Реферат на тему Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ

«ВИТЕБСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЮ І ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

КУРСОВАЯ РОБОТА

на тему: « Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху»

з дисципліни «Організація праці»

Выполнил: студент II курсу

Група Эс-11

Шифр 011616

Провальский О.В.

Перевірив: _______________

______________­_

Вітебськ 2003 р.

зміст:

Введение…………………………………………………………………………...3

Техніко-економічна характеристика підготовчого цеха……...…5

Аналіз стану організації праці в робочому месте……………………7

Поділ праці та його обоснование…………………………………….7

Умови труда……………………………………………………………..8

Нормування труда……………………………………………………...9

Організація заробітної платы…………………………………………11

Эргономический аналіз стану та раціоналізація робочого места………………13

Проект заходів із вдосконаленню організації праці в робоче місце майстра цеха…………………………………………………18

Заключение…………………………………………………………………………..20

Литература…………………………………………………………………………...21

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі початку системі ринкового господарювання відповідно до змінами у економічному просторі і соціальному економічному розвитку країни істотно змінюється від і політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки та питаннями захисту працівників. Багато функції держави за реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріальним стимулюванням її результатів.

За сучасних умов високорозвиненої виробництва, оснащеного складної технікою, необхідний науковий підхід до організації праці в робочих місць.

Раціонально організоване робоче місце забезпечує умови праці, правильне побудова трудового процесу, позбавляє зайвих і незручних рухів, дозволяє зменшити витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість виконуваної роботи, забезпечити схоронність устаткування.

Задля цього, організація праці передбачає здійснення комплексу заходів:

розробка переліку робіт і операцій основного виробництва та встановлення послідовності їх виконання, регламентація забезпечення і порядку виконання функцій з обслуговування виробництва, визначення пропорцій різних видів праці, встановлення раціональних форм його і розподілу і кооперації;

добір, професійна підготовка і розстановка кадрів, чітке визначення обов'язків кожного працівника;

організація та оснащення робочих місць, щоб забезпечити ефективне виконання кожним працівником, виробничих завдань;

впровадження найбільш раціональних прийомів і методів виконання;

створення необхідних санітарних і производственно-бытовых умов, які забезпечують гігієну та безпеку праці, регламентація режимів праці та відпочинку працівників;

встановлення норм праці та оплати, вибір форм морального і матеріальним стимулюванням зростання продуктивність праці;

забезпечення необхідної дисципліни праці, сприяє чіткому виконання кожним працівником покладених нею обов'язків і злагодженості у роботі всього колективу.

У цьому курсовому проекті на конкретному прикладі, тобто. з прикладу робочого місця майстра підготовчого цеху ВАТ «ВКШТ» ми проведемо аналіз організації праці в даному технологічному ділянці і спробуємо впровадити ряд заходів, які дозволять поліпшити організацію робочого місця та цим домогтися деяких позитивних результатів.

1. Техніко-економічна характеристика

підготовчого цеху.

У підготовчому цеху виконуються такі технологічні процеси, як: снування, шлихтование і пробирание основ для ткацького цеху.

Виробничий процес у підготовчому цеху розчленований деякі техпроцессы, виконання яких виробляється одним або групою робочих.

Основне устаткування даного технологічного ділянки:

сновальные машини типу – Текстима, СП–180;

шлихтовальные машини – ШБП–180–И;

проборные верстати – ПСМ.

З назви, зрозуміло, що підготовчий цех одна із основних у виробничому структурі підприємства, займається підготовкою напівфабрикатів для ткацького цеху.

Поступившее складу сировину приймається за кількістю віддається до лабораторії на перевірку якості сировини шляхом вибіркового контролю. При відповідність якості сировини, воно надходить на обробку в підготовчий цех. У цеху сировину проходить процес снования на сновальных машинах. Готовая основа, намотана на ткацький навой надходить на шлихтовальный ділянку для шлихтования. Напівфабрикати даної стадії виробництва (ошлихтованные основи) вступають у ткацький цех для подальшої переробки. При переробці сировини в цеху готові напівфабрикати кожної стадії виробництва проходять вибірковий контроль ВТК.

Приготовительный цех відповідальний ділянкою виробництва, тому що від якості снования і шлихтования залежить якість виготовлених тканин. Через даний цех проходить великий асортимент різних видів сировини.

Технічний парк підготовчого цеху становить 21 сновальная, 5 шлихтовальных машин і трьох проборных верстата. У підготовчому цеху, як у цілому на комбінаті, досить великий відсоток зносу устаткування.

Режим роботи двозмінний. Початок першої зміни у 700, обідню перерву з 1100 до 1120, кінець зміни у 1520. Друга зміна починається у 1520 і закінчується 2340.

У процесі праці фізіологічні показники працездатності, як і і виробничі показники змінюються циклічно. У періоді працездатності розрізняють три основних періоду: врабатывание, стійкою працездатності, наступ втоми.

Режим праці та відпочинку повинен розроблятися в такий спосіб, щоб максимально скоротити періоди врабатываемости і стомлюваності, подовження періоду стійкості працездатності.

Наприкінці можна сказати те, що режим праці та відпочинку цьому технологічному ділянці складено відповідно до типовими нормами і правилами.

2. Аналіз стану організації праці в робоче місце.

2.1. Поділ праці та його обгрунтування.

На ВАТ «ВКШТ» в підготовчому цеху розподіл праці ввозяться залежність від професійної спеціалізації робочих (шлихтовальщик, сновальщица, проборщица тощо) і передбачає виконання робочому місце роботи певної спеціальності.

Профессионально-квалификационное розподіл праці у службовців грунтується на розподілі обов'язків між працівниками. Прикладом професійно-кваліфікаційного поділу праці службовців цьому ділянці є розподіл обов'язків між майстром цеху, технологом, контролером якості, начальником цеху.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального устаткування приведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального устаткування.

Вигляд обслуговування Виконавець Регламент

Прибирання робочого місця після закінчення роботи.

Ремонт устаткування поточний і позаплановий.

Контроль якості продукції

Налагодження устаткування

Контроль якості виконуваних операцій.

Намотка основи на барабан

Розподіл робочих по робочих місць.

Перевірка виконання змінних завдань.

Проведення робіт з раціоналізації прийомів і методів праці.

Швея-мотористка

Слесарь-ремонтник

Контролер ВТК

Пом.мастера

Майстер

Сновальщица

Майстер

Майстер

Інструктор

Наприкінці зміни

Принаймні необх-ти і з графіку

Систематично

Принаймні необ-ти

Періодично

Відповідно до нормі

На початку зміни

Періодично і наприкінці зміни

Систематично

Отже ми в змозі зробити висновок у тому, що розмежування праці спостерігається лише з професійному ознакою.

2.2. Умови праці.

Умови праці у цеху є сукупність чинників виробничої середовища, що впливають на працездатність людини її здоров'я у процесі праці. Ці чинники поділяються ми такі типи:

Санитарно-гигиенические, що визначають зовнішню виробничу середу. У підготовчому цеху температура повітря нині становить 11 градусів, що і недостатня вогкість повітря відповідає санітарним і технологічним нормам, повітря пилу немає, галасу цеху з посади сновальных машин норми вбирається у. На даному технологічному ділянці висвітлення становить 300Лк, що він відповідає нормальної роботі майстра об'єктиву і інших працівників.

Психофизиологические, зумовлені конкретним змістом праці, характером цього виду праці. Оскільки робота майстра є відповідальної і складається з постійних переміщень за цехом і частого спілкування з робітниками і начальством, фізична й нервова навантаження великі. А, щоб забезпечити високу працездатність потрібен оптимальний режим праці та відпочинку.

Естетичні, які б формуванню позитивних емоції в працівника. Стіни колони в цеху вирізняються у блакитній колір, що викликало емоційного умиротворення, проте обшарпаність фарби може викликати лише смуток.

2.3. Нормування праці.

Нормування праці підготовчому цеху, як і по всьому комбінаті, є складової частини управління виробництвом і які включає у собі визначення необхідних витрат праці в виконання робіт окремими працівниками, встановлення цій основі норм праці.

При нормуванні праці службовців застосовуються такі види норм праці: норматив чисельності, норми обслуговування, норми керованості.

Норматив чисельності застосовується для обчислення ліміту чисельності робітників і службовців. Т.к. нормативи чисельності не вирішують питання конкретної розстановки працівників, використовують норми обслуговування і керованості.

Норми керованості виражаються зазвичай чисельністю працівників, безпосередньо підлеглих керівнику.

При нормуванні праці робочих застосовуються такі види норм праці: норма часу, норма вироблення, норма обслуговування.

З метою підвищення ефективності праці повременщиков чи встановлюються нормативні завдання з урахуванням вищевказаних видів норм праці.

Нормативне завдання – це встановлений роботи вистачить, який працівник чи групу працівників зобов'язані виконувати під час робочої зміни, робочого місяця або за іншу одиницю робочого дня.

Норма праці встановлюється на окрему операцію чи взаємозв'язану групу операцій, цілковитий комплекс робіт. Ступінь диференціації норм визначається типом і масштабом виробництва, особливостями своєї продукції, формами організації праці.

Норми праці визначаються по нормативним матеріалам для нормування праці, затвердженими в централізованому порядку.

До нормативним матеріалам ставляться: нормативи за працею, нормативи режимів роботи устаткування, єдині і типові норми.

Норми праці в виробництво нову продукцію розробляються разом з технологічними процесами відповідно до запроектированными організаційно-технічними умовами виробництва цієї продукції і встановленої проектної трудомісткості.

Запровадження нових норм праці та нормативних завдань, включаючи змінені і переглянуті, виробляється адміністрацією підприємства з узгодження з профспілковим комітетом.

У випадку виявлення порушень трудовий дисципліни, встановленого порядку організації праці, недостовірності облік і звітність по нормуванню праці винні притягнуто до дисциплінарної й матеріальної відповідальності.

Як приклад існуючої організації труднощів можна привести баланс робочого дня майстра для операцій і такі про запровадження галузевих норм часу по приготовительному цеху на січень 2003 року (Таблиця 3).

Таблиця 3.

Баланс робочого дня.

Елементи витрат робочого дня

Тривалість Фактична Проектируемая хв % хв %

Оперативне час виконання роботи

Подготовительно-заключительное час

Час обслуговування робочого місця

Час відпочинку і особисті потреби

Порушення трудовий дисципліни

Разом:

458

17

-

5

-

480

100

415

35

10

20

-

480

100

Завдяки координації діяльності робочих із боку майстра, загалом приготовительному цеху вони успішно виходить із поставленими їм нормами вироблення.

2.4. Організація зарплати.

Основними формами оплати праці в фабриці є відрядна і погодинна системи разом із преміальними. Ці самі форми оплати праці застосовуються й у підготовчому цеху.

У ньому працює 28 людина. У тому числі 15 відрядників. Під час цієї формі оплати праці вести робочому нараховується в заздалегідь встановленому розмірі за одиницю виробленої продукції, і навіть передбачена виплата премій у виконанні певних показників. Праця кожного працівника оплачується відповідно до його виробленням.

Повременно-премиальной формою оплати праці в ділянці охоплені 13 людина. Під час цієї формі зарплати нараховується відповідно до тарифної ставкою за фактично відпрацьоване час. Матеріальне винагороду за професійну майстерність зараз скасовано. Рассчитаем зарплатню майстра цеху:

Ставка I розряду

Розряд

Тарифний коэф.

Оклад

Стаж роботи

Оклад

%

Сума

34000

12

2,83

96220

19%

18282

114501

Заробітну плату залежить від тарифного коефіцієнта і I розряду, що відповідає прийнятим нормам. Однак самого від стажу роботи.

У даний період через брак прибутку премія не виплачується, але передбачена надбавка до окладу у вигляді 20%.

(крб)

3. Эргономический аналіз стану і раціоналізація робочого місця.

У цьому курсовому проекті розглянемо робоче місце майстра на підготовчому цеху, його посадові обов'язки, принципи роботи, умови у яких працює.

Майстер є безпосередній керівник первинного колективу, організатором праці та виробництва, вихователем робочих на очолюваному рівні (ділянці).

Основними завданнями майстра є виконання планових завдань при найменших видатках матеріальних, трудових і, підвищення продуктивність праці і забезпечення якості продукції (робіт) з урахуванням виявлення та ефективного використання резервів виробництва, і такий самий виховання в робочих почуття колективізму, високої відповідальності за доручену справу.

Майстер може

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

Атестація робочих місць в умовах праці. Сертифікація виробництва щодо відповідності вимогам безпеки праці.
Тип роботи: доповідь
Атестація робочих місць в умовах праці — це система аналізу та оцінки стану робочих місць. Метою атестації може бути: проведення оздоровчих заходів; ознайомлення які працюють із умовами праці; сертифікація робіт але охорони праці; підтвердження абЗавантажити
Економіка праці (розділи: Ринок праці, Організація праці персоналу підприємства, Расчёт трудових показників підприємства)
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Курганський державний університет Кафедра менеджменту
Курсовой проект
Дисципліна: Економіка праці
Варіант 15Студентка групи 3738 Мухіна Катерина Володимирівна Напрям менеджмен
Завантажити
Організація оплати праці та стимулювання праці в підприємстві
Тип роботи: курсова робота

Барышский коледж філія УлГТУ

Тема:

Організація оплати праці та стимулювання праці в підприємстві

КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни \"Економіка організації\"

Студент 4 курсу: З. Є. Павлов

Завантажити
Російський ринок праці. Місце молоді ринку праці
Тип роботи: курсова робота
У роботі розглянемо такі проблемних питань, як російський ринок праці, місце молоді ринку праці, шляхи вирішення питання зайнятість населення (варіант використання інформаційних технологій).
НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РОСІЙСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ У разі
Завантажити
Аналіз впливу гуманізації праці в якість праці
Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Гуманізація праці – це, передусім, пристосування (адаптація) тій чи іншій боку трудовий життя - до людині, яка передбачає створення найсприятливіших умов та молодіжні організації праці для максимальної реалізації трудового по

Завантажити
Облік праці, заробітної плати розрахунків із персоналом з праці
Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Облік праці, заробітної плати розрахунків із персоналом з праці

Брянськ 2008 р.

Зміст

 

Глава 1. Теоретичні основи обліку праці, заробітн

Завантажити