Реферат на тему Проблеми вдосконалення мотивації праці державних службовців (з прикладу Свердловській області)

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Страница 1 из 17 | Следующая страница

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РФ

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ І МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Кафедра теорії та практики управління

Допустити до захисту

Зав.кафедрой _________________

«_15_»____декабря___1999 р.

Оцінка – «5». Захист – 4.

Проблеми вдосконалення мотивації праці державних служащих(на прикладі Свердловській області)

Дипломна робота

Сморчкова Олексія Миколайовича

6 курс, група А65

Державне і муніципальне управління

Науковий керівник:

Митин А. М.

Кандидат економічних наук, доцент.

Єкатеринбург

1999

Оглавление

з.

Запровадження Error: Reference source not found

Глава 1. Наукове поняття мотивації Error: Reference source not found

1.1. Взаємозв'язок понять мотивації: «мета», «мотиви» і «стимули», «потреби» Error: Reference source not found

1.2. Огляд змістовних теорії мотивації Error: Reference source not found

1.3. Огляд процесуальних теорії мотивації Error: Reference source not found

1.4. Матеріальні потреби в якості основи мотивації 28

Висновки по першому розділі 31

Глава 2. Мотивационные технології у системі державної служби 33

2.1. Система державної служби до і його відмінності між за інші форми найманої праці 33

2.2. Управління розвитком особистості державного службовця 43

2.3. Аналіз мотиваційних механізмів до і суб'єкт РФ – Свердловській області 46

2.4. Сучасні тенденції мотивації праці державних службовців 51

Укладання 77

Список використаних джерел постачання та літератури 80

Додатка Error: Reference source not found

1. Поняття та його тлумачення

2. Порівняння мотиваційних механізмів Федеральному законі і Областном законі Свердловській області

3. Список скорочень і абревіатур

Запровадження

Багато російські державні підприємства сьогодні зіштовхнулися із серйозним проблемою – відсутністю ефективну систему управління. Старі радянські підприємства у умовах централізованого планування народного господарства не потребували виробленні реакцію зміну умов господарської діяльності й відповідно створенні відкритих системам управління. Через війну, під тиском зовнішніх і враження внутрішніх змін, підприємства втрачають керованість і несуть фінансові потери.1

Така ситуація чи державній секторі. Коли ж справу стосується державних управлінських структур, то ці втрати збільшуються у сотні разів через залежності окремих підприємств від центральних відомств і адміністрацій.

Державне управління укладає у собі величезний матеріальний і дуже людський ризик. Це насамперед високі витрати, небезпека обмеження громадського добробуту, і, викликана останнім, низька репутація чиновництва і держави у власних очах громадськості.

Якщо ще глибше, можна побачити за високими стінами державних управлінських структур окремої людини, чия помилка, чи заздалегідь продумане протиправне дію (або бездіяльність) може викликати великі ускладнення під безлічі підлеглих організацій.

Така ситуація може вийти внаслідок неусвідомлення окремими державними службовцями всієї картини повністю, нестачі професійних знаний2 всіх рівнях державної машини.

Ідеєю написання даної роботи оподаткування була реальна ситуація у одній із комерційних фірм. Її працівники мали солідний потенціал, але простоювали, виконуючи незначну роботу, одержуючи у своїй відповідно невелику зарплатню. За логікою, це були вкрай нераціональне використання людських ресурсів, т.к. колектив мав великий потенціал і легко пристосування до мінливих умов. Ситуація виправили по тому, як керівництво фірми приділило цьому належну увагу.

Подивимося на описану ситуацію, під іншим кутом.

Якщо комерційна фірма могла дозволити собі таке нераціонально використання людських ресурсів, то якою ж може бути ситуація у держструктурах? Адже жоден держслужбовець майже залежить від обсягу продажів, товарного асортименту, кількості клієнтів - і якості їх обслуговування.

Який досвід виніс автор з описаної ситуації? У процесі практичної роботи була з'ясовано, що у мотивації праці співробітників комерційних фірм є досить багато літератури, це питання всебічно розглянутий російськими, і зарубіжними дослідниками.

Займаючись рішенням цієї проблеми, автор вивчив роботи Мескона, Виханского О.Л., Абрахама Маслоу, Х. Хекхаузена, Кокорева В.П., П.Фресса і Ж.Пиаже, ще був прочитаний ряд статей із сучасних журналів, присвячених управлінню.

Після цього автор вирішив перенести отриманий досвід на базу управління, але зіштовхнувся з проблемою: літератури про мотивації до праці державних службовців Російської Федерації майже немає. Говорячи інакше кажучи, автор не знайшов ні з бібліотечному фонді, ні з періодиці і до Інтернету жодної статті, повністю присвяченій цієї теми.

Виникає маса запитань: а чи не чи є неуважність учених звернулися до проблемі мотивації до праці державних службовців показником її невирішеність масштабу країни? Не цим чи неуважністю породжена корупцію у вітчизняних державних органах, яку люблять заявляти журналісти? Не звідси відбувається потурання до проблем екології, застій у виробничому сфері, економічна нестабільність, забуття фундаментальної науки? хто має ознайомитися з горезвісним «утеканием мізків» зарубіжних країн? Чому нашій країні комерсантам вигідніше продавати зарубіжних країн исчерпаемые природні ресурси, ніж інвестувати гроші у науку, освіту, культуру? Чому освічені, досвідчені фахівці нерідко йдуть із державними структурами в комерцію?

Зрозуміло, і потребують доведень те що від мотивів поведінки людей, які займають ключові позиції з управлінських державних структурах, залежать чимало й багато чинників у різних сферах суспільної відповідальності і економічного життя країни й регіонів.

І іще одна факт не потягне у себе спекотних дискусій: справжнє економічний і соціальний становище у Україні є вкрай незадовільним, й інші підтвердженням пікети на дверях адміністрацій губернаторів і мерів, страйки вчителів, шахтарів, і метробудівців, перебої з подачі вугілля й електроенергії, все увеличивающиеся державні позики в іноземних валютних фондів.

Такий стан ми бачимо час. Отже, є сила, які ця ситуація влаштовує. Але от щоб змінити ситуації у країні, потрібно передусім змінити мотивацію державних чиновників.

Виходячи з цього автор ставить за мету даної роботи наочно показати проблеми і перспективи вдосконалення мотивації праці системі державної служби Адміністрації Свердловській області, яка розглядається як об'єкта дослідження.

Автор передбачає, що є нагальна потреба перенесення фокусу увагу окремого чиновника, докладний розгляд мотивів її поведінки, оцінка внутрішніх установок.

У сучасного російського суспільстві склалося враження про неважливості окремого державного службовця. Але на цьому рівні відбуваються принципу стимулювання, відповідальності держави і дисципліни, чіткості виконання прийнятих рішень, суворого контролю та санкцій, корпоративної етики, і це - нерідко змушує діяти людини, обличенного владними повноваженнями у власних інтересах, забувши про цілі організації, потребах регіону, країни.

За часів СРСР функцію об'єднання, й у певному сенсі, контролю, виконувала ідеологія. Сьогодні ідеологічний чинник відкинуто, але даремно. Адже з допомогою нього формулювалися і ставилися надзавдання окремої управлінської структури, передавався “внутрішній дух” організації.

Рішення проблем має йти через пошук правдивого розуміння базових принципів мотивації державних службовців. Це можна зробити, порівнюючи держслужбу коїться з іншими процвітаючими галузями праці.

Наприклад, природа підприємництва і комерції полягає у бажанні «робити гроші», і всі люди, які займаються бізнесом, мали бути зацікавленими орієнтовані його сенс. Послуговуючись науковою мовою, сенс бізнесу як діяльності – це отримання прибутку.

Виробничі ж організації однаково орієнтовані виробництво продукції: виробляти багато, якісно, і ефективно. Та заодно є щось, що відрізняє їх одне від одного й які самі організації у деяких випадках прагнуть підкреслити. Так було в виробництві автомобілів VOLVO намагається зробити найбезпечніші автомобілі тим, кому важливо цю рису, «Мерседес» – самі класичні і надійні, а «АЗЛК» – просто робить автомобілі. І це схоже, цей останній завод будь-коли ставив собі завдання визначити місію свого підприємства, роблячи «просто» автомобілі для «просто радянського человека».1

Якщо мета бізнесу і комерції – «робити гроші», а виробництва – виробляти багато і здатні якісно, те, що ж сенс державної служби? Рух по горезвісної «драбині»? Соціальні гарантії? Гроші? Альтруїзм? Патріотизм? Що стоїть фразою: «Я – державний службовець»? Що наводить людей державні органи? Що зробити, щоб ГС постійно росли у професійному і особистісному плані, та віддача від своїх діяльності збільшувалася? І, нарешті, як уникнути випадків прямого використання посадовими особами прав, пов'язані з їх посадою, з особистого збагачення?

Щоб відповісти ці запитання автор вважає за необхідне дозволити такі: розглянути психологічні аспекти мотивації людини до праці, показати, які особливості мотивації державних службовців, у чому специфіка їх праці та які проблеми мотвиации

Крім временнуй актуальності, тема мотивації і стимулювання і мотивації під управлінням, залучила автора своєї глибиною. Власне, всяка мотивація є пошуком якісь загальні спільних позицій, дозволяють обидва боки трудового акта (роботодавцю і працівникові, управляючому і підлеглому) знаходити взаємовигідний компроміс.

Глава 1. Наукове поняття мотивації

1.1. Взаємозв'язок понять мотивації: «мета», «мотиви» і «стимули», «потреби»

Перша передумова будь-якої діяльності суб'єкт, у якого потребами. Наявність у суб'єкта потреб - таку ж фундаментальне умова його існування, як та обмін речовин. Власне, це ж різні висловлювання однієї й тієї ж.

У межах своїх первинних біологічних формах потреба є стан організму, лист про його об'єктивну потребу в доповненні, що лежить поза его.1 Яких саме потреби, який сама людина, як і середовищі він і які методи їхнього задоволення він бачить, можна лише з конкретної історичної ситуації, розглянувши її всебічно.

Людина здійснює певні дії відповідність до тиском нею сукупності внутрішніх та зовнішніх по ставлення до нього сил. Сукупність цих сил, звана мотивацією, викликає в людей далеко ще не однакову реакцію. Тому багато хто вітчизняні й іноземні незалежні вчені дійдуть думки, що організувати неможливо однозначно описати процес мотивації.

Мотивація людської поведінки є вивчення низки наук: соціології, психології, соціальної психології, менеджменту та інших. У психології мотивом чи системою мотивів виступають найважливіших чинників, актуализирующих поведінка індивіда у тому чи іншого конкретної ситуації, придающего йому особистісно значимий зміст і певну спрямованість. У цьому мотивація сприймається як специфічний вид психічної регуляції, суб'єктивна детермінація людської поведінки, що визначає його спрямованість, стійкість і алгоритм, сприяє формуванню усвідомленого рішення про характер, засобах і малої форми його реализации.2

Праця – базова форма діяльності, а чи не одне із видів діяльності поруч з іншими. Тому, основні аспекти мотивації людської поведінки мають більш-менш виражену трудову спрямованість. Це мотиви стійкішого характеру, фундаментальні мотиви, лінії життя, кардинально що визначають вектор її поведінки в тривалої тимчасової перспективі. Вони є обгрунтуванням, своєрідним фундаментом всього комплексу мотивів ситуаційного поведінки, створених дискретно у межах позитивно невеликого проміжку времени.1

За підсумками емпіричних досліджень було розроблено кілька концепцій, що описують чинники, що впливають мотивацію і змістом процесу мотивації. Теорії мотивації в менеджменті заведено поділяти на великі групи: на процесуальні теорії, і змістовні. Про неї ми й поговоримо нижче.

1.2. Огляд змістовних теорії мотивації

При закладанні основ сучасної концепції мотивації найбільше значення мали роботи Абрахама Маслоу, Фредеріка Герцберга і Девіда МакКлелланда, ще, автор вважає за необхідне розглянути жодну з сучасних теорій мотивації, сформульовану Клейтоном Альдерфером.

Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно спонукати людей працювати на організацію. Але вони вважали, що задля цього не так важко матеріальної винагороди.

На початку століття існувало стійке оману, що і тільки гроші завжди спонукають людини трудитися стараннішими.

Керівники втілюють свої рішення на справи, застосовуючи практично основні засади мотивації. У цьому контексті, тобто. щодо управління, можна надати таке визначення:

Мотивація – це процес спонукання себе та інших до діяльності досягнення цілей организации.2

1.2.1. Ієрархія потреб по Маслоу

Серед перших бихевиористов1, з робіт якого керівники дізналися складність людських потреб і на мотивацію, був Абрахам Маслоу.

Створюючи свою теорію мотивації в 40-і роки, Маслоу визнавав, що мають масу різноманітних потреб, але думав також, що ці потреби можна розділити п'ять основних категорій.

Физиологические потреби є необхідні виживання. Вони включають потреби у їжі, воді, притулок, відпочинку і сексуальні потреби. Задоволення цієї потреби найчастіше відбувається після створення легкодоступних систем харчування.

Потреби безпечно і відчуття впевненості у майбутньому включають потреби у захисту від фізичних і психологічних небезпек і у тому, що фізіологічні потреби фізіологічні потреби задовольнятимуться майбутньому (купівля страхового поліса чи пошук хорошою роботи із гарними видами за рахунок пенсій).

Соціальні потреби, іноді звані потребами причетності, - це поняття, у тому числі відчуття до до чогось чи комусь, почуття, що тебе приймають інші, почуття соціального взаємодії, уподобання та підтримки. Актуальність цієї потреби забирають другому плані, тоді як організації є прості способи створення неформальних груп.

Потреби у повазі включають потреби у самоповагу, особистих досягнень, компетентності, повазі з боку навколишніх, визнання. Присвоєння рангів чи звань задовольняє цю потребу.

Потреби самовираження – потреба у реалізації своїх потенційні можливості і зростання як особистості. Для задоволення цієї потреби надання творчої праці майже завжди розцінюється підлеглими положительно.2

Мотивація і ієрархія потреб

За теорією Маслоу, у кожний конкретний час людина може сягнути задоволенню тієї потреби, яка нього є важливішою чи сильної. Коли найсильніші потреби задоволені, з'являються і вимагають задоволення потреб, які у ієрархії за ними. Коли навчався і ці потреби задовольняються, відбувається перехід для наступної щабель драбини чинників, визначальних поведінка человека.1

Бо з розвитком людини, як особистості, розширюються його потенційні можливості, потреба у самовираженні будь-коли то, можливо задоволена. Тому немає й процес мотивації поведінки через потреби нескінченний.

Людина, відчуває голод, буде спочатку прагнути знайти їжу, і тільки після їжі намагатиметься побудувати притулок. Живучи в зручність та безпеки, людина спочатку буде побуждаться до діяльності потреби у соціальних контактах, та був почне активно йти до повазі з боку навколишніх. Тільки по тому, як людина відчує внутрішню задоволеність і повагу оточуючих, його почнуть зростати відповідно до його потенційними можливостями. Але якщо радикально зміниться, те й найважливіші потреби можуть

Страница 1 из 17 | Следующая страница

Поділіться рефератом Проблеми вдосконалення мотивації праці державних службовців (з прикладу Свердловській області)

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Проблеми вдосконалення мотивації праці державних службовців (з прикладу Свердловській області)

Потреби і мотивації діяльності
Тип роботи: контрольна робота

I. Потреби як внутрішні побудители активності людини

1. Яка зв'язок між рівнем розвитку потреб чоловіки й рівнем розвитку її як особистості?

Потреба – це потреба у чомусь, об'єктивно необхідному підтримки життєдіяльності

Завантажити
Структура сервісною роботи і задоволення потреб. Матеріальні й духовні потреби
Тип роботи: реферат

Федеральне агентство з вищої освіти РФ УГЛТУ

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Реферат на уроках «Людина та її потреби».

Тема:

«Структура сервісною роботи і задоволення потреб. Матеріальні й духовні потреб

Завантажити
Способи організації та мотивації праці
Тип роботи: реферат

Запровадження У разі ринкових відносин підприємство є основним ланкою всієї економіки, оскільки в таких межах створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги.
Підприємство – це самостійний, організацій
Завантажити
Взаємозв'язок соціального капіталу і мотивації співробітників міжнародної організації
Тип роботи: курсова робота

Міністерство економічного розвитку та торгівлі Російської Федерації

Курсова робота на задану тему:

«Взаємозв'язок соціального капіталу і мотивації співробітників міжнародної організації (з прикладу фірми «Нестле»)»

Завантажити
Взаємозв'язок мотивації досягнення і дідько особистості студентів факультету психології
Тип роботи: курсова робота
СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ДОСЯГНЕННЯ У ЗАРУБЕЖНОЙ І ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.. 5

1.1 Підходи до визначення понять: мотивація і мотив. 5

1.2 Основні підходи до дослідження мотивації досягнення. 17

Завантажити
Теорії мотивації, їх взаємозв'язок і практичне застосування з прикладу магазину
Тип роботи: реферат
Програма підготовки управлінських кадрів для организацийнародного господарства РФ в напрямі «Менеджмент»
Консорціум навчальних закладів «Кубань-Линк»
ДИПЛОМНАЯ РОБОТА
на задану тему: «Теорії мотивації, їх взаимосвязьи пра
Завантажити