Реферат на тему Запровадження споживача на манівці

Розділ: ТоварознавствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження споживачів на заблуждени

Інший формою недобросовісної конкуренції з є: «запровадження споживачів на оману щодо характеру, способу й визначити місця виготовлення, споживчих властивостей, якості товарів».

Запровадження споживачів на оману як і, як і дискредитація конкурента, має на меті залучення уваги до своїх товарам шляхом поширення не відповідної дійсності інформації. Проте, на відміну випадків дискредитації конкурента, тут наголошується не так на хибних чи обманних заяви на відношенні конкурента та її товарів, але в недостовірну інформацію щодо власних товарів.

Цей несумлінний прийом часто використовують у конкурентної боротьби. Причому, в переважній більшості випадків його підприємствами, які мають широкої популярності над ринком, але прагнуть з допомогою будь-яких коштів, зокрема і нечесних, просунути свій товар.

Безумовно, заборона цієї форми недобросовісної конкуренції з спрямовано захист і підтримку чесну конкуренцію. Це взагалі, є основної метою закону про конкуренції. Проте важливим є і те, що такі дії суб'єктів господарювання, як запровадження споживачів на оману щодо характеру, способу й визначити місця виготовлення, споживчих властивостей, якості товарів можуть призвести до серйозних негативних наслідків на ринку відповідних товарів, і навіть зашкодити самим споживачам. Отже, реалізація передбачених Законом конкуренцію заходів для припинення аналізованої форми недобросовісної конкуренції з також сприяє нормального функціонування товарних та захисту інтересів споживачів.

Поняття омана не обмежується явно облудними заявами чи твердженнями, що потенційно можуть створити хибне враження у споживача. Так було в деяких випадках правдиві затвердження також можуть запровадити споживачів на оману щодо вищих споживчих властивостей тієї чи іншої товару, при цьому, наприклад, підкреслюється, продукція саме даного виробника відрізняється такими-то параметрами, хоча відповідно до ухвалених стандартам цим параметрами відповідає аналогічна продукція будь-якого виробника. Внаслідок цього у споживача може виникнути хибне враження, що тільки товар даного виробника має такими-то споживчими властивостями, тоді як у насправді шукані споживчі властивості притаманні аналогічним товарам інших виробників.

Федеральний закон «Про рекламу» помітно розширює перелік дій, які належать до актам недобросовісної конкуренції з, що з поширенням реклами господарюючими суб'єктами недостовірну інформацію про своє товарах. Наприклад, стаття 6 цього закону передбачає такий склад цього правопорушення, як запровадження споживачів на оману щодо рекламованого товару у вигляді зловживання довірою фізичних осіб, або недоліком вони досвіду, знань, зокрема у зв'язку з відсутністю рекламі частини істотною інформації.

З іншого боку, стаття 7 Федерального закону «Про рекламу» конкретизує дії, які стосуються недостовірною рекламі. Це стаття забороняє залучити до рекламі несправжні відомості стосовно лише таких характеристик товару, як природа, склад, призначення, споживчі властивості тощо., а й у відношенні, наприклад, результатів досліджень, і випробувань, із офіційним визнанням, отримання дипломів, призів та інших нагород, і навіть посилань на будь-які рекомендації чи схвалення. Усього стаття містить 18 різновидів аналізованої форми недобросовісної конкуренції з стосовно рекламі.

Некоректне порівняння товарів

Наступною формою недобросовісної конкуренцією, передбаченої Законом конкуренцію, є некоректне порівняння господарюючим суб'єктом вироблених чи реалізованих їм товарів з товарами інших суб'єктів господарювання. Попри те що, що цій формі недобросовісної конкуренції з передбачена Законом конкуренцію, проявляється вона, переважно, реклами і розкривається через поняття «порівняльна реклама».

По-перше, порівнянням вважається будь-яке зіставлення свого товару з товаром конкурента (конкурентів), включаючи чудову ступінь (найкращий, найделікатніший і т.д.), під час використання якої товар конкурента (конкурентів) не називається, але маються на увазі товари всіх можливих конкурентів.

По-друге, слід пам'ятати, хоча антимонопольне законодавство ще й законодавство про політичну рекламу не забороняють господарюючих суб'єктів у будь-якій формі порівнювати свої товари з товарами інших виробників чи продавців, тим щонайменше, практично правозастосовні органи ставляться до дій з великою підозрою. Це з тим, що, за рідкісними винятками, такі порівняння, зазвичай, виявляються некоректними.

По-третє, будь-яке публічне застосування порівняльної реклами вимагає обов'язкової на те у господарюючого суб'єкту документального підтвердження заявленого переваги свого товару над товаром конкурента (зарахування свого товару товарів конкурента). Інакше, такі дії можуть бути кваліфіковані як несумлінна конкуренція.

Отже, некоректним порівнянням господарюючим суб'єктом вироблених чи реалізованих їм товарів з товарами інших суб'єктів господарювання вважатимуться здійснювані у будь-якій формі і з допомогою будь-яких коштів публічні висловлювання, заяви, затвердження, ідучи т.д., у яких свої товари сопоставляются з товарами (зараховуються товарів) інших суб'єктів господарювання, включаючи використання ейфорію (найкращий, найделікатніший і т.д.), за відсутності документального підтвердження заявленого переваги свого товару над товаром конкурента (зарахування свого товару товарів конкурента).

Як документального підтвердження можуть виступати статистичні дані, результати різних досліджень, дані експертиз, опитування суспільної думки тощо.

Федеральний закон «Про рекламу» встановлює норми, регулюючі використання порівнянь реклами. Так, стаття 6 цього закону зараховує до недобросовісної таку рекламу, що містить некоректні порівняння рекламованого товару з товаром (товарами) інших юридичних чи фізичних осіб. Одночасно, у статті 7 Федерального закону «Про рекламу» недостовірною визнається реклама, у якій присутні несправжні відомості щодо порівнянь з іншим товаром (товарами), і навіть використання термінів найвищого рівня, зокрема шляхом вживання слів "самий", "лише", "найкращий", "абсолютний", "єдиний" та інших, якщо їх підтвердити документально; ні з правами і становищем інших юридичних чи фізичних осіб.

Визначення недобросовісної конкуренції з

Історія питання

Поняття недобросовісної конкуренції з з'явилося законодавстві Російської Федерації після прийняття Закону РРФСР «Про конкуренції, та обмеження монополістичною діяльності на товарних ринках» (далі - Закон конкуренцію) від 22 березня 1991 року. У статті 10 цього закону встановлювався заборона несумлінну конкуренцію, утримання розкривалося через приблизний перелік форм недобросовісної конкуренції з.

З прийняттям Конституції Російської Федерації в 1993 року заборона недобросовісної конкуренції з одержало закріплення на конституційному рівні. Так було в силу пункту 2 статті 34 Конституції РФ заборонена економічна діяльність, спрямовану монополізацію і несумлінну конкуренцію.

25 травня 1995 року, після ухвалення Федерального закону «Про внесенні змін у Закон РРФСР «Про конкуренції, та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» до Закону конкуренцію було запроваджено законодавче визначення поняття недобросовісної конкуренції з (стаття 4), значно розширило правові рамки захисту від нечесних прийомів в конкурентної боротьби.

Отже, Російській Федерації реалізація концепції спеціального закону, визначального правові основи регулювання відносин, які впливають конкуренцію, призвела до встановленню щодо одного законодавчому акті правових норм, вкладених у попередження, обмеження і припинення монополістичній діяльності (власне правила антимонопольного законодавства) і норми, що регламентують сумлінність поведінки над ринком суб'єктів підприємницької діяльності (правила законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з).

Обидва законодавства (як антимонопольне, і законодавство про захист від недобросовісної конкуренції з) мають один предмет регулювання, саме: відносини, що впливають конкуренцію; схожі методи правовим регулюванням: розпорядження, заборони; практично хоча б субъектный склад учасників регульованих правовідносин: господарючих суб'єктів (термін у значенні поняття, певного статтею 4 закону про конкуренції); і, нарешті, єдину мета - забезпечення умов створення й ефективного функціонування товарних ринків.

Разом про те треба мати у вигляді, що монополістична діяльність має відрізняється від недобросовісної конкуренції з економічну природу. Монополістична діяльність (зловживання домінуючим становищем і обмежують конкуренцію угоди) завжди пов'язані з неправомірним використанням наявної ринкової (економічної) влади.

Недобросовестная конкуренція, зазвичай, залежить від можливості використання ринкової влади. Її арсенал неправомірних засобів і прийомів ведення конкурентної боротьби інший: запровадження споживачів на оману, обман, дискредитація конкурента, незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності, промисловий шпигунство тощо. У цьому і монополістична діяльність, й недобросовісні конкурентні дії мають одні й ті ж потреби: отримання необгрунтованих переваг у підприємницькій діяльності.

Поняття «недобросовісної конкуренції з»

Легальное визначення цього поняття така: «Недобросовестная конкуренція - будь-які створені задля придбання переваг у підприємницькій діяльності дії суб'єктів господарювання, що суперечать положенням чинного законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності та справедливості яких і може заподіяти чи завдали збитки іншим господарюючих суб'єктів - конкурентам або зашкодити їх діловій репутації».

Отже, під недобросовісної конкуренцією до закону конкуренцію розуміються дії певного виду, визнання яких недобросовісної конкуренцією необхідні, по крайнього заходу, дві умови: по-перше, створені задля придбання переваг у підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів мають суперечити положенням чинного законодавства або звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності та справедливості яких; по-друге, зазначені дії мають або мати негативні наслідки для господарюючих субъектов-конкурентов у вигляді заподіяння збитків чи заподіяння шкоди їх діловій репутації, або мати такий потенційною можливістю.

Отже, для кваліфікації тих чи інших дій суб'єктів господарювання як недобросовісної конкуренції з дуже мало, щоб такі дії порушували чинне законодавство або відповідали звичаям ділового обігу субстандартні та т. п. Необхідно врахувати і друге умова - названі дії мають мати ті чи інші негативні наслідки для конкурента.

У правової дефініції «недобросовісної конкуренції з» використовуються такі терміни як «звичаї ділового обороту», «добропорядність», «розумність», «справедливість». Проблема у цьому, що відсотковий вміст не всіх зазначених термінів розкривається у Російському законодавстві.

Якщо поняття «звичаї ділового обороту» можна досить розробленим у цивільному законодавстві, ті значення термінів «добропорядність», «розумність», «справедливість» залишається розмитим.

Так, відповідно до статті 5 ДК РФ під звичаєм ділового обороту визнається що склалося і дуже що застосовується у галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від цього, зафіксовано воно в якомусь документі. З цієї статті ДК РФ слід, що традиції ділового обороту застосовуються, коли стосунки сторін не визначено нормами законодавства та умовами договору з-поміж них.

У той самий час треба мати у вигляді, що у цивільному законодавстві використовуються поняття «сумлінність», «розумність», «справедливість». Так, пунктом 2 статті 6 ДК РФ встановлено, що з неможливості використання аналогії закону правничий та обов'язки сторін визначаються з загальних став проявлятись і сенсу громадянського законодавства (аналогії права) й виконання вимог сумлінності, розумності та справедливості яких.

У пункті 3 ст.10 ДК РФ дається вказівка на розумність і сумлінність дій учасників цивільних правовідносин, які передбачаються у разі, коли закон ставить захист цивільних прав залежить від того, здійснювалися ці права доцільно і сумлінно.

Також треба враховувати особливості, пов'язані із застосуванням поняття «розумності». Цей термін, очевидно, позичений з американської системи загального права. Так, «правило розумного підходу», вперше застосоване в 1711 року, продовжує залишатися у США стандартом в схожих судових розглядах у сфері антитрестівського законодавства. Але потрібно помітити, що значення цієї правила змінювалося разом зі зміною загальної антитрестовской доктрини.

Попри вказані труднощі, продовжує існувати ряд параметрів, що дозволяють встановити, яка підприємницька діяльність можна розглядати як сумлінної, яка - недобросовісної. Наприклад, до загальновизнаним рис несумлінного підприємницького поведінки слід віднести спроби домогтися на успіх конкуренції не було за рахунок власних досягнень з погляду якості, ціни товарів (робіт, послуг), а шляхом неправомірного використання яких - або позитивних результатів діяльності конкурента надання впливу споживчий попит хибними або впроваджує на манівці твердженнями.

З іншого боку, щодо сумлінності або недобросовісності поведінки над ринком слід враховувати думка самих підприємців. Виходячи з цього, практика, квалифицируемая самими підприємцями як непорядна, неспроможна вважатися сумлінної конкуренцією. Але треба помітити, що узагальнення, а головне використання у якості доказу що така аргументів може бути непросто, що з використанням статистичних, соціологічних та інших методів дослідження.

При застосуванні поняття «несумлінна конкуренція» потрібно враховуватиме й таке необхідна умова як здійснення суб'єктами правовідносини підприємницької діяльності однією товарному ринку. З цього випливає, по-перше, що суб'єкт, щодо якої відбуваються дії, які підпадають під поняття «несумлінна конкуренція», і суб'єкт, який робить такі дії, має займатися підприємницькою діяльністю та бути господарюючими суб'єктами себто поняття, певного у статті 4 Закону «Про конкуренції...». Відповідно до цього поняттю господарючих суб'єктів - це російські й іноземні комерційні організації та їх об'єднання (спілки або асоціації), некомерційні організації, крім котрі займаються підприємницької діяльності, зокрема сільськогосподарських споживчих кооперативів, і навіть індивідуальні підприємці. І, по-друге, названі суб'єкти має перебувати в конкурентних відносинах, тобто працювати ринку тієї самої товару або взаємозамінних товарів.

Поширення хибних, неточних, перекручених відомостей

Стаття 10 закону про конкуренції містить загальний заборона недобросовісної конкуренції з, і навіть відкритий перелік конкретні дії, які законодавець відносить до недобросовісної конкуренції з.

Ці дії підлягають забороні незалежно від цього відповідають вони умовам, певним в понятті недобросовісної конкуренції з, чи ні. Точніше, у разі непотрібен співвідносити дії, що кваліфікуються як несумлінна конкуренція з ст.10 закону про конкуренції, з визначенням «несумлінна конкуренція», даним у статті 4 цього закону. Перелічені у статті 10 закону про конкуренції склади правопорушень ставляться до прямим нормам, підлягає застосуванню безпосередньо.

Першим виглядом (формою) недобросовісної конкуренції з у згаданій переліку передбачається: «поширення неправдивих, неточних чи перекручених відомостей, здатних заподіяти збитки іншому господарюючому суб'єкту або спричинити збитки його діловій репутації».

Ця форма недобросовісної конкуренції з фактично збігаються з забороненими у Паризькій конвенції з охорони промислової власності (далі - Паризька конвенція) несумлінними конкурентними діями. Так було в Паризької конвенції (стаття 10 bis) для аналогічної форми недобросовісної конкуренції з використовується наступна формулювання: «хибні затвердження під час здійснення комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову чи торгову діяльність конкурента». Як

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Запровадження споживача на манівці

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Запровадження споживача на манівці

Поняття й ті види недобросовісної конкуренції з (з прикладу законодавства країн Європи)
Тип роботи: контрольна робота

Поняття й ті види недобросовісної конкуренції з (з прикладу законодавства країн Європи)

 

Зміст

Запровадження

Франція

Швейцарія

Італія

Чехія

Угорщина

Румунія

Болгарія

Завантажити
Ненадлежащая реклама як із форм недобросовісної конкуренції з
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра

Завантажити
Правова проблематика припинення недобросовісної конкуренції з
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Поняття несумлінної конкуренції та класифікація актів недобросовісної конкуренції з

1.1 Поняття недобросовісної конкуренції з

1.2 Класифікація актів недобросовісної конкуренції з

2.

Завантажити
Регламентирование недобросовісної конкуренції з у праві Франції
Тип роботи: реферат
Широке участь комерційних організацій, і товариств та товариств, у господарському обороті припускає наявність як знання нормативному регулюванні економіки, а й уміння працювати за умов конкурентної боротьби. Свобода конкуренції, будучи основним прЗавантажити
Відмінності конкуренції над ринком банківських послуг CSFB від конкуренції на інших фінансові ринки
Тип роботи: реферат
Бабаян М. М.
Займаючись банківським підприємництвом (та й лише банківським), тобто, власне починаючи свою справу, завжди виникає запитання конкурентних переваг. Першочергове завдання є виставити себе конкурентоспроможним і гідним суперник
Завантажити
Основні форми несумлінної конкуренції та монополістичною діяльності. Відповідальність порушення антимонопольного законодавства
Тип роботи: контрольна робота

Верховний Суд

Вищий Арбітражний Суд

Російської Федерації

Російська Академія Правосудия Центральний філія

державного освітнього закладу

вищого професійної освіти

Кафедра цивільно-правових дисциплін

<
Завантажити