Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: реферат

Зміст

ВСТУП

1. ТИПИ ВІДЕОМОНІТОРІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРІВ

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ВМ

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ОПИС ОКРЕМИХ ВУЗЛІВ

3.1. ДЖЕРЕЛО ХАРЧУВАННЯ

Методика ремонту ИП

3.2. вузол керування ВМ.

Рекомендації із ремонту УУ

3.3. ВХІДНІ ПРИСТРОЇ ВМ

Схеми підключення ЕПТ

Перевірка й ремонт вузла обробки відеосигналів

3.4. ВУЗОЛ КАДРОВОГО РОЗГОРНЕННЯ

Ремон

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
«СМРК-2»1.1 Запровадження.

Для надання максимальних зручностей населенню у придбанні і експлуатації БРЭА створено мережу фірмового технічного обслуговування, адміністративно підпорядкована профспілкам промислових міністерств, що випускають радіотелевізійну апаратуру.

Роботу ФТО здійснюють технічні центри, що забезпечують працездатність БРЭА починаючи з її продажу.

Підготовка включає у собі ремонт дозволяє істотно зменшити кількість обертань у ремонтні організації у період

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство освіти

України

Кременчутське ВПУ №7

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного верстата 163

ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приладам технологічного обладнання

Виконав: Дядюшенко У. З.

Перевірив: Жосан У. А.

м. Кременчук

1998 р.

“Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Міністерство освіти й науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра загальної фізики

Доповідь на задану тему:

Виконав:студент V курсу фізико -технологічного факультету групи ФТТ-51Громов Микола Володимирович

Рівне–2000

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ПЕРШИЙ КРОК 3

Народження напівпровідникового діода. 5

Транзистор і мікросхема. 8

Література. 10

ПЕРШИЙ КРОК

З чого починає юн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Сторінка №24

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Одеська Національна академія зв’язку

ім. О.С. Попова

Кафедра теорії електричного зв’язку

Курсова робота

із дисципліни:

Теорія електричного зв’язку

на задану тему:

Розрахунки і оптимізація характеристик

систем електрозв’язку.

Виконав:

студент групи ІМ-57Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ТипОвая розрахункова робота №1.

Дано:

Е1=110 У

R1=0,2 Ом

R8=R9=0,4 Ом

R5=R6=1 Ом

U5=60 У

U6=50 У

Знайти: струми в гілках трьома методами.

Рішення:

Метод законів Кирхгофа.

Запишемо I закон Кирхгофа для вузла А: (1);

Запишемо I закон Кирхгофа для вузла У: (2);

Запишемо II закон Кирхгофа до трьох контурів:

для контуру I - : (3);

для кон

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Типавая розрахункова робота №5.

Дано:

Za=Zb=Zc=1,5+j2

Uл=220 У

Визначити:

Iл – лінійний струм

Iф – фазний струм

Р – активна потужність

Q – реактивна потужність

P.S – повна потужність

Побудувати:

Векторную діаграму струмів і напруження.

Рішення:

Uл=Uф=220 У

UAB=UBC=UCA=220 У

Записати комплекси фазных напруг

Визначення комплексів струмів в фазах:Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Зміст.

Введение________________________________________________03

Перетворювачі частоты__________________________________04

Перетворювач частоти з безпосередньою связью__________05

Розрахунок параметрів елементів та його вибір ____________________06

Вибір силового трансформатора____________________________07

Схема заміщення однієї фази силового

трансформатора і його параметры____________________________08

Вибір тиристоро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство освіти України

Львівський технічний коледж

Радіотехнічний факультет

Кафедра електронних апаратів

На тему: ’’Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А чи У’’

із курсу ’’Основи радіоелектроніки’’.

Виконав студент групи 32-РТ:

Гайчук Павло Юрійович

Прийняв викладач:

Васін Анатолій Олексійович

Львів 2000

ЗмістВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

1. Загальний розділ

1.1 Принцип дії динамічних гучномовців

Динамічний диффузорный гучномовець (рис. 1.1) є електроакустичний перетворювач, перед призначений для випромінювання звуку у вільне повітряний простран ство.

Малюнок 1.1 – Динамічний гучномовець з кільцевим магнітом:

1 – звукова котушка; 2 – диффузор; 3 – диффузородержатель; 4 – картонні сектори; 5 – шайба; 6 – перехідні контакти; 7 – провідники; 8 – вихідні контакти; 9, 11 – фланці; 10 – п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПОВЫСШЕМУ ОСВІТІ

ТАГАНРОГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра РЕС ЗиС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсової роботі

Расчёт диференціального каскаду з транзисторным джерелом струму

Выполнил

Студент грн. И-48 Сумин А. У.

Перевірив

до. т. зв. Доцент Халявко А. М.

ТАГАНРОГ 1999

Оглавление

Технічне завдання …………………………………………………………… 2Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації

ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та інформації (РЗИ)

УТВЕРЖДАЮ

Завідувач кафедри РЗИ

доктора технічних наук, професор

________________В.М. Ільюшенка

____ _____________________2002 р.

РОЗРАХУНОК ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИИ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Учебно-методическое посібник по курсовому п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ І МАТЕМАТИКИ (ТЕХН. УНІВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Курсова робота

з дисципліни “Електроніка”

Выполнил студент групи С-45 Зорін С.В.

Викладач Медведєв В.В.

Москва 1998

Оглавление

Робоча завдання

Виконання роботи

Загальні засади

Ро

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 2

1. Огляд і аналіз джерел харчування 3

2. Вибір і аналіз структурної схеми 4

3. Розробка принципової електричної схеми 6

4. Розрахунок схеми електричної принципової 7

4.1 Вихідні дані до розрахунку 7

4.2 Розрахунок схеми компенсаційного стабілізатора 7

4.3 Розрахунок схеми захисту КСН від перевантажень 15

4.4 Розробка схеми КСН з урахуванням ІМС 17

5. Аналіз і - оцінка помилок 20

6. Виснов

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мета роботи – отримання закінчених аналітичних висловів до розрахунку коефіцієнта посилення, смуги пропускання і значень елементів коригувальних ланцюгів найвідоміших і найефективніших схемних рішень побудови підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах (БТ). Основні результати своєї роботи – висновок і помилкове уявлення в зручному для проектування вигляді розрахункових співвідношень для підсилюючих каскадів із простої індуктивної і истоковой корекціями, з четырехполюсными диссипативным

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Мета роботи – отримання закінчених аналітичних висловів до розрахунку коефіцієнта посилення, смуги пропускання і значень елементів коригувальних ланцюгів найвідоміших і найефективніших схемних рішень побудови підсилюючих каскадів на польових транзисторах (ПТ). Основні результати своєї роботи – висновок і помилкове уявлення в зручному для проектування вигляді розрахункових співвідношень для підсилюючих каскадів із простої індуктивної і истоковой корекціями, з четырехполюсными диссипативными

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курсова робота

по усилительным пристроям.

ВАРІАНТ № 7

Выполнил: ст.гр.04 - 414 Уткін С.Ю.

Перевірив: Харламов О.Н.

ЕТАП №1

Вихідні дані до розрахунку .

Еп=10 У; Rи=150 Ом; Rк=470 Ом; Rн=510; Сн=15 пФ ;Tмин=-30град; Тmax=50град;

Требуемая нижня частота : Fн=50 кГц.

Використовуваний тип транзистора: КТ325В (Si ; N-P-N ; ОЕ)

Нестабільність коллекторного струму -

Параметри транзистора:

Грани

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ВИЩИЙ КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

курсова робота

за курсом

"Обчислювальна техніка і програмування"

на задану тему:

«Розрахунок на ЕОМ характеристик вихідних

сигналів електричних ланцюгів»

Керівник:

Рабушенко Валентин Євгенович

Виконала:

студентка грн. В9121

Грица М.

Мінськ

2000 р.

СОДЕРЖАНИЕ

курсова робота 2

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Вимоги технічного завдання до конструкції приладу.

Запровадження.

Оцінка критичної довжини критичних зв'язків і вплив паразитних параметрів службових провідників на стійкість перед перешкодами й роботу схеми

Оцінка впливу зворотних струмів по шинам землі і продукти харчування.

Оцінка перегріву схеми та обґрунтування системи охолодження.

Розрахунок надійності.

Оцінка характеристик восстанавливаемости устрою.

Літе

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

МАТИ - Російський Державний Авіаційний Технологічний

Університет їм. До. Еге. Ціолковського

Кафедра “Микропроцессорные системи, електроніка і електротехніка”

Курсова робота

“Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача”

з дисципліни “Схемотехника”

Група: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилин Дмитро

Варіант: А-4

Выполнил “ “ 199 р.

Сдано на кафедру “ “ 199 р.

Пер

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ІНЖЕНЕРНА ВИСТАВКА "ИЗОБРЕТАТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ"

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУР

РОЗРАХУНОК НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ РАДИОТЕЛЕЦЕНТРОВ

Автори:

Балицький Павло Васильович,

Бірюков Георгій Володимирович,

уч-ся 11 класу (III курсу)

фізико-математичного

відділення ліцею № 1,

г.Усолье-Сибирское.

Наукові керівники:

професор ИрГТУ

Агарышев Анатолію Івановичу,

викла

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Пермский Державний Технічний Університет

Курсова робота

на уроках: Автоматизація технологічних процесів і

виробництв.

Тема: Розрахунок настройок автоматичного регулятора.

Выполнил: ст-т грн. АТП-93

Нікуліна Д. У.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство загального користування та професійної освіти РФ

Пермский державний технічний університет Березниковский філія

Курсова робота

на уроках: Автоматизація технологічних процесів і

виробництв.

Тема: Розрахунок настройок автоматичного регулятора.

Выполнил: ст-т грн. АТП-93Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Орловський Державний Технічний Університет

Кафедра фізики

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: «Розрахунок параметрів ступенчатогоp-n переходу»

Дисципліна: «Фізичні основи мікроелектроніки»

Выполнил студент групи 3–4Сенаторов Д.Г.

Керівник:

Оцінка:

Орел. 2000

Орловський Державний Технічний Університет

Кафедра: «Фізика»

ЗАВДАННЯ НА курсову роботу

Студент: Сенаторов Д.Г.

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат
Зміст

1. Технічне завдання

3

2. Вибір конструкції і матеріалу перетворювача

4

3. Розрахунок елементів випромінювача

9

3.1. Вибір матеріалу і конструкції

9

3.2. Розрахунок параметрів перетворювачаВідкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство транспорту Російської Федерації

Федеральне Державне Освітнє Заснування

Державна Морська Академія імені адмірала С.О. Макарова

Кафедра ТОЭ

Курсова робота №6

“ Розрахунок перехідних процесів в лінійних ланцюгах з зосередженими параметрами”.

Варіант № 21

Выполнил: к-т грн. Э-232

Попаденко М.С.

Перевірив: доцент, к.т.н

Попов Ю.В.

Санкт-Петербург

2005

Задана електрична ланцюг, зображена мал

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ

ТАГАНРОГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра РПрУ і зайнялося ТБ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсової роботі

«Расчёт підсилювача відтворення для магнітофона»

Выполнил

студент групи Р-17 Семёнов І.В.

Перевірив

ст.преподаватель кафедри РПрУ і зайнялося ТБ Снежкова Л.А.

Таганро

Відкрити весь текст
Тип роботи: реферат

ДонИЖТ

Кафедра АТ і ЗТ

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"

РОЗРАХУНОК УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТИ

Рецензент доцент

Выполнил студент

1998

ЗАВДАННЯ

Рассчитать підсилювач потужності з наступним даним:

1. Температура довкілля: 5 год 45 єС

2. Ч

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Расчетно-графическая робота з курсу електроніки.

Розрахунок однокаскадного підсилювача.

Варіант №25.

Завдання: Потрібна розрахувати однокаскадный підсилювач на біполярному транзисторі, схема якого приведено нижче. У цій схемі тип транзистора визначається полярністю заданого напруги.

Порядок розрахунку підсилювача:

1. Оцінка граничних параметрів роботи транзистора:

Uкэмах = 1,2 * 18= 21.6 в

Rк вибираємо в 3.5 разів менша Rн, де R

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти РФ

Уральський Державний Технічний Університет

Кафедра Автоматика і управління технічних системах

РОЗРАХУНОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ТРАНЗИСТОРЕ КТ3107И

Курсова робота з

Электронике

Студент грн. Р-291а О.С. Клыков

Викладач

доцент, к.т.н. У. І. Паутов

Єкатеринбург 2000

Зміст.

Попередні дані до розрахунку підсилювача 3

Вибір транзистора 4

Розрахуно

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Реферат

Курсовой проект містить 37 аркуша, 23 ілюстрації, 1 таблицю.

Мета: - поглибити знання студентів по курсів, що з темою курсового проекту;

- прищепити навички самостійної роботи з літературою;

- навчити складати, розраховувати аналізувати електронні схеми;

- навчити грамотно оформляти технічну документацію.

У курсовому проекті міститься стисле опис підсилювачів низькою частоти, їх класифікація, застосування, основні технічні рішення. Також розроблена

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Технічне завдання.

Рассчитать схему підсилювача низькою частоти з блоком харчування. Вихідні дані:

коефіцієнт посилення за напругою - 80;

верхня гранична частота - 10 кГц;

нижня гранична частота - 300 гц;

параметри навантаження : - опір - 200 Ом, ємність - 6800 ....... ;

коефіцієнт пульсацій не вдома блоку харчування - трохи більше 0.15 .

Розрахункова частина.

Як схеми підсилювача виберемо стандартну схему включення транзистора

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Рязанський Філія Військового Університету

Зв'язки

Кафедра Радиосвязи

Курсовое проектування:

“Розрахунок показників ефективності радіозв'язку”

Розробив: к-т Сальников

Перевірив: п-к Кабаченко

г.Рязань 2001 р.

Зміст:

Постановка завдання ________________________________________стр.2

Вихідні данные_______________________________

Відкрити весь текст