грн.

Спостерігається скорочення інвестицій у освітні інновації в 2006/2007 навчального року тоді як попереднім навчальним роком. Разом про те, навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах автономії становить 52% (в 2004 р. – 43%). У цьому, має місце як 100% навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльність у р. р. Алушта, Саки, так повне його виправдатись нібито відсутністю Красногвардійському районі.

Матеріально-технічне оснащення інноваційних процесів по автономії становить 38% (2004 р. – 22%). За оцінкою респондентів ступінь навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічного оснащення становить 3,5 і 2,5 бала відповідно (діаграми 6,7).

Належна увага інвестиціям приділяється в Сакському районі, де з 2004 р. по 2006р. в розвитку інноваційних процесів выделено1430,0 тис. грн за кошти місцевих бюджетів, і залучених коштів, що становить 33,9% від суми інвестицій у в Автономній Республіці Крим.

У 2006/2007 навчального року збільшився обсяг інвестицій в розвитку інноваційної освітню діяльність м. р. Джанкої, Євпаторії, Керчі, Сімферополі, Бахчисарайському, Радянському районах.

У р. Алушті, Білогірському, Джанкойському, Кіровському, Красногвардійському, Красноперекопському, Ленінському, Первомайському, Сімферопольському районах у бюджетах взагалі передбачені кошти інвестиції.

Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи у діяльності органів управління р. р. Алушти, Армянська з організації інноваційної діяльність у підвідомчих загальноосвітніх навчальних закладах, саме:

вирішено питання нормативно-правового і організаційного забезпечення інноваційної діяльності;

організовано участь педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з розробки авторських програм спецкурсів, навчально-методичних посібників, у проведенні республіканських та Міжнародних семінарів, конкурсів по інноваційної діяльності;

здійснюється реалізація освітніх програм, зокрема: «Культура добросусідства», «Рівний – рівному», «Громадянська освіта», «Кримський віночок», «Школа проти СНІДу», «Партнерство шкіл», «Економіка і екологія», «Моє майбутнє – Україні» та інших.

У результаті моніторингу виявлено чинники, які впливають на організацію інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим на цілому, й недоліки у діяльності органів управління:

виправдатись нібито відсутністю обсязі умов, необхідні розвитку інноваційних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах, саме:

зміни стилю управління з боку керівників як органів управління, так загальноосвітніх навчальних закладів;

цільових інвестицій у інноваційні процеси;

зміцнення та розвитку навчально-матеріальної бази;

теоретичної і науково-методичною підготовки педагогічних і керівні кадри;

наукового супроводу інноваційної освітню діяльність із боку ВНЗ і наукових організацій;

широкої пропаганди серед учнів і батьків наявних педагогічних інновацій;

недостатнє запровадження у практику роботи органів управління, методичних кабінетів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів управлінських педагогічних інновацій;

виправдатись нібито відсутністю практиці роботи органів управління проведення моніторингових досліджень інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

недостатня ефективність діяльності регіональних психологічних служб по психологічному супроводу інноваційних процесів;

відсутність координації роботи навчальних закладів з питань апробації і впровадження освітніх інновацій в навчально-виховний процес;

недостатня організація роботи з впровадження освітніх інновацій в загальноосвітніх навчальних закладах нової генерації;

виправдатись нібито відсутністю обсязі документації, підтверджує статус експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів.

Поділіться рефератом Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Моніторинг діяльності органів управління з організації інноваційної діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим

Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів із поглиблен
Тип роботи: стаття

Мазалова О.Г. – м. Сімферополь

 

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною

Завантажити
Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
Тип роботи: дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

1.1 Система Сучасної професійної орієнтації.

1.2 Спрямованість особистості, її роль у виборі професії.

1.3. Психолог

Завантажити
Впровадження систем управління навколишнім середовищем у вищих навчальних закладів
Тип роботи: реферат

Впровадження систем управління навколишнім середовищем у вищих навчальних закладів

1. Гуманізація й екологізація світової економіки

 

Головним результатом світового самміту зі сталого розвитку, який відбувся у Йоханесбурзі во

Завантажити
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання у навчальних закладах сільських регіонів Автономної Республіки Крим
Тип роботи: навчальних посібників

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ У УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СЕЛЬСКИХ РЕГІОНІВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Вибірка респондентів для моніторингового дослідження ефективності впровадження різної фор

Завантажити
Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента вищих навчальних закладів
Тип роботи: реферат

Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента вищих навчальних закладів

 

 

1. Фактори впливу на якість вищої освіти

Світова практика у сфері вищої освіти свідчить, що традиційних методів, котрі забе

Завантажити
Досвід проведення соціологічних досліджень формування особистості учнів навчальних закладів
Тип роботи: доповідь
Красавцева Є.І.
Теза \"Доля Росії вирішується у регіонах\" набуває дедалі більшого значення під час переходу від жорсткого централізму до демократизму. Розбудити ініціативу регіонів - одне з найважливіших завдань соціально-економ
Завантажити