Реферат на тему Начертательная геометрія і інженерна графіка

Розділ: Нарисна геометріяТип роботи: реферат

РАЗРЕЗЫ.

Розріз – зображення предмета, подумки розсіченого одна чи кілька січними площинами. Мысленное розсічення предмета визначає умовність зображення – розтину, та інших зображень не тягне, т.к. видаляють частина предмета, що знаходиться між спостерігачем і площиною проекцій, умовно. Розріз показує внутрішню конструкцію предмета, дає можливість уникнути застосування штрихових ліній, утрудняють читання складних елементів на кресленні.

Перерізи діляться за наступним ознаками:

Від становища січних площин щодо площин проекцій:

горизонтальний (рис. 51);

фронтальний (рис. 52);

профільний (рис. 53);

похилий (рис.54).

Від числа січних площин:

простий – одна секанс площину (див. рис. 51, 54);

складний – дві і більше січних площин.

Складні розрізи бувають:

складний ступінчастий (див. рис. 52);

складний ламаний (див. рис. 53).

Від напрями розтину предмета:

подовжній – вздовж великих вимірів предмета (див. рис. 52, 53, 54);

поперечний – перпендикулярно великим вимірам предмета (див. рис. 51).

Від обсягу розтину предмета:

повний, коли все предмет розтинають (див. рис. 51-54);

місцевий, якщо частка предмета розтинають (рис. 55).

Становище січною площині свідчить про кресленні лінією перерізу – разомкнутая лінія (див. табл. ). При складному розрізі штрихи проводять також в місць переходів однієї січною до іншої (в східчастому) та пересічення січних між собою (в ламаному). На початковому і кінцевому штрихах ставлять стрілки, що вказують напрям погляду (проектування). Стрілки повинні наноситися з відривом 2-3 мм від зовнішніх кінців штрихів (рис. 56).

Початковий і кінцевий штрихи нічого не винні перетинати контур відповідного зображення.

У початку й кінця лінії перерізу, а потреби і у місць переходів та пересічення січних площин ставлять один, і тугіше прописну букву російського алфавіту, причому букву завжди мають горизонтально і з зовнішнього боку стрілки. Розмір шрифту тих літер беруть на 1-2 розміру більше, ніж розмір шрифту для нанесення розмірів. Над розрізом ставлять самі букви і не підкреслюють. Оформляють таким чином належні розрізи після процесу нанесення розмірів на кресленні.

На наших малюнках завдано хоча б тільки розмір порівнювати розмірів шрифтів, які у вищевказаних цілях.

Випадки розрізів.

За виконання простих горизонтальних, фронтальних, профільних розрізів у разі, коли секанс площину збігаються з площиною симетрії предмета загалом, а відповідні зображення розташовані на півметровій тому ж аркуші в безпосередньої проекційної зв'язку й не розділені якимось іншим зображенням, то становище січною площині не відзначають щиро й розріз написом не супроводжують (рис. 57).

За виконання розрізів, отриманих однієї січною площиною, ніг мають протилежний зміст проектування, рекомендується використовувати одну лінію перерізу, а стрілки спрямовані відповідно обраним напрямам проектування й відзначені різними прописними літерами російського алфавіту (рис. 58).

Якщо місцевий розріз виконують на частини предмета, що становить тіло обертання, такий розріз можна відокремити від виду штрихпунктирной тонкої лінією, що є віссю цієї маленької частини предмета (рис. 59).

Допускається з'єднувати частина виду та частина розтину, поділяючи їх суцільний хвилястою лінією чи суцільній тонкої з зламами (на кшталт місцевого розтину) (рис. 60). У цьому несуттєво, який із зображень (вид чи форму) займе більшу чи меншість проекції. Як очевидно з рис. 60 такий розріз не позначають.

Якщо поєднуються половина виду та половина розтину, кожен із якого є симетричній постаттю, то що розділює лінією служить вісь симетрії. Половину розтину у своїй, зазвичай, мають справа при вертикальної і знизу при горизонтальній осі симетрії (штрихпунктирной тонкої лінією) (рис. 61).

І тут неправильно твердження, що саме справили виріз чверті предмета двома, нібито січними площинами. Нанесения на половині виду штрихових ліній для невидимих елементів буває зайвим.

Якщо навіть за можливий поєднанні половини виду з першою половиною розтину з віссю симетрії збігається суцільна основна лінія, що його показують обов'язково, але поділяють вигляд і розріз суцільний хвилястою лінією, показуючи більше виду, якщо суцільна основна – зовнішня (рис. 62) чи більше розтину, якщо суцільна лінія – внутрішня (рис. 63).

Поєднання половини виду з першою половиною розтину можливо як простих розрізів, але для складних, коли самостійні зображення (вигляд і розріз) симетричні (рис. 64).

Як січною допускається застосовувати циліндричну поверхню й розріз розгортати. І тут над розрізом поміщають знак «розгорнуто» (рис. 65). Форма і величину знака «розгорнуто» дано на рис. 66.

Допускається з'єднувати чверть виду та чверті трьох розрізів (та інших. поєднання), за умови, що з цих зображень окремо симетрично.

Якщо вид згори перестав бути необхідним і креслення складається з зображень на фронтальній й про-фільної площинах проекцій, то, при східчастому розрізі лінії перерізу й написи позначення розмірів завдають, як показано на рис. 67.

При складних ламаних розрізах січні площині умовно повертывают до суміщення до однієї площину, паралельну площині проекцій (рис. 68, 69). Такий розріз допускається поміщати дома відповідного основного виду (див. рис. 68). Складні ламані розрізи можуть здійснюватися більш як двома січними площинами. При повороті січною площині елементи предмета, розташовані з ним, викреслюють оскільки вони проектуються на відповідну площину, з якою виробляється суміщення (див. рис. 69). Напрям повороту може збігатися з наступним спрямуванням погляду (проектування) (див. рис. 68).

ПЕРЕРІЗУ.

Сечение - зображення постаті, получающееся при уявному розсіченні предмета одна чи кілька площинами. На сечении показується тільки те, що у січною площині.

Сечения, які входять у склад розтину, поділяють на:

винесені (рис. 70);

накладені (рис. 71).

Винесені перерізу є предпочтительными та його допускається розташовувати не в розриві між частинами однієї й тієї ж виду (рис. 72). Контур винесеного перерізу, і навіть перерізу, що до складу розтину, зображують суцільними основними лініями, а контур накладеного перерізу – суцільними тонкими лініями, причому контур основного зображення на місці розташування накладеного перерізу не переривають (див. рис. 71).

Вісь симетрії накладеного чи винесеного перерізу вказують штрихпунктирной тонкої лінією без позначення літерами і стрілками і лінію перерізу не проводять (див. рис. 70, 71).

Для несиметричних перетинів, розміщених у розриві (рис. 73) чи накладених (рис. 74) лінію перерізу проводять зі стрілками, але літерами не позначають.

Винесені перерізу мають:

будь-якою місці поля креслення;

дома основного виду;

з поворотом з додаванням знака «повернутим»

Якщо секанс площину проходить через вісь поверхні обертання, обмежують отвір чи поглиблення, їх контур в сечении показують повністю, тобто. виконують за правилом розтину (рис. 75).

Якщо перетин виходить що складається з двох і більше окремих частин (рис. 76, а), слід застосувати розріз, до зміни напрямку погляду (рис. 76, б).

Секущие площині вибирають те щоб отримати нормальні поперечні перерізу (рис. 77).

Для кількох однакових перетинів, які стосуються одному предмета, лінію перерізу позначають яка однією літерою і викреслюють одне перетин (рис. 78).

Выносные елементи.

Выносной елемент – окреме збільшене зображення частини предмету уявлення подробиць, не зазначених на відповідному зображенні (рис. 79, а); може відрізнятиметься від основного зображення змісту. Наприклад, основне зображення є виглядом, а виносної елемент – розрізом (рис. 79, б).

На основному зображенні частина предмета виділяють окружністю довільного діаметра, виконаною тонкої лінією, від нього йде линия-выноска з поличкою, з якої ставлять прописну букву російського алфавіту, заввишки більше, ніж висота розмірних чисел. Над выносным елементом пишуть цю букву і від неї круглі дужки, без літери М, вказують масштаб виносного елемента.

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ.

Загальні правила. ГОСТ 2.307-68 встановлює правила нанесення розмірних чисел на кресленнях. Підставою аби визначити розміри вироби та її елементів служать розмірні числа, зазначені на кресленні, крім випадків, коли величину вироби визначає з його зображення (плановий метод, наприклад, в суднобудуванні). Задает розміри, з призначення КБ. Наприклад, розміри на кресленні деталі служать виготовлення і функцію контролю її, а розміри на габаритном кресленні служать з метою, зрозумілих з назви КБ.

На стадії навчання слід освоїти, насамперед, правила нанесення розмірних чисел, як слід розташовувати їх у кресленні.

Більше складне завдання – завдання розмірів виготовлення вироби та її контролю. Цю операцію можливо грамотно виконати після засвоєння першої операції, і проходження дисциплін Вуза наступних курсах навчання. Тому курс креслення лише знайомить із правилами нанесення розмірів.

Завдання розміру залежить від багатьох чинників – конструктивних, технологічних, прочностных, естетичних та інших.

Розміри бувають робочі (виконавчі), що використовуються під час виготовлення вироби та її приймання (контролю), й довідкові, указываемые для більшого зручності користування кресленням, і їх використання у процесі виготовлення у процесі вироби заборонена. Довідкові розміри відзначають знаком *, а технічних вимогах, наявних над основний написом, записують: «* розмір для довідки». До довідковим розмірам, наприклад, відносять:

одне із розмірів замкнутої розмірної ланцюга (рис. 80);

розміри елементів і деталі з сортового, фасонного, листового чи іншого прокату, якщо вони цілком визначено позначенням матеріалу, наведеним у графі 3 основний написи;

одне із розмірів, пов'язаний певної функціональної залежністю (рис. 81);

розміри, що визначають становище елементів деталі, підлягають обробці з іншої деталі (рис. 82).

Про інших довідкових розмірах говоритимемо у зв'язку з б складальним кресленням.

Не допускається повторювати розміри однієї й тієї ж елемента деталі на зображеннях, в технічних вимогах, основний написи і специфікації. Якщо технічних вимогах треба дати посилання розмір, завданий на зображенні, цей розмір чи елемент позначають великої буквою, а технічних вимогах поміщають запис, як у рис. 83, із зазначенням одиниця виміру.

Лінійні розміри і граничні відхилення їх свідчить про кресленні в мм, без вказівки одиниця виміру, а кутові розміри – в градусах, хвилинах і секундах, наприклад, 40; 00 45’; 150 30’ 25’’; 300+ 10’’. Для розмірів в дюймах застосовують прості дробу, наприклад: З 3/4 – А.

Розміри на кресленнях вказують размерными числами і размерными лініями зі стрілками з однієї чи обох кінців (рис. 84).

Мінімальна відстань між контуром і першою розмірної лінією, паралельної контуру, 10 мм, а між паралельними размерными лініями – 7 мм. Выносные лінії мають за кінці стрілок розмірної лінії на 1…5 мм.

При заподіянні розміру дуги окружності размерную лінію проводять концентрично дузі, а виносні лінії – паралельно бісектрисі кута, а над размерным числом завдають знак « » (рис. 85)

При заподіянні розміру кута размерную лінію проводять у вигляді дуги з центром у його вершині, а виносні лінії – радіально (рис. 86).

Між размерным числом і розмірної лінією може бути проміжок в 0,8…1 мм, розмір шрифту для цифр розмірних чисел брати 3,5 чи 5 мм.

Для розмірів підстави конуса размерную і виносні лінії проводять те щоб вони з що вимірюється відрізком утворили паралелограм (рис. 87). Необхідно уникати перетину розмірних і виносних ліній (рис. 88).

Не допускається використовувати лінії контуру, осьові, центрові і виносні лінії як розмірних. Размерные лінії робити з обривами:

При вказуванні розміру діаметра окружності незалежно від цього, зображено окружність в цілому або частково, роблячи обрив розмірної лінії далі центру окружності (рис. 89).

При заподіянні розмірів від бази, не зображеною цьому кресленні (рис. 90).

При зображенні вироби розриву размерную лінію не переривають (рис. 91).

У місці нанесення размерного числа осьові, центрові лінії лінії штрихування переривають (рис. 92, 93).

Розміри, які стосуються одному й тому конструктивного елементу (пазу, виступу, отвору тощо.) рекомендується групувати щодо одного місці, де геометрична форма даного елемента показано найповніше (рис. 94).

Размерные числа лінійних розмірів що за різних наклонах розмірних ліній мають, як показано на рис. 95.

Угловые розміри завдають бо в рис. 96:

у зоні, розташованої вище горизонтальній осьової лінії, розмірні числа поміщають над размерными лініями в їхніх опуклості;

у зоні нижче горизонтальній осьової лінії – із боку увігнутості розмірних ліній;

в заштрихованої зоні свідчить про горизонтально заподіяних полицях.

Для кутів малих розмірів чи нестачі місця розмірні числа поміщають на полицях линий-выносок у будь-якій зоні (рис. 97).

Якщо написання размерного числа недостатньо місця над розмірної лінією, то розміри завдають, як показано на рис. 98. Якщо недостатньо місця для нанесення стрілок, їх завдають, як показано на рис. 99.

При вказуванні розміру діаметра (завжди) перед размерным числом завдають знак Про тим самим розміром, як і розмір шрифту размерного числа. Перед размерным числом діаметра (радіуса) сфери як і завдають знак R без написи «сфера», крім випадків, коли на кресленні важко відрізнити сферу з інших поверхонь. Тоді перед размерным числом допускається наносити слово «сфера» чи знак Про (рис. 100).

Розміри квадрата завдають, як показано на рис. 101.

Розміри кількох однакових елементів виробів, зазвичай, завдають одного разу, із зазначенням полиці лінії выноски у цих елементів (рис. 102, 103).

При заподіянні розмірів елементів, розташованих навкруг рівномірно (наприклад, отворів), вказують їх у без кутових розмірів, визначальних взаємне розташування елементів (рис. 104, 105).

Розміри двох симетрично розташованих елементів вироби 9кроме отворів) завдають одного разу без зазначення їх кол-ва, групуючи щодо одного місці все розміри (рис. 106, 107).

При зображенні деталі лише у проекції розмір її товщини чи довжини завдають як показано на рис. 108.

Размерные кількості не можна розділяти чи перетинати хоч би не пішли лініями креслення.

Поділіться рефератом Начертательная геометрія і інженерна графіка

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Начертательная геометрія і інженерна графіка

Нанесення розмірів
Тип роботи: реферат
ПРОСТАНОВКА І
Питання, пов'язані з обеспе чением креслення необхідні розміри, продумуються у процесі визначення кількості та змісту зображень, але вирішуються, коли зображення деталі виконані. У цьому слід розрізняти терміни «прост
Завантажити
Розміри і выноски в AutoCAD
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації
Тверській державний технічний університет
Кафедра інженерної графіки
Реферат з дисципліниКомп'ютерна графіка
на тему
«Розміри і выноски в AutoCAD»
Выполнил:
Завантажити
Лінії на площині
Тип роботи: реферат
Під час читання економічної літератури має справу з велику кількість графіків. Зазначимо окремі.
Крива байдужості - крива, показує різні комбінації двох продуктів, мають однакове споживче значення, чи корисність, для споживача.
К
Завантажити
Влада народу - відносні розміри шрифтів
Тип роботи: доповідь
Bojan Mihelac
Відносні розміри шрифтів роблять сайти на більш зручних для читання - але користь від послуг цього невелика, якщо відвідувачі сайту не знають, як реально змінювати розміри тексту. У Internet Explorer, найбільш розповсюдженому
Завантажити
Які розміри відповідно до теорії повинен мати російська фірма?
Тип роботи: реферат
Фінансова академія при Уряді РФ
Кафедра: «Економічна теорія»
ЕСЕ
на задану тему:
«Які розміри відповідно до теорії повинен мати російська фірма?»
Виконала:
<
Завантажити
Розміри й будову нашої галактики
Тип роботи: реферат
Базуючись на результатах своїх подсчётов, Гершель спробував визначити розміри Галактики. Він уклав, що наш звёздная система має кінцеві розміри і утворить свого роду товстий диск: у площині Чумацького Шляху вона має відстань трохи більше 850 одиниЗавантажити