Реферат на тему Роль державного управління активізації інноваційної діяльності

Розділ: Керуючі наукиТип роботи: реферат
Предыдущая страница | Страница 2 из 2
організації на спеціальні рахунку з наступним пільговим оподаткуванням у разі використання інноваційні мети.

Нині можна назвати три головні типи моделей научно-инновационного розвитку промислово розвинутих країн :

1) країни, зорієнтовані лідерство у науці, реалізацію великомасштабних цільових проектів, які охоплюють усі стадії науково-виробничого циклу, зазвичай, зі значною часткою научно-инновационного потенціалу до оборонному (США, Англія, Франція);

2) країни, зорієнтовані поширення нововведень, створення сприятливою інноваційної середовища, раціоналізацію всієї структури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія);

3) країни, стимулюючі нововведення через розвиток інноваційної інфраструктури, забезпечення сприйнятливості досягненням світового науково-технічного прогресу, координації дій різних секторів у сфері науку й технологій.

Ситуационное завдання.

Завдання 4

З наведеної таблиці дайте характеристику інноваційної активності у кожної країни. Економіка якої має високий інноваційну привабливість?

№ Показники Країна А Країна Б 1. Питома вага витрат на НДДКР в ВВП, % 3,05 3,5 2. У т.ч. з допомогою державного бюджету, % 27 48,3

З наведених даних, можна сказати, що інноваційна активність обох країн досить висока, хоча у країні Б показник частки витрат на НДДКР трохи вищі. Що ж до показника частини з цих витрат у державний бюджет, можна сказати, у країні Б державну підтримку НДДКР набагато вища. Бо з державного бюджету фінансуються, зазвичай, загальнодержавні програми, то, на погляд країна Б має велику інноваційну привабливість.

Порівняйте можна розгледіти Витрати НДДКР країни з розвиненою ринковою економікою. У в 1995 року ці витрати склали 2,6% від ВВП, у Німеччині – 2,3%, в Англії – 2,4%, мови у Франції – 2,2% у Японії – 3,5%.

Джерела фінансування США: 50% - приватні фірми й організації, 46% - федеральне уряд. За інших розвинених країн з федеральних бюджетів фінансується від 35 до 45 % витрат на НДДКР.

Слід зазначити, що у США з федерального бюджету фінансуються переважно:

Американський науковий фонд (курирує фундаментальні дослідження);

Американський наукову раду (курирує промисловість і університети):

Національне космічне агентство;

Національне бюро стандартів;

Національний інститут охорони здоров'я;

міністерства оборони;

Національний центр промислових досліджень;

Національну академію наук та інших.

Через війну активною інноваційною діяльності США займає високе місце за рівнем ВВП душу населення, ефективність використання ресурсів, темпам економічного зростання, відповідно й рівнем життя населення.

Аналитико-практический блок.

Етап 1. Коротка загальну характеристику підприємства

назва: ВАТ «НЕКТАР»

місце розташування: р. Кам'янець-Подільський Хмельницька область Україна

форма власності і організаційно-правова форма: Відкрите товариство. Акционировано з урахуванням державного підприємства у 1994 року.

вид роботи і спеціалізація: виробництво плодоовочевих консервів, концентрату фруктового соку, дитячого харчування.

місія підприємства: виробництво високоякісної, корисною продукції із високим вмістом вітамінів, що б до душі всім споживачам від новонародженого до дорослого, доступна за ціною, різноманітна по асортименту, чудова за якістю.

цілі заходу:

стабільне економічне зростання;

підвищення продуктивності, скорочення витрат;

підвищення прибутковості, рентабельності;

поліпшення техніко-економічних показників;

збільшення обсягів виробництва і розширення асортименту продукції яка користується постійною попитом в споживачів;

технічне переозброєння;

вихід налаштувалася на нові ринки збуту;

розширення якості і підвищення якості дитячого харчування, жорсткість норм контролю за якістю сировини й готової продукції;

на підвищення кваліфікації персоналу;

поліпшення умов праці працівників.

організаційну структуру управління:

Директор – 1 чол.

Заст директора з фінансів – 1 чол.

Заст. директора із виробництва – 1 чол.

Заст. директора на збуті – 1 чол.

Етап 2. Оцінка интелектуально-квалификационного рівня персоналу.

Усього кількість працівників – 125 чол.

Структура персоналу з:

статевим ознаками : чоловіків – 42 , жінок – 83;

віковим ознаками: до 30 років – 23 чол.; 30–45 років – 42 чол.;

45-50 років – 34 чол.; 50-65 років – 26 чол.

освіті: середнє – 69 чол., спеціальне технічне – 42 чол., вище – 14 чол.

питому вагу співробітників із вищою освітою: 11,2%;

питому вагу кваліфікованого персоналу в активному віці: 32%;

кількість працівників, які підвищували своє професійне рівень у період своєї діяльності цьому підприємстві – 48 чол.

Етап 3. Характеристика стилю управління.

Ставлення людей на роботу значно змінилося. Як рядові співробітники, і керівний склад підприємства почали значно серйозніше ставитися до роботи і своєму відповідності їй.

Спостерігається потреба у висококваліфікованих фахівців. Підприємство проводить тренінги і атестації щодо відповідності займаній посаді, у яких деякі працівники заохочуються, і деякі звільняються.

Керівники підрозділів постійно контролюють своїх підлеглих, допомагають їм у всі етапи виробництва, підтримують дисципліну.

На підприємстві існує суворе поділ праці і відповідальності кожну фазу процесу виробництва. Робота всіх підрозділів, і служб підприємства налагоджено і потребує їхнього тісного співпраці між собою.

Етап 4.Оценка забезпеченості підприємства фінансовими засобами.

Таблиця 1.

Основні показники діяльності ВАТ «НЕКТАР»

за 1997-1999 рр.

№ Показники 1997 1999 Відхилення 1. Загальна середня вартість майна, тис. грн. 2392,5 2651,0 +258,5 2. Середній розмір капіталу і резервів 1903,0 2271,5 +368,5 3. Довгострокові зобов'язання, тис. грн. 7639,5 464,0 -7175,5 4. Середня вартість поточних активів, тис. грн 928,0 1153,0 +225,0 5. Виручка від, тис. грн. 4995,0 5608,0 +613,0 6. Балансова прибуток, тис. грн. 2150,0 2179,0

+29,0

7. Торішній чистий прибуток, тис. грн. 1487,0 1507,5 +20,5 8. Рівень рентабельності майна, % 48,0 41,0 -7,0 9. Рівень рентабельності поточних активів, % 128,0 88,0 -40,0 10. Рівень рентабельності інвестицій, % 78,0 56,0 -22,0 11. Рівень рентабельності власного капіталу, % 56,0 48,0 -8,0 12. Рівень рентабельності продукції, % 27,0 22,0 -5,0

основні напрями використання прибутку:

реінвестування в капітал виробництва;

виплата дивідендів акціонерам.

Етап 5. Стан активною частиною основних фондів і ефективність використання виробничих потужностей.

Таблиця 2.

Обсяг основних фондів ВАТ «НЕКТАР»

За 1997-1999 рр.

Тыс. грн.

№ Види ОФ На 01.01.97 На 0101.98 На 01.01.99 1. Будівлі 271,0 271,0 271,0 2. Машини й устаткування 2,3 2,4 2,6 3. Транспортні кошти 2,6 4,3 7,9 4. Інструмент і інвентар 4,9 5,9 7,5 Усього 280,9 283,6 289,0 До того ж ОС -залишкова вартість 185,0 184,0 193,0 -знос 94,5 99,0 97,0 -первинна вартість 279,5 283,0 290,0

Таблиця 3..

Аналіз використання активній частині основних фондів

ВАТ «НЕКТАР»

За 1997-1999 рр.

№ Показники 1997 1999 Абсол. Отклон. Темп зростання,% 1. Технічне обгрунтування в фактичних цінах, тис. грн. 367,0 274,5 -92,5 74,8 2. Технічне обгрунтування в порівняних цінах, тис. грн. 510,0 275,0 -235,0 53,9 3. Валовий дохід 59,0 47,0 -12,0 79,7 4. Середньорічна вартість АЧОФ, тис. грн. 440,0 445,0 5,0 101 5. Фондоотдача в порівняних цінах, тис. грн. 1,8 1,3 0,5 72,2 6. Дохідність, % 26,8 23,8 3,0 88,8 7. Фондоемкость в порівняних цінах 0,4 0,6 0,2 150 8. Технічна оснащеність 0,9 1,0 0,1 111

Етап 6. Оцінка ринкової стійкості підприємства (за результатами маркетингових досліджень).

Практично всі консервні заводи , випускають своєї продукції ринку України, мають ті ж самі форму власності, як і аналізоване нами підприємство, саме -державні підприємства акціоновані на ВАТ і власність належить акціонерам. Здебільшого, продукція більшості наших конкурентів подібна, але з відхиленнями по асортименту, якості і згідно з цим, за кількістю постійних покупців. Також, велике значення має тут сезонність кількості і забезпечення якості початкового продукту постачальників. До основних рис деяких консервних заводів і комбінатів, які потрібні становлять найбільшу конкуренцію наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Порівняльна характеристика показників діяльності над ринком ВАТ «НЕКТАР» з основними конкурентами

Показники "Чумак" "Верес" "Нектар»

Преимущ., недоліки

(+/-)

Асортимент продукції, %

98 98 100 +

Якість продукції, %

99 99 99 =

Кваліфікація персоналу (специально-техническое освіту), %

84 86 90 + Чисельність працівників, чол. 190 172 125 - Середня вартість (наприклад) Кетчупа томатного емк . о,25 2,2 2,5 1,8

+

Середня вартість (наприклад) Томатов консервованих емк. 1 л 2,67 2,85 2,38 +

Рентабельність основний діяльності, %

27,3 25 37,6 +

Попит у покупців, %

92 88 85 +

З даних таблиці, можна дійти невтішного висновку у тому, що у значній кількості показників ВАТ «НЕКТАР» випереджає своїх конкурентів.

Проте, керівництва ВАТ «НЕКТАР» все ж варто приділити увагу таких моментів:

- підвищенню кваліфікації персоналу, тобто. частіше проводити тренінги персоналу, брати участь у конференціях, обговореннях фахівців тощо.;

- інтенсифікації діяльності служби маркетингу ( заводу працює один фахівець із маркетингу у відповідному відділі збуту) на усіх напрямах ринку (потреби покупців, ціни на всі ринку відповідних продуктів, конкурентоспроможність цін тощо.). Це можна провести з допомогою окремого підрозділи маркетингу ;

- вимогливіше належить до якості яка поставляється продукції, постійно виробляти пошук інших постачальників вихідного сировини;

- проводити політику заохочення інноваціям різного плану, наприклад, йти до постійному вдосконалення вже наявних та розробки понад і сучасних технологій, як самотужки, і з допомогою більш висококваліфікованих фахівців, знайти можливість підписати довгострокові договору з у співпраці з науково-дослідними інститутами харчових технологій ,

- розробка й виробництво нових напрямів своєї продукції підприємстві (ексклюзивного і лікувального дитячого харчування).

Отже, підбиваючи підсумки нашому аналізу, можна відзначити наступне:

Сильні боки підприємства:

- конкурентна позиція над ринком аналогічних продуктів (частка ринку -15%)

- різноманітний асортимент високоякісної продукції

- доступні ціни

- користується високим попитом у покупців

- кваліфікованих співробітників

- високий рівень організованості виробничого процесу

- хороша технологічна база

Слабкі боку підприємства:

- неадекватна систему оподаткування

- не вироблено ясна стратегія подальшого поступу продукту над ринком

- не підтримується належний рівень ліквідності

- високі ціни на всі енергоносії

- підвищення постачальниками первинного продукту

- сезонність виробництва

- який завжди ефективно використовуються виробничі потужності, наявність періодів недозагрузки

Можливості підприємства у корені пов'язані з допомогою інновацій для підприємства:

- вихід ринку збуту з принципово новими видами продукції

- розробка нового напрями продукції (ексклюзивного і лікувального дитячого харчування)

- залучення іноземних інвестицій

- вихід на міжнародний ринок збуту

Погрози:

- більш активна діяльність конкурентів про введення нового продукту

- зростання сили торгу в постачальників

- зміна потреб і смакові покупців.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

Інноваційний процес у країнах розвиненого капіталізму, п.р. Рудаковой И.Е.-М.,1991.

Молчанов М.М. Інноваційний процес: організація та маркетинг. Санкт-Петербург., 1995.

Інноваційний менеджмент, довідкове посібник; Наука, Санкт-Петербург,1997.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Поділіться рефератом Роль державного управління активізації інноваційної діяльності

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Роль державного управління активізації інноваційної діяльності

Аналіз собівартості, прибутків і рентабельності продукції підприємства ВАТ "Рогачевский МКК", аналіз ринку виробництва і маркетингової середовища
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Аналіз собівартості, прибутків і рентабельності продукції підприємства ВАТ «Рогачевский МКК», ана

Завантажити
Аналіз основних показників роботи підприємства РУП "Завод коштів комплексної автоматизації": обсягів своєї продукції, собівартості, прибутку
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Аналіз основних показників роботи підприємства РУП «Завод коштів комплексної автоматизації»: обсягів

Завантажити
СП "Фребор", загальну характеристику підприємства, своєї продукції і її ринків збуту
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«СП «ФРЕБОР», загальну характеристику підприємства, своєї продукції і її ринків збуту»

Завантажити
Підвищення рентабельності своєї продукції основі зниження змінних витрат у цеху холодної прокатки нержавіючої стрічки ВАТ ММЗ "Серп і Молот"
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Московський Державний

Вечірній Металургійний Інститут

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА До ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ (РОБОТІ) Факуль

Завантажити
Вплив зміни у структурі підприємства міста і своєї продукції вартісні показники продукції
Тип роботи: реферат
Аналіз використання виробничих потужностей. Показник використання виробничої потужності є найбільш узагальнюючим показником ефективність використання основних виробничих фондів.
Узагальнюючі дані про використання потужностей залучаються дл
Завантажити
Загальна характеристика підприємства РУП "Завод коштів комплексної автоматизації", характеристика своєї продукції і її збуту
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Загальна характеристика підприємства РУП «Завод коштів комплексної автоматизації», характеристика сво

Завантажити