Тип роботи: шпаргалка

1.Задачи адміністративного права як галузі права.

Адміністративне право – галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що у процесі організації та реалізації виконавчої.

Норми АП:

Встановлюють форми й фізичні методи управління.

Регламентируют порядок освіти органів виконавчої, їх компетенцію, повноваження президента і стосунки з іншими органами, громадських об'єднань, підприємствами та громадянами.


Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження

I. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права

1. Поняття громадського об'єднання

2. Громадські об'єднання і виконавча влада

3. Права й обов'язки громадських об'єднань є

II. Административно-правовой статус некомерційних організацій

1. Поняття некомерційної організації

2. Административно-правовые відносини у у сфері діяльності професійних спілок

3. Администрат

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Контрольна Робота По Адміністративного праву Варіант №9 Тема: «Административно-правовой статус громадян»

Зміст:

Введение……………………………………………………………….2

Административно-правовой статус граждан………………………..3

Особливості адміністративно правового статусу щодо окремих

категорій граждан………………………………………………………..7

Адміністративна відповідальність порушення прав граждан...8

Рішення задач………………………………………………………..10

Список вик

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ВВВЕДЕНИЕ

У державі формування та порядок діяльності адміністративної (виконавчої) галузі структурі державної влади мають бути врегульовані юридичними нормами.

Адміністративне законодавство є правовий основою побудови й ефективного функціонування найбільшої, найактивнішої, найпотужнішої підсистеми державної машини - виконавчої.

Адміністративне право – найважливіша галузь правової системи кожної країни. Особливо велика його роль Росії, у яких такі чинники, н

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПЛАН.

Запровадження.

1. Административно- правові методи, їх сутність.

2. Класифікація адміністративно- правових методів.

3. Адміністративне примус, його види.

Укладання.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У зазвичай метод означає спосіб, прийом практичного здійснення чого- або.

Що стосується державно- управлінської діяльності під мето будинок розуміється спосіб, прийом практичної реалізації завдань і державних функцій испол нительной

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Варіант № 1К Про М Т Р Про Л Ь М И Є У Про П Р Про З И

Вивчити рекомендовану літературу, і дати визначення поняття «адміністративний процес». У чому, на мою думку, полягає особливість адміністративного процесу? Пояснити з прикладу свою думку.

По довільній фабулою від імені посадової особи, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, винести постанову про про призначення адміністративного покарання за результатами розгляду у відповідно до встановлених з

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Адміністративна відповідальність за корупційні дії

Дійсність

На етапі формування та становлення України як незалежного , демократичного правової держави корупція є особливо небезпечне явище . Вона підриває авторитет демократичних інститутів держави , гальмує хід економічних реформ . З іншого боку корупція нехтує законні правничий та громадян , негативно впливають на моральному стані суспільства .

За оцінками спеціалістів , у складі всіх скоєних України злочинів осіб більш

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

(КоАП РФ) 

12.1 Управління транспортним засобом, не зареєстрованим у установленому порядку або які пройшли державного технічного огляду

Предупр. чи штраф 0,5 МРОТ

12.2 частина 1 Управління зареєстрованим транспортним засобом з нечитаемыми, нестандартними чи встановленими з порушенням вимог державного стандарту державними реєстраційними знаками

Предупр. чи штраф 0,5 МРОТ

12.2 частина 2 Управ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

КГУКИ

Контрольна робота

по адміністративної відповідальності ще

студента 5-го курсу

юридичного факультету (ОЗО)У

Краснодар

2004

Запровадження

З прийняттям Конституції 12 грудня 1993 року - Росія всту

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КУРСОВАЯ РОБОТА

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

НА ТЕМУ: «Адміністративна відповідальність у сфері неспроможності (банкрутства).

Выполнил: студент 3 курсу, 8 групи МДФ

Громадский М.М

Перевірила: к.ю.н., доцент Калініна Л.А.

МОСКВА 2003 рік.

ПЛАН:

Ведення.

Регулювання проблеми неспроможності (банкрутства)

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Запровадження

Поняття й ті види адміністративно-правових заходів запобігання правопорушень та інших суспільно небезпечних дій. Застосування в діяльності органів внутрішніх справ.

Заходи адміністративного припинення, застосовувані органами внутрішніх справ.

Укладання

Список використаних джерел

Запровадження

Административно - правова охорона суспільного ладу здійснюється, передусім, органами управління. Це основне пр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЛЕДЖ ПРАВОВЕДЕНИЯ І ПСИХОЛОГІЇ

кафедра державного права

Выпускная робота бакалавра:

Тема: «Адміністративна скарга як захисту громадян незаконних діянь посадових осіб»

студента 4-го курсу

Йолкіна Іллі Сергійовича

Науковий керівник:

Воронков Володимире Олександровичу

Санкт-Петербург

2002 р.

План

Запровадження

Глава 1. Адміністративна скарга.
Відкрити весь текст

Тип роботи: шпаргалка

Питання для студентів ЮИ ТГУ на підготовку до іспитів за курсом "Адміністративна юстиція"

1 Предмет курсу Загальна характеристика адміністративної юстиції

2 Правові основи адміністративної юстиції

3 Методи навчальної дисципліни

4 Адміністративна юстиція як галузь права, галузь законодавства, наука, навчальна дисципліна Місце права адміністративної юстиції, у системі російського права

5 Загальне поняття юридичного процесуВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Оглавление

Запровадження 4

1. Правові основи адміністративного затримання. 6

1.1. Поняття адміністративного затримання 6

1.2. Отграничение адміністративного затримання від кримінально-процесуального затримання, особливості, пов'язані з адміністративним затриманням. 9

1.3. Органи, правомочні здійснювати адміністративне затримання, превентивні процесуальні адміністративні затримання. 17

2. Окремі види адміністративного

Відкрити весь текст

Тип роботи: шпаргалка
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПР-ИЕ, ПОНЯТИЕ І ОСОБЛИВОСТІ

Поняття і особ-ти соцупр-ия. Визначення упр-ия: 1. Це целенапр-ое орг-щее возд-ие особи на одне соотв-ий об'єкт задля досягнення опред. цілей (аби навести цей об'єкт у потрібний людині стан. 2. Це процес перекладу системи з сущого стану в заданий. Т.о. суб'єктом упр-ия завжди людина, між суб'єктом і об'єктом сущ-ет пряма і зворотний зв'язок. 3 виду упр-ия (залежно від х-ра об'єкта): 1) Технічне (об'єкт –

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Введение………………………………………………………………………………3

1.Понятие провадження у справам про адміністративні правопорушення, його

задачи…………………………………………………………………………………5

2.Принципы провадження у справам про адміністративних

правонарушениях……………………………………………………………………11

3.Участники провадження у справам про адміністративних

правонарушениях……………………………………………………………………..17

4.Организационная структура провадження у справам про адмі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 2

Предмет Адміністративного Права 3

Характерні Риси Державного Управління Республіки Казахстан 3

3. Система Адміністративного Права 4 4. Методи Адміністративного Регулювання 4

5. Административно-Правовые Норми 5

6. Джерела Адміністративного Права Республіки Казахстан 5

7. Суб'єкти Адміністративного Права 6

Президент Республіки Казахстан 7

Уряд Республіки Казахстан 8

Виконавча Влада Респ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський Экономико-Финансовый Інститут

Курсова робота з предмета

«Право»

Адміністративне право у системі керування фінансів України й кредиту

Выполнил студент групи:

7МТ-331-ВЧ-С

Воротніков У. У.

Перевірив:

Пивоваров Ю. Ф.

Москва 2004

Зміст

Запровадження 3

Управління сфера фінансів кредиту 6

Література 15

Запровадження

Адміністративне право – одне з провідних галузей права, норми якої

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Сутність, предмет і метод адміністративного права 3

- Сутність адміністративного права 3

- Предмет адміністративного права 6

- Метод адміністративного права 8

II. Норми адміністративного Права 11

III. Суб'єкти адміністративного права 17

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Сутність, предмет і метод адміністративного права

Сутність адміністративного права. Адміністративне право явля ется опо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження

1. Поняття адміністративне правопорушення та її ознаки

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення:

- об'єкт, об'єктивна сторона

- суб'єкт, суб'єктивний бік

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

На відміну з інших соціальних ідей політичних орієнтацій демократичне правової держави при верховенство правового законом і пріоритеті правами людини і громадянина практично сприйнято суспільством я

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст:

Зміст 2

Загальна характеристика й ті види правопорушення 3

Поняття правопорушення 3

Склад і різноманітні види правопорушення 5

Поїзди правопорушень /використовуючи статті 114-122 КоАП РРФСР разом із санкціями/ 11

ст. 114. 11

У розділі ст. 115. 12

У розділі ст. 116. 14

У розділі ст. 117. 14

У розділі ст. 118. 15

У розділі ст. 119. 16

У розділі ст. 120. 17Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Томський державний університет

Юридичний інститут

Кафедра теорії, держави і право і адміністративного права

ДОПУСТИТИ До ЗАХИСТІ У ДАК завідувач кафедри теорії, держави і право і адміністративного права

доктор юрид. наук, професор

_________ В.Ф. Волович

«____» _______________ 2001 р.

Фролов В'ячеслав ВладимировичАдминистративное припинення як захід адміністративно-правового примусу

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Поняття, призначення та характерні риси адміністративних стягнень.

Види заходів стягнення.

Загальні правила накладення стягнення.

Література:

Жданов М.М. "Адміністративне стягнення", 1994;

Веремеенко І.І. "Административно-правовые санкції" 1975;

Маслеников "Застосування адміністративного стягнення";

Павлова Е.С. "Застосування суддею заходів адміністративного ст

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження

Метою згаданої курсової роботи є підставою з'ясування поняття та сутність адміністративного процесу, і навіть виявлення основних принципів адміністративного про цесса.

Перш ніж можливість перейти до розгляду названих у просов, необхідно зробити деякі терминологичес- киє пояснення.

Процес - сукупність послідовних дій, скоєних задля досягнення певного результату; порядок здійснення будь-якої деятельности.[2, 300] У та кому розумінні кажуть, напр

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ПФ МНЭПУ Адміністративне право

План:

Поняття адміністративне правопорушення та її ознаки.

Особливості адміністративної відповідальності ще.

Юридичний склад адміністративного проступку. Поняття об'єкту і об'єктивної боку проступку. Її ознаки: місце, час, спосіб. Суб'єкт адміністративного проступку та її види. Фізичне, юридична особа. Спеціальний суб'єкт. Суб'єктивна сторона.

Укладання.

Список викорис

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Стр.

Запровадження 3

Адміністративне правопорушення 4

Санкції, застосовувані на громадян вчинили адміністративні правопорушення 6

Склад адміністративного правопорушення 7

3.1 Суб'єктивні ознаки 9

3.2 Об'єктивні ознаки 11

Приклад адміністративного правопорушення, який зазіхав суспільний лад і громадську безпеку 12

Порядок розгляду правопорушення і документації 13

Література 17

Запровад

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Володимирський юридичний інститут

Мін'юсту Росії

Кафедра: «Адміністративного права

й адміністративної деятильности ОВС»

Курсова робота на задану тему:

«Адміністративні правопорушення у сфері

жилищно-комунального господарства і торгівлі»

Выполнил: к-т 2а курсу

Ананьин П.О.

Перевірив: п/п-к вн. сл.

Плышевский В.А.

Володимир 1999 р.

ПЛАН

Запровадження.

Адмтн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти

Московська Державна Юридична Академія

Кафедра адміністративного права

Адміністративні

Суди до

Курсова робота Студентки 3 курсу

8ой групи

Демидової З. У.

Науковий керівник:

доцент Калініна Л. А.

Москва 2003

Зміст

Вступление…………………………………………………………………………………….стр.3

Необхідність створення адміністративних судов……………………………стр. 3

Адміністративна юст

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
План.

План. 1

Вступ 2

1Адміністративно-правові методи 3

1.1. Поняття адміністративно-правових методів 3

1.2. Види адміністрагивно-правових методів 6

2.Метод переконання 9

3.Поняття й види адміністративного заохочення 11

4. Метод адміністративного примусу 14

5. Управління в системі внутрішніх справ 22

Висновок 36

Список літератури. 39

Вступ

Приступаючи до вивчення змісту і особливостей метод

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Б.А. Макаров, Московський радіотехнічний інститут Російської академії наук

Останнім часом у Росії інших країнах підбиття підсумків виборів нерідко закінчувалося гучними скандалами, пов'язані з фальсифікацією результатів голосування. У зв'язку з цим різко зріс інтерес до нових технологіям таємного голосування. Так було в США у грудні 2001 року корпорація Microsoft і комп'ютерні компанії Dell Computers і Unisys оголосили про намір зайнятися спільним створенням нової автом

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Ставропольский державний університет

Юридичний факультет

Кафедра конституційного і журналіста міжнародного права

Курсова робота

на уроках: «Адміністративне право»

на задану тему: «Адміністративна відповідальність»

Выполнил: студент 3 курсу

34 групи очного відділення

Корчагін Н.C.

Перевірив: доцент, к.ю.н.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

КЕРІВНИЦТВО

СЕКРЕТАРИАТ ПЛЕНУМА

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СУДОВА КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

СУДОВА КОЛЛЕГИЯ ПО ЦИВІЛЬНИМ ДЕЛАМ

ВІЙСЬКОВА КОЛЛЕГИЯ

ВІДДІЛ ОБОБЩЕНИЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

ВІДДІЛ РОБОТИ З ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ВІДДІЛ ПЕРЕВІРКИ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКЕ НАГЛЯДУ

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ І ИСПОЛНЕНИЯ РІШЕНЬ

ВІДДІЛ ПРИЙО

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

План 1

Запровадження 2

Верховного суду РФ 3

Демократичні принципи судової влади у РФ 3

Конституційно- правової статус суддів 11

Верховний Суд Російської Федерації 16

Укладання 20

Список літератури: 22

Запровадження

Конституція Російської Федерації передбачає три виду структурі державної влади: законодавчу, виконавчу і судову, встановлюючи, що правоохоронні органи законодавчої, виконавчої та судової влади самост

Відкрити весь текст