Реферат на тему Об'єкт злочину

Розділ: правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поняття об'єкта злочину

Однією із визначальних аспектів теперішньої вітчизняної концепції об'єкта якихось злочинів є питання про його понятті. У цьому плані характерно, з одного боку, те щоб протязі кількох десятиліть майже переважають у всіх роботах, однак розглядають це можна, одностайно проходить думка, за якою об'єктом злочину повинні визнаватися певні суспільні відносини, і лише вони. Посилаючись на законодавство ще й общепризнанность у літературі, багато авторів підкреслюють принципову значимість що така уявлень об'єкт злочину, їх важливість для правильного з'ясування соціальної сутності та суспільної небезпечності будь-якого злочинного зазіхання. Що ж до з іншого боку аналізованої концепції, то тут примітні два моменту. По-перше, автори орієнтуються за різну інтерпретацію самих громадських відносин. Причому найбільш суттєве відмінність не у цьому, що суспільні відносини характеризуються чимось, що розкриває то становище особи у суспільстві (його статус), його фактичне поведінка, то інтереси покупців, безліч т. буд., суть у тому, що нерідко під громадськими відносинами розуміють будь-які соціальні зв'язок між людьми, зокрема і виробити конкретні, індивідуальні, тоді є чимало робіт, у яких суспільні відносини зв'язуються лише з типовими, стійкими зв'язками. По-друге, який би позиції не був той чи інший авторка у трактуванні громадських взаємин у ролі об'єкта злочину, вона рідко підтверджується під час аналізу окремих складів злочинів, бо виявляється, що й об'єктом виступають: "суспільний лад і державний лад", "зовнішня безпеку", "особистість", "життя і здоров'я людини", "правничий та свободи громадянина", "статева свобода (чи недоторканність) жінки", "діяльність державної машини", "інтереси правосуддя" та інших., т. е. те, що саме собою можна назвати громадським ставленням. Якщо, проте, ні з вихідному (у сенсі громадських відносин), ні з конкретному (при характеристиці окремих складів злочинів) досі немає достатньої ясності, то цілком закономірно виникає запитання: чому саме суспільні відносини повинні прагнути бути визнані об'єктом будь-якого злочину?

Якщо проаналізувати в логіку міркування тих, хто бачить у об'єкті злочину суспільні відносини, неважко знайти дві вихідні посилки: а) об'єктом зазіхання може бути визнаний тільки те, чому злочин йде на чи може завдати шкоди. Таке явище, якому злочином може бути заподіяно збитків, вже не потребує охороні; б) будь-яке злочин завдає чи створює загрозу заподіяння шкоди саме суспільним відносинам, а чи не чогось іншому (нормам права, правовому благу, майну та т. п.). Обгрунтованість зробленого виведення навряд чи викликала будь-які заперечення, чи кожна з цих посилок вірної. Але річ у тому полягає, що обидві вони потребують істотних уточнення, оскільки у недостатньою мері враховують значеннєве значення, щодо одного разі — категорії "об'єкт", й інші — терміна "шкода".

І це дійсно, відповідно до енциклопедичним словникам об'єкт (позднелатинское оЬ]ек1ит — предмет, від латинського оЬ]1сю — кидаю вперед, протиставляю) є філософська категорія, якою виражено те, що протистоїть суб'єкту у його предметно-практической чи пізнавальної діяльності. Так дана категорія розкривається у спеціальної філософської літературі. Отже, стосовно поняттю об'єкта злочину слід укласти: його ознакою має розглядатись те, що протистоїть суб'єкту зазіхання, т. е. винному. Якщо за цьому прийняти до уваги, що є ставлення особи решти конкретних особах і що вони є сторонами будь-якого громадського відносини, висновок напрошується один: об'єктом будь-якого злочину завжди виступають люди, а чи не щось інше.

Така ж розуміння об'єкта злочину передбачає аналіз з зазначених логічних посилок. Навіть допустивши, що об'єкт злочину є те, чому результаті скоєного причиняется чи створюється загроза заподіяння шкоди, не можна обійти увагою головна складова його характеристиці: шкода не власними силами зміни, які наступають чи можуть наступити: вони оцінюються з позицій людини, щодо нього, його інтересам. У цьому, начебто, більш як очевидному обставині доводиться наголошувати оскільки, намагаючись обгрунтувати погляд на суспільні відносини як у об'єкт злочину, у літературі було висунуто по меншою мірою небесспорное уявлення про сутності злочинного шкоди, увязывающего його із самою фактом зміни громадських відносин, їх "порушенням", "руйнацією", "заміною" тощо. п. Зрозуміло, будучи причинно пов'язані з конкретно чиненим діянням (дією чи бездіяльністю), зміни у навколишній світ, які бувають найрізноманітнішими, можна й потрібно включати у поняття злочинних наслідків. Разом про те, коли йдеться про заподіюваному злочином шкоду (збитки), то мається на увазі не тільки фізична, а й соціальна характеристика змін дійсності. Дії людини здатні знищувати, зашкодити, видозмінити якусь річ, проте шкода у своїй завжди наноситься чи може наноситися не з того що змінюється (майно, ставлення, і т. буд.), а тому, інтереси це й зміна зачіпає. Інакше висловлюючись, злочин йде на чи створює загрозу заподіяння шкоди не чогось, а комусь. Будь-яке інше вирішення питання, зокрема і такий, у якому злочин пов'язують із заподіянням шкоди суспільним відносинам (так само як майну, нормам правничий та т. буд.), а чи не людям, носить фетишистский характері і неминуче викликає досить сумнівні уявлення як про об'єкті зазіхання, а й його співвідношенні з потерпілим від злочину, предметом злочини і складом злочину за цілому.

І, справді, якщо про те, що суспільно небезпечне діяння завдає збитків суспільним відносинам, через що саме вони мають визнати об'єктом злочину, то, обгрунтовуючи умови та вимоги, необхідно пояснити, чому їм (об'єктом) не можна розглядати тих, опинившись чи (при замаху) міг бути жертвою зазіхання. Серед перших з цього приводу висловився Б. З. Никіфоров. Проте на відміну з інших авторів, підкреслюють, що у деяких випадках (насамперед у злочинах проти особистості) об'єктом не є самі суспільні відносини, які суб'єкти, він стверджував, що суб'єкти громадських відносин становлять важливу частину цих останніх І що у поняття об'єкта злочину обов'язково включаються й ті, та інші. Аналогічні судження призводять і інші автори (зокрема, М. П. Карпу-шин і У. І. Курлянский). Обгрунтовуючи ідею про те, що з злочину терплять люди, вони також обмовлялися, що ні протиставляють свій висновок утвердженню у тому, що об'єктом злочину є відносини. З їхнього глибоке переконання, неправильно протиставляти людей суспільним відносинам, тому що виступають як його учасники, матеріальні субстрати. Через це, вважали вони, може бути визнано суспільно небезпечним i злочинним діяння, яке зачіпає інтереси людей, яке, отже, не порушує або руйнує "нормальні" з погляду держави суспільні відносини, т. е. знов-таки відносини для людей.

Такі пояснення важко назвати переконливими, оскільки з наведених положень, по-перше, слід, що з характеристиці об'єкта злочину як певного роду громадських відносин її учасники можуть визнаватися і між об'єктом злочину, та її складовою, та "матеріальним субстратом цього об'єкта. По-друге, залишається загадкою, чому визнання учасників громадського відносини об'єктом злочину означає їх протиставлення суспільним відносинам. Про що така протиставленні потрібно говорити лише у випадках, коли об'єктом злочину одночасно з'являються і громадських відносини, до учасники, і аж ніяк у випадках, коли він розглядається одна з цих понять; і, нарешті, нічого очікувати чи більше логічним положення про те, що ні сам собою факт заподіяння шкоди людям, їхнім особистим інтересам тягне у себе порушення (руйнація) "нормальних" громадських відносин, а навпаки: порушення цих відносин потрібно сприймати як засіб, спосіб життя і т. п. заподіяння шкоди самих учасників відносин, їхнім особистим інтересам.

Ще більше відкритих (невирішених) питань залишається при з'ясуванні взаємозв'язку об'єкта злочину, витлумаченого як громадська ставлення, про те, що називається предметом злочину. Чи випадковим те що, що досі пір з нашого літературі у тому жодного становища з цього приводу, який би не мало дискусійного характеру. Так, нерідко тримають у предметі злочину вбачається то приводу чого складаються суспільні відносини, аналізовані авторами як об'єкт злочину. І тут найчастіше констатується, що: а) предмет злочину є складова частина охоронюваних громадських відносин; б) їм виступає такий самостійний їх елемент, що грає роль предмета громадських відносин, т. е. того, з приводу чого вони складаються; в) оскільки безпредметних відносин немає, то кожному злочині передбачається наявність його предмета; р) тільки в зазіханнях він належить до матеріальних цінностей, за іншими — нематеріальні (духовні, моральні, організаційні тощо. буд.); буд) заподіяння шкоди громадському відношенню як об'єкту злочину відбувається шляхом на цей предмет.

Дуже представницьким є така визначення предмета злочину: то, на що впливає обличчя процесі зазіхання. Тут найбільшу складність викликав питання, потім саме впливає злочинець: лише з матеріальних цінностей або як у матеріальні, і на духовні.

Отличительным на першому варіанти рішення питання є те, що у предметі злочину пропонується побачити лише елементи громадського відносини, які мають матеріальний характер (речі, учасники відносин). Виключаючи здатність злочину впливати на нематеріальне (дії, процеси, ідеї, й т. п.), прибічники цього рішення питання вважають обгрунтованим говорити про існування "безпредметних" злочинів, яких відносять переважно зазіхання, скоєних у пасивній формі (шляхом бездіяльності).

При другому варіанті предметом злочину визнається будь-який елемент громадського відносини, незалежно від цього, чи є він матеріальним чи ні: тоді як процесі зазіхання виявляється вплив на учасника громадського відносини, він — учасник і предмет злочину; коли злочинець безпосередньо впливає на річ (наприклад, при крадіжці), то предметом злочину виступає ця річ; і, нарешті, у разі порушення громадського відносини шляхом видозміни дій його (наприклад, при злочинному бездіяльності) предметом визнається діяльність самого винного. Бо з погляду прибічників такого розуміння предмета злочину зазіхнути громадські ставлення без на якійсь із його елементів неможливо, то роблять висновок про відсутність "безпредметних" злочинів. Зауважимо, що, крім зазначених, з нашого літературі трапляється й таке розуміння предмета, що виводить його з межі об'єкта злочину.

З сказаного, можна зрозуміти: концепція "об'єкт злочину є суспільні відносини" року сприяє рішенню проблем, пов'язаних лише з потерпілим від злочину, але й предметом злочину.

Навряд користь цю концепцію і те, яких висновків мама приходить при з'ясуванні з так званого механізму заподіяння шкоди суспільним відносинам. Є думка, що кожен злочин, незалежно з його законодавчої конструкції і зажадав від того, вдалося злочинцю довести остаточно або ж злочинну діяльність перервалася на стадії замаху чи приготування, розриває суспільно необхідну зв'язок суб'єкта злочини відбуваються з на інших людей, порушуючи урегулиро-ванность і Порядок, внутрішньо притаманні усім суспільним відносинам. Кожне обличчя, скоїла злочин, є суб'єктом того конкретного громадського відносини, яким зазіхає його діяння. Саме діяння, незалежно від цього, які зміни він справляє у світі та яка форма його прояви, "підриває" цей показник зсередини. Цей "вибух" відбувається у ядрі громадського відносини, у його змісті. Посилаючись на неодноразово висловлюване у літературі становище, за яким від кого охороняються суспільні відносини, є сторонніми тих відносин особами, констатується, що й це, якщо суспільні відносини складаються з дій людей, отже, саме дії — їх структурні елементи, то зробити дію — то з неминучістю порушити зазначені відносини. Об'єкт злочину — це мішень, пробита кулею, а жива тканину громадського організму, куди укоренилася ракова клітина соціальної патології'.

Для аналізованої концепції об'єкта злочину такого роду ставлення до "механізмі" заподіяння шкоди суспільним відносинам виглядають логічними, бо, виступаючи як деякого роду ціле, вони можуть не містити певні елементи. Цілком зрозумілим, і закономірним можна припустити й прагнення прихильників аналізованої концепції включити до таких елементів учасників (носіїв) громадського відносини, його утримання і предмет. Нарешті, нічого не винні викликати заперечень і найчастіше висловлювані у зв'язку затвердження, за якими характеристика учасників громадського відносини передбачає виявлення обліку: ознак суб'єкта злочину, з одного боку, і потерпілого — з іншого; змісту громадського відносини — правий і обов'язків учасників і їхніх фактичного поведінки; предмета відносини — того, з приводу чого воно виникає. Але, погоджуючись загалом із такого роду уявлення про структурі громадських відносин, муситиме констатувати й те: визнання по них ролі об'єкта злочину тягне у себе і відповідне розуміння структури об'єкта злочину. Суть питання, проте, у цьому, чи можна вважати таке уявлення про структуру об'єкта злочину (зауважимо, що його, а чи не самого громадського відносини) прийнятним? Здається, що немає, і чому.

Важко привести приклад більш парадоксальний, чому він, який можна знайти і при співставленні що така погляду структуру об'єкта злочини Боротьба з вченням склад злочину. Не оскаржуючи положень, за якими останній включає до тями ролі самостійних складових частин об'єкт, суб'єкт, об'єктивну (зокрема, діяння) і суб'єктивну боку зазіхання, з одного боку, і з іншого — характеризуючи об'єкт злочину як громадська ставлення, зазіхання яку здійснювався зсередини, мушу помітити того логічного протиріччя, що у результаті виникає, зокрема, стосовно поняттю суб'єкта злочину. У вченні складу злочину його об'єкт і суб'єкт виступають як самостійні елементи, нехай і нерозривно пов'язані друг з одним. У вченні ж об'єкт злочину суб'єкт визнається учасником відносини, яким він зазіхає зсередини, отже, ж виконує функцію вже елемента не складу якихось злочинів, а громадського відносини, т. е. об'єкта злочину. Аналогічне відбувається з діянням (дією). У результаті теорії складу якихось злочинів суб'єкт

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Об'єкт злочину

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Об'єкт злочину

Поняття об'єкта злочину
Тип роботи: реферат

Зміст
Запровадження 3
Глава I. Поняття і значення об'єкта злочину 4
1.1. Поняття об'єкта злочину 4
1.2. Зміст громадського відносини, виступав на ролі об'єкта злочину 8
Завантажити
Поняття й ті види об'єкта злочину
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

РОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Кримінального права

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: “Поняття і різноманітні види об'єкта злочину

Завантажити
Поняття об'єкта злочину за законодавстві РФ
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«РОСІЙСЬКА ПРАВОВА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (р. САНКТ –

Завантажити
Вік як свідчення суб'єкта злочину
Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Тема: ВІК ЯК ПРИЗНАК СУБЪЕКТА

Москва – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Параграф 1. Вік кримінальної відповідальності:

історичний і відомий міжна

Завантажити
Поняття суб'єкта злочину за сучасному кримінальному законодавстві
Тип роботи: дипломна робота

 

 

 

 

 

Поняття суб'єкта злочину за сучасному кримінальному законодавстві

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава I. Історичний розвиток дослідження суб'єкта злочину

1.1 Теор

Завантажити
Об'єктивна і суб'єктивні боку злочину
Тип роботи: реферат
Поняття об'єктивної боку Існування людини завжди пов'язані з будь-якої діяльністю, т. е. активним втручанням в довкілля або середу, пов'язану з деякими соціальними відносинами. Виявляючи свою активність, індивід прагне змінити, присЗавантажити