Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Вплив ВАТ "Волгоградский алюміній" на стан довкілля і населення в Волгограді скачати

Розділ: ЕкологіяТип роботи: курсова робота
Страница 1 из 6 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО «Волгоградский державний університет»

Факультет управління і учасникам регіональної економіки

Кафедра економіки природокористування

 

 

 

 

 

 

Вплив ВАТ «Волгоградский алюміній» на стан довкілля і населення в Волгограді

КУРСОВАЯ РОБОТА

(з економіки природокористування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2008 р.

Оглавление

Запровадження

Глава I. Екологічна обстановка в Волгограді

1.1 Характеристика галузей промисловості Волгограда та його внесок у погіршення стану ОС

1.2 Забруднення атмосферного повітря на Волгоградської агломерації

Глава II. Вплив викидів ВАТ «ВгАЗ» на стан ОС і населення

2.1 Викиди у повітря

2.2 Еколого-економічні нормативи (ПДВ і ВСВ)

2.3 Характер шкідливого впливу викидів на чоловіки й елементи природного довкілля.

2.4 Канцерогенный ризик здоров'ю населення від викидів у повітря ВАТ «Волгоградский алюміній»

Глава III. Перспективи розвитку служб ООС, контролюючих діяльність ВАТ «ВгАЗ»

3.1 Стан экоаналитического контролю за якістю ОПС

3.2 Экоаналитический контроль викидів у повітря від ВАТ «ВгАЗ»

Укладання

Список використаної літератури

Додатка

Запровадження

 

Тема курсової роботи «Вплив ВАТ «Волгоградский алюміній» на стан довкілля і населення в Волгограді» є актуальною, т. до. основні питання, що нас тривожать свідомості всіх жителів Землі – зростання кількості хвороб від неблагополучної довкілля. Здоров'я людини, як відомо, визначається основний тріадою, що включає: чинники спадковості, чинники якості життя, і навіть чинники довкілля. Внесок кожного з цих факторів в етіологію розвитку захворювань дуже мінливий і від аналізованого виду захворювань, стану здоров'я і соціально-економічного статусу суспільства. По узагальненим оцінкам експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «Здоров'я всім», середній питому вагу впливу окремих чинників на стан здоров'я населення: спосіб життя (куріння, вживання алкоголю і наркотиків, зловживання ліками, характер харчування, умови праці, гіподинамія, материально-бытовые умови, сімейний стан та інших.) - 49-53%; генетичні й біологічні чинники - 18-22%; довкілля (природно-кліматичні чинники, якість довкілля) - 17-20%; стан здоров'я (своєчасність і якість медичної допомоги, ефективність профілактичних заходів) - 8-10%. Ці оцінки, звісно, є у значною мірою орієнтовними, та істотний внесок тих чи інших чинників в формування показників здоров'я у різних населених пунктів країни буде набагато різнитися (Ревич та інших., 2004). Наприклад, жителям сільській місцевості, особливо Сибіру та північних територій, найбільше важить відсутність на часі і якісної медичної допомоги, а жителів міст України з дуже високий рівнем забруднення довкілля, які Державною екологічною експертизою визнані зонами надзвичайної екологічній ситуації, різко зростає частка вкладу несприятливих екологічних чинників.

Об'єктом дослідження, у роботі є ВАТ «Волгоградский алюміній» і здоров'я населення Волгограді, предметом, відповідно, вплив цієї заводу життя людей.

Основна мета роботи – вивчити комплексне вплив алюмінієвої промисловості на ОС і населення. Завданнями, яку треба розв'язувати, є:

Вивчення підприємств міста Волгограда, саме їх викиди, скиди, відходи;

Вивчення взаємозв'язку здоров'я населення Криму і якості ОС;

Виявлення порушень від промислових підприємств у ОС і населення;

Вивчення структури ВАТ «Волгоградский алюміній»;

Виявлення ризиків проживання біля із неблагополучною екологічною обстановкою;

Аналіз розвитку служб ООС в Волгограді;

У курсової використали ряд літературних джерел вітчизняних і іноземних авторів, періодичних видань, джерела Інтернет-сайтів, і навіть документація заводу ВАТ ВгАЗ («Волгоградский алюміній»).

 

Глава I. Екологічна обстановка в Волгограді

Волгоград – промисловий місто, і щоб у повною мірою зрозуміти його екологічну обстановку, необхідно проаналізувати внесок кожного підприємства у складову здоров'я населення. У курсової роботі детально розглянуті проблеми атмосферного забруднення, оскільки практика показала, що шкідливими від діяльності ВАТ «Волгоградский алюміній» є викиди у повітря.

Основними джерелами забруднення довкілля у місті є алюмінієвий, сталеплавильный, хімічні і нафтопереробні заводи, підприємства машинобудування та будівельної індустрії. На підприємстві «Хімпром» у роки Великої Вітчизняної війни проводився іприт, досвідчені партії фосгену. Полномасштабный випуск зарину було у 1959 р., зомана-в 1967 р. У атмосферне повітря міста надходять викиди таких специфічних речовин, як фенолу, метилкетон, синтетичні жирні кислоти, фюристые сполуки, аміак, сірковуглець, хлористий водень, чотирихлористий вуглець, бенз(а)пірен та інших. Тільки з викидами підприємства «Хімпром» в атмосферне повітря надходить близько тридцяти речовин I і II класів небезпеки, зокрема. 5 речовин I класу - це хлористий бензол, трикрезилфосфат, фосфористий водень, метафос. Ступінь забруднення атмосферного повітря дуже високий - перевищені ПДКсс бенз(а)пирена, зважених речовин, фтористого водню, формальдегіду, аміаку, фенолу і діоксиду азоту. Найбільше забруднення атмосферного повітря хлоридом водню, сірководнем, аміаком, фенолом спостерігалося у південній частині міста, де є підприємства хімічного і нафтохімічного комплексу (АТ «Каустик», АТ «Хімпром», АТ «Пласткард», ДАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», АТ «Техуглерод»), і навіть пруды-испарители (нагромаджувачі); фторидом водню, формальдегідом - у районі розташування ВАТ «Металургійний завод «Червоний Жовтень», АТ «Волгоградский тракторний завод їм. Ф.Е. Дзержинського», ВАТ «Волгоградский алюміній».

Діяльність підприємств надає значний вплив на стан довкілля приміських територій. Приміром, в Светлоярском районі поблизу Волгограда, в атмосферному повітрі реєструються підвищені концентрації хлористого водню, фенолу, оксидів азоту, а підземних водах концентрації ртуті досягають 20 ГДК.

На півдні міста співробітниками Волгоградської медичної академії виконано серія великих эколого-эпидемиологических робіт з оцінці впливу загрязнённого атмосферного повітря для здоров'я дітей. Істотних змін щодо різних показників здоров'я спостерігаються, починаючи з постнатального періоду. Новонароджені діти, батьки яких понад 10 років мешкали щодо них міста, характеризуються нижчими показниками за шкалою АПГАР (оцінка в 8-10 балів, відбиває нормальне функціональне стан дитини, повинна була у 69,3% новонароджених Півдні міста Київ і 81,2% у центрі р < 0,001); хронической гипоксией, дисгармоничностью физического развития (высокорослость при дефиците массы тела). Подобные и некоторые другие изменения здоровья регистрируются у детей более старшего возраста.

Повідомляється також частішої обращаемости населення південній частині Волгограда в швидку допомогу з приводу алергічних захворювань органів дихання, зокрема. бронхіальну астму, рівні захворюваності дітей гострим бронхітом і пневмонією. І на цій території дітей і підлітків пред'являють значно більше скарг із боку нервової системи, шлунково-кишкового тракту, ніж їхні зарубіжні ровесники, що у центрі цього міста (р < 0,01 - 0,001). Кроме того, на юге города дети чаще болеют, у них более выражена дисгармоничность физического развития (тенденция к высокорослости при снижении массы тела), но у подростков, т.е. в период полового созревания, отмечается избыток массы тела. Показатели соматического здоровья, основанные на комплексе морфо-функциональных показателей, были снижены у детей на указанной территории экологического неблагополучия.

У південній частині міста показники захворюваності новонароджених у оточенні підприємства «Каустик» спостерігаються в 70,3% випадків при 44,2% в контрольному районі (центр міста). Важке ускладнення ГРЗ і ГРВІ в дітей віком - гострий стенозирующий ларинготрахеит реєструється у районі в 1,2-1,3 разу частіше, ніж у центрі міста, причому в дітей віком реєструється і більше тяжке протягом цього захворювання (Ревич, 2004).

У атмосферному повітрі інший північній частині міста, що у зоні впливу викидів алюмінієвого заводу, реєструються підвищені концентрації фтористого водню, зважених частинок, оксиду вуглецю, бенз(а)пирена. І на цій її території проживає близько 150 тис. чоловік і серед дитячого вищий кількість випадків хвороб системи кровообігу, органів дихання; в 1,5-2,5 разу вищу обертаність за швидкої медичної допомогою щодо нападів бронхіальної астми й астматичного бронхіту.

Проведённое багаторічне епідеміологічне спостереження (1983-1996 рр.) за показниками смертності від різноманітних захворювань виявило, що смертність хвороб органів дихання майже переважають у всіх вікових групах була помітно вище територій міста з лиця загрязнённым атмосферним повітрям, ніж умовно чистої території. Так було в найбільш підданого на цій причині смерті групи населення - дітей першого роки життя - показник у «центральної» зоні становив 10,5, тоді як і «південної» - «хімічної» зоні - 17,2, а «північної» - «Машиностроительной» - 24,1.

У гг.Волгограде і Волзькому середній показник народження дітей із врождёнными пороками щелепно-лицьової частини становить 1,44 ± 0,07 на 1000 новонароджених при показнику 1,13 ± 0,08 у сільській місцевості (р < 0,01). Факторами риска рождения детей с такой патологией, кроме места проживания родителей, является возраст матери старше 30 лет, четвёртая и более беременность, вредные профессии родителей, приём лекарственных средств в первом триместре беременности.

У 1996-1997 рр. в Волгограді було виконано робота з оцінці ризику здоров'ю населення стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Оцінка ризику здоров'ю було проведено як від впливу хімічних канцерогенів, і від неканцерогенных твердих частинок (РМ10) при інгаляційному шляху надходження. Ризик смерті від викидів РМ10 установлено в рівні 1850-2700 додаткових випадків смерті рік населенню всього міста (близько 1 мільйона чоловік), тоді як канцерогенний ризик, обумовлений викидами канцерогенів, оцінюється 13 додатковими випадками захворюванню на рак на рік (Ревич, 2004).

 

1.1 Характеристика галузей промисловості Волгограда та його внесок у погіршення стану ОС

Екологічна обстановка і проблеми довкілля Волгограда визначаються, з одного боку, специфікою місцевих природно-кліматичні умови, з другого - характером і масштабами впливу промислових підприємств міста, що використовують майже всі види природних ресурсів немає і найрізноманітніші технології їхньої переробки.

Промисловість міста представлена такими галузями промисловості, як: електроенергетика, чорна і кольорова металургії, паливна, хімічна промисловість та нафтохімічна, деревообробна, машинобудування металообробки, будівельних матеріалів та інших.

Зміни довкілля Волгограда пов'язані з впливом її у забруднюючих речовин, які від промислових підприємств і автотранспорту в усі природні середовища: атмосферу, гідросферу та створили грунт. Обсяги викидів забруднюючих речовин великою мірою залежить від режиму і інтенсивності підприємств, їх технологічних особливостей, кількості і стан автотранспортних коштів, напруженості їх руху автомагістралями, якості і складу використовуваного палива й ін. З іншого боку, на обсяги забруднюючих речовин багато в чому впливає стан природоохоронного устаткування, режим і якість його роботи, ефективність використання.

У розділі приведено коротку характеристику техногенного на довкілля через аналіз спектра і обсягів надходження у ній забруднюючих речовин з урахуванням галузевої спеціалізації підприємств (www. industrial – catalogue. ru ).

Енергетика - стрижень економічного розвитку, й у водночас галузь, найбільше впливаюча на довкілля. Це вплив вкрай різноманітно - від забруднення атмосфери і зростання концентрації парникових газів, хімічного забруднення великих площ до зміни екосистем річок.

У енергетиці Волгограда основними джерелами забруднення довкілля є теплові електростанції: філії ВАТ «Волгоградэнерго» — «Волгоградська ТЭЦ-2», «Волгоградська ТЕЦ-3», «Волгоградська ГРЕС», у яких виробництво енергії супроводжується забрудненням атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів Виробнича діяльність підприємств енергетичного комплексу супроводжується викидами діоксиду сірки, оксиду вуглецю, оксидів азоту NO та незгорілих твердих частини вчених у вигляді золи, сажі і бенз(а)пирена.

Обсяг викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря від об'єктів енергетичного комплексу у 2001 року становив 8,503 тис. т, зокрема: твердих - 0,02 тис. т, діоксиду серы-3,206 тис. т, оксидів азоту - 4,6 тис. т.

Скидання неочищених забруднених стічні води до водойми 2001 року для філії ВАТ «Волгоградэнерго» — «Волгоградська ГРЕС» становив 651,4 тис. м3. У порівняні з 1997 роком, обсяг скидання скоротився на 1354,6 тис. м3 (32,47%) у зв'язку з зменшенням річного виробітку енергії і відпустки тепла. Крім цього виконані організаційно-технічні заходи, щоб забезпечити економічне водоспоживання. Скидання забруднюючих речовин, у р. Волгу у складі стічні води підприємства філія ВАТ «Волгоградэнерго» — «Волгоградська ГРЕС» становив 672,707 т дизпалива на рік. Стічні води скидаються із вмістом таких забруднюючих речовин як нафтопродукти, залізо, сульфати, хлориди, магній, кальцій, сухий залишок та інших.

Відходи від підприємств енергетичного комплексу дорівнювали у 2001 року 1704,188 тонни, зокрема: відходів 4-го класу небезпеки — 1592,338 тонни, класу небезпеки — 105,28 тонни, 2-го класу опасности—3,6 тонни (www. industrial – catalogue. ru ).

Топливная промисловість біля Волгограда представлена підприємствами 000 «ЛУКойл-ВНП», ВАТ «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» - філія Волгоградська нафтобаза. Виробнича діяльність підприємств супроводжується викидами таких речовин, як: оксиди сірки та азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, сірководень, меркаптани та інших.

Підприємствами паливної промисловості, у 2001 року викинуте у повітря міста 32,869 тис. т. забруднюючих речовин, що становить понад 30% від загального валового викиду від стаціонарних джерел, зокрема: твердих - 0,154 тис. т, газоподібних і рідких - 32,715 тис. т.

Основний внесок у викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря від підприємств паливної промисловості (97%) вносить 000 «ЛУКойл-ВНП», викид що його 2001 року становив 32,012 тис. т, зокрема: твердих — 0,154 тис. т, газоподібних і рідких — 31,86 тис. т. На підприємствах галузі досить високий відсоток уловлювання забруднюючих речовин, у відведених газах. Так було в 2001 р. уловлено і знешкоджено 77,26 % шкідливі речовини від які поступили на очищення.

У 2001 р. для підприємства 000 «ЛУКойл-ВНП» припинено скидання забруднених стічні води в р. Волгу від станції підготовки питної води.

Для розміщення промислових відходів підприємство ТОВ «ЛУКойл-ВНП» має пруды-испарители (нагромаджувачі). Через відсутність технічних рішень для підприємства гостра питання ліквідації прудов-испарителей (накопичувачів), що є джерелом вторинного забруднення атмосферного повітря, підземних вод і почво-грунтов. Усі карти пруда-накопителя нині осушені, дві їх не експлуатуються, третя карта реконструюється під полігон промислових відходів. На полігоні передбачено поховання промислових відходів 3-го і 4-го класу небезпеки. Відходи від підприємств паливного комплексу дорівнювали у 2001 року 9104,449 тонни, зокрема: 2-го класу небезпеки - 5 тонн, класу небезпеки — 4254,07 тонни, 4-го класу — 4845,379 тонни.

Чорна і кольорова металургія — самі забруднюючі довкілля галузі. Перед металургії припадає понад 20% від загальноміських валових викидів забруднюючих речовин, у атмосферу (www. industrial – catalogue. ru ).

Чорна металургія

Підприємствами чорної металургії

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Вплив ВАТ "Волгоградский алюміній" на стан довкілля і населення в Волгограді

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Вплив ВАТ "Волгоградский алюміній" на стан довкілля і населення в Волгограді

Свинцовое забруднення довкілля Російської Федерації та для здоров'я населення
Тип роботи: курсова робота
Кафедра вищої математики інформатики.
Реферат підготовлений Соловйовим Олександром, грн. 702
СибАГС, 1997 р.
Зміст. 1. Характеристика проблеми свинцевого забруднення довкілля у Росії
1.1. Джерела забруднення
Завантажити
Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин, у атмосферне повітря
Тип роботи: реферат

Викиди в атмосферне повітря

Закон Республіки Білорусь у від 16.12.2008 № 2-З «Про охорону атмосферного повітря» (далі - Закон) набрав чинності 10 липня 2009 р. Для розвитку даного Закону постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від

Завантажити
Вплив довкілля для здоров'я міського населення
Тип роботи: реферат
Великою мірою забруднення атмосфери б'є по здоров'я міського населення. Це засвідчують, зокрема, істотні розбіжності в захворюваності населення окремих районах однієї й тієї ж міста.
На підтвердження сказаного наведемо дані із ро
Завантажити
Проблема забруднення довкілля свинцем в Свердловській області і його небезпеку обману здоров'я дітей
Тип роботи: реферат
з прикладу г.Красноуральска Бичев Максим
Цей текст не готовим рефератом, а є довідковим матеріалом, що ви можете використовуватиме складання своїх рефератів.
Як вона та багатьом інших регіонів, свинець одна із найважливіших токсичн
Завантажити
Вплив забруднення атмосферного повітря на стан горобини звичайної
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

ГОУВПО «Марийский державний університет»

Факультет биолого-химический

Кафедра екології

Спеціальність 013500 (020803.65) Биоэкология

ДОПУСТИТИ До ЗАХИСТІ

Зав. кафедрою еколо

Завантажити
Забруднення і душевному здоров'ї довкілля
Тип роботи: реферат
Забруднення — це небажане зміна фізичних, хімічних чи біологічних характеристик нашого повітря, землі та води, що може зараз чи майбутньому надавати несприятливий вплив життя самої людини, потрібних йому рослин та тварин, на різноманітних виробнЗавантажити