Реферат на тему Анлиз товарних операцій

Розділ: ТоварознавствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

1. Значення і завдання оптового товарообороту умовах господарювання

2. Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки і структури

3. Аналіз чинників, які вплинули у товарів

4. Аналіз виконання договірних зобов'язань з покупцями

5. Висновки і щодо результатам аналізу

Список використаних джерел

Додатка

1. Значення і завдання аналізу оптового товарообороту ринкових умов господарювання

У зв'язку з переходом економіки Росії до сучасних ринкових відносин і наближенні вітчизняного бухгалтерського (управлінського і фінансового) обліку міжнародних стандартів фінансової звітності аналітичне дослідження продажу товарів у оптову торгівлю.

Нині оптової торгівлі одна із найпоширеніших видів підприємств нашій країні і належить до найважливіших показників економічного розвитку. Він впливає, як у виробництво, і споживання.

У динаміці оптового товарообігу висвітлюються систематичний зростання вітчизняних, з одного боку, безперервний підйом якості життя населення – з іншого. Він надає також великий вплив попри всі кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і закупівельних організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать такі показники, як: доходи, прибуток, рентабельність, сума і культурний рівень витрат звернення, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, платоспроможність, інвестиційна привабливість, та інші показники, що характеризують фінансову стабільність підприємства.

Важливе значення у виконанні і перевиконання бізнес-планів оптового товарообігу, вишукуванні резервів з його збільшення, поліпшенню обслуговування підприємств має систематичний і ретельний аналіз цих планів.

Отже, значимість економічного аналізу оптового товарообороту сучасних умовах пояснюється, по-перше, тим, що економічний аналіз ефективне засобом реагування на безперервні зміни у ринкових умов Росії, по-друге. Тим що показники реалізації товарів, є базовими у системі показників економічної і втрати фінансової діяльності організації.

До основних завдань аналізу оптового товарообігу ставляться такі:

контроль виконання бізнес-плану товарообігу за загальним обсягу і з товарних груп;

оцінка виконання бізнес-плану по оптовим підприємствам, і організаціям, які входять у цю оптову систему;

вивчення ритмічності і рівномірності виконання бізнес-плану товарообігу як загалом з оптової системі, і щодо окремих оптовим організаціям, і підприємствам;

вивчення динаміки оптового товарообігу за кілька років;

виявлення змін, які у обсязі і структурі оптового товарообігу, товарних запасів і вступі товарів обумовлених дією об'єктивних і піддається;

розтин вивчення причин, сприяють виконання чи, навпаки, гальмують виконання бізнес-плану оптового товарообігу;

оцінити вплив зміни оптової реалізації на фінансову стабільність підприємства;

розробка заходів вкладених у стовідсоткове виконання бізнес-плану і подальший приріст обсягу товарообігу.

Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки і структури

Реалізація товарів істотно впливає виробництво та споживання. Від ступеня виконання плану залежать якісні ці показники, що характеризують діяльність підприємства, такі як витрати (витрати звернення), сума валового доходу, прибуток, рентабельність, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, розмір площі торгового приміщення, фінансова стійкість. Саме тому аналіз загального обсягу реалізації, його структури та динаміки нині такий важливий.

Аналіз обсягу продажу проводиться кожний місяць, квартал, півріччя і рік. У цьому фактичні показники порівнюються з плановими, з цими попередніх періодів, і навіть розраховуються відсоток виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи розвитку і приросту (ланцюгові і базисні) за аналізований час, абсолютне значення один відсоток приросту обсягу продажу.

Аналіз динаміки реалізації товарів, розрахунків базисних і цепних темпи зростання і приросту представлені у додатку 1.

Розрахунки, наведені у додатку 1 показують, що на кінець 2001 року обсяг продажу на 17,5 %, це становило 743,4 тис. крб., і реалізацію перебував одному рівні. Але темпи зростання обсягу продажу виявився досить нерівномірним [додаток 2]. Цьому сприяли погіршення умов зберігання товарів, а до зростання продажів пов'язано з підвищенням розміру торговельній площі.

Оцінимо виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Примцветметторг» по кварталами 2001 р. (таблиця 2.1.).

Таблиця 2.1.

Виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Примцветметторг» по кварталами за 2001 р.

(тис. крб.)

Квартали План Факт Відхилення Виконання плану, % Уд. вагу Абс.число Уд. вагу Абс.число Уд. вагу Абс.число I квартал 25,6 4313,6 24,95 4254,1 – 0,65 – 59,5 98,6 II квартал 20,73 3493,0 20,81 3548,2 0,08 55,2 101,6 III квартал 24,91 4197,3 24,93 4250,8 0,02 53,5 101,3 IV квартал 28,74 4842,7 29,31 4997,5 0,67 154,8 103,2 Рік 100 16850,0 100 17050,5 – 200,5 101,2

Наведені дані показують, що у 2001 року для підприємства ВАТ «Примцветметторг» план щодо реалізації товарів було виконано на 101,2 %,у результаті фактичний обсяг продажу перевищив запланований на 200,5 тис. крб. З таблиці видно, що планові показники реалізації товарів у II, III і IV кварталах перевиконано. Передусім це пов'язано з розширенням асортименту реалізованих товарів хороших і збільшенням розміру складських приміщень.

Для оцінки рівномірності і ритмічності виконання плану реалізації визначимо коефіцієнти ритмічності і рівномірності виконання плану.

Коефіцієнт ритмічності визначається формулі:

VФП

Критмичносьти= , (2.1)

де VФП- фактичний реалізацію товарів у краю плану,

VП- плановий реалізацію товарів,

Критмичносьти- коефіцієнт ритмічності.

. Коефіцієнт варіації і рівномірності визначається за такими формулам:

(2.2)

(2.3)

До рівномірності = 100 – V (2.4)

де, – среднеквадратическое відхилення;

х1 – відсоток виконання плану реалізації кожний квартал чи місяць;

х0 – відсоток виконання плану реалізації протягом року;

N – число місяців, або кварталів;

V – коефіцієнт варіації;

До рівномірності – коефіцієнт рівномірності.

За даними таблиці 2.1. і наведених формулам. Коефіцієнт ритмічності виконання плану реалізації дорівнює 0,75 (3/4), тобто ритмічним його виконання були лише на 75 %.

Щоб визначити коефіцієнт варіації і рівномірності, визначимо:

Коефіцієнт варіації (нерівномірності) виконання плану реалізації за звітний рік становить:

V = 2,26 %

Отже, виконання плану реалізації було рівномірним лише з 97,74 % (100 – 2,26).

Наведені розрахунки дозволяють дійти невтішного висновку, виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Примцветметторг» протягом 2001 р. було ритмічним, що пов'язані з нерівномірним завезенням товарів, недостатнім вивченням попиту.

На зміна обсягу продажу великий вплив надає структура реалізованих товарів. Оцінимо вплив структури товарів на величину товарообороту ВАТ «Примцветметторг» за 2001 р. [додаток 3].

З розрахунків видно, у цілому протягом року реалізацію, проти планом, становило 200,5 тис. крб. Це сталося основному з допомогою перевиконання плану з наступним видам товарів:

хрящі свинячі (реалізовано на 470,1 тис. крб. більш ніж планувалося);

печінку яловича (реалізовано на 224,9 тис. крб. більш ніж планувалося);

кури канадські (реалізовано на 50,0 тис. крб. більш ніж планувалося);

фарш індички (реалізовано на 40,0 тис. крб. більш ніж планувалося).

Значне зростання обсягу продажу цих видів товарів викликаний зростання цін та прийдешнім збільшенням попиту них.

За результатами аналізу загального обсягу реалізації товарів, його структури та динаміки на ВАТ «Примцветметторг» за 2001 р. можна зробити такі висновки. Не дивлячись збільшення обсягу продажу під кінець року на 743,4 тис. крб., реалізація товарів по кварталами була нерівномірної. Це було викликане поганими умовами зберігання товарів, у результаті вони втратили свої перші якості, неритмичным і нерівномірним завезенням товарних запасів, недостатнім вивченням попиту окремі види товарів.

ще рівномірної та ритмічної реалізації товарів хороших і приріст товарообігу, необхідно провести маркетингові дослідження з вивченню попиту товари, поліпшення умов їх збереження і вирішити питання рівномірності завезення товарних запасів.

Аналіз чинників, які вплинули у товарів

При аналізі реалізації товарів велике значення має тут аналіз чинників, які якимось чином впливають на обсяг продажу.

У ринкових умов значний вплив на обсяг оптового товарообігу надає рівень інфляції, обумовлений зростанням цін даний вид товарів.

Щоб виміряти вплив ціни зміна обсягу реалізації 2001 р. щодо 2000 р. на ВАТ «Примцветметторг» застосуємо індексний метод (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2.

Вплив зміни за видами товарів зміну обсягу продажу на ВАТ «Примцветметторг» 2001 р.

(тис. крб.)

види товарів

середня ціна за 1 тонну

індекс цін за групами товарів

реалізацію

реалізацію 2001 р. у цінах 2000 р.

зміна

2000 р.

2001 р.

2000 р.

2001 р.

середньої ринкової ціни

обсягу реалізації

обсягу реалізації з допомогою ціни

окосту курячі

35,1

35,3

1,006

3703,5

3872,0

3848,9

0,2

168,5

23,1

печінку яловича

39,8

40,0

1,005

1370,5

1273,6

1267,3

0,2

-456,9

6,3

серце яловиче

42,0

43,0

1,024

1080,0

1164,3

1137,0

1,0

84,3

27,3

кури бразильські

39,3

39,5

1,005

3800,8

3738,6

3720,0

0,2

-62,2

18,6

кури канадські

38,4

38,8

1,010

3097,3

3117,0

3086,1

0,4

19,7

30,9

хрящі свинячі

55,7

56,3

1,011

1820,3

1841,2

1821,2

0,6

20,9

20,0

фарш індички

21,1

21,5

1,018

2104,5

2043,8

2007,7

0,4

-60,7

36,1

разом:

*

*

*

16976,9

17050,5

16888,2

*

73,6

162,3

З таблиці 3.2 видно, що міра оптового товарообороту 2001 р., проти 2000 р., становило 73,6 тис. крб.. Це зміна сталося з допомогою підвищення цін за кожним видом товарів. У цьому реалізація збільшилася на 162,3 тис. крб., але, з іншого боку, набагато знизився обсяг споживання на окремі види товарів, таких як печінку яловича (-103,2 тис. крб.), кури бразильські (-80,7 тис. руб.),куры канадські (-11,2тыс. крб.), фарш індички (-96,8 тис. руб.),что призвело до зниження товарообігу на 88,7 тис. крб.

Обсяг реалізації великою мірою залежить від розміру товарних запасів початку і поклала край звітний період, розміру надходження товарів, іншого вибуття товарів.

Для визначення впливу цих показників скористаємося формулою товарного балансу:

NЗАПн + N п = N р + NВЫБ + N ЗАПк , де (3.5)

NЗАПн – запас товарів початку періоду;

N п – надходження товарів;

N р – реалізація товарів;

NВЫБ – інші вибуття товарів;

N ЗАПк – запас товарів наприкінці звітний період.

Відповідно до наведеної формулі визначимо суму реалізації:

N р = NЗАПн + N п – NВЫБ – N ЗАПк (3.6)

І з доданків відповідним чином впливає реалізацію. Збільшення початкових запасів й надходження товарів надає позитивний вплив у сумі реалізації; зменшення іншого вибуття товарів, скорочення кінцевих запасів товарів позитивно впливають у сумі реалізації цього звітний період.

Щоб співаку визначити впливом геть реалізацію елементів товарного балансу, застосуємо спосіб балансовою ув'язування (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3.

Вплив доданків товарного балансу на реалізацію

на ВАТ «Примцветметторг» за 2001 р.

(тис. крб.)

Складові товарного балансу

План

Факт

Відхилення

Вплив чинників

Запаси товарів початку року 2079,6 1970,2 -109,4 -109,4 Надходження товарів 11380,0 11400,6 20,6 +20,6 Інші вибуття товарів 560,0 589,3 29,3 +29,3 Запаси товарів наприкінці року 2830,4 3090,4 260 – 260 Реалізація товарів 16850,0 17050,5 200,5 +200,5

Наведені дані показують, у цілому план реалізації товарів у 2001 р. перевиконано на 200,5 тис. рублів. Зокрема, з допомогою наднормативного надходження товарів (+20,6 тис. крб.) план реалізації перевиконано на 20,6 тис. крб.; з допомогою завищеного іншого вибуття товарів (на 29,3 тис. крб.) план реалізації упав на 29,3 тис. крб.; з допомогою завищених товарних запасів наприкінці року (на 260,0 тис. крб.) план реалізації упав на 260,0 тис. крб.; з допомогою зниження товарних запасів початку року (-109,4 тис. крб.) план реалізації упав на 109,4 тис. крб.

У зв'язку з наявністю сверхпланового іншого вибуття товарів, завищених залишків товарів наприкінці року можливості зростання реалізації зменшилися на 398,7 тис. крб. цей факт вплинули погіршення умов зберігання товар, їх низьку якість, і недостатнього вивчення попиту.

Особливе впливом геть величину товарних запасів надає рівномірний і ритмічне надходження товарів - від постачальників.

Як показник, характеризуючого ритмічність оптового товарообігу, приймається коефіцієнт рівномірності надходження товарів - від постачальників. Він обчислюється будь-яку період (5, 10, 15, 30 днів) за всі надходженням, окремим постачальником, щодо окремих товарам. І тому попередньо розраховуються среднеквадратические відхилення і коефіцієнт варіації.

Исчисление коефіцієнта рівномірності поставки товарів розглянемо в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Відвантаження товарів постачальниками ВАТ «Примцветметторг» на січень 2001 р.

(тис. крб.)

Покупець 5.01 10.01 15.01 20.01 25.01 31.01 Разом на січень 2001 р. ТОВ "Глобел" надійшло: в тис. крб. 20 35 40 45 60 100 300 в % до величині за квартал 6,7 11,7 13,3 15,0 20,0 33,3 100

Відхилення від середнього

відсотка поставок ( від 16,7)

-10,0

-5,0

-3,4

-1,7

+3,3

+16,6

Квадраты відхилень 100,0 25,0 11,56 2,89 10,89 275,56 425,90 ВАТ "Тайсан" надійшло: в тис. крб. 30 50 40 55 75 110 360
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Анлиз товарних операцій

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Анлиз товарних операцій

Учёт реалізації товарів хороших і аналіз товарообігу торгової організації
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УО \"БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ\"

Кафедра бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту торгувати

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему: Учёт реалі

Завантажити
Правове регулювання реалізації товарів у господарському товарообігу
Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Торгівля - це область господарства, обслуговує звернення товарів. Економічне зміст даної виду залежить від доведенні продукту, створеного матеріальної сфері виробництва, до його споживача. Основне завдання торгівлі є задоволе

Завантажити
Облік і аудит надходження, і реалізації товарів у ЧТУП "Синэксим"
Тип роботи: звіт з практики

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ЧТУП «Синэксим

2. Організація бухгалтерського обліку для підприємства

2.1 Облікова політика організації, характеристика техніки і метод

Завантажити
Статистический аналіз роздрібного товарообігу, запасів і оборотності товарів
Тип роботи: реферат
Всеросійська ордена Дружби Народів
академія зовнішньої торгівлі
Дальневосточный філія
Кафедра “Фінанси і кредит”КУРСОВАЯ РОБОТА «Статистический аналіз роздрібного товарообігу, запасів і оборотності товарів»
До з
Завантажити
Правові форми реалізації товарів
Тип роботи: реферат
Правові форми реалізації товарів

Правовыми формами реалізації продукції, товарів є поставки, купівлі-продажу, міни, контрактації, постачання енергетичними та інші ресурсами, поставки товарів для державних потреб.

Поняття \"продукція\&q

Завантажити
Динаміка обсягів реалізації товарів хороших і її на результати господарську діяльність
Тип роботи: дипломна робота

Запровадження

Нині актуальною проблемою нічого для будь-якого господарюючого суб'єкту є проблема виживання і забезпечення безперервності розвитку. Залежно від створених умов та соціальні обставини цю проблему вирішується різними підпр

Завантажити