Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: реферат

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

ЧИТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації

Кафедра адміністративного правничий та митного справи

Реферат

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Виконала: ст-ка гр.ЮВГ-05-1

Нікітіна І.А.

Перевірила: Осипова М. В.

ЧИТА 2006

Зміст

1.Назна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Кафедра управління, адміністративного правничий та адміністративної діяльності ОВС

Дисципліна: Адміністративне право

Реферат

 «Административно-правовое регулювання в соціально-культурної сфері»

Запровадження

Культурно-воспитательная функція належить до найважливіших внутрішніх функцій держави. Її реалізація включає створення умов та під тримання сприятливих умов і можливостей щоб одержати кожним громадянином освіти, відповідного що у государствен ном ста

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота

Тема «Административно-правовое регулювання господарської діяльності агропромисловий комплекс»

Санкт-Петербург, 2010г.

План

Запровадження

1. Законодавство, організаційно-правова систему управління і поняття агропромислового комплексу

2. Органи управління у сфері агропромислового комплексу

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Питання регулювання сільськогосподарського продукування є

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

на уроках: ”Адміністративне право”

на задану тему

Административно-правовое регулювання діяльності нотаріату Республіка Білорусь

Зміст

Запровадження

1. Нотаріус як юридична професія

2. Нотариат у правовий системі держави

3. Нотариальная діяльність у Республіці Білорусь

4. Приватний нотаріат

5. Завдання і діяльність консульських установ

Укладання

Література

Запровадження

Нот

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Інститут управління

Кафедра теорії держави й права

КУРСОВАЯ РОБОТА

по адміністративному праву Республіки Білорусь у на задану тему: Административно-правовое регулювання діяльності релігійних організацій Республіці Білорусь

Студентка II курсу Касьянчик А.І.

ГУП-1

Керівник Тагунов Д.Е.

Минск-2007

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Релігійні організації: поня

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Оглавление

1. Співвідношення міжгалузевого, галузевого та регіонального управління 2

2. Административно-правовое регулювання державного прогнозування

економічного та розвитку. Роль прогнозування у діяльності МВС

3. Управління фінансами і кредитом. Взаємодія ОВС з

фінансово-кредитними органами

4. Административно-правовое регулювання зайнятість населення

5. Організація управління державної статистикою і стандартизацією       

6. Административн

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Реферат

на тему: «Административно-правовое регулювання управління административно-политической сферою»

Зміст

 

Вступна частина

1. Административно-правовое регулювання управління обороною

2. Административно-правовое регулювання управління безпекою

Заключна частина

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОНОЙ

§1 Зміст управління обороною.

Під обороною розуміється система політичних, экономи ческих,

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

План

Запровадження

1. Поняття, утримання і правові основи управління обороною. Військова доктрина Російської Федерації: її характеристика

2. Система і адміністративно-правовій статус органів військового управління

3. Військова служба і його адміністративно-правове регулювання

Укладання

Список використовуваних нормативно-правових актів та літератури

Запровадження

 

Для своєї курсової роботи я вибрав тему «Управління у сфері об

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Оглавление

1 Поняття, утримання і правові основи управління обороною.

2. Система і адміністративно-правовій статус органів військового управління

3Военная служба і його адміністративно-правове регулювання

4.Взаимоотношения ОВС з органами військового управління

5. Поняття, утримання і правові основи управління державної безпекою

6.Система і адміністративно-правової статус органів державної безпеки

7. Охорона державного кордону. Види охорони, (захисту)

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

 

Запровадження

1. Правове регулювання відносин у галузі охорони навколишнього середовища

2. Административно-правовая відповідальність за екологічні правопорушення

Укладання

Список використаної літератури

 

Запровадження

Гігантський прогрес науку й техніки, посилена експлуатація природних ресурсів немає і швидке зростання населення земної кулі зробили проблему відносин між людиною і природою особливо актуальною. У період

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Поняття, утримання і правові основи управління соціальною культурної сферою 4

2. Функції управління у області соціально-культурного будівництва 6

3. Управління освітою, наукою і культурою 8

4. Управління охороною здоров'я 12

5. Завдання 14

Укладання 17

Список використаних джерел 18

Запровадження

Вивчення курсу адміністративного права має основне значення на підготовку майбутніх юристі

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Административно-правовые основи федерального житлового законодавства

§1.1 Аналіз законодавства надають у житлової сфері: засадничі поняття, блок законів, регулюючих цю сферу

§1.2 Право власності у житловій сфері. Забезпечення громадян помешканням, користування житловим фондом, соціальні гарантії у житловій сфері

§1.3 Регулювання земельних відносин будівництва, забезпечення і ремонту житла. Налогово-кредитная підтримка житло

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ОРЛОВСКАЯ РЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Контрольна робота

з дисципліни «________________________________»

на задану тему: «Административно-правовой режим (поняття, види)»

Виконала студентка _____________

_______ група

_________________________________

Перевірив:

____________________________

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Державна академія управління

Садковский Олександр

Петрозаводськ, 2007

Запровадження

Кожен має право на інформацію, правом, не тільки знати, бути поінформованим, а й правом поширення цієї інформації. У період торжества демократичних цінностей, розвитку демократичних правових інститутів, визнання важливості і необхідності дотримання сформованих міжнародних стандартів правами людини, таке були же не бути закріпленим й у основному акті російського законодавства - Конститу

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3

Глава I ЗАКОНОДАВЧА БАЗА У ПИТАННІ ПРО СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ……………………………………………………… 6

§ 1. Законодавство СССР……………………………………………………6

§ 2. Нормативно-правові акти періоду 1977- 1993 гг.……………………11

§ 3. Законодавство Росії після 1993 года………………………………16

Глава II ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ…………………….……19

§ 1. Загальні, посадові і спеціальні обов'язки военнослужащих….19

§ 2. Відповідальність військовос

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Назва Стр. Запровадження…………………………………………………………….… 3 1. Поняття державної служби Російській Федерації ... 4 2. Основні обов'язки, і права державних службовців ... 15 3. Обмеження для державних службовців ……..…………. 18 4. Служба в ОВС РФ як особливий вид державної служби ... 19 Укладання……………………………………………………….….. 26 Библиографический список використаної літератури……… 27 Додаток (ФЗ «Про основи державної служби» РФ від 31.07.95 №119-ФЗ (зі змінами внесені Федеральним зак

Відкрити весь текст
Тип роботи: контрольна робота

 

Контрольна робота

По дисципліни: Адміністративне право

На тему: Административно-правовой статус іноземних громадян

 

р. Нижнекамск, 2010.

Зміст

Запровадження

1. Поняття і сутність адміністративно-правового статусу іноземних громадян

2. Момент виникнення адміністративно-правового статусу іноземних громадян, і осіб без громадянства

3. Момент припинення адміністративно-правового статусу іноземних громадян, і

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Курсова робота з адміністративному праву

Выполнил студент групи ЮР-41 Налбандян Е.Э.

Московський державний технічний університет імені Н.Э.Баумана

Москва 2007

Запровадження

Питання суб'єктів адміністративного права одна із найважливіших, оскільки вони учасниками адміністративно - правових відносин. Що ж до індивідуальних суб'єктів адміністративного права, то щодо приналежність до конкретному державі особистість може у одному із трьох правових станів:

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

Глава 1. Административно-правовой статус іноземних громадян, і осіб без громадянства

1.1 Поняття «Іноземний громадянин» та її статус

1.2 Особливості адміністративно-правового статусу іноземного громадянина й з без громадянства

Глава 2. Административно-правовой статус на осіб із подвійним громадянством.

2.1 Поняття «обличчя з подвійним громадянством»

2.2 Особливості адміністративно-правового статусу на осіб із п

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота
Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ

Московський Державний Університет

Економіки, Статистики і Информатики

Факультет Менеджмента, Маркетинга і Права

Курсова робота з адміністративному праву РФ на задану тему:

“Административно-правовой статус іноземних осіб й з без громадянства”

Выполнил студент групи ДЭ-304 Никишов Андрію В

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

МВС РОСІЇ

 

 

На правах рукописи

Чернікова Інна Павлівна

Административно-правовой статус

підрозділів у справах неповнолітніх

міліції громадську безпеку

Спеціальність: 12.00.14 – адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

Автореферат

дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата юридичних наук

Москва - 2006

Дисертація виконано спеціалісти кафедри управління ді

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Зміст

 

Запровадження

1. Административно-правовой статусу державного службовця

1.1 Права й обов'язки державного службовця

1.2 Обмеження, заборони, відповідальність державного службовця

1.3 Оплату праці, заохочення і нагородження державного службовця громадянської служби

1.4 Гарантії державного службовця

1.5 Посади і класні чини громадянської служби

2. Административно-правовой статус муніципального службовця

2.1 Муніцип

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

за курсом "Адміністративне право"

на тему: "Административно-правовые акти"

1) Нормативно-правові акти федеральних органів виконавчої спеціальної компетенції.

Державні органи - особливий вид організацій людей. Вони мають такими загальними признаками[1]:

є організованими колективами;

є автономними частинами державної машини;

здійснюють державні функції, реалізують публічний інтерес;

діють від і

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Административно-правовые форми і силові методи діяльності органів управління

 

Поняття і різноманітні види форм діяльності органів управління

Управління, по общепризнанному визначенню, є функцією складних організаційних систем будь-який природи (технічних, біологічних, екологічних, соціальних), які забезпечують збереження їх структури (внутрішньої організації), підтримку режиму функціонування, спрямованих реалізацію їх програмних цілей. За вмістом це постійний, цілеспрямо

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Административно-процессуальная діяльність

1.1 Адміністративний процес: сутність, види

Процес – сукупність послідовних дій, скоєних задля досягнення певного результату; порядок здійснення будь-якої діяльності. У цьому розумінні кажуть, наприклад, про законодавчому, бюджетному, землеустроительном процесі змін і т.п.

Оскільки виконавча влада реалізується у різноманітних діях, сукупно характеризуемых як государственно-управленческая діяльність, остільки є підстави на її

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

за курсом «Адміністративне право»

на тему: «Административно-процессуальная діяльність. Забезпечення законності чи державній управлінні. Основи адміністративно-правової організації управління у сучасних умовах. Организационно-правовые основи державного управління економічній галузі»

1. Административно-процессуальная діяльність

Перелік органів адміністративної юрисдикції правомочних розглядати справи про адміністративні порушення і накладати за

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

Історія державної служби Росії налічує кілька століть назад. Вона тісно пов'язана з створенням російського централізованого держави, виживання що його складних геополітичних умовах багато в чому зумовлювалася службою всіх соціальних груп (станів) для своєї країни.

Ця робота присвячена адміністративно – правовим статусом державних службовців.

Важливість і актуальність теми у тому, що державної служби – із ключових конституційних інститутів. Корінні соці

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

 

Вступ 3

1. Адміністративне правопорушення 4

2. Склад адміністративного правопорушення 9

3. Адміністративна відповідальність 16

Висновок 22

Список використаної літератури 23

Вступ

 

Ключове місце у правовому забезпеченню адміністра тивної реформи посідає адміністративне право — найваж ливіша фундаментальна галузь правової системи України. Воно базується на положеннях Конституції України, задо нодавчих актах

Відкрити весь текст

Тип роботи: книга

Адміністративна відповідальність в Україні

1. Поняття, підстави та зміст адміністративної відповідальності

Завдання щодо побудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави вимагає якнайшвидшого реформування правової системи, запровадження надійних гарантій дотримання прав й свобод громадян, закріплених Конституцією України. Особливо актуальним в цьому плані є проведення реформи адміністративного права як права державного управління, владного впливу держави на різно

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Запровадження

 

Незаконне поширення та споживання наркотиків є сьогодні найнебезпечнішої загрозою життя, здоров'ю покупців, безліч майбутніх поколінь в усьому світі. Правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних коштів, лідирують в кримінальних зведеннях багатьма суттєвими параметрами – темпи зростання, масштаби, прибутковість незаконного бізнесу тощо. У Федеральної цільової програмі «Комплексні заходи протидії зловживання наркотиками та його незаконного об

Відкрити весь текст

Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ «МОГИЛЕВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. А.А. КУЛЕШОВА»

Факультет економіки та права

Кафедра правознавства

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Адміністративна відповідальність за правопорушення проти екологічну безпеку, довкілля та порядку природокористування

Могилів 2007

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ОБЛАСТІ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВідкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Оглавление

1. Адміністративне правопорушення

2. Адміністративна відповідальність

3. Управління промисловістю

3.1 Організація управління

3.2 Адміністративна відповідальність за правопорушення у промисловості

 

1. Адміністративне правопорушення

Поняття адміністративного правопорушення. Правонарушение, як і випливає із найбільш терміна, порушенням права, акт, що суперечить праву, його нормам, закону. Зробити правопорушення - означає по

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

План

1. Принципи управління.

2. Адміністративна відповідальність: поняття, особливості.

3. Поняття і різноманітні види адміністративно-правових режимів.

Список використаної літератури

1. Принципи управління

Адміністративне право відрізняється з інших галузей права предметом регулювання. Воно регулює управлінські відносини виникаючі, що розвиваються і прекращающиеся у процесі практичної реалізації управління.

Адміністративне право як галузь

Відкрити весь текст