Реферат на тему Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування

Розділ: Право, юриспруденціяТип роботи: реферат
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Контрольна робота з дисципліни Правознавство

Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу

Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет

Санкт-Петербург 2007г

Глава1. Система органів структурі державної влади Російській Федерації 1.1. Загальна характеристика органів структурі державної влади

Діяльність кожної держави реалізується передусім системою його державні органи. Орган держави — це відособлене ланка механізму держави, що має власну структуру, суворо визначені функції й необхідні при цьому державно-владні повноваження.

Структура державні органи то, можливо різна. Що місце органу на вертикальної ієрархії, тим, зазвичай, складніше його структура. Кожен орган структурі державної влади створюється відповідно до конституцією, законами чи іншими нормативно-правовими актами.

Орган структурі державної влади наділений владними повноваженнями. Його обов'язкові виспівати усіма громадянами, посадовими особами та організаціями, у яких поширюється компетенція даного органу держави.

За Конституцією РФ державна владу у Російської Федерації складає основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Ці влади самостійні і втручається у оперативну діяльність одне одного. Реалізація принципу поділу їхніх стосунків гарантує суспільство від небезпечної концентрації

влади у руках будь-якого одного органу чи посадової особи, здатного призвести до диктатурі і встановленню тоталітарного режиму.

Органи законодавчої влади Росії включають Федеральне Збори (Раду Федерації і Державну Думу) і законодавчі (представницькі) органи суб'єктів РФ. Головне завдання цих органів полягає у прийнятті законів, регулюючих найважливіші суспільні відносини. Усі органи законодавчої влади виборні, т. е. обираються безпосередньо населенням у сумі основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємне голосування.

Органи виконавчої Росії здійснюють державної влади у вигляді організації виконання законів. До них належать Уряд РФ, федеральні міністерства, державні комітети, федеральні служби, федеральні комісії, російські агентства, глави адміністрацій суб'єктів РФ.

Органи судової влади Росії - це Конституційний суд РФ, Верховний Суд РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ і в суб'єктів РФ. Судова влада є незалежною й стати самостійною гілкою і діє у вигляді конституційного, кримінального, цивільного населення та адміністративного судочинства.

Ще є і органи структурі державної влади, які входять в жодну із трьох гілок нашої влади. До них слід віднести Прокуратуру РФ, Центральний банк РФ, Рахункову палату РФ, Центральну до виборчої комісії РФ.

1.2. Президент Російської Федерації

Посаду Президента, в Російської Федерації було засновано загальнонародним референдумом 17 березня 1991 р. 12 червня 1991 р. відбулися перші загальні чи президентські вибори, у яких Президентом РФ терміном п'ять років було обраний Б. М. Єльцин. Обрання першого президента Росії здійснювалося з урахуванням Закону РРФСР від 24 квітня 1991 р. «Про вибори Президента РРФСР». Після ухвалення Конституції 1993 р. дія цього Закону було припинено.

Нині порядок обрання Президента РФ закріплений Федеральному законі від 10 січня 2003 р. «Про вибори президента Російської Федерації»

Президент РФ обирається чотири роки громадянами РФ з урахуванням загального рівного і прямого виборчого права при таємне голосування. Участь громадянина РФ у виборах Президента РФ є добровільною.

Президентом РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживає Російській Федерації щонайменше 10 років. Немає права обирати Президента РФ й бути обраним Президентом громадянин РФ, визнаний судом недієздатною чи який міститься у місцях позбавлення волі вироком суду.

Вибори Президента РФ проводяться з єдиного федеральному виборчому окрузі, включающему у собі всю територію Російської Федерації. Виборці, котрі живуть поза території Російської Федерації, вважаються приписаними до федерального виборчому окрузі.

Вибори Президента РФ призначаються Радою Федерації Федерального Збори. Рішення про призначення виборів має бути прийняте не раніше як 100 днів і пізніше як 90 днів досі голосування. Днем голосування виборах є друге неділю місяці, у якому проводилося голосування на попередніх вибори президента РФ.

Якщо ж Раду Федерації не призначає вибори президента, то вибори призначаються, й проводяться Центральній виборчій комісією.

При припинення Президентом РФ виконання своїх повноважень до закінчення термінів Раду Федерації пізніше як за 14 днів призначає дострокові вибори. Днем голосування на цьому випадку є останню неділю перед днем, коли минають місяці від часу дострокового припинення Президентом РФ виконання своїх повноважень.

Одне і те обличчя неспроможна обіймати посаду Президента РФ більше двох строків поспіль.

Підготовку і проведення виборів здійснюють комісії, які незалежні від органів державної влади органів місцевого самоврядування.

Державні органи, їх посадові особи зобов'язані надавати виборчим комісіям сприяння їхніх повноважень.

Для проведення голосування та підрахунку виборчих симпатій утворюються виборчі дільниці підставі даних про кількість виборців, зареєстрованих біля муніципальних утворень (трохи більше 3000 виборців на виборчу дільницю).

Выдвигать кандидата посаду президента Росії можуть політичні партії, виборчі блоки, і навіть громадяни порядку самовисування. Для підтримки самовисування кандидата необхідно створити групу виборців у кількості щонайменше 500 громадян РФ, які мають активним виборчого права. На підтримку висунутої кандидатури ініціатори повинні зібрати щонайменше 2 млн підписів виборців, у своїй однією суб'єкт РФ має припадати трохи більше 50 тис. підписів виборців.

У випадку дострокових чи повторних виборів президента РФ кількість підписів скорочується наполовину.

Визначення результатів виборів проводиться у разі мажоритарної системи більшості. Обраним вважається той кандидат посаду Президента РФ, який отримав понад половини виборчих симпатій, які взяли участь у голосуванні.

Вибори Президента РФ зізнаються які відбулися, тоді як них взяли участь понад половини виборців.

Що стосується, тоді як голосування внесли більше двох кандидатів посаду Президента РФ і жоден їх ні обраний, Центральна виборча комісія РФ через 21 день призначає повторне голосування з виборів Президента РФ з двох зареєстрованим кандидатам, які мають найбільше виборчих симпатій.

За підсумками голосування обраним посаду Президента РФ вважається кандидат, який одержав більше виборчих симпатій, за умови, що цю цифру більше ніж голосів, поданих проти всіх кандидатів.

Обраний Президент РФ входить у посаду на 30-й день від часу офіційного оголошення Центральній виборчій комісією результатів виборів. При вступі на посаду Президент приносить присягу, текст якій міститься в ст. 82 Конституції РФ. З часу приношення присяги Президент РФ вдається до виконання своїх зобов'язань.

Основні функції Президента РФ як держави визначені у ст. 80 Конституції РФ. Президент РФ:

— є гарантом Конституції РФ, права і свободи людини і громадянина;

- у встановленому Конституцією РФ порядку вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її й форми державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і їхню взаємодію органів структурі державної влади;

- відповідно до Конституцією РФ і федеральними законами визначає основних напрямів внутрішньої і до зовнішньої політики держави;

- представляє Російську Федерацію всередині країни та у відносинах.

Президент РФ має недоторканність.

Повноваження Президента РФ дуже великі, особливо вони виявляються у взаємодії глави держави полягає з усіма гілками влади суб'єктами РФ.

президент і Федеральне Збори. Президент РФ:

- постає як неодмінний учасник законодавчого процесу;

— проти неї призначати вибори Державної Думи;

- має право вето на законопроекти, прийняті Федеральним Собранием, крім федеральних конституційних законів;

- призначає референдум гаразд, встановленому федеральним конституційним законом;

— розпускає Державну Думу, але з повинен розпустити Раду Федерації.

Розпуск Державної Думи можливий за випадках:

— триразового відхилення Державної Думою представлених Президентом РФ кандидатур Голову Уряди;

— дворазового висловлювання недовіри Уряду протягом трьох місяців і;

— відмови Державної Думи у довірі Уряду. Що стосується розпуску Державної Думи Президент призначає нові вибори про те, щоб новообрана Державна Дума зібралася пізніше як за чотири місяця з моменту розпуску.

Державна Дума може бути розпущена Президентом:

— протягом року після обрання;

— з висування нею обвинувачення проти Президента до прийняття відповідного рішення Радою Федерації;

— у дії по всій території Російської Федерації військового чи надзвичайного стану;

- протягом 6 місяців до закінчення терміна повноважень Президента РФ.

президент і Уряд. Президент РФ:

- проти неї головувати на засіданнях Уряди;

— приймають рішення про відставку Уряди;

- на пропозицію Голову Уряди призначає посаду і від посаду заступників Голову Уряди України та федеральних міністерств;

— призначає Голову за Центральний банк і питання перед Державної Думою про його звільнення;

— проти неї скасувати постанову Уряди. президент і судова влада. Президент РФ:

- представляє Ради Федерації призначення при посаді судів Конституційного Судна, Верховного Судна, Вищої Арбітражного Судна РФ;

— самостійно призначає суддів інших федеральних судів;

— вправі поводження з запитом в Конституційний суд РФ;

— немає права втручатися у діяльність судових установ.

Взаємини із суб'єктами РФ. Президент РФ призначає повноважних представників ув федеральних округах. Указом Президента РФ від 13 травня 2000 р. Російської Федерації поділена до 7 федеральних округів:

Центральний федеральний округ (центр — р. Москва) об'єднав 18 суб'єктів РФ;

Північно-Західний (р. Санкт-Петербург) — 11; Південний (р. Ростов-на-Дону) — 13; Приволжский (р. Нижній Новгород) — 15; Уральський (р. Єкатеринбург) — 6;

Сибірський (р. Новосибірськ) — 16;

Дальневосточный (р. Хабаровськ) — 10.

Повноважні представники не входить у органи держав венної влади суб'єктів РФ, а є посадовими особами Адміністрації Президента РФ.

Президент РФ проти неї зупинити дію актів органів виконавчої влади суб'єктів РФ у випадку якщо цих актів Конституції РФ та Федеральним законам.

Конституція РФ відносить до компетенції для глави держави; й інших повноважень.

У сфері кадрової політики:

— формує і очолює Раду Безпеки РФ;

— формує Адміністрацію Президента;

— призначає і звільняє повноважних представників Президента.

У сфері оборони:

- стверджує військову доктрину Російської Федерації;

— є верховним головнокомандуючим Збройними силами РФ;

- вводить біля Російської Федерації чи окремих місцевостях військове чи надзвичайний стан з негайним повідомленням звідси Ради Федерації та інвестицій Державної Думі;

— призначає і звільняє вище командування Збройних сил РФ.

У сфері зовнішньої політики України:

- веде і підписує міжнародні договори;

— призначає і відкликає після консультації з відповідними комітетами і комісіями палат Федерального Збори дипломатичних представників Російської Федерації у міністерствах закордонних державах СНД і міжнародні організації;

— керує зовнішньої політикою Російської Федерації;

— підписує ратифікаційні грамоти;

— приймає вірчі і відкличні грамоти аккредитуемых за нього дипломатичних представників.

Президент впливає призначення Генерального прокурора РФ. Відповідно до федеральним законом Президент пропонує Ради Федерації кандидатуру цю посаду і він також вносить пропозицію про звільнення з посади Генерального прокурора РФ. Що стосується відхилення Радою Федерації кандидатури, запропонованої Президентом, вона була впродовж 30 днів представляє нової кандидатури.

До компетенції Президента належить вирішення питань громадянства, надання політичного притулку, здійснення помилування.

Президент виносить свої рішення на формі указів і розпоряджень. Вони обов'язкові виспівати по всій території Російської Федерації.

Указ — це нормативний правової акт, який передбачає правил поведінки і належить до певному колу фізичних юридичних осіб, органів держави, організацій.

Розпорядження — це акт індивідуального організаційного характеру.

Акти Президента видаються їм самостійно, без повідомлення чи згоди Федерального Збори чи Уряди. Укази і розпорядження ставляться до підзаконних актів і повинні суперечити Конституції РФ та Федеральним законам.

Президент припиняє виконання повноважень достроково разі:

— пошле його відставку;

— стійкою нездатності за станом здоров'я здійснювати його ж повноваження;

— відмови з посади.

Відставка припускає наявність заяви Президента. За станом здоров'я у Конституції РФ не передбачено ніяких процедур відставки.

Процедура відмови від посади носить складний характер.

По-перше, Президент то, можливо усунутий під час проведення тяжкого злочину. У цьому Державна Дума висуває обвинувачення проти Президента, підтверджене укладанням Верховного Судна РФ про наявність у діях Президента ознак злочини минулого і укладанням Конституційного Судна РФ про забезпечення встановленого порядку висування обвинувачення. У цьому ініціатива мусить бути виявлена щонайменше ніж 1/3 депутатів Державної Думи (150 депутатів), і бути зроблено висновок спеціальна комісія, освіченою Державної Думою (більшістю голосів, т. е. 226 депутатами). Рішення Державної Думи висування обвинувачення має бути прийняте 2/3 голосів Л загальної кількості депутатів палати (300 депутатів).

По-друге, рішення про відмові від посади виносить інша палати парламенту — Раду Федерації •< 2/3 голосов от общего числа членов (119 голосов).

По-третє, якщо рішення Ради Федерації про відмові від посади нічого очікувати вважають у протягом трьох місяців і після висування Державної Думою обвинувачення проти Президента, то обвинувачення проти Президента вважається відхиленим.

Отже, в відмові з посади Президента РФ беруть участь обидві палати Федерального Збори, Верховний Суд РФ і Конституційний суд РФ.

1.3. Федеральне Збори Російської Федерації

Федеральне Збори - парламент Російської Федерації — є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації.

Федеральне Збори і двох палат — Ради Федерації й підрозділи Державної Думи. Склад палат, як та організаційні принципи їх комплектування, різний.

У Раду Федерації входять дві представники кожного суб'єкта РФ: за одним від законодавчого (представницького) і виконавчого органів структурі державної влади суб'єкта РФ. Позаяк у склад Росії входить 89 суб'єктів, всього членів Ради Федерації 178.

Членом Ради Федерації може бути обраний (призначений) громадянин РФ не молодший 30 років, у якого відповідно до Конституцією РФ правом обирати й бути обраним до органів влади.

Представник від законодавчого (представницького) органу структурі державної влади суб'єкта РФ обирається законодавчим (представницьким) органом структурі державної влади суб'єкта РФ терміном повноважень цього важливого органу. Представник від двопалатного законодавчого (представницького) органу обирається по черзі від транспортування кожної палати наполовину терміну їхніх повноважень відповідної палати.

Група депутатів чисельністю щонайменше 1/3 від загальної кількості депутатів законодавчого (представницького) органу структурі державної влади суб'єкта РФ може зробити в руки цього важливого органу альтернативні кандидатури для обрання представника до

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Поділіться рефератом Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування

Вибори в законодавчі (представницькі) органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
Самарський муніципальний інститут управління Спеціальність «Державне і муніципальне управління» Кафедра права
Курсова робота з системі управління на задану тему:
Завантажити
Повноваження федеральних органів структурі державної влади у забезпеченні статусу Державної Кордони Російської Федерації
Тип роботи: курсова робота

Повноваження федеральних органів структурі державної влади у забезпеченні статусу Державної Кордони Російської Федерації

План

 

1. Статус Державної Кордони Російської Федерації: поняття і правове регулювання

2. Роль

Завантажити
Система органів структурі державної влади суб'єкта федерації (з прикладу Санкт-Петербурга)
Тип роботи: реферат
Запровадження Конституція СРСР докладно регламентувала систему органів структурі державної влади СРСР, союзної республіки автономної республіки, місцевих органів державної влади управління, їх найменування і термін повноважень. Політичну основу СЗавантажити
Система органів структурі державної влади Російської Федерації
Тип роботи: дипломна робота
1. Поняття та принципи побудови органів структурі державної влади Один із найголовніших призначень Конституції РФ полягає у організації системи органів структурі державної влади, якою держава здійснює своїх функцій. Система поєднує у собі як органЗавантажити
Конституційна система органів структурі державної влади Російської Федерації
Тип роботи: реферат
1. Система державні органи РФ Органи держави - це з каналів, з якого народ, відповідно до Конституції РФ (ст. З), здійснює своєю владою.
Органи структурі державної влади характеризуються такими рисами:
1. наділені государственно-
Завантажити
Положення Президента РФ у системі органів структурі державної влади
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Положення Президента РФ у системі органів структурі державної влади

1.1 Поняття глави держави полягає

1.2 Конституційний статус Президента РФ

1.3 Основні функції Президента РФ

2. П

Завантажити