Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Тип роботи: контрольна робота

Зміст

Запровадження

1. Особливості правовим регулюванням брачно-семейных відносин міжнародного характеру

2. Укладання шлюбу. Визнання шлюбів, ув'язнених там. Консульские шлюби

3. Правоотношения подружжів

4. Розірвання шлюбу міжнародне право

5. Правоотношения між дітей

6. Усиновлення (удочеріння), опіка і піклування з дітей

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

На погляд, тема контрольної ро

Відкрити весь текст

Тип роботи: твір

Ділова гра по Римському праву «Шлюбно-сімейні відносини»

 

Дійові особи:

· Наречена (дружина)

· Наречений (чоловік)

· Батько нареченої

· Батько молодого

· Претор

· Коментатор

· Свідки

Артефакты:

· Кільце (задаток)

· Терези

· Придане

· Глиняная дощечка (шлюбний договір)

Коментатор: У нашому виступі ми хотів би відбити інститут брачно-семейных взаємин у римському праві, все стадії створен

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

38 Реставрація Стюартів. Корпус Акт. Смерть Кромвеля в 1658 р. змінила перебіг подій. На кілька днів влада перейшла до рук сини — Річарда Кромвеля, не пользо вавшегося ні авторитетом, ні впливом у суспільстві. У 1659 р. залишок Долгого парламенту оголосив себе установчій владою та звів у 1660 р. на престол Карла II (1630-1685) - сина страченого короля. У Бредской декларації новий король пообіцяв зберегти за дворянами і буржуазією їх революційні завоювання і переслідувати тих, які у роки револ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Історія як наука, її предмет, принципи вивчення і значення

Основні визначення історії: - процес розвитку якогось явления(история хвороби),- процес розвитку людини, -наука, вивчає минуле природи й людини, - навчальна дисципліна. Появи «Історії» у Греції: Фалес застосовував до питань про походження. Гомер розповіді про колишньому. Професійні Історики: Геродот («батько»), Политий, Фукідід – Греція; Лівій, Тацит, Плутарх – Рим. На Сході історія- нескінченна ланцюг перетворень людини

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Фінансова діяльність держави, її поняття й ролі

Реалізація завдань, які державою пов'язана з необхідністю використання фінансової систем. У резуль таті воно здійснює діяльність із планомірному і целе поданого освіті, розподілу та використання державних централізованих і децентралізованих де ніжних фондів, т. е. фінансову діяльність.

Отже, фінансову діяльність держави — це здійснення ним функцій по планомірному освіті, распреде лению та використання грошових фондів

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1462–1505 князювання Івана 3

1505–1533 князювання Вас 3

1463 ярославське кнво

1474 ростовське кн–во

1471 битва на р.Шелони

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Предмет і завдання курсу держави і право Казахстану. Предмет: 1)процесс походження та розвитку державно-правових систем, місце й ролі держави й права у суспільства у різні періоди истории.2)особенности форм та змісту елементів державно-правових систем, зумовлені специфікою кочового способу виробництва. МЕТОДИ: 1)философские (діалектика, метафізика) 2)общенаучные (історичний, системний) 3)специальные (спец історичний, правової, историко-генетический, историко - порівняльний - типологічна) 4)ко

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Криза феод 1

Головне розбіжність у розвитку російського суспільства, народивши шееся ще попереднє століття, випливало із назріваючих формацией-ных змін: змінюють феодалізму насувався капіталізм. Вже період виявився криза кріпосницькій системи господарства. Тепер він йде з наростаючою силою. Феодалізм все біль ше показує свою економічну неспроможність. У цьому криза феодально-кріпосницької системи стає всеобъемлю-шим, охоплюючи все найважливіші сфери економіки.

У промисловості фортечна

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

2. Загальна хар-ка ест-–правовой юриспруденції .Серед пол-ко-правовых конц-й XX в. особливу увагу зані мают вчення про ест-м праві. Вони продовжують традиції фил-ого осмислення правничий та спираються різні докт рины, сформовані в совр-ой західноєвропейської і американ ской фил-фии, — неотомізм, неокантіанство, неогегельянство, эк зистенциализм, феноменологію, персонализм.Ест--правовые теорії визнають сущ-е поруч із позитивним правом (законів і звичаями) ідеального порядку отн-ний для людей Ц

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

1. Давні слов'яни, їх розселення, вдачі та побут.

2. Київська Русь в IX - X ст. Зародження російської державності.

3. Хрещення Русі. Значення прийняття християнства.

4. Татаро-монгольська навала на Русь її наслідки.

5. Феодальна роздробленість на Русі, її причини наслідки.

6. Причини вивищення Москви.

7. Об'єктивні й суб'єктивні передумови об'єднання російських земель навколо Москви.

8. Роль московськи

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВЫХ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН РЕФЕРАТ По Дипломатії Тема : Штатні консульські службовці і очолювані ними пункти Выполнил:

МІНСЬК 2002 Консульские службовці і консульські пункты1.Учреждение консульських пунктів

Встановлення дипломатичних відносин між государ ствами передбачає згоду встановлення консульс ких відносин, якщо спеціально встановлено зворотне. Однак розрив дипломатичних відносин значить автоматичного розриву консульських відносин.

Для

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Запровадження 2

1. Походження кріпацтва 3

A)Оброк: 4

Б) Повинности: 4

У) Позика і підмога: 4

2. Виникнення та розвитку кріпацтва у законодавстві XV -нач.XVII ст. 5

в) Указ про п'ятирічному розшуку селян від 24 листопада 1597 року 12

р) Укази Бориса Годунова 13

е) Соборний Покладання 1649 року 15

3. Зміна становища селян після Соборного уложення і по ска

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Ростовський державний університет.

Реферат

на задану тему:

«Юрію Володимировичу Андропов».

Выполнил студент фізичного факультету

Ростовського держ. університету

1 курсу, 6 групи Кравченка Олександр

Ростов-на-Дону

2003

1. Зміст

Содержание……………………………………………………………...2

Введение…………………………………………………………………3

Биография……………………………………………………………….3

Служба у КДБ ……………………………………………………5

Посаду генерального секретар

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Тверській державний університет

Фізико-технічний факультет

Кафедра історії

Реферат на задану тему:

«Юрію Володимировичу Андропов

та її внесок у розвиток держави»

Выполнил студент групи №13:

Вікторів К.Н.

Перевірив науковий керівник:

Р. Твер

2005 р.

План реферату:

Введение…………………………………………………………..3 Глава 1:КГБ

Прихід в КГБ………………………………………………4

15 років у КГБ……

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

«Несправжній донос, за законами Російської Імперії XIX - початку XX в. визначався як явно неправдиве обвинувачення безневинної обличчя на протизаконному діянні, заявлене влади, яка мала порушити кримінальну переслідування. Це злочин проти правосуддя разом із тим проти прав приватного особи, брехливо обвинувачуваного. З огляду на такий двоїстості свого складу помилковий донос завжди публічно переслідувався і карався відповідно до мері заподіяної звинуваченому шкод

Відкрити весь текст

Тип роботи: стаття

Як нарахувати зарплатню: і законодавство дотриматися, і працівника поважати?

Встановлення посадових окладів і Порядок зміни - одне з найбільш трудомістких ділянок роботи директора підприємства його фінансово-бухгалтерською служби. Проте, добре знаючи законодавство, підвищити зарплатню працівника до необхідного рівня не в становитиме особливих зусиль, оскільки можливостей при цьому більш ніж досить.

Закон уможливлює високої зарплати

Білоруським законодавством передбачені

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

СОДЕРЖАНИЕ

1. Як основний об'єкт політичною системою суспільства, його ознаки і функції

2. Соціальний прогрес

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Як основний об'єкт політичною системою суспільства, його ознаки і функції

Держава – складна політико-правова форма організації життя. Воно покликане служити засобом управління громадськими процесами (захист правий і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, безпеки громадян, і суспільства). <

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ПОНЯТИЕ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1 Як політична організація

2.2 Політичні партії

2.3 Громадські об'єднання

2.4 Релігійні організації

2.5 Органи місцевого самоврядування

2.6 Трудові колективи

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗАПР

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Як структурний елемент суспільства

1. Соціальна структура держави

2. Типи держав та його характеристика

2.1. Форми державного правління

2.2. Форми державного будівництва

2.3. Форми політичних режимів

3. Основні риси демократичної держави

1. Соціальна структура держави

Держава є соціальна організація, що має своїми характерними рисами.

Організація – це група людей, діючих спільно і упорядоченно задля досягнення спільної мети.

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Контрольна робота

Як суб'єкт міжнародного права

2008

Зміст

 

1. Особливості правового становища держави як учасника приватних правовідносин, ускладнених іноземним елементом

2. Імунітет держави: поняття, види. Імунітет держави

3. Доктрини абсолютного, функціонального і обмеженого імунітету держави

Завдання

Список використаної літератури

 

1. Особливості правового становища держави як учасника п

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Компетенція органів державної влади органів місцевого самоврядування сфері житлових правовідносин

2. Основи компетенції ОГВ суб'єктів РФ у сфері житлових правовідносин

3. Державний нагляд контроль

Висновок

Список літератури

Запровадження

У Житловому кодексі РФ міститься значну кількість норм, які визначають компетенцію органів державної влади органів місцевого самоврядування сфері житлових правовідносин.Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат
Запровадження

І станеш предметом оповідань, якщо зробиш,

трон з небесного зводу,

І станеш предметом поголоски, якщо опояшешь себе поясом

з небесного зводу!

Старайся, коли ти мовиш слово, щоб вагомим було слово,

Пытайся, ставши предметом оповідань, щоб хороший був рассказ.1

“Сиясат-наме” (“Книжка про управління державою”) – було написано за дорученням султана Малик-шаха Сельджукида в 1091-1092 роках, про що є повідомлення самого автора

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Якщо працівник недостатньо кваліфікований, із ним розлучитися

Однією з основних обов'язків працівника, передбачених п. 4 ст. 53 Трудового кодексу Республіки Білорусь у (далі - ТК), є забезпечення дотримання встановлених вимог до якості готової продукції, виконуваних робіт, надання послуг, недопущення шлюбу роботі, дотримання технологічної дисципліни.

Безумовно, дана обов'язок працівника тягне право наймача вимагати належного виконання обумовленої в трудовому договорі

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

"Звичай" і "звичайне" як категорії громадянського права: деякі питання теорії та практики

У Республіці Білорусь питання легалізації звичаю як джерело права у цивільному обороті впритул зайняв ході останньої кодифікації громадянського законодавства, яка проводилася 90-ті роки двадцятого століття. Роль децентралізованих заходів правовим регулюванням громадянського обороту за умов ринкових взаємин стало очевидна. Проте у вітчизняному цивільному праві категорії &q

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

"Зелені", як суб'єкт світової політики

Оглавление

Запровадження

Глава 1 Зелене рух: теоретичні підстави виникнення зелених рухів, історія виникнення, класифікація

1.1 Поняття «екологічне рух» і «зелене рух»

1.2 Філософські основи і класичні i сучасні теоретики екологічних рухів

1.3 Історія виникнення зелених рухів у Європі, Америці та Росії

1.4 Класифікація екологічних рухів

Глава 2 Зелене рух як суб'єкт світ

Відкрити весь текст

Тип роботи: доповідь

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. І. КАНТА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ РОСІЇ

Доповідь

“План державних перетворень”: історія розробки та зміст

Доповідь студента

II курсу історичного факультету

Гавриленко С.В.

Науковий керівник:

Забоенкова А. З.

Калінінград 2010

План

 

Запровадження

Конституційна традиція у Росії

Розробка проекту прориття М.М. Сперанським

<

Відкрити весь текст
Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження

1. Формування й розвиток понять «присвоєння» і «розтрата»

1.1 Еволюція понять «присвоєння» і «розтрата»

1.2 Присвоєння і розтрата у радянському кримінальному праві

2. Аналіз змісту понять присвоєння та розтрати

2.1 Загальні ознаки присвоєння та розтрати

2.2 Особливості присвоєння та розтрати

3. Аналіз деяких кваліфікуючих ознак присвоєння та розтрати

3.1 Кваліфікація присвоєння (розтрати) з допомогою сл

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ТВЕРСКОЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ТЕОРИИ ПРАВА.

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

«РОСІЙСЬКА ПРАВДА» ЯК ПАМ'ЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА.

ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА I КУРСА ОЗО ЛИТВИНЮК АННА ИГОРЕВНА

ПРОВЕРИЛ ДИН ПРОФЕСОР

СЕРГЄЄВ ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ

ТВЕР 2008

ОГЛАВЛЕНИ

Відкрити весь текст

Тип роботи: реферат

Московський гуманитарно-экономический інститут

Волгоградское представництво

РЕФЕРАТ ПО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

Тема: “РОСІЙСЬКА ПРАВДА” ЯК ПАМ'ЯТНИК ПРАВА

Виконала студентка 1 курсу

Ф-6з-01

Колпакова Ксенія Євгенівна

Рецензент: Левін

Олександр Олександрович ще

р. Волгоград, 2001

 

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження   

Правове положення населення   

Походж

Відкрити весь текст

Тип роботи: контрольна робота

Недержавне освітнє установа вищого професійної освіти

«Западно-Уральский інститут економіки та права»

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Дисципліна:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАКОРДОННИХ КРАЇН

НА ТЕМУ

Саксонское зерцало - пам'ятник права середньовічної Німеччини

Виконала:

Мишур В.С.

Зміст

Запровадження

1. Жанр «Зерцало»

2. Класи – Сословия по « Саксонскому Зерцало»

3. Зміст « Саксонського З

Відкрити весь текст

Тип роботи: курсова робота

Оглавление

 

Запровадження

1. Етапи підготовки проекту Табели про ранги

1.1 Законотворча діяльність Петра I

1.2 Остаточна редакція Табели про ранги

2. Типи й класи чинів по Табели про ранги

3. Роль Табели про ранги у державній службі Росії

Укладання

Бібліографія

Додаток

 

Запровадження

Табель про ранги є непросто історичний документ, колись випущений Росії і близько який був підвалинами класифікації і регл

Відкрити весь текст