Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: дипломна робота

 

Дипломна робота

Адміністративні правопорушення,

Посягающие суспільний лад і громадську безпеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

З Про Д Є Р Ж А М І Є:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ....................................................................................................................................................................................... 3

Глава 1. Підст

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До захисту допущено

рішенням кафедри правознавства

від "_____" ___________2007 р.

______________Ю.В. Філей

РИНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЕКСПЕРТ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ

шифр групи: ГПз – 133

спеціальність: Правознавство

Робота на здобуття освітн

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

вищих навчальних закладів „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА“

Кафедра правознавства

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із дисципліни АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

студента заочної форми навчання

Красія Артура В'ячеславовича

V курсу 41-12 ПР 08/з групи

спеціальності правознавство

 

ПОЛТАВА 2009

Вступ

Адміністративні провадження у наш годин

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Білоруський Національний Технічний Університет

Міжнародний Інститут Дистанционного Освіти

Контрольна робота

на уроках:

«Адміністративне право»

на задану тему

Адміністративні стягнення Выполнил: студент

за фахом 15.01.07

Шрифт 997533/2с

Маринин О.С.

Перевірила: Розанова Ю.Ю.

МІНСЬК 2008

СОДЕРЖАНИЕ:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. Поняття і системи адміністративних ст

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Адміністративне право

Курсова робота

Адміністративні стягнення та його види

зміст

Запровадження 3

1. Система адміністративних стягнень 5

2. Види адміністративних стягнень 7

2.1. Попередження 7

2.2. Штраф 8

2.3. Возмездное вилучення 9

2.4. Конфіскація 11

2.5. Позбавлення спеціального права 12

2.6. Исправительные роботи 14

2.7. Адміністративний арешт 15

2.8. Адміністративне виселення 17<

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

План:

1. Поняття адміністративної відповідальності.

2. Підстави адміністративної відповідальності.

3. Законодавчі основи адміністративної відповідальності.

Список використаних джерел.

Поняття адміністративної відповідальності

Серед заходів адміністративного примусу заходь адміністративної відповідальності становлять окрему групу. Тобто адміністративна відповідальність виступає складовою адміністративного примусу.

У сфері дії адміністратив

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти й науки України

Сумський державний університет

Кафедра заочного й дистанційного навчання

Курсова робота

З дисципліни

Адміністративне право

На тему :

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Виконала: студентка групи ЮЗ-72С

Мисенко Юлія Володимирівна

Науковий керівник: Яцина Про. М.

Суми-2009

Зміст

 

Вступ

1. Поняття держ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Когут Ярослав Михайлович

УДК 342.951:352.075:351.743

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ

 

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право й процес;

фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Львів – 2008

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 <

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

Житомирське відділення Курсова робота

із предмета: “Адміністративне право”

Тема: Адміністративно-правовий статус Президента України

студентки 2-го курсу Житомирського відділення

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання КНУВС

Карпінської Ніни Вікторівни

Житомир –– 2009

План

Вступ

1 Природа інс

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

План

Вступ

1. Адміністративно-правові норми

2. Види адміністративно-правових норм

3. Поняття про гіпотезу, диспозицію, санкцію

4. Виконання та застосування адміністративно-правових норм

Висновок

Література

Вступ

Адміністративно-правова норма являє собою різновид правових норм. Вона відображає сутність урегульованих нею суспільних відносин, є необхідним елементом конкретного адміністративно-правового акту (закону, президентсь

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження.

Глава I. Історія Росії із давнини і по нашого часу.

Створення Давньоруської держави.

Татаро-монгольська навала її наслідки.

Москва – собирательница російських земель.

«Підкорення» Сибіру та далекосхідна експансія.

Династія Романових і розширення меж ніяких звань і півдні.

СРСР – як географічний портрет світу.

Розпад СРСР її наслідки.

Глава II. Адміністративно-територіальний портрет Росії.
Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з теорії держави й права

на задану тему:

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОСІЇ

 

ОГЛАЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 ЗНАЧЕННЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ КРАЇНИ

2 ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЛИВОСТІ УСТРОЙСТВА РОСІЇ

2.1 Адміністративне пристрій царської Росії

2.2 Еволюція адміністративного розподілу у СРСР

2.3 Сучасне адмі

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Оглавление:

Запровадження.

Глава 1. Суб'єкти Російської Федерації.

Глава 2. Адміністративно-територіальний пристрій СУБЪЕКТОВ Російської Федерації.

§1 Поняття та організаційні принципи адміністративно-територіального устрою.

§2. Республіка у складі Російської Федерації як суб'єкт адміністративно-територіального устрою.

§3. Край, область, місто федерального значення як суб'єкти адміністративно-територіального устрою РФ.

§4.

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ПЛАН

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. Поняття й особливо адміністративно-правових норм 5

1.1. Поняття норми права 5

1.2. Поняття адміністративно-правових норм 6

1.3. Особливості адміністративно-правових норм 8

2. Види адміністративно-правових норм 11

3. Административно-правовые норми у російському праві. 14

3.1. Реалізація адміністративно-правових норм. 14

3.2. Дія адміністративно-правових норм у часі, просторі і з коло осіб. 15

3.3. Фор

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Академія наук України як головний науковий заклад

Національна Академія наук України є самоврядною організацією й водночас вищою науковою установою України, котра об’єднує в своєму складі дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, а також всіх наукових працівників, що працюють у її наукових установах, здійснюючи дослідження у галузі природничих, гуманітарних, суспільних та технічних наук із метою всебічного розвитку духовної й матеріальної культури народу України.

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: курсова робота

1. Загальні засади "Про актах громадського стану"

Акти громадського стану - це дії громадян або події, що впливають виникнення, зміну або припинення правий і обов'язків, і навіть що характеризують правове стан громадян.

Державної реєстрації підлягають такі акти громадянського состояния[1]:

1) народження;

2) укладання шлюбу;

3) розірвання шлюбу;

4) усиновлення (удочеріння);

5) встановлення батьківства;

6) зміна імені;
Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЕМЕРОВСКИЙ ІНСТИТУТ (філія)

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По дисципліни «Громадянське й торгове право розвинених країн»

Варіант 4

Акти Європейського співтовариства, їх види й юридико-практическое значення

Кемерово 2010

Зміст

1. Акти Європейського співтовариства, їх види й юридико-практическое значення

2. Правові способи освіти юридичних з різних системам п

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Запровадження

Актуальність і значимість теми, обраної автором у тому, нормативні акти управління є з джерел російського адміністративного права. Вони є правовими підвалинами до виникнення, зміни і припинення конкретних адміністративно-правових відносин.

Поділ влади передбачає як функціональну компетенционную визначеність кожної галузі єдиної структурі державної влади, а й оснащення їх певним механізмом, з допомогою яку вони втілюються у певній практичної діяльності.

Державна вла

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Участь Уряди Російської Федерації у законотворчій процесі одна із пріоритетних напрямів діяльності цього важливого органу структурі державної влади. Це об'єктивно випливає з конституційного статусу Уряди Росії, уповноваженого під час здійснення виконавчої на федеральному високому рівні розв'язувати важливі питання управління країною. Базуючись на положеннях ст. 114 Конституції Російської Федерації, Федеральний конституційний закон "Про Уряді Російської Фе

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

«Актуальні питання правовим регулюванням банкрутства кредитних організацій»

Зміст

Запровадження

Більшість

Укладання

Список використовуваної літератури

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Справжня робота присвячена розгляду деяких актуальних питань правовим регулюванням банкрутства кредитних організацій.

Загальні питання правовим регулюванням банкрутства кредитних організацій прописані в сучасного російського праві досить докладно.

У той самий час,

Відкрити весь текст

Тип роботи: навчальних посібників

Конспект оглядової лекцій з Модулю "Актуальні питання правовим регулюванням у сфері захисту та підтримки конкуренції, та антимонопольного контролю"

Тема 1. Загальні засади антимонопольного права

1. Види і сутність монополій. Природні і державні монополії

2. Поняття і значення конкуренції. Недобросовестная конкуренція ніж формою зловживання правом

3. Поняття домінуючого становища. Зловживання домінуючим становищем

4. Група осіб і афільовані о

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

І. Вступ.

 

У цілісному комплексі розробки адміністративної реформи в Україні, що по суті є пошуком нової, якісно кращої моделі співвідношення й взаємодії суспільно-державних інститутів, місцевому самоврядуванню об’єктивно відводиться одне із провідних місць. Саме в чіткій, реально-діючій системі місцевого самоврядування зосереджується конструктивний потенціал, здатний за умів а

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Міністерство освіти й науки України

Європейський університет

Юридичний факультет

Контрольна робота

із Актуальних проблем правового захисту суб’єктів господарювання

 

Варіант 1

Київ 2008

Зміст

Вступ

1 Поняття та ознаки банкрутства

2 Характеристики фінансової неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності

Загальні висновки

Використана література

Вступ

У практиц

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

Запровадження

1. Характеристика еволюції розмноження нормативно-законодавчих основ системи споживчій кооперації РФ

1.1 Перший етап реформування споживкооперації РФ

1.2 Законодавче розвиток основ споживкооперації

1.3 Характеристика закону РФ "про споживчій кооперації (споживчих суспільствах, їх союзах) до"

2. Аналіз ролі закону РФ "про споживчій кооперації (споживчих суспільствах, їх союзах" до" в посиленні демократ

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. Правове визначення бізнесу

1.1 Основні поняття

1.2 Суб'єкти бізнесу

Глава 2. Правове регулювання діяльності бізнесу

2.1 Законодавство

Глава 3. Проблеми законодавства і шляхи їх подолання

3.1 Проблеми у законодавстві

3.2 основні напрями для вдосконалення законодавства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиографический список

Запровадження

Однією з основних напрямів Президента РФ Д.

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Змест:

Уводзіны........................................................................................... 3

1.Новая эканамічная палітыка......................................................... 4

2.Актывізацыя беларускіх сіл ў перыяд НЕПу.............................. 12

Заключэнне....................................................................................... 20

Спіс літаратуры.........................................................................

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. Акціонерне суспільство як суб'єкт громадянського права

§1. Історико-правовий огляд становлення акціонерної форми господарювання у Росії

§2. Поняття і типи акціонерного товариства. Учасники акціонерного товариства. Створення акціонерного товариства

ГЛАВА II. Ознаки акціонерного товариства як юридичної особи

§1. Організаційне єдність

§2. Майнова відособленість

§3. Виступ у цивільному обороті від ім

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Дисципліна: господарське право

Контрольна робота

на задану тему:

Акціонерне суспільство: правове становище, статутний капітал, фонди, управління.

2010

Зміст

Акціонерне право як підгалузь господарського права

Правове положення акціонерного товариства

Статутний капітал, акції та фонди АТ

Управління АТ

Акціонерне право як підгалузь господарського права

Основу акціонерного права нині становлять:<

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження. 2

Глава 1. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи 4

1.1 Історія появи та розвитку акціонерних товариств. 4

1.2 Сутність і типи акціонерних товариств. 15

Глава 2. Органи управління акціонерним суспільством. 24

2.1. Роль загальних зборів акціонерів. 24

2.2. Рада директорів (спостережну раду) акціонерного товариства. 29

2.3. Компетенція виконавчих органів. 36

Глава 3. Правове положення акці

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Охорона інтересів сім'ї у РФ проголошена на конституційному рівні як одне з найважливіших правами людини і громадянина. За змістом статті 17 Конституції РФ держава розмірковує так, що має рацію і свободи людини неотчуждаемы і належать кожному від народження.

Отже, стаття 38 Конституції РФ розцінює піклування про дітях як однакову право обов'язок батьків. Водночас частина 3 статті 38 жадає від працездатних дітей, досягли 18 років, здійснювати піклування про непрацездатних бат

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

Алиментные зобов'язання членів сім'ї

2010

Оглавление

Запровадження

Глава

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Аліменти, чи Що має знати наймач обов'язки батьків

Сьогодні держава приділяє пильна увага працевлаштування недбайливих батьків, дітки зростають тут. Батьки повинні містити своїх дітей, і це так. Однак найчастіше буває, що у батькові чи матері не скажеш про його недбалість. Симпатичний, вихований, успішний співробітник. Щоправда, розлучений. Але з ким немає. До того ж з'ясовується, що аліменти на дитини не платить чи докладає всіх зусиль, щоб їх мінімізувати. Не будемо сьогод

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

У результаті мого дослідження запропонують незаперечні докази існування інопланетних цивілізацій Землі. Я познайомлю з однією з них, яка зіграла величезну роль розвитку і становленні земних держав.

Складністю разом інформації та доказів служить приховування таємниць древніх цивілізацій служителями Церков та правителями держав, бажаючих зміцнити своєю владою і обіцяв показати на своїй незалежності від зовнішніх чинників. Тож мені довелося виконати дослідже

Відкрити весь текст