Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: реферат

Реферат виконав Арефулин А.І.

Мурманский державний технічний університет

Мурманськ

2002

Запровадження.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління тими підприємствами. Необхідно швидше реагування зміну господарської ситуації з підтримки стійкого фінансового становища та сталого вдосконалення виробництва, у відповідність до зміною кон'юнктури ринку.

Підприємство самостійно планує (з урахуванням договорів, укладені з споживачами

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Зміст Запровадження 1. Поняття, сутність, напрями модернізації економіки 1.1 Поняття і сутність модернізації економіки 1.2 Підвищення інвестиційній привабливості суб'єкта федерації як один із напрямів модернізації економіки 2. Аналіз та шляхи підвищення інвестиційній привабливості Сибірського Федерального Округа 2.1 Аналіз інвестиційній привабливості регіонів СФО 2.2 Потенціал і економічного розвитку СФО 3. Рекомендації до збільшення інвестиційній привабливості регіонів Укладання Список літ

Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

Нижегородський Державний Університет їм. Лобачевського

Спеціальність «Фінанси і кредиту»

Курсова робота

на уроках: «Іноземні інвестиції»

На тему: «Аналіз інвестиційного клімату у Росії»

Виконала:

Перевірив:

р. Кстово, 2009 р.

Зміст

Запровадження

1. Інвестиційний клімат і інвестиційні ризики: поняття, аналіз стану і оцінка

2. Проблеми інвестиційного клімату до

3. Іноземні інвестиції на

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Запровадження

Останнім часом питання розвитку інноваційної діяльності мав для Росії особливої гостроти і актуальність. Про впровадження інноваційних технологій розмовляють рівні. З огляду на, що наш країна пізніше, ніж багатьох інших, розпочала інноваційним перетворенням своєї економіці, подальше зволікання у плані може відсунути її в периферію розвитку країн світу.

За сучасних умов розвитку конкурентного середовища однією з основних способів вирішення економічних, соціальних і екологі

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Інвестиційний клімат Росії

1.1 Інвестиційна стратегія підприємства. Інвестиційний аналіз стану та вибір інвестиційної стратегії

1.2 Методи оцінки інвестиційних проектів

1.3 Поняття грошового потоку

2. Аналіз і - оцінка виробничого потенціалу досліджуваного об'єкта

2.1 Характеристика об'єкта

2.2 Виробнича й організаційна структура підприємства

2.3 Аналіз використання основних виробничих фондів (ОПФ

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

АННОТАЦИЯ

Выпускная кваліфікаційна робота присвячена актуальною проблемою вдосконалення інвестиційної політики Тульського регіону та містить пояснювальну записку, 8 малюнків, 5 таблиць, 19 посилань на літературу.

У цьому роботі дається загальна оцінка соціально-економічну ситуацію у регіоні, і навіть оцінка інвестиційній привабливості Тульської області; проводиться аналіз нормативно-правової бази на інвестиційної діяльності регіону; аналіз діяльності органів управління з підвищ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ .

А, що з усього розмаїття можливих напрямів вкладення засобів у різні види фондових інструментів вибрати ті, що є найефективнішими з погляду інвестиційних цілей, необхідно грунтовно їх проаналізувати. Одне з поширених методів аналізу ринку цінних паперів та її сегментів - так званий фундаментальний аналіз.

Повний фундаментальний аналіз проводиться на трьох рівнях. Спочатку його рамцях розглядається стан економіки ринку загалом. Це дозволяє з'ясувати, нас

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

РОБОТА

на задану тему:

«Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.»

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.

 

У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, котрі свідчать про розгортання певних деструктивних явищ.

У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно із 2000-2002 роками), що є дуже значним падін

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

Розділ І. Сутність інфляції й її соціально-економічні наслідки

1.1 Сутність інфляції й індекс споживчих цін

1.2 Причині інфляції та її види

1.3 Соціально-економічні наслідки та особливості інфляційних процесів в Україні

Розділ ІІ. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

2.1 Аналіз темпу інфляції

2.2 Аналіз інфляції пропозиції та попиту

2.3 Особливості зв’язку інфляції та безробіття

Розділ

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Економічний аналіз»

2007

Аналіз калькуляції собівартості окремих видів виробів

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником якого розвитку підприємства. У ринкових умов актуальним залишається розрахунок фактичної собівартості одиниці кожного виду продукції (виробів, робіт, послуг) і її аналіз з єдиною

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

АНАЛІЗ КОНЕЧНЫХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН

Запровадження

1. Значення, завдання й джерела аналізу фінансових результатів

2. Аналіз формування прибутків і впливу чинників її зміни

3. Аналіз валового доходу

4. Аналіз витрат звернення (ІС)

4.1. Значення, завдання й джерела аналізу ІС

4.2. Загальний аналіз ІС

4.3. Аналіз впливу ІС чинників, залежать від діяльності колективу

4.4. Аналіз впливу ІС чи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

на задану тему:

 

«АНАЛІЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ СП «НОВО-ВР»»

Мінськ, 2008

Характеристика ЗАТ СП «Ново-ВР»

Белорусско-польское ЗАТ СП «Ново-ВР» було засновано Мінську 1994 року. За роки підприємство розширилося й у час становить розширену мережу клубів ігровими автоматами містом Мінську, Гомелю, Бресту, місту Барановичі і дв

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст.

Вступ

Розділ 1. Теоритичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства.

Поняття та види конкурентоспроможності.

Параметри та умови, котрі забезпечують конкурентоспроможність персоналу, підприємства, продукції.

Показники та оцінка конкурентних можливостей фірми.

Маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю.

Розділ 2.Дослідження рівня конкурентоспроможності ВАТ "ЕМЗ"Металіст".<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

На тему:

«Аналіз конкурентоспроможності продукції РУП «Белмедпрепараты»

МІНСЬК, 2009

Необхідними умовами досягнення самоокупності самофінансування підприємства у умовах ринку є орієнтація виробництва на споживачів і конкурентів, гнучке пристосування до мінливих ринкової кон'юнктури.

Кожному підприємству, перш ніж планувати

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

РОСЖЕЛДОР

Державне освітнє установа вищого

 професійної освіти

“Ростовський державний університет шляхів”

(РГУПС)

 

КУРСОВАЯ РОБОТА

 

з дисципліни «Комплексний економічний аналіз господарську діяльність»

на задану тему: “Аналіз конкурентоспроможності своєї продукції виробничому підприємстві”

 

 

 

Ростов-на-Дону

2008

Зміст

Введение………………………………………………………….……………....3<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Зміст

Зміст 1

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 Теоритичні аспекти винекнення та існування турістичного ринку 3

1.1 Історія розвитку туризму 3

1.2 Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу 5

1.3 Практика ціноутворення в туризмі 9

РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану конкуренції на ринку турізма 17

2.1 Аналіз загального стану ринку туризму у Україні 17

Роки 18

Табл. 4 19

Роки 19<

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

И.Я. Лукасевич

Як у попередньої главі, бескупонные облігації – це дисконтні цінних паперів, розміщені нижче номіналу.

Свого часу вітчизняний ринок короткострокових бескупонных облігацій було представлено державними, республіканськими (суб'єктів федерації) і муніципальними цінними паперами, з термінами звернення 3, 6, 9 та дванадцяти місяців. У цьому найнадійнішими, ліквідними і безрисковыми вважаються цінних паперів, які становлять короткостроковий державний борг, тобто

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
1. Характеристика коштів підприємства.

Кошти - найбільш ліквідна частина поточних активів - є складовою обігового капіталу. До коштами ставляться гроші у касі, на розрахункових, поточних, спеціальних, валютних і депозитних рахунках. [1]

Охарактеризуем склад коштів підприємства з їх складу, ступеня ліквідності і оптимального поєднання.

Каса підприємства. Готівкові кошти як і основний, і іноземній валюті, цінні папери грошові документи, що зберігаються безпосередньо для підпри

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Завдання докорінного по-ліпшення функціонування кредитного механізму висувають першому плані необхідність обгрунтування й використання економічних методів управління кредитом і банками, орієнтованих дотримання економічних кордонів кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу євро і народного господарства кредитні вкладення, їх структурні зрушення, забезпечити своєчасний і під повний повернення позичок, що є важливого значення підвищення ефективність

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

На тему: «Аналіз кризових тенденцій у діяльності організації»

 СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 1. Сучасне стан організації ВАТ «ИЭМЗ «Шатро»

1.1. Історія створення та розвитку, організаційно-правова форма, цілі й види діяльності

1.2. Характеристика своєї продукції (виконуваних робіт, надання послуг)

1.3. Оцінка технології виробництва

1.4. Структура управління

1.5. Персонал і оплата праці

1.6. Зовнішнє оточення і маркетинг у створ

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

АНАЛІЗ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТОК РОСІЇ

 зміст

 

Запровадження………………………………………………………………

2

1. ИННОВАЦИОННЫЙ КРИЗА У РОСІЇ…

4

2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………

12

Укладання……………………………………………………………

18

Література……………………………………………………………Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Запровадження                                                                                  

Види транспортних систем                                                         

Приклад сервісного транспортного обслуговування                          

Висновки і товарної пропозиції                                                             

Література                                                                              

ЗАПРОВАДЖЕННЯВідкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

Російський Державний Гуманітарний Університет

Контрольна робота

за курсом

"Економічний аналіз"

Казань 2007

План

Запровадження

1. Аналіз складу і забезпечення якості трудових ресурсів

2. Аналіз ліквідності балансу. Оцінка платоспроможності організації

3. Бухгалтерський баланс. Завдання аналізу. Приклад аналізу статей активу і пасиву за даними підприємства

3.1 Горизонтальный і вертикальний аналіз ба

Відкрити весь текст

Тип роботи: стаття

Анатолію Георгійовичу Поршнев, доктор економічних наук,профессор, член-кореспондент РАН, завідувач кафедри маркетингу Державного університету управління.

Завдання аналізу ліквідності балансу на підставі фінансового становища підприємства виникає у в зв'язку зі необхідністю оцінювати кредитоспроможності підприємства, т. е. її здібності своєчасно й повністю розраховуватися яка за всіма зобов'язанням, оскільки ліквідність — це здатність підприємства оплатити свої короткостроко

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження. 2

1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства. 4

1.1 Поняття ліквідності підприємства міста і чинники, її у впливають. 4

1.2 Користувачі, мети, завдання й інформаційна база аналізу. 6

1.3 Методика аналізу ліквідності підприємства. 10

2. Аналіз ліквідності підприємства з прикладу ТОВ «НиК». 15

2.1 Организационно-экономическая характеристика підприємства. 15

2.2 Оцінка ліквідності з урахуванням абсолютн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СодержаниеВведение 3

ГЛАВА I. Поняття, значення й завдання аналізу майнового

становища підприємства 4

Основні поняття і джерела інформації 4

Структура балансу, угруповання статей та його

зміст 6

ГЛАВА II. Аналіз якісних змін - у складі имущест-

ва підприємства 9

2.1. Особливості технико-организационного рівня

підприємств

Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота
Курсова робота

На тему: «Аналіз матеріальних витрат»

Запровадження

Необхідною умовою організації виробництва є забезпечення її матеріальних ресурсів для: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, напівфабрикатами тощо.

Вартість матеріальних ресурсів входить у собівартість продукції з елементу «Матеріальні витрати» і включає у собі ціну їх придбання (не враховуючи ПДВ і акцизів), націнки, комісійні винагороди, сплачувані постачальницьким і зовнішньоекономічним організац

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Аналіз матеріальних ресурсів

1.1 Завдання, напряму, і інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів

1.2 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для.

1.3 Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів у легку промисловість

2. Розрахункова частина

3. Укладання

4. Список літератури

Запровадження

Необхідною умовою виконання плану з виробництву продукції, зниження с

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи аналізу матеріальних ресурсів

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

3. Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів

4. Шляхи поліпшення використання матеріальних ресурсів

Висновки і товарної пропозиції

Список літератури

Запровадження

Виробничі запаси, будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці та робочої силою виробничий процес підприємства, де во

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Значення, суть і джерела аналізу матеріальних ресурсів

2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

2.2 Аналіз ефективність використання матеріальних ресурсів

2.3 Факторний аналіз загальної матеріаломісткості продукції

Укладання

Список використовуваної літератури

Запровадження

Умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезп

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Зміст

Запровадження. 2

Глава 1. Основи забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для 4

1.1 Мета і завдання аналізу матеріально-технічного забезпечення виробництва 4

1.2 Класифікація матеріальних ресурсів. 8

1.3 Організація поставки матеріально-технічних ресурсів. 11

1.4 Логістика у системі організації матеріально-технічного забезпечення 14

Глава 2. Загальна характеристика основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ ПКФ "Альянс

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження 3

Глава 1. теоретичні аспекти матеріально-технічного забезпечення підприємства у умовах ринку 5

1.1. Поняття матеріально-виробничих і товарних запасів підприємства 5

1.2. Завдання аналізу матеріально-технічного постачання підприємства 10

1.3. Методи управління матеріальними запасами для підприємства 14

Глава 2. загальну характеристику основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ КЦ «Промсервис» 22

2.1. Загальні ін

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

Виконала Ксенія

ЧелГУ, Економічний факультет

Челябінськ, 2005 р.

Запровадження

На сучасному розвитку кредитного ринку на РФ для банків визначення спроможності чи неспроможності будь-якого підприємства представляє великий інтерес. Зуміти вчасно розпізнати і слід зауважити неприємних наслідків фінансової складової діяльності підприємства, а головне правильно оцінювати масштаб, аби запобігти фінансового краху організації, сьогодні такі зн

Відкрити весь текст