Реферат на тему Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Предыдущая страница | Страница 2 из 2
від однієї заправки сівалки до наступній 8 гонів (по хронографии)

ємність ящика 80 кг, а норма висіву 20 кг/га, отже однієї завантаження має вистачити на виборах 4 га, а фактично заправку виробляють кожні 0,30*8=2,4 га. З положень цих розрахунків видно, що механізатор може зробити ще чотирьох гону (0,30*4=1,2 га) 0,30*12=3,6 га. Кількість заправок сівалки можна скоротити до 5.

Просчитаем варіант, із сівалками.

1. Определим робочу швидкість руху агрегату

Vp=(680*43)

1000*6,9

Vp=29240/69240=4,3 км\ч

2. Рассчитаем робочу ширину захоплення сівалки за такою формулою.

Вр=5,6*1*1,05=5,8м

3. Рассчитаем продуктивність агрегату

W=0,1*4,3*5,8=2,5га/ч

Як очевидно з розрахунків, із застосуванням нової сівалки робоча ширина захоплення збільшиться на 1,5м, продуктивність на 0,3 га/ч, як і раніше, що швидкість агрегату зменшилася з п'ятьма до 4,3 км\ч. Тепер розрахуємо значення коефіцієнтів (повороту, завантаження, переїздів.)

4. Коефіцієнт повороту.

Rпов.= 55*4,3

3,6*680

Rпов=236,5/2448=0,1

5. Коефіцієнт завантаження.

Rзаг=6,4*(2,5*2)

60*8*0,8

Rзаг=6,4*(5/384)=6,4*0,013=0,09

6. Коефіцієнт переїздів

Rпер=(0,24+0,14)*(2,5/17)=0,38*0,15=0,07

З вищевикладеного видно, що коефіцієнти збільшаться незначно.

7. Далі визначається час основний роботи механізованого агрегату.

То=(402-53,95)/1,3= 4,4

8. За підсумками попередніх розрахунків визначаємо змінне норму вироблення.

Нсм=2,5*4,4=11га

Через війну попередніх розрахунків ми з'ясували, що зміни сівалки змінна норма вырвботки збільшилася до 11 га.

9. Шлях сеялочного агрегату від заправки насінням до спорожнювання на 80%. Дп=64000/116=551,7

3. Система оплати праці.

Питання оплати праці час вирішується безпосередньо для підприємства. Їх регулювання ввозяться колективному договорі чи у якомусь нормативному акті. Встановлені для підприємства тарифні ставки чи оклади можуть періодично переглядатися залежно від досягнутих виробничо-господарських результатів і фінансового стану підприємства, але з може бути нижчих за встановлений державою мінімуму.

Заробітну плату кожного працівника повинна залежати від складнощів виконуваної роботи, особистого трудового вкладу. За угодою сторін може бути встановлений вищий розмір оплати праці. У трудовому договорі може бути передбачені різні доплати і надбавки стимулюючого характеру: за професійну майстерність і високі кваліфікацію, за класність, за відхилення від нормальні умови праці та т.д. У трудовому договорі вказується і величину доплат за суміщення професій. Конкретний розмір доплат визначається за згодою сторін з складності виконуваної роботи, її обсягу, зайнятості працівника по основний рахунок і совмещаемой роботи і т.д. Поруч із доплатами можна використовувати решта видів компенсацій за суміщення: додаткова відпустка, підвищення розмірів винагород за результатами року та інших. Оплата може прозводиться за індивідуальні і колективні результати своєї роботи.

При колективної відрядної оплаті винагороду кожного працівника залежить від результатів праці всього колективу. Така оплата полягає в індивідуальних чи колективних (комплексних) розцінки. Розподіл колективного заробітку між працівниками робиться дедалі частіше з допомогою КТУ (коефіцієнтів трудового участі).

КзпПр передбачає дві основні системи оплати праці, відповідні двом основним застосовуваним практично формам урахування витрат праці - погодинну і відрядну, і навіть додаткову - преміальну, яка використовується під час досягнення заздалегідь встановлених показників разом із будь-якої основний.

Відрядна оплата праці має низку різновидів, які відрізняються одна від друга способом підрахунку заробітку. Крім прямий відрядної оплати праці є непряма, сдельно-прогрессивная, акордна. При непрямої відрядної оплаті, застосовуваної для допоміжних робочих. При сдельно-прогрессивной оплаті з\плата за вироблення продукції межах встановлених доз нараховується при незмінних розцінки, а й за продукцію понаднормово, по прогрессивно-нарастающим розцінками. Сутність аккордной оплати праці у тому, що з окремого виконавця чи виробничого підрозділи розмір винагороди встановлюється не було за одну виробничу операцію, а й за комплекс робіт.

Якщо відрядна чи погодинна оплата праці узгоджується з премированием, вона називається відрядно-преміальною чи повременно-премиальной.

У с/г найпоширеніші: аккордно-премиальная, сдельно-премиальная, почасово-преміальна системи.

Багато с/г галузях, особливо у рослинництві, між витратами праці та отриманими результатами існує великий розрив у часі. Тому до розрахунку за продукцію повинен видаватися аванс. Найчастіше використовується сдельное авансування за обсяг виконаних робіт і повременное - за відпрацьоване час.

Насправді найпростішим при застосуванні є повременное авансування. Ця система має двома перевагами: по-перше, працівники не ділять праці та операції у вигідні і невигідні, не женуться за обсягом робіт у збитки якості, по-друге зазнає суттєвого спрощення процедура обліку трудових витрат. Застосування такої системи ефективно:

у невеликих виробничих колективах

при приблизно однаковою кваліфікації працівників

лише постійних працівників

Якщо колективі працюють люди різною кваліфікації, практичний досвід, погодинна оплата означатиме зрівнялівку викликає слушне нарікання кращих работни ков. Тож у такі випадки доцільніше використовувати сдельно-премиальную систему, коли він до отримання продукції оплата праці виробляється за обсяг виконаних робіт, тож під кінець року після отримання врожаю виробляється оплата за продукцію.

У кожному разі співвідношення авансу і доплати залежить від цього, наскільки точно можна визначити гаданий врожай. Чим нестабильней у цьому регіоні погодно-климатические умови і що ризикованіше виробництво, то вище мусить бути оплата і тих нижче - аванс.

Насправді багато с/г підприємства потерпають фінансові проблеми не мають можливості виплачувати працівникам вчасно зарплатню. У цій ситуації, зазвичай, виручає натуроплата. Тому доцільно включити до договорі зокрема можливість використання такої форми оплати праці.

4. Розрахунок розцінок на оплату праці.

Розрахунок розцінок починається з визначення

1.Месячного тарифного фонду оплати праці.

Беремо мінімальний місячний оклад і множимо на тарифний коефіцієнт цього виду робіт (сівши). ЮМЗ-6,

разряд-7,коэффициент-3,12

Мес. Фонд оплати праці =83,49*3,12=260,49 крб.

2. Годинна тарифна ставка.Здесь тарифний месячнай фонд ділять на норму відпрацювання годин при 40 годинниковий робочої неделе(166,2).

Годинна тарифна ставка=260,49/166,2= 1,57 крб

3. Для розрахунку розцінок за обсяг виконуваних робіт годинну тарифну ставку умнодают на галузевої коефіцієнт (механизаторы-1,8) і множать на 1,25-1,5 (надбавка на за продукцію)

1,57*1,8*1,25=3,53

4. Норма вироблення за зміну встановлено цьому вигляді робіт у розмірі 16 га. Фактично виконано 14,7 га.

Встановлена годинна норма Н2=2га.

5. Расценка за 1 га механізованих робіт розраховують шляхом розподілу годинниковий ставки годинну норму вироблення.

За 1 га =3,35/2=1,76 руб/га

6. Розрахунок основний сплати обсяг виконаних робіт:

Осн.опл.=14,7*1,76=25,87 крб.

7. Рівень виконання змінного завдання

Ур.вып.=Sфакт./Sсм

Ур.вып.=14,7/10=1,4

Премія у виконанні термінової роботи, становить 80% від основного заробітку

Премія = 25,87*0,8=20,70 крб.

8. Доплату у виконанні агротехнічних норм становить 60 % основної

25,87*0,6 = 15,52 крб.

9. Доплату за прямолінійність посівів становить 80%

25,87*0,8=20,70 крб.

11. Отже, оплата праці тракториста з урахуванням доплат і премій становитиме:

О.Т.=20,70+15,52+20,70+25,87=82,79 крб.

12. Отже середньомісячна вести тракториста ( з розрахунку 23 робочі дні) становитиме

28,79*23=1904,17 крб.

Розрахунок оплати праці проектному варіанті.

Расчитаем оплату праці проектному варіанті (алгоритм хоча б, що у попередньому розрахунку)

1. Місячний фонд оплати праці.

83,49*3,12=260,48

2. Тарифна ставка

260,49/166,2=1,57

3. Збільшимо тарифну ставку коэф. 1,8 і надбавку 1,25.

1,57*1,8*1,25=3,53

4. Норма вироблення за зміну 11га , годинна норма 2,3 га

5. Расценка за 1 га механізованих робіт

за 1 га=3,53/2,3=1,52

6. Основна оплата

14,7*1,52=22,3

7. Завдання перевыполнено(14,7/11=1,3)-премия 80%.

22,3*0,8=17,84

8. Доплату у виконанні агротехнічних норм- 60%.

22,3*0,6=13,38

9. Доплату за прямолінійність посіву

22,3*0,8=17,84

10. Сумарна оплата праці

О.Т.=17,84+13,38+17,84+22,02=71,08руб

11. Середньомісячна вести

71,08*23=1634,84 крб.

5. Режими праці та відпочинку.

Оптимальний режим праці та відпочинку передусім має забезпечувати високу продуктивності праці, виражену в колличестве продукції, виробленої за зміну, досягненні високих якісних показників. Одночасно раціональний режим праці та відпочинку сприяє високу працездатність.

З огляду на те, що з сівбу тракторист працює індивідуально, то проектування режимів праці та відпочинку зводиться до визначення колличества вихідних робочих днів, у тижню, і, отже, тривалості робочого дня.

З які у господарстві тижневого режиму роботи можна запропонувати восьмигодинний робочого дня при п'яти робітників і двох вихідних днях на тиждень.

6. Ефективність проекту.

За підсумками наявних розробок можна провести розрахунок наступних показників:

1. Коефіцієнт зростання продуктивності

Кп=Тс/Тп,

де Тс і Тп - час на обробку 1 га існуюче і проектне.

Кп=40,20/36,54=1,1

2. Річна економія живого труда(часов), для всю проектовану площа підприємства у цілому

Эт.г.=(Тс-Тп)*Оп, де

Оп-проектируемая площа = 2000га.

Эт.г.=(40,20-36,54)*2000/60=122 год

3. Кількість котрі вивільняються працівників.

Чвр= Этг(Р+В) ,

(*Р-Дот-Дпр-Дб)*Тсм

Чвр = (122(6+1))/((365*6-24-11-8)*4,7) = 854/(2190-54-11-8)*6,7=

854/(2147*6,7)=854/14384=0,07

4. Економія оплати праці протягом року (Эот)

Эот = Этг*Оч

Эот = 122*10,7=1305,4

де Оч-средняя протягом року годинна оплата роботи з урахуванням інтересів усіх коефіцієнтів і доплат, крб ( Оч = 71,08/6,7)

5. Економічний ефект від участі впровадження заходів

Эиг = Эот-Ип,

де Ип-дополнительные витрати на вдосконалення організації праці.

Эиг = 1305,4

7. Укладання

Провівши докладний аналіз фотографії робочого дня для тракториста на сівбу кукурудзи я дійшла ваводу, що підвищити продуктивності праці індивідуально самим працівникам практично неможливо (хіба що для скоротити колличество заправок сівалки) вследствии його черезерной завантаженості і дуже високий рівнем виконання, про що свідчать показники

До п.в. =1,01

До р.д =1,3

Кз.и = 1,31

До р.в. = -0,27,

а як і дані таблиці 2.

Через війну проведених удосконалень продуктивності праці підвищена в 1,1 за рахунок заміни шестирядной сівалки СПЧ-6 (ширина захоплення 4.4) восьмирядной

СУПН-8 (ширина захоплення 5,6). У цьому заощаджуємо живої працю (120 часов/год) і вивільняємо 0,06 працівника. У цьому отримуємо економічний ефект

Список використаної

літератури.

1. Громов М. Н. “Наукова організація та нормування праці в с\х підприємствах”, М-1991

2. Громов М. Н. “Практикум з наукової організації, нормуванню і про оплату праці в с\х підприємствах”, М-1991

3. Методичні вказівки з виконання курсової роботи, підготовлені професором І.М. Четвертаковым.

4. Економічний довідник сільського фахівця, М-1984

18

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Поділіться рефератом Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

Кадри, продуктивності праці і оплата праці в підприємстві
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації
Южно-Уральский Державний університет
Кафедра «Економіки і фінансів»
Реферат на тему:«Кадры, продуктивності праці і оплата праці в підприємстві» Выполнил: студент групи АТ-441
Завантажити
Економіка праці (розділи: Ринок праці, Організація праці персоналу підприємства, Расчёт трудових показників підприємства)
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Курганський державний університет Кафедра менеджменту
Курсовой проект
Дисципліна: Економіка праці
Варіант 15Студентка групи 3738 Мухіна Катерина Володимирівна Напрям менеджмен
Завантажити
Організація оплати праці та стимулювання праці в підприємстві
Тип роботи: курсова робота

Барышский коледж філія УлГТУ

Тема:

Організація оплати праці та стимулювання праці в підприємстві

КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни \"Економіка організації\"

Студент 4 курсу: З. Є. Павлов

Завантажити
Ринок праці та оплата праці
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за "атомною енергії «РОСАТОМ»

Федеральне державне освітнє установа вищого професійного

Освіти

СНЕЖИНСКАЯ ДЕРЖАВНА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

АКАДЕМІЯ

Предметная комісія економічного циклу

Завантажити
Тарифна система оплати праці. Поняття зайнятості
Тип роботи: контрольна робота

1. Тарифна система оплати праці. Охарактеризовать зміст тарифної системи оплати праці. Які переваги роблять тарифну систему життєздатною і незамінною з організацією оплати праці великих трудові колективи?

У разі ринкової економіки України

Завантажити
Тарифна система оплати праці
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Загальна характеристика систем оплати праці

2. Характеристика тарифної системи оплати праці

2.1 Сутність реалізувати основні поняття тарифної системи оплати праці

2.2 Побудова тарифної сис

Завантажити