Реферат на тему Управління матеріальних ресурсів для підприємства

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Введение..............................................................................3

1. Створення бази сировини й материалов..........................................4

1.1. Аналіз цінності сировини й материалов...............................4

1.2. Визначення оптимального кількості заказов...............6

1.3. Вибір підприємств - поставщиков..................................8

2. Збереження сировини й матеріалів , підготовка їх до движению...11

3. Економічне використання ресурсов................................16

4. Управління матеріальних ресурсів для з прикладу конкрет ного підприємства...................................... ................................22

Висновки і товарної пропозиції......... ...........................................25

Список литературы..........................................................26

Запровадження

Управління матеріальних ресурсів для підприємства грає великій ролі під управлінням підприємством загалом.

Матеріальні ресурси є частина обігових фондів підприємства, тобто. тих чималих коштів виробництва, що цілком споживаються у кожному виробничий цикл, повністю переносять свою вартість на готової продукції і під час виробництва змінюють чи втрачають свої споживчі властивості.

Для організації прибуткової роботи підприємства необхідно створення правильна й реальної структури руху матеріальних ресурсів підприємства. У сучасному менеджменті є велика кількість варіантів управління матеріальних ресурсів для підприємства.

У своїй роботі, я мала на меті проаналізувати структуру існуючих методів управління матеріальних ресурсів для підприємства, виділити систему і простежити рух матеріальних ресурсів від часу визначення необхідність забезпечення виробничого процесу сировиною і матеріалами досі виходу кінцевий продукт.

Досягнення справжньої мети можливо шляхом комплексного аналізу існуючих методів управління матеріальних ресурсів для підприємства, периодичного маті риала, статей і аналітичного матеріалу на тему.

1. СТВОРЕННЯ БАЗЫ СИРОВИНИ І МАТЕРИАЛОВ

1.1. Аналіз цінності сировини й матеріалів

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства становлять основні матеріали. До них належать предмети праці, на виготовлення продукції і на що утворюють основне неї давав. ( При виготовлення автомобіля - це метал, скло, тканину й ін.).

До допоміжним ставляться матеріали, споживані у процесі обслуговування виробництва чи що додаються до основним матеріалам ( мастильні, обтирочные, пакувальні матеріали, барвники тощо. буд.).

Промислові підприємства у час оснащені сучасної обчислювальної технікою, з допомогою якої стає можливим моделювання матеріальних потоків з урахуванням впливи різних чинників внутрішньої і до зовнішньої середовища підприємства, і навіть розробка системам управління матеріальних ресурсів для.

Існують основні засади формування та функціонування системи управління матеріальних ресурсів для:

1. Самостійність підприємств - постачальників і споживачів на використанні матеріальних ресурсів.

2. Саморегулирование.

3. Ресурсосбережение і противозатратность.

4. Комплексність.

5. Оперативність.

6. Сприйнятливість до науково-технічному прогресу; та інших.

Перелічені засади повинні діяти одночасно, оскільки вони визначають умови рівноважного гніву й ефективного функціонування системи.

Щоб з основних негараздів у рамках створення бази сировини й матеріалів існують різноманітні методи прийняття рішень, особливо:

- ABC- аналіз ( початковий аналіз);

- метод оцінки за системі балів;

- аналіз вартості сировини й матеріалів;

- математичні моделі рішень.

Розглянемо докладно аналіз вартості сировини й матеріалів.

Метод аналізу вартості найчастіше застосовується тоді, коли потрібно зниження витрат і випущених виробів з метою поліпшення результатів господарську діяльність підприємства або збільшення шансів збуту готової продукції.

Через війну аналізу вартості сировини й матеріалів, може:

- статися скорочення витрат за сировину й матеріали;

- заощаджуватися робочий час під час виготовлення виробів із цього сировини й матеріалів;

- підвищуватися якість готової продукції, і навіть,

- статися зниження витрат реальних інвестицій.

Послідовність одного такого оцінкової аналізу сировини й матеріалів, наведена нижче, є типовою реалізації аналізу у багатьох областях предприни мательской діяльності.

1. На підготовчому етапі оцінкової аналізу спочатку формулюються мети дослідження сировини й матеріалів, і навіть з'ясовуються організаційні підготовчі рішення.

2. Потім здійснюється збирати інформацію власної продукції, і навіть про аналогічних виробах, що використовуються порівняння.

3. На наступний етап, у вигляді дослідження фак тического стану сировини й матеріалів, розкриваються слабких місць у виробництві власної продукції.

4. Потім виявляються пропозиції з поліпшення якості соб ственной продукції і на технологічного процесу його виробництва.

5. Після цього піддаються оцінці можливі варіанти щодо величини витрат і доходів під час виготовлення власної продукції.

6. Потім від цього масиву корисною інформації вибираються найбільш реалізовані рішення.

7. Останнім кроком оцінкової аналізу сировини й матеріалів лежить введення цього оптимального варіанти вживляють у производство.(2)

1.2. Визначення оптимального кількості замовлень

Рациональная організація матеріально-технічного постачання і збуту значною мірою визначає для підприємства рівень використання коштів виробництва, зростання продуктивність праці, зниження продукції, зростання прибутку і рентабельності. Цим визначається роль і значення матеріально-технічного постачання і збуту у системі виробничого менеджменту.

Постачання виробництва необхідними матеріальних ресурсів для є початковим ланкою виробничого процесу, а збут готової продукції - його завершенням. Під матеріально- технічним постачанням підприємства розуміється процес гарантування усіма видами матеріально-технічних ресурсів у необхідні строки й обсягом, необхідні нормального виконання її производственно- господарську діяльність. Від організації постачання, своєчасності надходження матеріальних ресурсів у виробництво необхідному асортименті, необмеженій кількості й належного якості значною мірою залежать рівномірне і ритмічний випуск готової продукції, підвищення якості і ефективність діяльності колективу підприємства.

Основне завдання підприємства з організації та управління матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і комплектне постачання виробництва усіма необхідними матеріальних ресурсів для реалізації виробничого процесу у точному зі ответствии з затвердженими плановими завданнями. Причому процес постачання має здійснюватися при ми нимальных транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

У процесі планування матеріально-технічного снаб жения необхідно визначити:

1. Які види матеріальних ресурсів необхідні забезпечення производственно - господарську діяльність підприємства.

2. Кількість матеріальних ресурсів, яке знадобиться до виконання виробничої програми.

3. Необхідні площі складських приміщень для зберігання матеріальних ресурсів.

4. Витрати на матеріально-технічне постачання.

Існує безліч методів визначення кількості заказываемых матеріальних ресурсів. Усі вони теж мають свої особливості, переваги та недоліки, які треба враховувати, щоб зберегти час і скоротити затраты.(8)

При визначенні оптимального кількості замовлень треба враховувати:

- незалежні кількості замовлень витрати (F) , утворювані як постійних вихідних витрат, необхідні здійснення запиту запропонованого сировини й матеріалів, обліку, і порівняння пропозиції, і навіть здійснення самого процесу замовлень,

- відсоткову ставку витрат реалізації складського зберігання сировини й матеріалів (1),

- калькуляционную відсоткову ставку (Z), що відповідає бажаному середньому нарахуванню відсотків за товари, збережені складі,

- закупівельну ціну (P) ,складованого сировини й маті ріалів.

- і загальну потребу в сировину й матеріалах протягом певного періоду (R).

Оптимальний кількість замовлень (q) є тим самим коефіцієнтом, який призводить до найнижчим загальним видатках (KL ) і до низьким видатках реалізації процесу постачання виробництва сировиною і матеріалами з їхньої замовлення (KB).

Загальні витрати реалізації складського господарства KL, які залежить від вартості складованого сировини й матеріалів, від витрат утримання складських запасів, від відсоткової ставки і тривалості термінів зберігання, визначаються як:

Витрати, необхідних здійснення постачання виробництва сировиною і матеріалами, залежить від частоти надходження заказываемых матеріалів за певний період:

Отже, вираз визначення загальних витрат для матеріально-технічного постачання виробництва сировиною і матеріалами має вигляд:

Оптимальний кількість замовлень отримують у вигляді встановлення значення q від цього висловлювання після прирівнювання нанівець значення K:(2)

1.3. Вибір підприємств - постачальників сировини й матеріалів

У разі ринкової економіки однією з основних завдань підприємця є оптимальний вибір із великої числа підприємств - постачальників, пропонують своє продукції, яка адресований цього підприємства, гідних постачальників сировини й напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів тощо. продукції.

Вищої мірою під час виборів підприємства - постачальника сировини й матеріалів є такі чинники:

- підприємство-замовник має вдатися до договірні відносини з різними предприятиями-поставщиками сировини й матеріалів. Отже, забезпечується можливість уникнути односторонньої залежності.

- у предприятия-заказчика повинні прагнути бути договірні відносини з предприятиями-поставщиками, обмеженими неозорим кількістю поставок (знижки за оптове кількість поставки сировини й матеріалів).

- кількість постачальників слід оптимізувати.

Визначення методів і форм постачання залежить від складності своєї продукції, складу комплектуючих виробів і матеріалів.

Розглянемо найчастіше використовувані методи лікування й форми:

1. Закупівля товару (матеріальних ресурсів) однієї партією.

Передбачає поставку товарів великий партією воднораз (оптові закупівлі на товарно-сировинних біржах, аукціонах, в постачальників та інших.). Переваги: простота оформлення документів, гарантія поставки всієї партії, підвищені торгові знижки.

Недоліки: велика потреба у складських приміщеннях, уповільнення оборотності капіталу.

2. Регулярні закупівлі дрібними партіями. І тут покупець замовляє необхідну кількість товарів, яке поставляється йому партіями протягом визначеного періоду. Основні переваги: пришвидшується оборотність капіталу, оскільки товари оплачуються у міру надходження окремих партій; досягається економія складських приміщень та витрат за зміст зайвих запасів. Недоліки: ймовірність замовлення надлишкового кількості товару; необхідність оплати усієї кількості товару, певного в замовленні.

3. Щомісячні закупівлі по котировочным даними. Використовуються на закупівлю дешевих і швидко використовуваних товарів. Переваги: зниження витрат за складування і збереження; прискорення оборотності капіталу; своевремен ность поставок.

4. Одержання товару за необхідності. Цей метод нагадує регулярну поставку товарів, але характеризується такими особливостями:

- кількість товару суворо не встановлюється, а визначається приблизно;

- оплачується лише поставлене кількість товару;

- після закінчення терміну контракту замовник зобов'язаний ухвалювати й оплачувати товари, що їх поставлені.

Переваги: відсутність суворих зобов'язань із закупівлі певної кількості товарів; прискорення обороту капіталу; мінімум роботи з оформлення документов.(3)

Процедура отримання й оцінки пропозиції від потенційних постачальників то, можливо організована по-різному. Найпоширенішими і ефективними є такі:

1. Конкурентні торги (тендоры) - проводять у разі, якщо передбачається закупити сировину, матеріали велику суму чи з міркувань формування довгострокових перетинів поміж постачальником і споживачем.

2. Письмові переговори між постачальником і споживачем можуть бути організовані двома шляхами:

- ініціатива вступу в походить від постачальника товару;

- ініціатива походить від покупця.

Незалежно від выбираемого способу оцінка пропозицій, які поступили до потенційному споживачеві, можна вести у різний спосіб. Це то, можливо суворо регламентований процес, як у конкурентних торгів, або як вільна процедура. Найчастіше основними критеріями вибору постачальника є:

- вартість придбання товару чи послуг;

- якість обслуговування.

Вартість придбання включає у собі ціну товару чи послуг і має точного і прямого грошового висловлювання іншу вартість (зміна іміджу організації, соціальну значимість даної сфери діяльності підприємства, перспективи зростання і розвитку виробництва та т. буд.).

Якість обслуговування включає якість товару і надійність обслуговування. Надійність можна оцінити через ймовірність полягає у задоволенні заявки споживача.

Крім корінних критеріїв вибору постачальника сущест вуют й інші критерії, кількість яких перевищує 60.

- віддаленість постачальника від споживача;

- терміни виконання поточних і екстрених замовлень;

- систему управління якістю продукції у постачальника;

- психологічний клімат трудовий колектив постачальника;

- здатність постачальника забезпечити поставку запасними частинами протягом всього терміну служби поставленого про рудования;

- кредитоспроможність і фінансовий становище постачальника тощо.

2. ХРАНЕНИЕ СИРОВИНИ І МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВКАИХ До ДВИЖЕНИЮ

Для безперебійної роботи підприємству необхідні запаси основної сировини і матеріалів, допоміжного сировини й матеріалів, і навіть быстроизнашиваемых засобів виробництва. Такі запаси сировини й матеріалів необхідні здобуття права:

- забезпечити можливість виробництва власної продукції передчасно надходження наступній партії і навіть,

- забезпечити можливість змін потреби сировини й матеріалів при поставці.

Отже, запаси сировини й матеріалів для підприємства коливаються поміж їхніми мінімальним значенням і найбільшим значенням необхідних запасів.

Мінімальна кількість запасів складається з:

- календарного запасу (цей запас служить задля подолання відрізка часу від доставки сировини й матеріалів до їх скла дирования, т. е. відрізка часу, який буде необхідний розвантаження, перевірки та державній реєстрації які поступили сировини й матеріалів),

- запасу, який буде необхідний складування (так званий запас сировини й матеріалів, який вимагає виконання зазначених правил збереження і лише крізь певне заданий час набуває свою произ водственную цінність, наприклад, вироби дерев'янний чи лиття з чавуну),

- обумовленого технологічним процесом запасу сировини й матеріалів (запас, який передбачено для під утримання необхідного режиму чи робочого стану тих нологического процесу виробництва),

- аварійного запасу (запас, який має завжди бути, у наявності вирівнювання непередбачених змін постачання сировини й матеріалів до їх споживання, і навіть від втрат сировини й матеріалів).

Різниця між переважним значенням обгрунтованого мінімального запасу і переважним значенням еко номически і суто організаційно обгрунтованого найбільшого запасу і є поточним запасом сировини й матеріалів.

Тоді як мінімальний запас сировини й матеріалів є стабільною величиною, поточний запас піддається постійним коливань поставок до поставки (за інтервал часу між двома поставками).

Загальний запас сировини й матеріалів визначається розрахунковим шляхом як сума мінімального запасу (Vm ) й середнього поточного запасу сировини й матеріалів (Vl і, при прийнятому рівномірному споживанні сировини й матеріалів, Vl/2 ):

і,

Мінімальний запас сировини й матеріалів (Vm) мусить стежити за відхиленнями від планомерных постачання і від планомірного використання сировини й матеріалів, і навіть має гарантувати у час критичне кількість сировини й матеріалів, необхідні підтримки заданою режиму випуску підприємством власної продукції. Мінімальний запас сировини й матеріалів розраховується з висловлювання:

де

Vs - аварійний запас сировини й матеріалів (на 1 день),

Vd - календарний запас сировини й матеріалів,

Vt - технічно обгрунтований запас сировини й матеріалів,

Vp - первинний запас сировини й матеріалів,

Md - коефіцієнт щоденного використання сировини й маті ріалів.

Поточний запас сировини й матеріалів окреслюється:

де

Lz - циклічність поставок сировини й матеріалів,

Lm - кількість поставок.

Зі спільної рішення обох вищенаведених висловів може бути оцінена основна математична залежність визначення загального запасу сировини й матеріалів, має вид:

чи:

Оскільки здійснення запасів сировини й матеріалів вимагають додаткового капіталовкладення, то, з економічної раціональності виробництва, слід прагне, щоб випускалася продукція, яка має запасів сировини й матеріалів, т. е., відповідно, необхідно йти до безперебійної поставці всього потрібного для випуску власної продукції, кількості сировини й матеріалів для безпосередньої його обробки процесі виробництва. Це становище

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Управління матеріальних ресурсів для підприємства

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Управління матеріальних ресурсів для підприємства

Статистика сировини, матеріалів, палива тощо. Материальных ресурсів
Тип роботи: реферат
Вивчення витрати сировини, матеріалів, палива, енергії має значення, т.к. їх ст-ть в с/ст-ти продукції займає велику питому вагу. Тому ощадливе раціональне використання матер. ресурсів знижує рівень витрат за пр-во і підвищує прибуток. Тому кожен Завантажити
Удосконалення обліку, і аналізу використання сировини й матеріалів виробництві
Тип роботи: дипломна робота

року міністерство освіти Російської Федерації

Тверській державний університет

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку

Картышова Марина Валеріївна

 

Дипломна работана тему \"Удосконалення обліку
Завантажити
Облік надходження матеріалів і аналіз забезпеченості організації матеріальних ресурсів для
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УО «БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Вищу школу управління бізнесом

Кафедра «Бухгалтерского обліку, аналізу та аудиту у промисловості»

Допущена до захисту

З

Завантажити
Збут продукції. Закупівля сировини
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

за курсом «Комерційна діяльність промислових підприємств»

на задану тему:

«Збут продукції. Закупівля сировини»

1. Визначення оптимальної величини партії закуповуваних матеріальних ресурсів немає і потреби у о

Завантажити
Розрахунок необхідної кількості закуповуваного сировини з допомогою коштів Excel і VBA
Тип роботи: курсова робота

Оглавление

Умова завдання

Алгоритм рішення

Рішення завдання у табличном процесорі Excel

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Метою роботи є підставою перебування кількості 20 кг мішк

Завантажити
Визначення стратегії керівництва переробного підприємства з сезонному набору сили з урахуванням різного обсягу переробного сировини
Тип роботи: реферат
Міністерство сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь у БІЛОРУСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра інформаційних процесів і технологій
Курсова робота
На тему: \"Визначення стратегії керівництва пер
Завантажити