Реферат на тему Абетка знаків.

Розділ: ТоварознавствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Державного комітету Російської Федерації

з вищої освіти

Самарський державний аерокосмічний університет

імені академіка С.П. Корольова

Кафедра Стандартизации і метрології

Р Є Ф Є Р А Т

на задану тему: АБЕТКА ЗНАКОВ.

Выполнил студент: Скаредин М.

Група: 724

Перевірив: Ткаченко А.А.

Самара 1996

- 1 - ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Виробництво конкурентоспроможних товарів та послуг, їх просування до ринків світу є важливий чинник стабільності економіки, забезпечення зайнятість населення поліпшення торгового балансу країни. З іншого боку, це підвищує престиж країни на міжнародній арені та багато чому визначає становище держави до міжнародної "табелі про ранги".

------------ЗНАКИ НАГРАД

Тому багато країн світу прагнуть заохочувати фірми та молодіжні організації своєї країни, які домагаються б у експорті товарів та послуг і/або сприяти експорту національних товарів, і виділяти їх серед інших компаній.

Зазвичай, це шляхом присудження фірмі спеціально затвердженого призу - премії за досягнення у експорті, що підтверджено спеціальним документом. У цьому існують спеціальні знаки, уособлюють нагороди, і фирмалауреат отримує право протягом визначеного часу поміщати цей знак у своїх рекламних та ділових документах і матеріалах.

Прикладами таких знаків (нагород) є :

Королівська Нагорода за експортні досягнення у Велике-

британії, серед лауреатів якої, може бути, компанію

"З R O P.S P.S L E E", изготавливающую широку гаму пральних

машин і обертових барабанних сушарок під торгової мар-

дідька лисого "White Knight" ("Білий лицар");

Президентська "Є" - і "Є - Star" - нагороди (США) за ви-

дающиеся успіхи у експорті.

РИС. 1. "Є" - нагорода.

Для отримання першої експортної нагороди ("Є") компанія виробник чи організація, сприяюча експорту, повинна засвідчити значні досягнення з освоєння зарубіжних ринків протягом чотирьох і більше років.

Лауреати "Є" - нагороди отримують сертифікат, підписаний секретарем з питань комерції від імені президента США, значок із зображенням символу нагороди та білий прапор з блакитний "Є" для вивішування над промисловим підприємством чи офісом.

У цьому фірми, організації, або приватні особи, сприяють експорту, отримують сертифікат "Є" - нагороди у сфері послуг за сприяння експорту.

Поощрением вищого гатунку є "Є - Star" - нагорода, яка доступна лише власників "Є" - нагороди, продовжують успішну експортну діяльність.

З метою інформування широкого загалу журнал "Business America" публікує списки експортерів США - власників цих нагород.

Отже, створюється ситуація, коли, розвиваючи експорт своєї продукції, компанії допомагають своєї країни, а країна при цьому зазначає їхня діяльність, створюючи моральні стимули для підприємців.

Нині проблеми конкурентоспроможності російських і через посилення експортної політики є пріоритетними особливо актуальними для економіки Росії і близько, враховуючи досвід промислово розвинутих країн, їхнього рішення можна використовувати як матеріальні, а й моральні стимули подібні зазначеним вище.

ЗНАКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРАХ

-----------------------------------

На минулої виставці "КОНСУМЭКСПО" (1993 р.) спостерігалося багато уваги у виробників і дистриб'юторів до спеціальному маркуванню споживчих товарів. Про маркуванню споживчих товарів спеціальними знаками, із єдиною метою інформування споживачів про властивості запропонованих товарів, хотілося б розповісти у цій статті докладніше.

Більшість знаків, присутніх на упаковці, етикетках чи самому товарі (крім товарних знаків) можна розділити ми такі групи.

1. ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ установленим вимогам для якості

виготовлення й безпеки для таких людей.

У цьому гурті найчастіше зустрічаються знак соот-

ветствия нормам Європейського Співтовариства - "РЄ". Серед про-

чих товарів, які мають "РЄ" - знак, продукція фірми "Schwan-

Stabilo" (олівці, ручки тощо. буд.), відповідальна требовани-

ям ЄС щодо виробам для дітей і школярів.

Ведучи мову про продукції, носить національні знаки соответ-

ствия, слід зазначити про південнокорейському досвіді. У цьому стра-

не згадуваної маркуванню надають досить великий зна-

чение. Зокрема, серед знаків, якими відзначається про-

дукция високого рівня, - знаки "Хороший дизайн" і "Хоро-

шиї якість".

Іншим поширеним знаком цієї групи є

знак "GS" - "перевірено на безпеку", котра засвідчує бе-

зопасность продукції відповідність до німецькими нормами.

Особливо цей знак зустрічався на продукції ФРН, а

зараз, природно, на продукції об'єднаній Німеччині,

виробленої чи експортованої.

Високий рівень споживання розвинених країн світу

призводить до того, що бажають, щоб рекламовані

властивості товарів підтверджено компетентні органи.

Товари, схвалені ними, відзначаються спеціальними знаками.

Це знак "досліджений на придатність для харчових продук-

тов", присвоєний Інститутом Фресениуса фильтровальным сис-

тем "Брита".

2. ЕКОЛОГІЧНА МАРКИРОВКА

Дедалі більше увагу цивілізований світ приваблюють

проблеми, пов'язані з охорони навколишнього середовища. Питання

екології стають предметом розгляду національних пра-

вительственных та Міжнародних органів. Тисячі людей стре-

мятся залучити до основному екологічно чисту продук-

цию, предмети та внутрішнього облаштування, не які заподіюють шкоди окружа-

ющей середовищі чи сводящие ці збитки до мінімуму.

У зв'язку з цим стають завдання :

- виділення екологічно нешкідливих виробів із всієї

сукупності промислових виробів!";

- стимулювання виробництва і застосування экологичес-

дідька лисого продукції;

- пропаганди заходів з охорони довкілля та

ін..

Знаки екологічності умовно можна розділити втричі

групи.

2.1. ЗНАКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ БЕЗВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ

ИЗДЕЛИЙ У ЦІЛОМУ АБО ЇХ ОКРЕМИХ СВОЙСТВ.

Ці самі знаки можна застосовувати для позначення предметів

і пристроїв, що використовуються заощадження природи, і навіть

як екологічних символів.

Для позначення аерозолів, у складі яких отсутству-

ют речовини, що призводять до зменшення озонового шару, ис-

обслуговують особливі знаки, центральним елементом яких обыч-

але фактично є зображення земної кулі.

Вироби з полімерів, не що заподіюють значного ущер-

ба природі за її утилізації, також позначаються різні-

ми знаками і написами.

На жаль, на вітчизняної продукції еко - знаки поч-

ти не ставляться, за рідкісними винятками.

Найвідоміші у цій групі знаки "Білий лебідь" і

"Блакитний ангел". У Японії "Еко - знак" проставляє Японська

асоціація з охорони навколишнього середовища.

2.2. ЗНАКИ І НАДПИСИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ До ОХОРОНІ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ ДЫ І ЗНАКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТІВ, ПОДДАЮЩИХСЯ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ, І ПРОДУКЦІЇ, ПОЛУЧЕННОЙ У РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СИРОВИНИ.

Cреди них як гармонізовані знаки, і собствен-

ные розробки фірм-виробників продукції. Прикладами мо-

гут служити знак, застосовуваний у США для позначення бу-

маги, отриманою з вторинної сировини з написом, кажучи-

щей у тому, що папір отримана з вторинної сировини, і

емблема вторинної обробки, яка у США для мар-

кировки продукції з вторинної сировини, відповідних ба-

ков, контейнерів для відходів та в пропагандистських цілях.

З іншого боку, до цій групі знаків можна віднести различ-

ные знаки, із написами, які містять заклики не

смітити, не забруднювати довкілля, здавати соответст-

вующие предмети (банки, папір і т.д.)для вторинної пере-

работки. Така маркірування отримала широке распростране-

ние у багатьох країн світу. Окремі знаки цього виду

трапляються й дещо на вітчизняної продукції, наприклад, на не-

яких пакетах з молочними продуктами та інших. Щоправда спе-

циалисты стверджують, що ці пакети надходять через рубе-

жа на подальше наповнення.

2.3. ЗНАКИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ НЕБЕЗПЕКА ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Для індексації небезпеки предметів в людини і окру-

жающей середовища країнах Європи розроблено відповідні

знаки. Щоб знаки були зрозумілі, їх зазвичай супроводжують над-

писями, котрі характеризують вид небезпеки (шкідливо, раздражи-

тель, огнеопасно тощо.) і що містять інші пояснення

шкідливого впливу і нюанси застосування.

Найпоширенішим еко - знаком оклику на продукції з Гер-

манії є "GRUNE PUNKT", застосовуваний у системі

заходів запобігання забруднення довкілля

побутовими відходами, і підтримці їх вторинної переробки.

Інший знак, це знак, що можна зустріти на мно-

жестве пишучих приладь високої якості, произво-

димых фірмою "Schwan - Stabilo", з огляду на вимоги зі-

зберігання оточуючої і забезпечення безпеки людей.

Поруч із прийнятими міжнародною і національному уров-

не, багато фірм, як говорилося, використовують собствен-

ные знаки виділення екологічнішої продукції.

Так, на пральні машини, продавані під торгової мар-

дідька лисого "FORON" поміщають знак з написом "З зниженою сте-

пенью шкідливості для довкілля".

3. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА. Включает у собі інформацію з безпечного поводження з предметами споживання. Її можна зустріти, переважно, на предметах косметики і побутової хімії.

Наприкінці розділу хотілося детальніше розповісти про яке - нибудь відомому знаку, наприклад, про чи не найвідомішому еко - знаку "Блакитний ангел"

Початком історію цього роду знака вважатимуться 1974 рік, як у ФРН було створено Федеральне Агентство по навколишньому середовищі йому було доручене організувати інформування населення про заходи, вкладених у охорони навколишнього середовища.

У 1978 року перший продукт поставили знак "Блакитний ангел".

Процедури розгляду і присвоєння знака беруть участь Федеральне Агентство по навколишньому середовищі ( UBA ), Німецький інститут щодо якості і маркуванню ( RAL ), Журі щодо екологічної маркуванню ( UZ ), Конфедерація німецької промисловості ( BDJ ) тощо. Загалом одержати такий знак непросто.

Система еко - маркування, існуюча у Німеччині, критикується обабіч :

фахівці - екологи стверджують, що знак слід при-

сваивать продукції з цілому набору критеріїв, а чи не по

одному критерію, як це робиться зараз;

підприємці знаходять систему занадто бюрократичной.

Нині, коли у Європі намітилися тенденції створення єдиної системи еко - маркування, відповідні органи Німеччини скоріш протидіють ідеї створення єдиного Еврознака. Вони воліють, щоб кожна користувалася своїм знаком, а Європейське Співтовариство обмежилося поданням технічного сприяння, наприклад, шляхом розробки мінімальних критеріїв екологічності.

Невідомо, яка думка візьме гору зрештою, але важливо, щоб позитивні й негативні моменти функціонування системи "Блакитний ангел" прокуратура вивчила і враховані, зокрема при створенні вітчизняної системи еко - маркування.

І на укладанні, як і раніше, що наш країна рухається по шляхом розвитку цивілізованого споживання, одній з чорт якого є можливість вибору тієї чи іншої товару та наявність інформації, що дозволяє правильно це зробити. Тому вивчення закордонного досвіду споживчої маркування, розвиток вітчизняних підходів у цій галузі, їх гармонізація з усталеними принципами, і навіть забезпечення споживчої інформацією щодо знаках та його сенсі можуть бути актуальними вже у вже найближчим часом.

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

Манипуляционные знаки.

Дорогою прямування від виготовлювача до споживача найчастіше продукція неодноразово перевантажується з однієї виду транспорту в інший, сортує на вантажних майданчиках залізниці станцій, морських і річкових портів, де нагромаджуються тисячі тонн різних вантажів.

Правильне нанесення на тару, у якому упакований вантаж, необхідної інформації про пункт призначення, получателе, допустимих умовах роботи з тягарем

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Абетка знаків.

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Абетка знаків.

Оцінка стану конкурентного середовища ринку (з прикладу ТЦ "Магніт", ТЦ "SPAR" і ТЦ "Патерсон")
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Пензенский Державний університет

Юридичний факультет

Кафедра “Коммуникационный менеджмент”

Курсова робота

з дисципліни:

“Маркетингові дослідження, у ПР\&

Завантажити
Аналіз обсягу випуску та її реалізації продукції підприємства філії ВАТ "МПОВТ" "Завод друкованих плат"
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

 

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Аналіз обсягу випуску та її реалізації продукції підприємства філії ВАТ «МПОВТ» «Завод друко

Завантажити
Поняття "особистість", його співвідношення з поняттями "індивід", "індивідуальність"
Тип роботи: шпаргалка

Поняття «особистість», його співвідношення з поняттями «індивід», «індивідуальність»

Особистість (Л) – це як конкретна характеристика людини, характеризує на її біологічних якостей, а, передусім, то, що означає людина у суспільстві, йог

Завантажити
Очищення шахтних вод шахти "Житомирська" ш/у "Комсомольське" ДХК "Октябрьвугілля"
Тип роботи: дипломна робота

Реферат

Пояснительная записка дипломного проекту з., рис., таб., додатків, джерел.

Об'єктом дослідження є шахтне полі шахти \"Житомирська\" ш/у \"Комсомольське\" ДХК \"Октябрьвугілля\".

Мета

Завантажити
Досвід використання комп'ютерних інформаційних технологій навчання при викладанні курсу "Фізика" по пакетів прикладних програм: "Відкрита фізика", "Фізика в картинка ...
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ЮЖНО РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

(Новочеркасский політехнічний інститут)

Центр перепідго

Завантажити
Робота журналіста у прямому ефірі з прикладу програм "Місто сьогодні" і "Як можна жити будемо"
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Омський Державний Технічний Університет

Кафедра «Філософії та соціальній комунікації»

КУРСОВАЯ РОБОТА

Тема:

«Робота журнал

Завантажити