Реферат на тему Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Введение.................................................................................2

Аналіз використання робочого времени............................4.

Удосконалення організації труда...............................7.

Система оплати труда............................................................11.

Розрахунок розцінок оплаты........................................................14.

Ефективність проекта..........................................................16

Заключение...................................................................................18

Список використаної литературы......................................19

Приложение................................................................................20.

У У Є Д Є М І Є.

Останнім часом найгостріше постало питання підвищенні продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах. Це які вже як відомо, що у даному показнику Росія далеко відставала передових країн-виробників. Так ,приміром, якщо річний вироблення з/ x своєї продукції 1 зайнятого у галузі США становить 35,5 тис. Доларів, то Росії менш 3-х. Але, очевидно, в повному обсязі буде так погано, як здається. Адже й у Росії окремі виробники з високі показники. Не виключено, що часом залежить від рівня організації виробництва. Інакше чим пояснити, що, приміром, з цих двох підприємств сусідів з однаковим вихідної базою, одне стає дуже прибутковою, а інше накопичує купу боргів, і на межі банкрутства. Отож, однією з інструментів підвищення продуктивність праці Я бачу вдосконалення організації праці, тобто проведення комплексу робіт з вивченню праці окремих професій, докладного його аналізу, розрахунку сравнительно-аналитических показників, встановлення з їхньої основі норм праці, проектування робочого процесу. Центральним ланкою тут є розрахунок норм праці. Це потрібно двома методами: опытно-статическим і технічним. Найбільш обгрунтованим є технічне нормування праці. З цього методу робочий процес розчленовується деякі елементи: операції, і прийоми, які старанно вивчають, що дозволяє найбільш раціонально організовувати робочий процес. У технічному нормуванні використовують три способу вивчення робочих процесів: фотографія (хронография), хронометраж і фотохронометраж. У цьому роботі використовуватиметься хронография робочого дня. Це послідовне спостереження і запис в спостережний лист всіх операцій та витрат часу у хвилинах кожну операцію за зміну чи обрання робочого дня. У цьому не потрібно в детальному фіксування витрат робочого дня протягом зміни, в детальному розчленування процесів праці - до дій і рух. Окремі трудові операції - оранка, культивація, добір і обмолот валків зернових культур- розчленовують тільки прийоми ( при сівбу зернових культур - власне посів, поворот, засипання насіння ріпаку і т.д.) Мета хронографии - виявити втрати робочого дня, знайти резерви підвищення її використання. Вона дозволяє визначити нормативи деякі трудові прийоми: подготовительно-заключительное час, годинну продуктивність тощо. буд. Точність відліку часу при хронографии зазвичай приймають рівної п'яти секундам, у випадках від десятьох до 30-ти. Найчастіше застосовують цифровий спосіб реєстрації витрат часу. Він зводиться до запис у спостережній аркуші часу виконання праці та перерв, а як і їх тривалості. У результаті спостережень, крім фіксації часу записують найважливіші даних про роботі машин, устаткування, викреслюють схему руху агрегату занедбані, вважає її продуктивність тощо. Отже, вдосконалення організації праці з урахуванням досягнень науку й техніки.

Метою згаданої роботи я визначила собі освоєння прийомів для вдосконалення організації праці.

1. Аналіз використання

робочого дня.

Для аналізу використання змінного робочого дня проводиться обробка хронографии робочого дня механізатора на сівбу кукурудзи. Робиться так.

Визначається тривалість кожну операцію, прийому.

Потім робиться угруповання елементів робочого дня по однойменною затратам. І тому операції, і прийоми шифрують, тобто. привласнюють кожну операцію відповідний код і підсумовується час операцій із однаковими кодами.

На закінчення визначають питому вагу кожного виду витрат у відсотках стосовно до всього часу зміни.

Сгруппированные даних про часу операцій та його питому вагу становлять баланс робочого дня та її структуру (див. Таблицю Додатка).

Подальший аналіз змінного робочого дня складає основі розрахунку коефіцієнтів:

1). Коефіцієнт тривалості робочого дня (зміни)

До р.д.=Тсмф / Тсм

До р.д. = 604,73/480=1,3

де Тсмф - фактична тривалість зміни, а Тсм - встановлена тривалість.

Цей показник свідчить, що фактична тривалість зміни перевищує нормативну в 1,3 разу.

2). Коефіцієнт корисних витрат

До п.в.=Тп/Тсмф=(Тсмф-tпрост-Тотлф + Тотл) / Тсмф ,

До п.в. = (604,73-0-21,83+30) / 604,73 = 1,01

де Тпф- загальна тривалість корисно витраченого робочого дня, хв

tпрост - сумарне час всіх простоїв, хв

Тотлф і Тотл - відповідно фактичне і нормативне час відпочивати та особисті потреби.

Коефіцієнт перевищив 1 т.к. був простоїв, а як і внаслідок неповного використання працівником нормативного часу відпочивати.

3). Коефіцієнт завантаженості виконавця

До з.и. = До р.д * До п.в. = Тпф / Тсм

До з.и. = 1,3*1,01 = 1,31

Кз.и свідчить, що завантаженість вище норми.

4). Коефіцієнт резервного часу

До р.в. = ( Тсм-Тпф) / Тсм

До р.в. = ( 480-612,90) / 480 = -0,27

Негативний коефіцієнт свідчить, що резерву часу немає. Понад те, працівник використовував частку.

За підсумками витрат робочого дня і фактичною вироблення розраховуємо нормативи робочого дня виконання окремих операцій на розрахунку 1 га.

( Таблиця 2 докладання)

Для заповнення таблиці 2 визначимо витрати часу з посіву 1 га кукурудзи. І тому необхідно розділити витрати часу (хв.) на фактичну вироблення за зміну (17 га).

Для розрахунку поліпшеного часу 1 випадку необхідно розрахувати коефіцієнт стійкості хроноряда за кожним видом робіт. Якщо коефіцієнт вбирається у 1.8-2.0, такий хроноряд вважається стійким і потребує поліпшенні, а якщо ні, то максимальне і мінімальну значення низки опускається і коэф. вуст. розраховується знову. Так відбувається до того часу, поки коефіцієнт не ввійде у межа 1,8-2,0. Тоді серед значень такого хроноряда знаходять середнє арифметичне значення, що й буде поліпшеним часом 1 випадку.

Коефіцієнт стійкості Тв1 (поворот)

Кущ. = Тmax / Tmin = 1,1 / 0,36 = 1,93, отже час вже не потребує поліпшенні

Коефіцієнт стійкості То1 (сівши)

Кущ. = 8,32/7,16 = 1,17

Увр = 8, 6,,

Коефіцієнт стійкості Тв2

Кущ. = 5,34/4,28=1,24

Увр. = = 5, 21,,

2. Удосконалення організації праці

на сівбу кукурудзи.

За підсумками витрат робочого дня і фактичною вироблення розраховуємо нормативи робочого дня виконання окремих операцій на розрахунку 1 га. І тому необхідно визначити норму вироблення (фактичну) за зміну.

Розрахунок норм вироблення на сівбу кукурудзи

1. Визначення робочої швидкість руху агрегату (км/год)

Vр=(Lср*n)/ (1000*Тоф)

Vр=680*51/1000*6,9=34680/6900=5,02 км/год

де Lср-средняя довжина гону, м

n - колличество гонів агрегату під час спостереження

Тоф- основне час у період спостереження, год

2. Робоча ширина захоплення, м

Вр=Вк*n*R

Вр=4,2*1*1,05=4,4м

де Вк- конструктивна ширина захоплення 1 машини

n - кількість робочих машин агрегаті

R - Коефіцієнт використання ширини захоплення

3. За підсумками робочої швидкості і ширини захоплення розраховуємо продуктивність агрегату протягом години основного часу

W=0,1*Vр*Вр

W=0,1*5,02*4,4=2,1 га/ч

4.Расчитываем значення коефіцієнтів поворотів, переїздів, завантаження.

Rпов=(tпов*Vp)/(3,6*L)

Rпов=(0,46*5,02)/(3,6*680)=0,09

Rзаг=tзаг *((W*N)/(60*x*y))

Rзаг=5,35*((2,2*2)/(60*8*0,8))=0,04*5,35=0,05

де x-емкость насіннєвих ящиків

y-коэффициент використання насіннєвих ящиків

W-производительность агрегату

N- норма висіву насіння, tзаг-среднее час однієї завантаження

Rпер=(tпер+tп.п.)*(W*I)/Fср

Rпер=(0,2+0,14)*(2,2*1)/17=0,34*0,13=0,04

де tпер- тривалість одного переїзду за матеріалами спостереження

tп.п- середнє час, затрачуване на разову підготовку агрегату до переїзду і на роботу після тривалого переїзду.

I-колличество однотипного агрегату одночасно що працюють у полі.

Fср-средняя площа оброблюваного ділянки

5. З урахуванням прийнятого тижневого режиму праці та відпочинку розраховується тривалість робочої смены.(Тсм)

Тсм = (Тн*(Р+В))/7*Р

Тсм = ((40*(6+1))/7*6 = 280/42 = 6,7ч

де Тн- встановлена конституцією тривалість робочого тижня, год

Р і У - відповідно кількість робітників і вихідних днів

7 - кіл. робочих днів, у тижню.

6. Далі визначається час основний роботи механізованого агрегату (Те)

Те = Тсм-(Тп.з.+Тобс.+Тотл)

1+Rпов+Rзаг+Rпер

То=402-(17,80+12,32+21,83)

1+0,094+0,05+0,04

Те = 350,05/1,2 = 294мин =4,9 год

де Тсм - тривалість робочої зміни, хв

Тп.з., Тобс, і Тотл - взяті з матеріалів спостереження.

7. Тепер з урахуванням даних попередніх розрахунків можна визначити змінне норму вироблення

Нсм = W * Те

Нсм = 2,1*4,9 = 10 га.

Розробка проектів вдосконалення

Розробка проектів вдосконалення праці полягає в усуненні простоїв, застосуванні прогресивних технологічних варіантів ефективніших машин і немає механізмів тощо.

Отже виходячи з даних хронографии робочого дня можна запропонувати такий варіант організації праці.

Передусім хотілося б вирізнити, що підвищити продуктивності праці можна тільки з допомогою технічних удосконалень, тобто застосування інших тракторів і сівалок. Підвищити продуктивності праці сам працівник неспроможна, т.к. немає ніяких при цьому резервів (різних простоїв, нестійкого операцій тощо.) Понад те, слід зазначити, що працівник використовував частину свого особистого часу, що нам кажучи показники Кр.д , До п.в. ,До р.в.

Розрахунок коефіцієнтів стійкості показав нам також, що швидкість операцій і прийомів була стабільною.

У запропонованому варіанті можу порекомендувати такі вдосконалення:

замість сівалки СПЧ-6 сівалку СУПН-8, тоді робоча ширина захоплення збільшиться з 4,4 до 5,6 метрів і скоротиться кількість гонів.

сівалку обладнати УСКом (пристосування з фотоелементом, следящее над кількістю насіння сеялке автоматично, тобто. коли насіння закінчуються у кабіні тракториста загоряється лампочка.) Це дасть можливість раціонально використовувати час.

аналізуючи кількість заправок я доходить висновку, що його заправок сівалки можна скоротити, бачимо з таких розрахунків

680*4,4/10000=0,30 га площадь1 гону

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Удосконалення організації та оплати праці механізатора на сівбу кукурудзи

Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невиробничих витрат й гіркоти втрат робочого дня
Тип роботи: реферат
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ ПОВОЛЖСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ СЕРВИСА Кафедра «Економіка і управління» Курсовой проект По дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» Тема: «Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невироЗавантажити
Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ
«ВИТЕБСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЮ І ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
КУРСОВАЯ РОБОТА
на тему: « Удоско
Завантажити
Проблема аналізу змісту праці та структури витрат робочого дня менеджера компанії
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти РФ
Державний університет управління
Інститут заочного навчання
Спеціальність – менеджмент
Кафедра управління персоналом
курсової проект
з дисципліни:
Завантажити
Правове регулювання робочого дня і часу відпочинку
Тип роботи: реферат

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіко-управлінських

і правових дисциплін

ПРАВОВЕ РЕГУЛИР

Завантажити
Склад і рух робочої сили й ефективність використання робочого дня. Техніко-економічний аналіз
Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ: Аналіз робочої сили в, зайнятою для підприємства Аналіз складу працюючих Аналіз структури чисельного складу працівників підприємстві Аналіз динаміки чисельного складу працівників і плинності персоналу Аналіз використання робочого дня КонвЗавантажити
Методика встановлення норм часу й визначення норм вироблення. Нормативи чисельності
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з предмета Економіка і соціологія праці
Выполнил Диких Олексій
Рубцовский філія АМУ
Праця є доцільну діяльність людей зі створення матеріальних й духовних благ. Трудові витрати створення цих цінностей пови
Завантажити