Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: курсова робота
Анотація

У курсовому проекті розроблено автоматизовану систему вимірювання удоїв й управління доїльними апаратами, Яка складається із наступних пристроїв: шістнадцяти блоків доїння та лічильника загального удою. Блок доїння призначений для управління процесом доїння та вимірювання удою. Лічильник загального удою підсумовує весь удій та виводить цю інформацію на індикацію. Розробка цих пристроїв проведена із використанням Сучасної елементної бази.

У процесі виконання курсового проекту р

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Міністерство освіти й науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра автоматизації й комп’ютерно-інтегрованих технологій

Пояснювальна записка до курсового проекту на задану тему:

«Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли»

із курсу

“Автоматизовані системи керування технологічними процесами”

ІКАТ.470014.029-ПЗ

Студент Д.Б. Глянц група АТ-13

Керівник О.В. Підтиченко

Житомир

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Новосибірський державний технічний університет

БАКАЛАВРСКАЯ РОБОТА

ТЕМА :

Автоматизоване проектування станочной оснастки.

Факультет : ЛА

Група : С-72

Студент : Варфоломеева М.О.

Керівник : Нарышева Р. Р.

Новосибірськ , 2001 р .

Зміст :

1. Введение……………………………………………………………..3

1.1. Станочные п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Расчётно-пояснительная записка до курсовому проекту з дисципліни «Автоматизований електропривод»

Тема: Розробити електропривод механізму пересування мостового крана.

Выполнил студент: Барулин Ю.В.

Російський хіміко-технологічний університет імені Д.И.Менделеева.

Новомосковський інститут

Кафедра «Електротехніки»

Новомосковськ 2004 р.

Завдання

Розробити електропривод механізму пересування мостового крана.

Механізм включає дв

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Російський державний профессионально-педагогический університет

Кафедра електроустаткування і автоматизації промислових підприємств

Курсова робота з дисципліни: «Автоматизований електропривод» на задану тему: «Автоматизований електропривод вантажного ліфта». Єкатеринбург 2008 р.

Зміст курсового проекту

Завдання і вихідні дані

Вибір типу електропривода

Вибір і перевірка електродвигуна

Розрахунок потуж

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

1.РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИНИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА_______ 3

1.1. Вихідні дані для проектування многоканатной ШПУ____ 3

1.2.Выбор скіпа______________________________________________ 3

1.3.Выбор підйомних канатів__________________________________ 5

1.4.Выбор многоканатной піднімальної машини____________________ 6

1.5.Условие нескольжения шкива по провідному валу_______________ 7

1.6.Продолжительность піднімальної операції_____________________ 8

1.7.Кин

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Бурхливий технічний прогрес у сфері електротехніки і електроніки, що спостерігається останніми роками, призвів до суттєвим змінам теоретично та практиці електричного приводу. Ці зміни передусім стосуються створення нової елементної бази й технічних засобів автоматизації, швидкого розширення і обсягів застосування регульованого електропривода, який переважно реалізується у вигляді тиристорного і транзисторного електропривода постійного і перемінного струму. Останнім часом

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Російський державний профессионально-педагогический університет

Кафедра електроустаткування і автоматизації промислових підприємств

 

КУРСОВАЯ РОБОТА

Предмет: "Автоматизований електропривод"

Тема: "Автоматизований електропривод механізму переміщення столу продольно-строгального верстата."

Выполнил:

Перевірив:

Єкатеринбург

2008Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

Московський державний технічний університет ім Н.Э. Баумана

Калузький філія

Реферат у розділі курсу ТКМ

"Сварочные технології"

Калуга 2008 р.

Зміст

1. Мета роботи

2. Характеристика способу автоматичної зварювання під флюсом

2.1 Джерело енергії зварювального процесу, його енергетична характеристика. Механізм освіти зварного сполуки

2.2 Вигляд і характеристика подводимой енергії до джерела зва

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсовой проект

з дисципліни

«Комплексна автоматизація технологічних процесів»

Автоматична систему управління процесом випробувань електропривода ліфтів

2009

План

Запровадження. 4

1 Опис технологічного процесу, як об'єкта управління. 8

1.1 Опис технологічного процесу технологічного устаткування 8

1.2 Технологічні схеми процесу устаткування. 9

1.3 Класифікація і перелік технологічних змінних, аналі

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсовой проект

з дисципліни

«Комплексна автоматизація технологічних процесів»

Автоматична систему управління процесом пересування пасажирського ліфта

2009

План

Запровадження короткий огляд існуючих автоматизованих ситема управління (зокрема патентна інформація) глибина патентної інформації 5 років. 4

1. Аналіз технологічного процесу як об'єкта управління. 8

1.1 Опис технологічного процесу технологічного устаткування.

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

1. Запровадження

2. Аналіз сучасного стану АПД

2.1. Причини появи АСУ ТП. Загальні поняття

2.2. Призначення, мету і функції АСУ ТП

2.3. АСУ ТП пара у котельній

3. Визначення параметрів об'єкта регулювання

3.1. Ідентифікація передавальної функції об'єкта

4. Вибір типового регулятора АСР й визначення параметрів його настройки

5. Аналіз динамічних характеристик АСР типовим регулятором

6. Побудова перехідного п

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота
Автоматичне технологічне устаткування (АТО). Системи управління АТО Верстати з ЧПУ

Залежно від характеру виконуваних робіт і застосовуваного ріжучого інструмента верстати поділяють на групи і типи (табл. 1).

Верстати з ЧПУ мають забезпечувати високі точність і швидкість відпрацювання переміщень, заданих УП, і навіть зберегти цю точність в заданих межах при тривалої експлуатації. Конструкція верстатів з ЧПУ повинна, зазвичай, забезпечувати суміщення різних видів обробки, автоматизацію з

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Зміст

Запровадження

1. Принципова схема автоматичного управління мікрокліматом теплиці з кількох параметрами

2. Функціональна схема автоматичного управління мікрокліматом теплиці з кількох параметрами

3. Функционально-технологическая схема автоматичного управління мікрокліматом теплиці

4. Вибір типу технологічного устаткування й розрахунок технічних засобів автоматики

Список використаних джерел

Запровадження

Комплексна механізація,

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Автоматика, галузь науку й техніки, що охоплює теорію та принципи побудови системам управління, діючих без особистої участі людини; у вузькому значенні - сукупність методів і технічних засобів, що виключатимуть участь людини в виконанні операцій конкретного процесу.

Автоматичне управління техніці, сукупність дій, вкладених у підтримку чи поліпшення функціонування керованого об'єкта без особистої участі людини у відповідність до заданої метою управління. Автом

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

ИРКУТСКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Автоматизація виробничих процесів

найменування кафедри

                                                   Припускаю до захисту Зав. кафедрою АПД

_____________ _____А.В.Баев_______

ініціали, прізвище

 «_________»__________________2008г.

Автоматичний контроль підготовки й нагріву шихти ЦАМ

Найменування

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

 

Донськой державний технічний університет

Кафедра "Основи конструювання машин"

 

Стверджую

Зав. кафедрою ОКМ

к.т.н., професор

______________Андросов А. А.

«______»_____________2008 р.

 

Пояснительная записка

до курсової роботу з «Деталі машин й організаційні основи конструювання

( Найм

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

на задану тему: “Автоматичний потенціометр з кулачковым механізмом”

Зміст

Запровадження

Вихідні дані

1. Розрахунок кулачкового механізму

1.1 Перебування закони руху штовхача

1.2 Визначення основних розмірів кулачкового механізму

1.3 Побудова теоретичного профілю кулачка

1.4 Вибір радіуса ролика. Побудова практичного профілю кулачка

1.5 Розрахунок товщини кулачка

2. Проектування механічного приводу

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Міністерство освіти й науки України

Сумський державний університет

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на задану тему “Автоматичні рівноважні пристрої як безконтактні ущільнення”

Виконавець роботи

Науковий керівник

Суми 2010

Функції рівноважних пристроїв та вимоги перед тим

Робочі колеса одностороннього входу багатоступеневих відцентрових машин

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Курсова робота студента групи 3012/1

Санкт-Петербурзький Державний Політехнічний Університет

2003

Автомобільні дороги I. Визначення необхідних параметрів дороги

Технічні параметри, значення яких мають бути витримані під час проектування автомобільної дороги задля забезпечення безпеку руху за нею, наведені у табл. 1. Вони залежить від категорії автомобільної дороги, що є узагальненим показником ступеня її капітальності. За виконання курсової роботи, після встановлення

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра дорожніх, меліоративних машин й обладнання

Реферат

На тему:

«Автоцементовози»

Виконала:

Студентка 3-го курсу МЕФ

Групи ОХВ-31

Ліннік В.В.

Перевірив:

Науменка Ю.В.

Рівне – 2006р.

ПЛАН

 

1. АВТОЦЕМЕНТОВОЗ ТЦ-3А (С-853А)

2. АВТОЦЕМЕНТОВОЗ САМОРОЗВАНТАЖНИЙ

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ (РОСОБРАЗОВАНИЕ)

ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

Факультет вечірнього і заочного навчання

Кафедра «Технологія і засоби захисту довкілля»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Дисципліна «Процеси і апарати захисту довкілля»

на задану тему: «Адсорбер періодичної дії з нерухомим зернистим шаром адсорбенту. Технологічна схема для уловлювання парів етилового спирту з повітря»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПГТА 2. 280202. 022. ПЗВідкрити весь текст
Тип роботи: реферат

Тема реферату

Активний контроль розмірів великогабаритних деталей на верстатах з ЧПУ

Оглавление

Запровадження. 3

Мобільні КІМ фірми FARO.. 5

Портативні вимірювальні маніпулятори компанії CimCore. 7

Програмний продукт PowerINSPECT компанії Delcam.. 8

Датчики компанії Renishaw.. 9

Програмне базування. 10

Лазерні сканери Kreon. 11

Сучасні засіб контролю і вимірів розмірів виробів для машинобудування 13

Укладання. 18Відкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

Федеральне агентство за освітою

Мурманский державний педагогічний університет

Контрольна робота

матеріалознавства на задану тему:

«Актуальність вдосконалення якості бетону на сучасному будівництві»

Выполнил студент 4 курсу ЗФО:

Лагунов О.Н.

р. Мурманськ, 2009 р.

План

1. Запровадження

2. Історична довідка

3. Виробництво бетону і конструкцій його основі

4. Області застосування, види й кла

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра термофизики матеріалів

Курсова робота.

Акустическая емісія при катодному наводороживании малоуглеродистых сталей і титанових сплавів.

Зміст.

 

Запровадження

1) Акустическая емісія і його основні параметри

2) Основні поняття та засобами визначення методу акустичної емісії

3) Методи виділення сигналів АЭ і натомість перешкод

4) Методика елек

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО «Уральський державний технічний університет - УПИ

імені першого президента Росії Б.М. Єльцина»

Нижньотагільський технологічний інститут (філія)

Факультет вечірній технологічний

Контроль якості продукції

РЕФЕРАТ

тема: Акустические методи контролю за якістю продукції

Викладач

М.А. Якимів

Студент гр.4518 ММО

Д.І. Красик

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Запровадження

 

Упругость - це властивість твердих тіл відновлювати свої форму і обсяг (а рідин і газів - лише обсяг) після припинення дії зовнішніх сил. Середовище, що має пружністю, називають пружною середовищем. Упругие коливання - це коливання механічних систем, пружною середовища чи її частини, виникаючі під впливом механічного обурення. Упругие чи акустичні хвилі - механічні обурення, що ширяться в пружною середовищі. Приватний випадок акустичних хвиль - чутний людиною зву

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Казанський державний технологічний університет

Бугульминский філія

Общетехнологический факультет

Кафедра хімії

Курсовой проект

«Алкилирование изобутана изобутиленом до изооктана»

Бугульма 2010

Зміст

Запровадження

1. Загальні відомості

1.1 Фізичні властивості

1.2 Хімічні властивості

2. Основні промислові способи виробництваВідкрити весь текст

Тип роботи: стаття

Б.Ф. Данилов

Найбільшого поширення набула діамантові інструменти отримали на заводах Москви, Підмосков'я, Ленінграда, Києва, Свердловська. Можливо, я помиляюся, але це мені представляється, що зараз у Москві майже жодного заводу, жодної фабрики чи будівельної організації, у якому не застосовувалися алмази, причому з надзвичайно великим ефектом. З дорогоцінного, неймовірно високу вартість каменю алмаз перетворився на трудівника. Він доступний кожному, хто з ним працювати.

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: стаття

Малогабаритная установка для биодизтоплива (БДТ)

Напередодні паливної кризи (за різними джерелами нефтезапасы становлять близько 50 років) України склалося об'єктивно - необхідні умови і освоєння виробництва "БДТ" з урахуванням рослинних масел, насамперед минизаводах.

Установка варта отримання "БДТ" за умов міні цехів.

Комплектність установки - гідростанція, гідродинамічний кавитатор, контрольно - вимірювальна

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

В'ячеслав Гілєвич

Опалубка багато чому визначає швидкість, вартість будівництва і якість спорудження монолітних конструкцій. Її якість багато чому визначається якістю що застосовуються її виготовлення матеріалів і профілів.

Якість профілів досягло високого рівня передових зарубіжних фірмах. Гнутые профілі оптимальної конструкції мають високу міцність і жорсткість, високу точність виготовлення й дозволяють одночасно захистити торці фанери від механічних ушкоджень; з&apos

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження

Глава I. Історія розвитку алюмінієвої промисловості Росії

§1. Зародження алюмінієвої промисловості, у Росії

§2. Розвиток галузі роки Великої Вітчизняної війни

§3. Розвиток галузі повоєнні роки (до нашого часу)

Глава II. Сучасне стан алюмінієвої промисловості Росії

§1. Сировинна база алюмінієвої промисловості

§2. Толінг, її наслідки і

§3. Акціонування підприємств й створення корпорацій

Глава III.

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Реферат виконав студент 2-го курсу факультету автомобілебудування,

група: 4ЗАА5 Кабанов А. М.

Московський Державний Технічний Університет МАМИ

Москва 2010г.

Запровадження

Досягнення промисловості, у розвиненій суспільстві незмінно пов'язані досягнення технології конструкційних матеріалів і сплавів. Якість обробітку грунту і продуктивність виготовлення виробів є найважливішими показниками рівня розбудови держави.

Матеріали, застосовувані у сприй

Відкрити весь текст